duminică, 26 mai 2013

O ISTORIE A PSIHOLOGIEI MODERNEAutor :Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz                 
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2012
Copyright dupa editia a IX-a (2008)

Traducerea Bogdan Boghiţoi
ISBN 978-973-707-589-5
Nr pagini :576
Format 165 x 235
Pret : 89 lei la Editura, 60,52 lei la elefant ,62,30 lei la librarie.net


Descrierea editurii:
Psihologia modernă este prezentată prin intermediul personalităţilor, al ideilor importante, al şcolilor de gândire şi al momentelor care i-au influenţat dezvoltarea, subliniind schimbarea metodelor şi obiectului de studiu. Fiecare şcoală de gândire este discutată ca mişcare ce apare într-un context istoric şi social dat, nu ca entitate independentă şi izolată, fiind examinată în termenii conexiunilor pe care le are cu ideile ştiinţifice şi descoperirile ce au precedat-o şi care i-au succedat. Deşi cartea este organizată pe şcoli, autorii aduc în centrul atenţiei contribuţiile personalităţilor decisive pentru domeniul psihologiei, subliniind că munca lor a fost influenţată nu doar de vremurile în care s-au afirmat, ci şi de contextul experienţelor personale de viaţă.
Scrisă într-un stil accesibil şi bogată în ilustrări, cartea se adresează atât studenţilor, cât şi specialiştilor şi tuturor celor interesaţi de evoluţia psihologiei moderne. Deosebit de importante sunt secţiunile ce cuprind fragmente din scrierile originale ale marilor psihologi, prezentând, în stilul distinct al fiecăruia, perspectiva sa unică asupra metodelor, problemelor şi obiectivelor psihologiei.

Duane P. Schultz este professor de psihologie la University of South Florida. Soţii Schultz sunt cunoscuţi pentru tratatele de psihologie scrise împreună.

Recenzie Ioan C Mihailescu aici

Cuprins:
19           Prefaţă

23           Capitolul unu. Studiul istoriei psihologiei
23           De ce studiem istoria psihologiei?
25           Dezvoltarea psihologiei moderne
27           Datele istorice: reconstrucţia trecutului psihologiei
27           Istoriografia: cum studiem istoria
29           Date pierdute sau trecute sub tăcere
31           Date distorsionate în traduceri
32           Informaţiile prezentate tendenţios
33           Forţele contextuale în psihologie
33           Oportunităţile economice
34           Războaiele mondiale
35           Prejudecata si discriminarea
40           Concepţii cu privire la istoria ştiinţifică
40           Teoria personalistă
41           Teoria naturalistă
43           Scoli de gândire în evoluţia psihologiei moderne
45           Planul cărţii
46           Probleme de dezbătut
47           Lecturi recomandate

48           Capitolul doi. Influenţele filosofiei asupra psihologiei
48           Raţa care defechează şi gloria Franţei
49           Spiritul mecanicist
51           Universul ca un mecanism de ceasornic
51           Determinism si reductionism
52           Automatele
54           Oamenii ca maşini
55           Maşina de calcul
58           Începuturile ştiinţei moderne
59           Rene Descartes (1596-1650)
61           Contribuţia lui Descartes: mecanismul şi problema corp-minte
62           Natura corpului
64           Interacţiunea corp-minte
64           Teoria ideilor
65           Fundamentele filosofice ale noii psihologii: pozitivismul, materialismul şi empirismul
65           Auguste Comte (1798-1857)
67           John Locke (1632-1704)
68           Din scrierile lor: Text original cu privire la empirism, extras din Eseu despre intelectul omenesc (1690) de John Locke
72           George Berkeley (1685-1753)
74           David Hume (1711-1776)
75           David Hartley (1705-1757)
76           James Mill (1773-1836)
77           John Stuart Mill (1806-1873)
80           Contribuţia empirismului la psihologie.
80           Probleme de dezbătut
81           Lecturi recomandate

83           Capitolul trei. Influenţe ale fiziologiei asupra psihologiei
83           David K. face o greşeală: importanţa observatorului uman
85           Dezvoltări în cadrul fiziologiei timpurii
86           Investigarea funcţiilor creierului: cartografierea din interior
87           Cercetarea funcţiilor creierului: cartografierea din exterior
90           Cercetarea sistemului nervos
91           Spiritul mecanicist
92           Începuturile psihologiei experimentale
92           De ce Germania?
94           Hermann von Helmholtz (1821-1894)
94           Viaţa lui Helmholtz
96           Contribuţiile lui Helmholtz: impulsul nervos, vederea si auzul
97           Ernst Weber (1795-1878)
97           Pragurile discriminative
98           Diferenţele minime sesizabile
99           Gustav Theodor Fechner (1801-1887)
99           Viaţa lui Fechner
100         Minte si corp: o relaţie cantitativă
102         Metodele psihofizicii
103         Din scrierile lor: Text original despre psihofizică, extras din Elemente de Psihofizică (1860), de Gustav Fechner
105         Întemeierea oficială a psihologiei
106        Probleme de dezbătut
106         Lecturi recomandate

107         Capitolul patru. Noua psihologie
107         Nu poţi face mai multe lucruri deodată
109         Părintele fondator al psihologiei moderne
110         Wilhelm Wundt (1832-1920)
110         Viaţa lui Wundt
111         Anii de la Leipzig
113         Psihologia culturală
114         Studiul experienţei conştiente
116         Metoda introspecţiei
118         Elementele experienţei conştiente
119         Organizarea elementelor experienţei conştiente
120         Din scrierile lor: Text original extras din „Legea rezultanţilor psihici
si principiul sintezei creative", publicat în Schiţă de psihologie (1896),
de Wilhelm Wundt
121         Destinul psihologiei lui Wundt în Germania
122         Criticile la adresa psihologiei lui Wundt
123         Moştenirea lui Wundt
123         Alte evoluţii din psihologia germană
124         Hermann Ebbinghaus (1850-1909)
124         Viaţa lui Ebbinghaus
125         Cercetarea din domeniul învăţării
126         Cercetarea prin intermediul silabelor fără sens
128         Alte contribuţii la psihologie
129         Franz Brentano (1838-1917)
130         Studiul actelor mentale
131         Carl Stumpf (1848-1936)
131         Fenomenologia
132         Oswald Kulpe (1862-1915)
133         Dezacordurile dintre Kulpe si Wundt
133         Introspecţia experimentală sistematică
134         Gândirea fără imagini
135         Temele de cercetare ale laboratorului din Wurzburg
135         Comentariu
136         Probleme de dezbătut
137         Lecturi recomandate

138         Capitolul cinci. Structuralismul
138         Înghiţirea tubului de cauciuc — o glumă studenţească?
139         Edward Bradford Titchener (1867-1927)
140         Viaţa lui Titchener
143         Experimentalistii lui Titchener: accesul interzis femeilor!
145         Conţinutul experienţei conştiente
145         Din scrierile lor: Text original despre structuralism extras din Tratat de psihologie (1909) de E.B. Titchener
148         Introspecţia
150         Elementele conştiinţei
151         Critici la adresa structuralismului
152         Critici la adresa introspecţiei
155         Critici suplimentare la adresa sistemului lui Titchener
155         Contribuţiile structuralismului
156         Probleme de dezbătut
157         Lecturi recomandate

158         Capitolul sase. Functionalismul: influenţe anterioare
158         Oamenii de ştiinţă, fascinaţi de copilăroasa Jenny
159         Protestul functionalist
160         Revoluţia evoluţiei: Charles Darwin (1809-1882)
163         Viaţa lui Darwin
166         Originea speciilor prin selecţie naturală
169         Ciocul cintezelor: evoluţia în acţiune
170         Influenţa lui Darwin asupra psihologiei
172         Din scrierile lor: Text extras din Autobiografia lui Charles Darwin (1876)
173         Diferenţele individuale: Francis Galton (1822-1911)
173         Viaţa lui Galton
175         Ereditatea mentală
176         Din scrierile lor: Text original extras din Geniul Ereditar: o cercetare asupra legilor şi efectelor sale (1869) de Francis Galton
178         Metodele statistice
179         Testele psihologice
180         Asocierea ideilor
181         Imaginile mentale
182         Aritmetică prin miros si alte subiecte
183         Comentariu
183         Psihologia animală şi dezvoltarea functionalismului
184         George John Romanes (1848-1894)
186         C. Lloyd Morgan (1852-1936)
187         Comentariu
188         Probleme de dezbătut
189         Lecturi recomandate

191         Capitolul şapte. Functionalismul: progres şi întemeiere              
192         Filosoful nevrotic al evoluţiei
192         Evoluţia îşi face apariţia în America: Herbert Spencer (1820-1903)
193         Darwinismul social
194         Filosofia sintetică
195         Evoluţia continuă a maşinilor
196         Henry Hollerith si cartelele perforate
197         William James (1842-1910): precursor al psihologiei funcţionale
198         Viaţa lui James
203         Principiile psihologiei
203         Obiectul psihologiei: o nouă abordare a conştiinţei
205         Din scrierile lor: Material original despre conştiinţă extras din
Psihologie (curs scurt) (1892) de William James
206         Metodele psihologiei
207         Pragmatismul
207         Teoria emoţiilor
208         Sinele tripartit
208         Obiceiurile
209         Inegalitatea funcţională a femeilor
209         Mary Whiton Calkins (1863-1930)
211         Helen Bradford Thompson Woolley (1874-1947)
213         Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)
214         Granville Stanley Hall (1844-1924)
215         Viaţa lui Hall
219         Evoluţia si teoria recapitulării dezvoltării
221         Comentariu
221         Întemeierea functionalismului
222         Şcoala de la Chicago
222         John Dewey (1859-1952)
223         Arcul reflex
224         Comentariu
224         James Rowland Angell (1869-1949)
224         Viaţa lui Angell
225         Domeniul psihologiei funcţionale
226         Comentariu
226         Harvey A. Carr (1873-1954)
227         Functionalismul: forma definitivă
228         Functionalismul la Columbia University
228         Robert Sessions Woodworth (1869-1962)
229         Viata lui Woodworth
230         Psihologia dinamică
231         Criticile functionalismului
232         Contributiile functionalismului
232         Probleme de dezbătut
233         Lecturi recomandate

235         Capitolul opt. Psihologia aplicativă: moştenirea functionalismului
236         Razie FDA: tinta coca-cola
237         Către o psihologie practică
238         Dezvoltarea psihologiei americane
239         Influenţele economice asupra psihologiei aplicative
241         Testarea psihologică
241         James McKeen Cattell (1860-1944)
245         Testele psihologice
246         Comentariu
247         Curentul testelor psihologice
247         Binet, Terman si testul de inteligenţă
249         Primul Război Mondial si testarea în grup
251         Idei din medicină si inginerie
252         Diferenţele rasiale în privinţa inteligenţei
254         Contribuţii ale femeilor în domeniul testării psihologice
255         Psihologie clinică
256         Lightner Witmer (1867-1956)
256         Viaţa lui Witmer
258         Clinicile pentru evaluarea copiilor
259         Comentariu
259         Profesiunea de psiholog clinician
261         Mişcarea privind psihologia industrială şi organizatională
261         Walter Dill Scott (1869-1955)
262         Viaţa lui Scott
263         Publicitatea si sugestibilitatea umană
264         Selecţia angajaţilor
264         Comentariu
265         Impactul războaielor mondiale
267         Studiile de la Hawthorne si problemele organizationale
268         Contributii ale femeilor la psihologia industrial-organizatională
269         Hugo Munsterberg (1863-1916)
270         Viaţa lui Munsterberg
272         Psihologia judiciară si declaraţiile martorilor oculari
273         Psihoterapia
273         Psihologia industrială
274         Comentariu
275         Psihologia aplicativă în Statele Unite: o manie naţională
277         Comentariu
278         Probleme de dezbătut
279         Lecturi recomandate

280         Capitolul nouă. Behaviorismul: influenţele anterioare
280         Hans calul-minune: geniu matematic?
282         Către o ştiinţă a comportamentului
283         Influenţa psihologiei animale asupra behaviorismului
284         Jacques Loeb (1859-1924)
285         Şobolani, furnici si mintea animală
289         Edward Lee Thorndike (1874-1949)
290         Viaţa lui Thorndike
291         Conectionismul
292         Cutia cu probleme
293         Legile învăţării
293         Comentariu
294         Ivan Petrovici Pavlov (1849-1936)
294         Viaţa lui Pavlov
298         Reflexele condiţionate
300         Din scrierile lor: Text original extras din Reflexele Condiţionate (1927) de Ivan Pavlov
301         Notă asupra lui E.B. Twitmyer
302         Comentariu
303         Vladimir M. Behterev (1857-1927)
304         Reflexe asociate
305         Influenţa psihologiei funcţionale asupra behaviorismului
306         Probleme de dezbătut
307         Lecturi recomandate

309         Capitolul zece. Behaviorismul: începuturile
309         Psihologul, copilul şi ciocanul: nu încercaţi asta acasă!
310         John B. Watson (1878-1958)
311         Viaţa lui Watson
319         Din scrierile lor: Material despre behaviorism extras din Psihologia, aşa cum o vede un behaviorist (1913), de John B. Watson
321         Reacţia la programul lui Watson
322         Metodele behaviorismului
324         Tematica behaviorismului
325         Instinctele
326         Emoţiile
327         Albert, Peter si iepurii
328         Procesele de gândire
329         Popularitatea behaviorismului în rândul marelui public
331         Explozia psihologiei
332         Critici la adresa behaviorismului lui Watson
332         Edwin B. Holt (1873-1946)
333         Karl Lashley (1890-1958)
334         William McDougall (1871-1938)
336         Contributiile behaviorismului lui Watson
337         Probleme de dezbătut
338         Lecturi recomandate

339         Capitolul unsprezece. Behaviorismul: după întemeiere
340         Zoo IQ: o menajerie?
341         Trei stadii ale behaviorismului
341         Operationalismul
343         Edward Chace Tolman (1886-1959)
343         Behaviorismul intenţional
344         Variabilele intermediare
345         Teoria învăţării
346         Comentariu
347         Clark Leonard Hull (1884-1952)
347         Viaţa lui Hull
348         Spiritul mecanicist
348         Metodologie obiectivă si cuantificare
349         Impulsurile
350         Învăţarea
350         Comentariu
351         B.F. Skinner(1904-1990)
352         Viaţa lui Skinner
354         Behaviorismul lui Skinner
355         Din scrierile lor: Material extras din Stiinta şi comportamentul uman (1953) de B.F. Skinner
356         Condiţionarea operantă
357         Programele de întărire
359         Aproximarea succesivă: modelarea comportamentului
360         Pătuţuri-ţarc cu ventilaţie, maşinile didactice si rachetele dirijate de porumbei
361         Walden Doi — o societate behavioristă
362         Modificarea comportamentului
363         Critici la adresa behaviorismului lui Skinner
364         Contribuţiile behaviorismului lui Skinner               
365         Sociobehaviorismul: provocarea cognitivistă Albert Bandura (1925- )
366         Teoria social-cognitivă
367         Eficacitatea personală
368         Modificarea comportamentului
369         Comentariu
370         Julian Rotter (1916-)
370         Procesele cognitive
371         Locusul controlului
373         Comentariu
373         Soarta behaviorismului
374         Probleme de dezbătut
375         Lecturi recomandate

377         Capitolul doisprezece. Psihologia formei (Gestaltpsychologie)
377         O înţelegere bruscă
378         Revolta gestaltistă
379         Mai multă percepţie decât întâlneşte ochiul
381         Influenţe anterioare asupra psihologiei formei
382         Zeitgeist-ul în schimbare al fizicii
383         Fenomenul phi: o provocare pentru psihologia wundtiană
384         Max Wertheimer (1880-1943)
386         Kurt Koffka (1886-1941)
388         Wolfgang Kohler (1887-1967)
389         Natura revoltei gestaltiste
391         Principiile gestaltiste ale organizării perceptuale
393         Studiile gestaltiste despre învăţare: capacitatea de înţelegere şi capacitatea de gândire a maimuţelor
394         Din scrierile lor: Text original despre psihologia formei, extras din Inteligenţa primatelor (1927) de Wolfgang Kohler
396         Comentariu
398         Gândirea productivă la oameni
399         Izomorfismul
400         Răspândirea psihologiei formei
401         Lupta cu behaviorismul
401         Psihologia formei în Germania nazistă
402         Teoria câmpului: Kurt Lewin (1890-1947)
402         Viaţa lui Lewin
403         Spaţiul vital
404         Motivaţie si efectul Zeigarnik
405         Psihologia socială
406         Critici la adresa psihologiei formei
407         Contribuţiile psihologiei formei
407         Probleme de dezbătut
408         Lecturi recomandate

409         Capitolul treisprezece. Psihanaliza: începuturile
409         Pe urmele mamei
410         Dezvoltarea psihanalizei
412         Influențe anterioare asupra psihanalizei
412         Teoriile despre psihicul inconstient
413         Primele concepții despre psihopatologie
418         Influenta lui Charles Darwin
419         Influente suplimentare
421         Sigmund Freud (1856–1939) si dezvoltarea psihanalizei
423         Cazul Annei O.
425         Bazele sexuale ale nevrozei
426         Studiile despre isterie
427         Controversa seductiei infantile
428         Viata sexuală a lui Freud
429         Interpretarea viselor
430         Apogeul succesului
433         Din scrierile lor: Text original despre isterie extras din prima conferintă a lui Freud de la Clark University, sustinută pe 9 septembrie 1909
436         Psihanaliza ca metodă de tratament
439         Psihanaliza ca sistem al personalitătii
439         Instinctele
440         Nivelurile personalitătii
442         Anxietatea
442         Stadiile psihosexuale ale dezvoltării personalitătii
444         Mecanism si determinism în sistemul lui Freud
445         Relatiile dintre psihanaliză si psihologie
446         Validarea stiintifică a conceptelor psihanalitice
447         Critici la adresa psihanalizei
450         Contribuții ale psihanalizei
452         Probleme de dezbætut
452         Lecturi recomandate

454         Capitolul paisprezece. Psihanaliza: după întemeiere
455         Când viata te trage pe sfoară...
456         Factiuni concurente
456         Neofreudienii si psihologia eului
457         Anna Freud (1895–1982)
459         Analiza copiilor
459         Comentariu
459         Teoriile relatiilor de obiect
460         Melanie Klein (1882–1960)
460         Heinz Kohut (1913–1981)
461         Carl Jung (1875–1961)
461         Viata lui Jung
462         Psihologia analitică
465         Inconstientul colectiv
466         Arhetipurile
467         Introversiunea si extraversiunea
467         Tipurile psihologice: functii si atitudini
468         Comentariu
469         Teorii psihologice sociale: Zeitgeist-ul loveste din nou
469         Alfred Adler (1870–1937)
469         Viața lui Adler
471         Psihologia individuală
471         Sentimentele de inferioritate
472         Stilul de viată
472         Puterea creatoare a eului propriu
473         Ordinea nasterii
473         Comentariu
475         Karen Horney (1885–1952)
475         Viata lui Horney
476         Dezacordurile cu Freud
477         Anxietatea fundamentală
477         Nevoile nevrotice
478         Imaginea de sine idealizată
479         Comentariu
480         Evolutia teoriei personalitătii: psihologia umanistă
480         Influente anterioare asupra psihologiei umaniste
481         Natura psihologiei umaniste
482         Abraham Maslow (1908–1970)
482         Viata lui Maslow
483         Realizarea de sine
484         Din scrierile lor: Text original extras din Motivatie si Personalitate (1970)
de           Abraham Maslow
486         Comentariu
487         Carl Rogers (1902–1987)
487         Viata lui Rogers
489         Realizarea de sine
490         Comentariu
490         Soarta psihologiei umaniste
492         Psihologia pozitivă
495         Comentariu
495         Traditia psihanalitică în istorie
496         Probleme de dezbătut
496         Lecturi recomandate

498         Capitolul cincisprezece. Evoluţii contemporane în psihologie
498         Campionul de şah se dă bătut în fata unui computer priceput
500         Şcolile de gândire, în perspectivă
501         Mişcarea cognitivă în psihologie
502         Influenţe anterioare asupra psihologiei cognitive
503         Zeitgeist în schimbare în fizică
504         Întemeierea psihologiei cognitive
505         George Miller (1920- )
506         Centrul de studii cognitive
507         Ulric Neisser (1928- )
508         Metafora calculatorului
509         Dezvoltarea calculatoarelor moderne
510         Inteligenta artificială
512         Natura psihologiei cognitive
513         Neurostiinta cognitivă
514         Rolul introspecţiei
515         Cognitia inconştientă
516         Cognitia animalelor
517         Personalitatea animalelor
518         Statutul actual al psihologiei cognitive
519         Psihologia evolutionistă
520         Influente anterioare asupra psihologiei evolutioniste
522         Influenta sociobiologiei
523         Statutul actual al psihologiei evolutioniste
524         Comentariu
524         Probleme de dezbătut
525         Lecturi recomandate

527         Glosar
533         Bibliografie
561         Index de nume
571         Index de termeni


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu