vineri, 3 mai 2013

INTRODUCERE IN SOCIOLOGIA FAMILIEI. Familia romaneasca in societatea contemporanaAutor : Raluca Popescu             
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Sociologie. antropologie
An aparitie :2009
ISBN  978-973-46-1551-3
Nr pagini :200
Format 160x235
Pret : 9,99 lei la Editura,19,51 lei la elefant ,8 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Ca institutie sociala fundamentala, familia este relationata cu multiple domenii ale vietii sociale. Lucrarea abordeaza problematica familiei dintr-o perspectiva integrativa, incluzind, pe linga temele clasice ale sociologiei familiei, aspecte teoretice legate de calitatea vietii si stilurile de viata, sociologia valorilor, demografie sau politici sociale. Sectiuni speciale sint destinate uniunilor consensuale din Romania, fenomen relativ nou si putin analizat in literatura de specialitate, si fertilitatii scazute, problema cu implicatii majore asupra intregii societati romanesti. Volumul se adreseaza studentilor si profesorilor de la facultatile de sociologie si asistenta sociala, precum si specialistilor din domeniu.

Raluca Popescu este doctor in sociologie, cercetator stiintific la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Academia Romana si lector la Facultatea de Sociologie a Universitatii Bucuresti. Specialist in sociologia familiei, cu o indelungata experienta didactica si de cercetare in domenii precum: sociologia valorilor, metodologia cercetarii sociologice, calitatea vietii, politici sociale. A coordonat sau a participat la numeroase proiecte internationale si nationale de cercetare, pentru organizatii internationale, institutii publice, organizatii nonguvernamentale sau institutii private. A publicat numeroase articole in reviste de prestigiu din tara, precum si studii si rapoarte de cercetare pe problematica familiei sau in domenii conexe.

Cuprins:

Lista tabelelor şi graficelor 9

Introducere 13

Capitolul I

Familia între schimbare şi stabilitate17
         „Criza” familiei 18
        Perspective şi teorii sociologice asupra familiei 21
                Perspectiva funcţionalistă 21
                Perspectiva interacţionist-simbolicâ 23
                Teoria conflictului  24
                Teoria schimbului socia l25
                Perspectiva feministă 26
                Teoria ciclului vieţii familiale 26
                Probleme actuale 27
        Familia tradiţională 28
        Familia modernă 29
        Sociologia familiei modeme 32
        Familia contemporană 34
        Critica „familiei standard” şi stilurile alternative  36
        Sociologia familiei postmodeme 39
Profilul familiei româneşti 43
        Caracteristici demografice în context european 43
                Căsătoria   44
                Divorţul 44
                Copiii 45
                Stiluri de viaţă familială 46
        Aprecierea calităţii vieţii de familie 50
        Întemeierea familiei 53
        Aprecieri privind căsătoria şi divorţul 55
                Motive de divorţ 58
        Sexualitate - înainte, după sau în afara căsătoriei ? 61
                Atitudini faţă de sexualitate61
                Comportamente sexuale64
        Atitudini şi roluri de gen 65
                Valori de gen.65
                Distribuţia sarcinilor în gospodărie67
                Luarea deciziilor în familie70
        Probleme în familie71
        Concluzii73

Capitolul II

Valorile familiale - între materialism şi postmaterialism 77
        Atitudini faţă de căsătorie şi divorţ 79
        Atitudini de gen şi rolul lor în formarea şi disoluţia familiei 85
Valorile familiei în România şi în Europa 87
        Importanţa familiei în prezent şi în viitor 87
        Căsătoria - o instituţie demodată ? 90
        Necesitatea unei relaţii stabile pentru a fi fericit 91
        Acceptarea mamelor singure  92
        Femeia - casnică sau lucrătoare? 94
        Toleranţa faţă de diferite aspecte legate de căsătorie şi sexualitate 96
        Modele europene ale orientărilor de valoare privind familia 98
        Concluzii - valori şi atitudini familiale în România 101

Capitolul III

Modelele alternative ale familiei - uniunile consensuale 103
        Factori explicativi 104
                Perspectiva economică 104
                Perspectiva culturală 105
        Factori asociaţi coabitării 105
        Modele de coabitare 107
                Coabitarea ca etapă premergătoare căsătoriei 108
                Coabitarea ca alternativă la căsătorie 109
                Coabitarea ca alternativă la celibat 109
        Coabitare versus căsătorie - similarităţi şi divergenţe 110
        Vulnerabilitatea crescută a relaţiei de coabitare 112
        Reglementarea juridică a coabitării 113
Coabitarea în România 116
        Motivele coabitării 118
        Profilul celor care trăiesc în uniune consensuală 121
        Calitatea relaţiei 126
        Orientări valorice 128
        Concluzii 137

Capitolul IV

Politici familiale în România şi în Europa 139
        Necesitatea politicilor familiale 139
        Definirea politicilor familiale 140
        Tipologii ale politicilor familiale 143
        Sistemul de suport destinat familiei şi copilului în România 146
                Configuraţia sistemului de suport pentru familie şi copil 146
                Contribuţia alocaţiilor la bunăstarea familiei şi copilului 151
        Politica familială la nivelul Uniunii Europene 153
                Analiza comparativă a beneficiilor la nivelul Uniunii Europene  153
                Tipuri de politici familiale la nivel european 161
Fertilitatea şi politicile familiale 163
        Explicaţii teoretice ale scăderii fertilităţii. 163
                Perspective economice - abordarea alegerii raţionale şi a aversiunii la risc 164
                A doua tranziţie demografică - abordarea valorilor postmaterialiste 165
                Abordarea calităţii vieţii 166
        Factori de diferenţiere a fertilităţii 167
        Numărul ideal de copii 168
        Politicile sociale şi implicaţiile asupra fertilităţii 170
                Suportul pentru politica familială in România şi în celelalte state membre UE 172
        Concluzii - implicaţii pentru politicile sociale 174

Concluzii  177
Anexe 183
        Anexa 1. Uniunile consensuale în România  183
        Anexa 2. Fertilitatea în Europa 185
Bibliografie  187

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu