duminică, 28 aprilie 2013

VIOLENTA SI SCLAVIE MODERNA.Traficul de femei - perspectivă sociologică

Autor :
Editura Universitara

An aparitie :2012
ISBN  978-606-591-332-5
Nr pagini :265
Format 130 x 200
Pret : 25 lei la Editura, 20,50 lei la elefant ,25 lei la 5carti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Cartea abordează o problemă socială de o deosebită actualitate, mai ales ca gravitate, prin consecinţele produse asupra unor categorii vulnerabile de populaţie, reuşind să identifice cele mai semnificative aspecte ale traficului de femei în scopul exploatării sexuale din societatea contemporană, inclusiv în cea românească. Cartea se constituie ca o lucrare de pionierat în acest domeniu [….] în care autoarea reuşeşte să identifice, să explice şi să analizeze factorii socio-economici şi culturali care generează şi favorizează fenomenul traficului de femei. Conceptualizarea şi teoretizarea fenomenului traficului de persoane, prin prezentarea atât a particularităţilor sociale şi culturale a fenomenului analizat, cât şi prin relevarea celor mai semnificative manifestări ale acestuia pe plan mondial şi european, conferă lucrării de față o importantă dimensiune teoretică, dar şi metodologică. Remarcăm, în acest context, contribuţia originală a autoarei de a reuşi să elaboreze un punct de vedere pe cât de original, pe atât de novator în analiza fenomenului, prin revalorificarea noţiunii de reificare, în care fiinţa umană supusă traficului îşi pierde identitatea […] şi, deşi este o fiinţă umană, devine obiect, transformându-se într-o fiinţă umană obiectualizată, ceea ce ajută să înţelegem nu numai raportul strict interpersonal (victimă - traficant), ci întreaga serie de reificări ce se produc în cadrul grupărilor de crimă organizată. În acelaşi timp, lucrarea reprezintă o excelentă radiografiere şi diagnoză a traficului de femei în scopul exploatării sexuale, ca problemă socială, dar şi ca formă modernă de manifestare a sclaviei datorată vulnerabilităţii sociale ce caracterizează anumite grupuri de persoane nevoite să se vândă în favoarea unor traficanţi şi profitori ai crimei organizate.

Prof. univ. dr. Dan Banciu
Cuprins:


Prefaţă / 5
Cuprins / 15
Lista tabelelor / 19
Lista figurilor / 19
Introducere / 21

Partea I
Traficul de femei în scopul exploatării sexuale - cadru analitic / 26

Capitolul I Traficul de femei – formă a sclaviei moderne / 26
1.1. Definiţii operaţionale: trafic de persoane vs. sclavie modernă / 26
1.2. Proiecţia istorică a fenomenului de trafic de femei / 43
1.3. Trafic de fiinţe umane vs. prostituţie – perspectiva juridică / 57

Capitolul II Traficul de femei – problemă socială / 67
2.1. Traficul de femei –  ca proces social / 67
2.2. Cauze / 78
2.3. Dinamica fenomenului în lume /89

Capitolul III Modele teoretice explicative ale traficului de femei / 101
3.1. Teorii sociologice / 101
3.2. Teoria migraţiei / 109
3.3. Teorii feministe / 116
3.4. Traficul de femei  formă a crimei organizate / 120
3.5. Traficul de femei din perspectiva drepturilor omului / 126

Partea II
Problematica integrării sociale a victimelor traficului de femei în scopul exploatării sexuale / 129

Capitolul IV Politici sociale antitrafic (2000-2008) / 129
4.1. Evoluţii şi implementări O.N.U. / 129
4.2. Evoluţii şi implementări în spaţiul european / 137
4.3. Evoluţii şi implementări în România / 147

Capitolul V / 161
5.1. Socializare – definiţie, forme şi mijloace / 161
5.2. Integrare socială  – definiţie, forme şi mijloace / 170
5.3. Teorii explicative / 182

Capitolul VI Modele teoretice, explicative ale proceselor de socializare şi integrare ale victimelor traficului de femei / 194
6.1. Cadrul problematic al cercetării / 194
6.2. Metodologia şi limitele cercetării / 189
6.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor / 207

Concluzii / 247

Bibliografie / 253
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu