miercuri, 1 mai 2013

MODALITATI ALTERNATIVE DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR (ADR)

Autor :Zeno Sustac, Claudiu Ignat
Editura Universitara
An aparitie :2008

ISBN  978-973-749-446-7
Nr pagini :242
Format ?
Pret : 30 lei la Editura, 22,57 lei la elefant ,19,80 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Introducerea medierii şi a soluţionării alternative a conflictelor (ADR) în viaţa de zi cu zi a lumii occidentale nu este doar o modificare de procedură, ci reprezintă o schimbare la nivel de cultură şi de mentalitate....Medierea reprezintă o schimbare fundamentală la nivel de mentalitate şi un progres major al civilizaţiei, prin faptul că permite părţilor să pună din nou stăpânire pe propriul destin, atunci când au eşuat în încercarea de a găsi ele însele o soluţie.
Cuprins:


CUVÂNT ÎNAINTE 7

CAPITOLUL I
Conflictul
1.1. Scurtă introducere. 11
1.2. Definiţia conflictului 13
1.3. Abordări ale conflictului 17
1.4. Tipuri de conflicte 21
1.5. Etapele desfasurarii conflictului 29
1.6. Evitarea conflictului 31
1.7. Angajarea în conflict 33
1.8. Cauzele conflictului 34
1.9. Triunghiul conflictului 38
1.10. Modele de rezolvare a conflictului 39
1.11. Stagiile procesului conflictual 42

CAPITOLUL II
Modalităţile de soluţionare a conflictelor
2.1. Soluţionarea conflictelor de-a lungul timpului  47
2.2. Clasificarea modalităţilor de solutionare a conflictelor 51

CAPITOLUL III
Modalităţi tradiţionale de soluţionare a conflictelor
3.1. Definiţie şi prezentare 53
3.2. Modalitaţi de soluţionare a conflictelor in istoria dreptului romanesc 56

CAPITOLUL IV
Modalităti alternative de soluţionare a conflictelor
4.1. Defmitie ş i scurtă prezentare 59
4.2. Clasificarea modalităţilor alternative de solutionare a conflictelor 62
4.3. Sisteme ADR 67
4.4. Ponderea modalitatilor alternative de solutionare a conflictelor  68
4.5. ADR-ul in lume. 70
4.6. ADR-ul în SUA 73
4.7. ADR-ul in România 76

CAPITOLUL V
Negocierea, metodă ADR
5.1. Definiţia negocierii 81
5.2. Procesul de negociere 82
5.3. Tipuri de negociere 85
5.4. Teoria ierarhiei nevoilor umane 86
5.5. Bariere in caisa cooperării. 89
5.6. Tehnici de negociere 92

CAPITOLUL VI
Medierea, parte a ADR-uIui
6.1. Scurt istoric al medierii 101
6.2. începuturile perioadei moderne a medierii 105
6.3. Medierea versus medierea modernă 106
6.4. Medierea in Statele Unite ale Americii 107
6.5. Medierea in China 110
6.6. Medierea in Europa 112
6.7. Aplicabilitatea medierii in lume 116
6.8. Statistici despre mediere 116

CAPITOLUL VII
Medierea in Romania
7.1. Necesitatea apariţiei medierii m Romania  121
7.2. Apariţia medierii in Romania 127
7.3. Definiţia medierii 129
7.4. Principiile medierii 133
7.5. Rolul mediatorului in cadrul procesului de mediere  138
7.6. Drepturile părţilor in procesul de mediere  139
7.7. Desfăşurarea medierii  141
7.8. Aplicabilitatea medierii in Romania
       7.8.1. Medierea in dreptul civil    153
       7.8.2. Medierea in dreptul familiei  156
       7.8.3. Medierea in dreptul penal 159
       7.8.4. Medierea m dreptul comercial 162
       7.8.5. Medierea m dreptul muncii 166
7.9. Avantajele folosirii medierii 167
7.10. Propuneri de lege ferenda 173

CAPITOLUL VIII
Contractul de mediere
8.1. Definiţie 183
8.2. Caractere juridice 183
8.3. Condiţii de validitate. 186
8.4. Menţiuni obligatorii in contractual de mediere, conform legii 192/2006   190
8.5. Drepturile mediatorului 194
8.6. Obligatiile mediatorului 197
8.7. Drepturile părţilor. 204
8.8. Obligatiile părţilor. 208
8.9. Răspunderea mediatorului 209
8.10. încetarea contractului de mediere 214
8.11. Model contract mediere 217

POSTFATĂ
Prologmene şi reflecţii la o noua instituţie juridică - MEDIEREA, Conf. Univ. Dr. Dumitru-Adrian Crăciunescu 225

Bibliografie 231

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu