vineri, 31 mai 2013

ABILITATEA DE A CITI. Dezvoltare şi dificultăţiAutor : Kate Cain                 
Editura ASCR Cluj Napoca
Colectia Psihologul expert
An aparitie :2013
Traducerea Thea Ionescu, Alexandra Sidor, Dermina Vasc
ISBN  978-606-8244-62-4
Nr pagini :334
Format 165 x 240
Pret : 37 lei la Editura, 37 lei la librarie.net , 37 lei la okianDescrierea editurii:
Unul dintre cele mai importante manuale despre psihologia cititului,
din seria manualelor BPS BLACKWELL,
singura serie acreditată integral de Societatea britanică de psihologie

Lucrarea detaliază componentele abilităţii de a citi, modul în care se dezvoltă aceasta, dificultăţile întâmpinate de anumiţi cititori, precum şi sugestii de intervenţie.
În acest manual, autorul examinează problemele specifice care stau la baza dificultăţilor de citire şi analizează detaliat cazul copiilor cu dislexie ontogenetică şi pe acela al copiilor cu comprehensiune ineficientă a textelor citite. Capitolele finale sunt focalizate pe instruire şi intervenţie, precum şi pe evaluarea citirii în scopuri educaţionale, de cercetare şi de diagnostic.
Psihologii, cei din domeniul educaţiei şi terapeuţii vor găsi în această carte un ghid util care demonstrează faptul că există două aspecte importante pentru ca un copil să devină un cititor eficient: dezvoltarea unor abilităţi eficiente de citire a cuvintelor şi abilitatea de a extrage sensul general al unui text.

Cuprins:


Prefaţă 11
Prefaţă la ediţia în limba română 13

1 - INTRODUCERE ÎN STUDIEREA CITITULUI 15
Ce este abilitatea de a citi? 17
Relaţia dintre limbajul scris şi cel vorbit 19
Cum să studiem dezvoltarea cititului şi dificultăţile de citire 32
Privire de ansamblu asupra cărţii 40
Rezumat - puncte cheie 40
Recomandări bibliografice 41
Definiţii 42

2 - CITIREA EFICIENTĂ A CUVINTELOR 45
Citirea cuvintelor: evaluare şi surse de variaţie 47
Modele ale recunoaşterii eficiente de cuvinte 60
Rezumat - puncte-cheie 68
Recomandări bibliografice 69
Definiţii 70

3 - COMPREHENSIUNEA EFICIENTĂ 71
Ce uităm şi ce ne amintim? 73
Coerenţa locală şi globală 78
Modele ale reprezentării textului 86
Rezumat - puncte-cheie 91
Recomandări bibliografice 92
Definiţii 93

4 - ÎNVĂŢAREA CITIRII CUVINTELOR 95
Modalităţi de a citi cuvinte 97
Abilităţi şi cunoştinţe care facilitează dezvoltarea citirii cuvintelor 105
Fazele dezvoltării citirii cuvintelor 114
Ce factori contribuie la dezvoltarea abilităţii de a citi? 120
Rezumat - puncte-cheie 128
Recomandări bibliografice 129
Definiţii 130

5 - DEZVOLTAREA COMPREHENSIUNII TEXTELOR CITITE 131
Relaţiile dintre citirea cuvintelor, comprehensiunea vorbirii şi comprehensiunea citirii 133
Abilităţi şi cunoştinţe care facilitează comprehensiunea textelor citite 137
Dezvoltarea comprehensiunii cititului 151
Rezumat - puncte-cheie 159
Recomandări bibliografice 160
Definiţii 160

6 - DISLEXIA ONTOGENETICĂ 163
Dislexia ontogenetică: definiţii şi caracteristici 165
Teorii ale dislexiei 171 
O analiză a subtipurilor: sunt toţi copiii dislexici la fel sau există tipuri diferite de dislexie? 181
Dislexia pe parcursul vieţii: precursori, compensare şi consecinţe 189
Rezumat - puncte-cheie 194
Recomandări bibliografice 195
Definiţii 195

7 - DIFICULTĂŢI ALE COMPREHENSIUNII CITITULUI 197
Ce este comprehensiunea ineficientă a citirii? 199
Sursele eşecului în comprehensiunea discursului 205
Cauzele eşecului în comprehesiunea discursului 218
Consecinţele unei comprehensiuni ineficiente a discursului 222
Rezumat - puncte-cheie 224
Recomandări bibliografice 225
Definiţii 226

8 - INSTRUIRE ŞI INTERVENŢIE 227
Instruire şi intervenţii pentru citirea cuvintelor 229
Instruire şi intervenţii pentru comprehensiunea citirii 238
Sprijinirea şi instruirea cu scopul dezvoltării citirii 246
Rezumat - puncte-cheie 249
Recomandări bibliografice 250
Definiţii 251

9 - EVALUAREA ABILITĂŢII DE A CITI 253
Aspecte ce ţin de evaluare 255
Evaluarea citirii cuvintelor: Ce, când şi cum? 259
Evaluarea comprehensiunii textelor citite: Ce, când şi cum ? 266
Rezumat - puncte-cheie 276
Recomandări bibliografice 276
Definiţii 277 

10 - VIZIUNEA SIMPLĂ DESPRE CITIRE: UN CADRU GENERAL PENTRU STUDIEREA DEZVOLTĂRII ABILITĂŢII DE A CITI SI A DIFICULTĂŢILOR DE CITIRE   279
Viziunea simplă despre citire: o scurtă prezentare 281
Viziunea simplă despre citire şi dezvoltarea abilităţii de a citi 282
Viziunea simplă despre citire şi dificultăţile de citire 286
Viziunea simplă despre citire: o evaluare 287
Dezvoltarea citirii şi dificultăţile de citire: implicaţii 288
Concluzii 290
Recomandări bibliografice 290
Definiţii 290

Bibliografie  291
Glosar  317
Index  325


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu