joi, 25 aprilie 2013

TEXTE ALESE. Erich FrommAutor : Erich Fromm                 
Editura Politica
Colectia Idei contemporane
An aparitie :1983
Traducerea Nicolae Frigioiu
ISBN  ?
Nr pagini :516
Format 100 x 190
Anticariat. Pret :20 lei la anticariatalbert
Download  pdf Cuprins:


ANTROPOLOGIA UMANISTĂ A LUI ERICH FROMM de Al. Tănase   5
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI de N. Frigioiu  39

SOCIETATE ALIENATĂ SI SOCIETATE SĂNĂTOASĂ

De la capitalism la socialismul umanist 45

Capitolul I. Sintem oare sănătoşi ? 45

Capitolul al II-lea. Poate o societate să fie bolnavă ?
Patologia normalităţii  53

Capitolul al III-lea. Condiţia umană — cheia psihanalizei umaniste 61
A. Despre relaţiile cu semenul şi despre narcisism 61
B. Transcendenţă, creativitate sau distructipitate 67
C. Înrădăcinarea. Dragostea fraternă şi opusul ei, dragostea incestuoasă 69
D. Sentimentul identităţii sau al individualităţii şi conformismul gregar 88
E. Despre nevoia de a avea o structură de orientare şi de devoţiune — sau raţiunea si iratio nalitatea. Caracterul social  91

Capitolul al IV-lea. Sănătatea mentală şi societatea 93

Capitolul al V-lea. Omul in societatea capitalistă 103
C. Societatea secolului al XX-lea  103
1. Schimbări pe plan economic şi social  103
2. Modificări de ordin caracterial  110
     a) Cuantificare şi abstractizare  110
     b) Alienare   120
     c) Diverse alte aspecte  150
1. Autoritatea anonimă şi conformismul 150
2. Principiul nonfrustrării  162
3. Asociaţia verbală liberă şi libertatea cuvîntului  165
4. Raţiune, conştiinţă şi religie  168
5. Munca   176
6. Democraţia   183
3. Alienare şi sănătate mentală  190

OMUL PENTRU EL ÎNSUŞI  207

Capitolul al Il-lea. Etica umanistă: despre arta de a trăi  207
Etică umanistă şi etică autoritară  207
Etică subiectivă şi etică obiectivă  212
Ştinţa despre om  218
Tradiţie şi etică umaniste  221
Etică şi psihanaliză  226

Capitolul al IlI-lea. Natura umană şi caracterul 232
Situaţia umană  232
Slăbiciunea biologică a omului  232
Dihotomiile existenţiale şi istorice din om  233

FUGA DE LIBERTATE  243

Capitolul I. Libertatea — o problemă psihologică? 243

Capitolul al V-lea. Mecanisme de evadare  250
1. Autoritarism   251
2. Tendinţe distructive   284
3. Conformitate de automat  290

Apendice: Caracterul şi procesul social  308

SPERANŢĂ ŞI REVOLUTIE. Spre umanizarea tehnicii  328

Capitolul al IV-lea. Ce înseamnă a fi om? 328
5. Experienţele umane   328
6. Valorile şi normele  343

Capitolul al V-Iea. Etapele umanizări societăţii tehnologice   349
1. Premise generale  349
2. Planificarea umanistă   351
3. Activizarea şi eliberarea energiilor  355
     Metoda „birocraţiei umaniste" în o poziţie cu metoda „birocraţiei alienate"   355
     În ce constă gestiunea umană a întreprinderii şi care sînt metodele ei?  356
4. Un consum umanizat  372
5. Reinoirea psihospirituală  390

CRIZA PSIHANALIZEI. Eseuri despre Freud, Marx şi psihologia socială  396

Capitolul I. Criza psihanalizei  396

Capitolul al IlI-Iea. Contribuţia lui Marx la cunoaşterea omului  429

Epilog   446

ANATOMIA DISTRUCTIVITĂŢII UMANE  450

Partea a treia. Diferitele forme de agresivitate şi de distructivitate şi condiţielor   450

Capitolul al IX-lea. Agresivitatea benignă  450
Observaţii preliminare  450
Agresivitatea defensivă   455
Diferenţa dintre animale şi oameni  455
Agresivitate şi libertate  460
Agresivitate şi narcisism  463
Agresivitate şi rezistenţă  469
Agresivitatea conformistă  4 72
Agresivitatea funcţională  473
Despre cauzele războiului  476
Condiţiile de reducere a agresivităţii defensive 485

Capitolul al X-lea. Agresivitatea malignă: Premise 488
Observaţii preliminare  488

Capitolul al Xl-lea. Agresivitatea malignă: cruzime şi distructivitate   489
Forme spontane   489
Consemnări is torice  489
Distructivitatea vindicativă  490
Distructivitatea extatică   495

A AVEA SAU A FI. O alegere de care depinde viitorul omului  498

Capitolul al VlII-lea. Condiţiile unei schimbări umane. Caracteristici ale omului nou  498
Omul nou  501

Capitolul al IX-lea. Caracteristici ale societăţii noi 503
O nouă ştiinţă a omului  503
Societatea nouă: are ea o şansă rezonabilă ? 506

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu