joi, 9 mai 2013

INTELIGENTA MATERIEIAutor : Dumitru Constantin Dulcan                
Editura Eikon
Colectia Spiritualitate
An aparitie : 2009
Editia a III-a revizuita si adaugita 
Editii anterioare: 1981,
ISBN 978-973-757-222-6
Nr pagini :480
Format 130 x 200
Pret : 50  lei la Editura,42,50  lei la divin , 50 lei la librarie.net
Download pdf pe scribd,(editia a II, 1992, editura Teora)


Descrierea editurii:
UN BEST-SELLER AL ANILOR 80
"Inteligenţa materiei este unică în literatura ştiinţifică românească prin cantitatea de informaţie prezentată într-o sinteză integratoare ce vă face cinste dvs. şi culturii româneşti. A fost o reală plăcere intelectuală marcată de un interes crescând cu fiecare capitol nou parcurs. Este o mare onoare pentru mine că v-am citit.
Romulus Vulcănescu (Scrisoare către autor, 13 iulie 1995)

Un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră, iată ce este volumul Inteligenţa materiei... Întreaga lucrare poate fi considerată ca o biografie a evoluţiei materiei pe acest lung şi complicat drum al „inteligenţei” şi o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenţei umane.
Prof. univ. dr. Petre Brânzei (1981) 


Dumitru Constantin-Dulcan este medic neurolog şi psihiatru, doctor în ştiin­ţe medicale, bun cunoscător al filosofiei ştiinţei şi pionier în scrierile din domeniul con­ştiinţei.

Prof Dulcan la emisiunea Conspiratia tacerii, pe N24 plus despre Inteligenta materiei
part1, part2, part3, part4, part5

Cuprins:


Prolog  2

Capitolul I Materia şi viaţa 8
     Începuturi... 8
          A existat un început? 8
          O lumină străpunge brusc tenebrele 9
          Primele trei minute ale lumii 10
          întrebări... 10
          Înapoi la mitologie? 11
          Evoluţia... 11
          ...şi istoria 12
     Apariţia vieţii — necesitate cosmică 13
          Viaţa o finalitate cosmică? 13
          Viaţa — fenomen universal 14
          Structuri necesare viului 14
          Viaţa — necesitate sau hazard? 16
          De la întâmplare la necesitate 17
          Unitate în diversitate 18
          Modelul lumii vii 18
     Evoluţie şi hazard 20
          Totul e întâmplare? 20
          Eroarea genetică = creaţie? 21
          O finalitate logică 23
          Eroarea înseamnă progres? 26

Capitolul II  30
     Informaţia şi viaţa. Informaţia - condiţe a vieţii 30
          Fiinţele vii - simple mecanisme termodinamice? 30
          Biosisteme 30
          Viaţa = negentropie 31
          Viaţa = o oscilaţie în jurul unui punct de echilibru 32
          Viaţa = prelucrare de informaţii 33
     Conceptul de informaţie în biologie 34
          Informaţie şi cunoaştere 34
          Bioinformaţia 34
          Cauze mici, efecte mari 35
          Programe moştenite şi programe achiziţionate prin instruire 36
          Şi da şi nu, sau semnificaţia informaţiei 37
     Structuri capabile să prelucreze informaţie 38
          Un punct de vedere 38
          Cine dirijează funcţionalitatea unui protozoar? 39
          Între conştientă şi instinct 40
          Un grăunte raţional 41
          Este sistemul nervos singura structură vie capabilă să prelucreze informaţie? 42
     Un model informaţional al lumii vii 45
          Universul - un sistem evolutiv 45
          Aceleaşi soluţii la aceleaşi probleme 46
          La aceleaşi informaţii genetice, forme şi funcţii diferite 47
          Informaţie şi structură 49
          Modelul sau patern-ului informaţional 50
          Informaţii mai adânci decât cele genetice 51

Capitolul III 53
     Energia şi viaţa. Fizica viului 53
          Biocâmpuri 53
          Interferenţe de câmpuri 54
          Ritmurile vieţii 56
          Ritmul vieţii şi al morţii 58
          Există un model energetic al viului? 59
          Biocâmp şi câmp electromagnetic 62
          Un ocean de semnale 63
          Biocomunicaţia 63
          Poziţia omului de ştiinţă 65
          Interdisciplinaritatea, cheie a cunoaşterii 65
          Fenomene rare 66
          Energia viului - energie electrică? 67
     Biocomunicaţia - fenomen obiectivabil 69
          Un experiment 69
          Definiţii 70
          Gândul - o forţă 70
          Recepţie şi conştientizare 71
          Forţa de impact a gândirii 74
          Modificări obiective 74
          Limbajul universal sau gândirea fără cuvinte 76
          Sugestie şi câmp energetic 77
          Comunicarea - atribut fundamental al lumii vii 78
          Telepatia - un prelimbaj? 80
          Puthoff şi Targ 80
          Telepatia experimentală la ruşi 88
          Argumente neurofiziologie 93
          Argumente de ordin psihofiziologic sau psihodinamic 94
          Argumente de ordin biofizic 98
          Implicaţii ontologice ale fenomenului de biocomunicaţie 104
          NASA şi telepatia 104
          Telepatia şi viata socială a insectelor 107
          Concluzii asupra fenomenului de biocomunicaţie 110
          Sensibilitatea lumii vegetale este o realitate? 112

Capitolul IV
     inteligenţa materiei , esenţa vieţii  117
          Întreruperea tăcerii minerale 117
          Esenţa viului - comunicare, inteligenţă 118
          Inteligenţa materiei  119
          Definiţiile inteligenţei  120
          Nivelurile inteligenţei  121
          Inteligenţă umană şi inteligenţă bazală 123
          Certitudine şi eroare  124
          Inteligenţa intrinsecă şi extrinsecă  125
          Câmp informaţional universal  126
          Creierul invizibil  126
          Informaţie inteligentă  127
          Concepţia lui Jung şi Pauli   128
          Gnoza de la Princeton  128
          Iniţiere sau ştiinţă? 129
     Inteligenţa Naturii 131
          Instincte şi acte deliberate 131
          Instinctele = programe inteligente 132
          Conduite inteligente 132
          Sclavia la insecte 133
          Cultivatorii de ciuperci 134
          Confort citadin 135
          Comunicarea prin dans 136
          O temperatură constantă 136
          Viespile chirurgi  137
          Natura nu face risipă de inteligenţă 139
          Marea lecţie a naturii 139
          Rudimente de gândire 139
          Inteligenţa anticipativă 140
          Corăbii vii 141
          O partidă de vânătoare 142
          O lume a castelor 143
          Comunicarea fără limbaj articulat 145
          Limbajul chimic 146
          Comunicarea prin sunete 147
          Ultrasunetele 147
          Infrasunetele 148
          Sunetele 149
          Imprinting 149
          Cântec şi comunicare 151
          Galaxiile vieţii 151
          Pasărea de foc 152
          Bioluminiscenţa 153
          Radarul viu 154
          Comunicare prin limbaj 155
          Sunt animalele fiinţe agresive? 156
          Vae victis! 156
          Nu suntem singurele fiinţe inteligente 158
          Crima de a ucide din plăcere 160
          Oameni şi animale 161
     Eros şi Thanatos 162
          Sexualitatea 163
          Sublimare 164
          Redundanţă şi eşec 170
          Obiectivele unei adevărate educaţii sexuale 170
          Memento mori 173
          Perfectarea 174
          Moartea - o renaştere 174
          Carpe diem 176

Capitolul V 178
     Materie şi gândire 178
          Bazele neurofiziologice ale conştientei 180
          Formaţia reticulată 180
          Vigilitate = conştientă 181
          Grila selectoare 181
          Dezaferentarea senzorială 182
          Conştienta celulară 183
     Rezervele gândirii 185
          Hipnoza - cale de acces spre potenţialul nostru latent 185
          Percepţii false 187
          Sugestia posthipnotică 189
          Sugestia hipnotică şi modificările organice 190
          Modele funcţionale ale subconştientului 191
     Există şi alte dimensiuni psihofiziologice ale conştientei umane? 193
          Timpul 194
          Timp biologic 195
          Timp fiziologic 196
          Timp psihologic 196
          Timpul şi clarviziunea 197
          Visul şi timpul 200
          Extazul 202
          "Viziunea" lui Jung 204
          Condiţionare şi determinare 205
          Mit şi ritual 207
     Psihocibernetica sau autoprogramarea pe şansă sau eşec 208
          Imaginea de sine 208
          Bariera psihologică 211
          Modele de referinţă 212
          Autoprogramarea 214
          Pentru o nouă imagine de sine 214
          Programarea subconştientului 215
          Cine suntem 217

Capitolul VI
UNIVERSUL CUNOAŞTERII SAU DRUMUL SPRE NOI ÎNŞINE 218
Cunoaşterea ştiinţifică 219
          Percepţie şi cunoaştere 220
          De la certitudine la incertitudine 221
          Lumea-i toată adunată într-o boabă de nisip" 223
          Conştiinţa universală - forma supremă a nemanifestului225
          Fizica modernă desfiinţează hazardul? 226
     Religie şi cunoaştere 227
          Definiţie 227
          Obiect 228
          Istoria doctrinelor revelate 228
          "Antologia extazului" 230
          Fântâna cu miracole 235
          Istoria ştiinţelor ezoterice, sau a ştiinţei misterelor 236
          Conţinutul doctrinelor ezoterice 239
          Sensul ascuns al Invizibilului 241
          Critica gândirii ezoterice 242
          Limitele religiei 244
          Există o opoziţie religie - ştiinţă? 245

Capitolul VII 247
     Posibile răspunsuri despre noi 247
          Întrebări care nu au încă un răspuns 247
          La ce întrebări nu s-a răspuns încă prin ştiinţele exacte? 247
          Cele două surse de cunoaştere 248
          Există două dimensiuni ale realităţii: vizibilă şi invizibilă 249
          Câmpul fundamental sau Realitatea ultimă 251
          Corpul vizibil şi corpul invizibil 252
          Raţiune şi simbol 253
          Certitudine şi incertitudine 254
          Sacrul şi Profanul 257
          Religia în lumea modernă 258
          Simbolul christic 259
          Binele şi Răul 261
          Sensul evoluţiei biologice 262
          Misterele vieţii 263
          Voinţa de a fi 264
          Universul - un vast sistem informaţional 265
          Destin şi liber arbitru 265
          Ce a fost la început? 266
          Misterul existenţei 267
          Fizica modernă şi religia 269
          Atributele Inteligenţei Cosmice 270

Capitolul VIII 273
     Paşi spre unitatea cosmică a fiinţei noastre 273
          Disperarea fiinţei esenţiale 273
          A privi şi a vedea 275
          Cheia cunoaşterii 276
          Calea spre zei 276
          Repetări necesare 278
          Nivelul critic de energie 280
          Undele creierului 281
          Starea alfa 282
          Biofeedback-ul 283
          Efectele stării de relaxare sau ale stării alfa 286
          Fiziologia relaxării 288
          O metodă practică de relaxare 289
          Când trebuie să ne relaxăm 292
          Să oprim o clipă maşina de fabricat gânduri 292
     Stresul în lumea modernă 294
          Otrava fricilor 294
          Fenomenul de "coping" 296
          Comportament de tip A şi B 297
          Imageria mentală pozitivă 298
          Tehnica imageriei mentale pozitive 301
          Sentimentul de a fi sau "bucuria de a trăi" 304

L’Intelligence de la matiere —Sommaire— 317
The intelligence of matter — Summary — 324

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu