joi, 2 mai 2013

METODOLOGIE SI PROGRAME PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE

Autor : (coord) Ioan Neacsu, Dan Potolea, Laura Serbanescu
Editura Universitara
An aparitie :2009
ISBN 978-973-749-605-8
Nr pagini :177
Format 200 x 270
Pret : 18 lei la Editura,13,50 lei la elefant, 10 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Ce reprezintă această carte-sinteză?

O contribuţie originală şi riguroasă la construcţia proceselor de formare continuă/ perfecţionare a cadrelor didactice, văzută ca indicator relevant al calităţii resursei umane din învăţământ, obiectiv prioritar pe agenda universităţilor, a planificatorilor şi decidenţilor educaţionali, europeni şi naţionali.

Ce aduce ea nou pentru aria de interes profesional?
Mai întâi, prezenţa unor standarde curriculare optime şi prezenţa unor modele de abordare eficace în formarea psihopedagogică, perspectiva evoluţiei în cariera didactică fiind rezultatul unei mai bune formări iniţiale dar şi al unei mai bune receptări a valorilor încorporate de competenţele de bază şi transversale exersate în timpul practicii profesiei didactice.

Mai apoi, considerarea contextelor pregătirii psihopedagogice ca exprimând dinamismul frontierelor interdisciplinare şi interculturale.

În al treilea rând, exprimarea nevoii de potenţial mai crescut în ceea ce numim transferabilitate, bună gestiune a calificărilor înalte, (auto)evaluare mai pronunţată, proiectare curriculară mult mai armonizată, capacitate reflectivă şi conduită creativă mult mai exersate şi prezente în examenele de definitivare în învăţământ, de obţinere a gradelor didactice II şi I. 

Cuprins:


Argument  5

Cuprins  7

Capitolul I. Proiectarea, elaborarea, evaluarea şi avizarea programelor. Repere metodologice  11
1. Scop şi obiective  11
2. Principii de orientare conceptuală şi proiectare  12
3. Etape în proiectarea şi elaborarea programelor  12
     3.1. Documentarea ştiinţifică şi profesional curriculară  12
     3.2. Proiectarea propriu-zisă  13
     3.3. Stabilirea şi corelarea unităţilor de competenţe cu tematica programei 14
4. Elaborarea conţinuturilor tematice  14
5. Selecţia şi organizarea internă a conţinuturilor  15
6. Precizarea resurselor documentare, a referinţelor bibliografice  15
7. Revizuirea programei - criterii funcţionale  16
8. Structura programei - Sinteză    17
9. Proceduri de elaborare, evaluare şi diseminare a programelor-cadru  17
10. Evaluarea programelor de pregătire pentru definitivat şi gradul didactic II - criterii generale orientative     19
     A. Obiectivele  19
     B. Conţinutul  20
     C. Repere metodologice  21
     D. Strategii de evaluare  22
     E. Stil   22
     F. Referinţe bibliografice  22

Capitolul II. Programa-cadru de PEDAGOGIE utilizată în proiectarea şi realizarea programelor de definitivare în învăţământ şi gradul didactic II, pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar  23
A. Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale  23
B. Tematică generală  26
C. Bibliografie generală - autori români  27
D. Bibliografie generală - traduceri  30

Capitolul III. Programa de PEDAGOGIE pentru profesori de toate specializările  32
A. Definitivat  32
     1. Tematică generală  32
     2. Bibliografie generală-autori români  33
     3. Bibliografie generală-traduceri  36
B. Gradul didactic II  37
     1. Tematică generală  37
     2. Bibliografie generală-autori români  39
     3. Bibliografie generală -traduceri  42

Capitolul IV. Programa de PEDAGOGIE pentru profesori cu specializarea pedagogie  43
A. Definitivat  43
     1. Tematică generală    43
     2. Bibliografie generală - autori români  46
     3. Bibliografie generală-traduceri  49
B. Gradul didactic II  50
     1 .Tematică generală  50
     2. Bibliografie generală - autori români  53
     3. Bibliografie generală - traduceri  56

Capitolul V. Programa de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ pentru profesori de psihopedagogie  58
A. Precizări  58
     1. Temele marcate cu asterix (*) nu sunt cerute la definitivat  58
B. Tematica generală  60
     • Bibliografie orientativă  62
C. Tematici specifice  63
     1. Psihopedagogia specială a deficienţelor de intelect  63
          • Bibliografie orientativă  65
     2. Psihopedagogia specială a deficienţelor de auz  66
          • Bibliografie orientativă  67
     3. Psihopedagogia specială a deficienţelor de vedere  68
          • Bibliografie orientativă  69
     4. Logopedie    69
          • Bibliografie orientativă :  71

Capitolul VI. Programa de PEDAGOGIE pentru învăţători/institutori/educatori învăţământ special  73
A. Precizări    73
B. Tematica generală  74
C. Bibliografie orientativă  77

Capitolul VII. Programa de PEDAGOGIE şi ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A COPILULUI pentru învăţători/institutori  79
     1. Notă de prezentare  79
     2. Principii de elaborare a programelor  79
     3. Roluri şi competenţe ale învăţătorului şi institutorului din învăţământul primar  80
          3.1. Roluri  80
          3.2. Competenţe generale şi specifice*  81
A. Definitivat  82
B. Gradul didactic II  89
C. Bibliografie generală- autori români  99
D. Bibliografie generală - traduceri  102
E. Bibliografie generală - Literatura străină în limba de origine  103

Capitolul VIII. Programa de PEDAGOGIE şi ELEMENTE de PSIHOLOGIE pentru specializarea educatoare  104
     1. Competenţele profesiunii de educatoare  104
A. Definitivat    106
     1. Tematică      106
     2. Bibliografie  111
B. Gradul didactic II  115
     • Competenţe  115
     1. Tematică  118
     2. Bibliografie   124

Capitolul IX. Programa de PEDAGOGIE şi ELEMENTE DE PSIHOLOGIE pentru maiştri instructori şi antrenori  128
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  128
A. Definitivat  131
     1. Teme pentru studiul individual, cursuri, seminarii şi aplicaţii  131
     2. Bibliografie  134
B. Gradul didactic II    135
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  135
     1. Teme pentru studiul individual, cursuri, seminarii şi aplicaţii  137
     2. Bibliografie  140

Capitolul X. Programa de PSIHOLOGIE şi DIDACTICA PSIHOLOGIEI pentru specializarea psihologie  142
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  142
A. Definitivat  145
     1. Obiectivele generale ale pregătirii examenului de definitivat în învăţământ  145
     2. Tematică generală (psihologie şi didactica psihologiei)  145
     3. Bibliografie  147
B. Gradul didactic II  149
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  149
     1. Tematică generală  152
     2. Bibliografie    153

Capitolul XI. Programa de PSIHOLOGIE pentru profesori de pedagogie 156
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  156
A. Definitivat  158
     1. Tematică  158
     2. Bibliografie  158
B. Gradul didactic II  160
     • Prezentare generală; concepţie şi competenţe fundamentale ale dome-niului de specializare  160
     1. Tematică  161
     2. Bibliografie  162

Capitolul XII. Programa de METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢE pentru specializarea educatoare  164
A. Definitivat  164
     • Competenţe pentru profesiunea de educatoare  164
     1. Tematică  166
     2. Bibitografie  168
B. Gradul didactic II  170
     • Competenţe pentru profesiunea de educatoare    170
     1. Tematică  173
     2. Bibilografie  176

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu