luni, 29 aprilie 2013

TEORIA SI METODOLOGIA EVALUARII

Autor :Constantin Cucos
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2008
Editia a II-a revizuita
ISBN  978-973-46-0936-9
Nr pagini :272
Format 130 x 200
Pret : 29,95 lei la Editura, 21,83 lei la elefant ,34,40 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
O introducere comprehensiva in teoria si metodologia evaluarii, acest manual universitar are ca principale finalitati dobindirea de cunostinte si deprinderi specifice activitatii de evaluare scolara, insusirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative traditionale sau recente, evitarea disfunctiilor ce pot sa apara in activitatile de evaluare, precum si cresterea autonomiei profesorilor in gindirea si aplicarea unor instrumente si tehnici de notare a performantelor elevilor. Casetele cu exercitii si teme de reflectie ii vor ajuta pe cei pusi in situatia evaluarii efective sa identifice sau sa creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situatia educativa in cauza. Conceputa ca o sursa si un suport interogativ asupra evaluarii scolare, lucrarea se adreseaza studentilor aflati in faza de pregatire initiala de la facultatile de profil sau care urmeaza cursurile modulului pedagogic, dar si cadrelor didactice care participa la diferite stagii de formare continua.
Constantin Cucos, doctor in stiintele educatiei, profesor universitar si director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi. A efectuat stagii de cercetare si documentare la Biroul International al Educatiei – UNESCO, Geneva (1991), Universitatea „Aristotel” din Salonic (1993), Universitatea Lille I (1995), Universitatea din Bologna (1996), Universitatea din Savoie, Chambery (1997), Universitatea din Geneva (1997, 2000), Universitatea Paris X (1998), Universitatea Paris VIII (1999), Institutul de formare SLO „Specialisten in Leerplanontwikkeling”, Enschede (1999), Universitatea din Warwick, Coventry (1999), Universitatea de Stiinte Sociale din Toulouse (2000), Universitatea Catolica din Louvain (2001), Universita degli Studi din Padova (2004). Este membru al International Association for Intercultural Education, cu sediul in Suedia (1995), al colegiului editorial al Intercultural Education (1996) si al Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), cu sediul la Geneva (2001). Domeniile sale de competenta sint filosofia educatiei, pedagogia culturii, educatia religioasa, pedagogia generala. Este autorul a peste 120 de studii in volume colective si reviste de specialitate. Lucrari publicate: Pedagogie si axiologie (1995), Pedagogie (Polirom, editia I, 1996; editia a II-a revazuta si adaugita, 2002, 2006), Educatia religioasa. Continut si forme de realizare (1996), Minciuna, contrafacere, simulare. O perspectiva psihopedagogica (Polirom, 1996), Psihopedagogia pentru examene de definitivare si grade didactice (coord., Polirom, editia I, 1999; editia a II-a revazuta si adaugita, 2008; editia a III-a revazuta si adaugita, 2009), Educatia religioasa. Repere teoretice si metodice (Polirom, editia I, 1999; editia a II-a revazuta si adaugita, 2009), Educatia. Dimensiuni culturale si interculturale (Polirom, 2000), Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale (Polirom, 2001), Timp si temporalitate in educatie. Elemente pentru un management al timpului scolar (Polirom, 2002), Informatizarea in educatie. Aspecte ale virtualizarii formarii (Polirom, 2006), Teoria si metodologia evaluarii (2008), Educatia. Iubire, edificare, desavirsire (2008).
Cuprins:


Introducere   9

1. Evaluarea randamentului şcolar – componentă a demersului didactic  13
1.1. Argumente pentru o cultură evaluativă 15
1.2. Şcoala şi examenele ei 19
1.3. Precizări terminologice 22
1.4. Importanţă şi perspective în teoria şi practica evaluării 33
1.5. Statutul evaluărilor naţionale 45
1.6. Examenele şi învăţământul paralel 50

2. Procesualitatea evaluării. Ipostaze, funcţii, caracteristici 55
2.1. Niveluri şi ipostaze ale evaluării 57
2.2. Operaţii şi momente ale evaluării 66
2.3. Funcţiile evaluării  72
2.4. Obiectivele evaluării 78
2.5. Evaluarea internă şi evaluarea externă 81
2.6. Ipostaze ale rezultatelor şcolare 83

3. Evaluarea competenţelor şi lumea valorilor. Relevanţa evaluării într-o lume dinamică 87
3.1. Putem evalua competenţa? 89
3.2. Să valorizăm... valorile 94
3.3. Cât valorează o diplomă?  98
3.4. De ce unii premianţi din timpul şcolii ajung repetenţi în viaţă?  102
3.5. Calitatea educaţiei şi mediul universitar  107

4. Strategii de evaluare şi notare 113
4.1. Modele şi forme de realizare a evaluării  115
4.2. Metode de evaluare 126
4.3. Metode complementare de evaluare  133
      4.3.1. Referatul 135
      4.3.2. Investigaţia 136
      4.3.3. Proiectul   138
      4.3.4. Portofoliul 140
      4.3.5. Portofoliul digital  145
      4.3.6. Observarea sistematică a comportamentului elevilor  154
      4.3.7. Autoevaluarea 157
4.4. Notarea şcolară 159
4.5. Descriptorii de performanţa 168
4.6. Proiectarea evaluării  179

5. Factori ai variabilităţii aprecierii şi notării  181
5.1. Subiectivismul în practica evaluativă 183
5.2. Servituţile evaluării 189
5.3. Puterea predicţieî în educaţie 193
5.4. Efecte perturbatoare în apreciere şi notare 197

6. Testul docimologic - instrument de măsurare a rezultatelor şcolare 205
6.1. Delimitare conceptuală şi clasificare 207
6.2. Etape în elaborare şi aplicare 216
6.3. Tipologia itemilor 217

în loc de concluzii. Câteva reguli pentru o evaluare reuşită 229

Note bibliografice 231

Anexe. Exemple de probe de evaluare  237
I. Probe de evaluare la concursul de titularizare pentru profesorii de pedagogie (Florina Oţet, Constantin Cucoş) 239
II. Criterii generale de evaluare a portofoliului din cadrul examenului de absolvire a modulului psihopedagogie de către studenţi (Constantin Cucoş) 249
III. Test docimologic la Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia curriculumului (Florin Frumos)  251
IV. Test docimologic la Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării (Florin Frumos) 259

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu