vineri, 3 mai 2013

INTRE LOGICA INIMII SI LOGICA MINTIIAutor :  Vasile Dem. Zamfirescu               
Editura Trei
Colectia  În afara colecţiilor
An aparitie : 2011
 Editia  a III-a     
 Editii anterioare 1998, 2003,
ISBN  978-973-707-488-1
Nr pagini :  320
Format 130 x 200
Pret : 27,55 la Editura  , 18,85 la elefant ,18,90 la librarie.net 


Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Cu temele pe care le pune în dezbatere, Vasile Dem. Zamfirescu se aşază în inima filosofiei culturii, una dintre disciplinele cele mai actuale şi mai atrăgătoare din sânul filosofiei. În particular este vorba de două teme care au fost subiacente oricărei filosofii adevărate, dar pe care numai filosofia culturii a ştiut să le pună limpede în lumină: deosebirea dintre suflet şi spirit, întâi, apoi tensiunea dintre natură şi cultură în om şi în obiectivările lui.Goethe şi Hegel au pregătit terenul pentru amândouă problemele, filosofia de după ei a venit să le dea, direct sau indirect, un relief deosebit – mai ales tensiunii dintre natură şi cultură – iar prima jumătate a veacului, catastrofală cum a fost sub raport istoric, rămâne să fie menţionată de istoria viitoare a culturii europene tocmai, poate, pentru limpezirea şi punerea pe prim plan a acestor două mari teme. Este suficient să ne gândim la ceea ce se admite de obicei a fi contribuţia veacului XX, în materie de noi idei călăuzitoare ale umanităţii, anume la descoperirea şi în orice caz valorificarea inconştientului, pe de o parte, la extraordinara reabilitare a simbolului şi simbolismelor, de alta, spre a înţelege dintr-o dată că ideile noi nu ar fi fost cu putinţă fără filosofia culturii, respectiv fără tematica suflet-spirit, natură-cultură.

Constantin NOICA


Cuprins:


De ce o a treia ediţie?7
La ediţia a doua 9
Cuvânt-înainte 11
Hermeneutică şi traducere: literatură, filosofie, ştiinţe17

I Spirit-suflet 21
Un topos uitat al filosofiei 23
Cugetul şi iubirea 29
Condiţia umană şi ambivalenţa afectivă 39
La Rochefoucauld sau maladiile autoestimaţiei 53
Friedrich Nietzsche - precursor al psihologiei adâncurilor 65
Momente psihice în geneza valorii – contribuţii la o teorie a resentimentului 109
Filosofia culturii şi psihanaliză la Lucian Blaga 141

II Natură şi cultură 177
Etologie şi cultură 179
O superstiţie a poporului român în lumina etologiei  187
Comentariu etologie la două afirmaţii ale lui Rousseau 201
Apriorismul eticii lui Kant între filosofie şi biologie 215
Definiţiile omului şi etologia 235
Antropologie negativă 247
Critica expresionistă şi critica etologică a oraşului 263
Eros şi Thanatos la Freud şi Lorenz 285
 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu