duminică, 5 mai 2013

OPERE ESENTIALE - Sigmund Freud. 11 volumeAutor :  Sigmund Freud               
Editura Trei
Colectia Biblioteca de psihanaliză
2.Interpretarea viselor 56,05 lei
11.Tehnica psihanalizei 46,55 lei
Descriere si cuprins :

Opere Esenţiale,vol. 1 – INTRODUCERE ÎN PSIHANALIZĂ
(2010, 760 pag,  978-973-707-303-7,Trad.Roxana Melnicu s.a., 56,05 lei)

Cititorul interesat de Freud şi psihanaliză, dar, din diferite motive, zgârcit cu timpul său, va găsi în volumul 1 cartea ideală. Aici, însuşi întemeietorul psihanalizei prezintă sintetic, accesibil şi agreabil, sub forma unor conferinţe publice, principalele sale descoperiri. Sunt trecute în revistă cele mai importante fenomene psihice în a căror existenţă inconştientul are un rol decisiv: visul, actul ratat, simptomul nevrotic. Ponderea sexualităţii (infantile) în constituirea inconştientului psihic este pregnant pusă în evidenţă în conferinţele din 1916-1917, care expun prima teorie freudiană despre psihic.
A doua teorie despre psihic, conţinută în conferinţele din 1933, prezintă ultima viziune freudiană asupra psihicului, mult mai complexă şi echilibrată, în care inconştientul nu se mai reduce la sexualitatea refulată, definind toate cele trei instanţe: Eu, Supraeu, Se.
Toate acestea transformă volumul 1 într-o adevărată biblie a freudismului.

CUPRINS

Notă asupra ediţiei 7

Prelegeri de introducere în psihanaliză (1916-17 [1915-17])
Notă introductivă 10
Cuvânt înainte (1917) (trad. O. Dascăliţa) 11

Partea I. Actele ratate (1916 [1915]) (trad. O. Dascăliţa) 13
Prelegerea 1. Introducere 15
Prelegerea a 2-a. Actele ratate  26
Prelegerea a 3-a. Actele ratate (continuare)  43
Prelegerea a 4-a. Actele ratate (sfârşit)  66

Partea a II-a. Visul (1916 [1915-1916]) (trad. R. Melnicu) 91
Prelegerea a 5-a. Dificultăţi şi abordări preliminare  93
Prelegerea a 6-a. Premisele şi tehnica interpretării 112
Prelegerea a 7-a. Conţinutul manifest al visului şi gândurile latente ale visului  127
Prelegerea a 8-a. Visele copiilor 141
Prelegerea a 9-a. Cenzura visului  154
Prelegerea a 10-a. Simbolistica în vis  168
Prelegerea a 11-a. Travaliul visului  191
Prelegerea a 12-a. Analize ale unor exemple de vise  206
Prelegerea a 13-a. Trăsături arhaice şi infantilismul viselor  223
Prelegerea a 14-a. Împlinirea dorinţei  239
Prelegerea a 15-a. Incertitudini şi critici  256

Partea a III-a. Teoria generală a nevrozelor (1917 [1916-17]) (trad. R. Melnicu) 271
Prelegerea a 16-a. Psihanaliză şi psihiatrie  273
Prelegerea a 17-a. Sensul simptomelor  288
Prelegerea a 18-a. Fixarea la traumatism. Inconstientul  306
Prelegerea a 19-a. Rezistenţă si refulare  321
Prelegerea a 20-a. Viaţa sexuală a omului  339
Prelegerea a 21-a. Dezvoltarea libidoului si organizări sexuale  358
Prelegerea a 22-a. Puncte de vedere asupra dezvoltării si regresiei. Etiologie  379
Prelegerea a 23-a. Căile de formare a simptomului  400
Prelegerea a 24-a. Nervozitatea comună 421
Prelegerea a 25-a. Angoasa 437
Prelegerea a 26-a. Teoria libidoului si narcisismul 458
Prelegerea a 27-a. Transferul  479
Prelegerea a 28-a. Terapia analitică  499

Prelegeri de introducere în psihanaliză Serie nouă, (1933 [1932]) (trad. R. Wilhelm)
Notă introductivă 518
Cuvânt înainte  519
Prelegerea a 29-a. Revizuirea teoriei viselor  521
Prelegerea a 30-a. Vis si ocultism  547
Prelegerea a 31-a. Descompunerea în elemente a personalităţii psihice  577
Prelegerea a 32-a. Angoasă si viaţă pulsională 603
Prelegerea a 33-a. Feminitatea  636
Prelegerea a 34-a. Lămuriri, aplicări, orientări  663
Prelegerea a 35-a. Despre o concepţie asupra lumii  687

Bibliografie 716
Lista abrevierilor 734
Index acte ratate 735
Index de nume şi termeni 737
 
Opere Esenţiale,vol. 2 – INTERPRETAREA VISELOR
(2010, 784 pag,  978-973-707-317-4,Trad.Roxana Melnicu , 56,05 lei)
Visul ne însoţeşte în toate momentele vieţii noastre. Visăm nu numai noaptea, ci şi ziua, cu ochii deschişi. De obicei, nu punem mare preţ pe visele noastre, pentru că le considerăm plăsmuiri lipsite de realism. Prin Interpretarea viselor, una dintre cărţile mari ale secolului XX, Freud ne reînvaţă să apreciem visele. În calitate de "cale regală de acces la inconştient", visul ne conduce în profunzimile sufletului nostru, dezvăluindu-ne dorinţele cele mai ascunse. Dar nu numai atât. Interpretarea viselor oferă instrumentele pentru a descifra orice produs cultural la care participă inconştientul, de la literatură şi artă la religie şi morală.

CUPRINS
Nota asupra ediţiei 10
Observaţie preliminară [La prima ediţie] 13
Cuvânt înainte la ediţia a doua 15
Cuvânt înainte la ediţia a treia 17
Cuvânt înainte la ediţia a patra 18
Cuvânt înainte la ediţia a cincea 18
Cuvânt înainte la ediţia a şasea 19
Cuvânt înainte la ediţia a opta 20
Prefaţă la cea de-a treia ediţie în limba engleză (revizuită) 21

I Literatura ştiinţifică asupra problemei viselor 23
A Legătura visului cu viaţa vigilă 29
B Materialul visului — memoria în vis 34
C Stimuli şi surse ale viselor 47
      Ad 1) Stimulii senzoriali externi 48
      Ad 2) Excitaţia senzorială internă (subiectivă) 57
      Ad 3) Stimul somatic intern organic 60
      Ad 4) Surse psihice de stimulare 67
D De ce uităm visele după ce ne trezim? 71
E Particularităţile psihologice ale visului 77
F Sentimentele etice în vis 98
G Teorii despre vis şi funcţia visului 109
H Relaţii între vis şi maladiile psihice 125
Completare din 1909 131
Completare din 1914 134

II Metoda interpretării viselor. Analiza unui exemplu de vis 135

III Visul este împlinirea unei dorinţe 164

IV Deformarea în vis 176

V Materialul şi sursele visului 208
A Recentul şi indiferentul în vis 210
B Infantilul ca sursă a visului 236
C Sursele somatice ale visului 270
D Vise tipice 293
       (a) Vise jenante de nuditate 294
       (b) Visul despre moartea persoanelor dragi 301
       (c) Alte vise tipice 327
       (d) Visul despre examen 329

VI Travaliul visului  333
A Travaliul de condensare 335
B Travaliul de deplasare 364
C Mijloacele de reprezentare ale visului 369
D Luarea în considerare a reprezentabilităţii 401
E Reprezentarea prin simboluri în vise 413
F Exemple — calculatul şi vorbitul în vis 472
G Vise absurde — activitatea intelectuală în vis 494
H Afectele în vis 531

VII Despre psihologia proceselor onirice 584
A Uitarea viselor  588
B Regresia  611
C Despre împlinirea dorinţelor 629
D Trezirea prin vis. Funcţia visului. Visul de angoasă  654
E Procesele primare şi secundare — refularea  670
F Inconştientul şi conştiinţa. Realitatea  693

Bibliografie  707
Lista abrevierilor  745
Index de vise ale lui Freud  746
Index de vise ale altor persoane  749
Index de nume şi termeni 756 Opere Esenţiale,vol. 3 – PSIHOLOGIA INCONŞTIENTULUI
(2010, 440 pag,  978-973-707-318-1,Trad.Vasile Dem. Zamfirescu s.a., 37,05 lei)
Prezentul volum ne introduce în metapsihologia freudiană, în lucrările sale de început, care reliefează concepţia originală a lui Freud despre inconştient, pulsiuni şi destine ale pulsiunilor, despre refulare şi negare ca mecanisme de apărare a Eului, precum şi o ilustrare comparativă a nevrozei şi psihozei.
Ideea fundamentală este că, în prima topică freudiană, inconştientul este un loc necunoscut conştiinţei, este "o altă scenă", constituită din elementele refulate care provin din alte instanţe psihice: preconştientul şi conştientul. Refulatul este o parte a inconştientului care are o dinamică proprie şi copleşeşte Eul, care este un mediator între Sine şi Supraeu.


CUPRINS
Nota asupra ediţiei 9

Formulări despre cele două principii ale funcţionării psihice (1911) (trad. de G. Lepădatu) 11
Notă introductivă 12

Câteva observaţii asupra conceptului de inconştient în psihanaliză (1912) (trad. de G. Lepădatu) 23
Notă introductivă 24

Pentru a introduce narcisismul (1914) (trad. de G. Lepădatu) 35
Notă introductivă 36

Scrieri metapsihologice din 1915  69

Pulsiuni şi destine ale pulsiunilor (1915) (trad. de G. Lepădatu)  71
Notă introductivă 72

Refularea (1915) (trad. de G. Lepădatu) 97
Notă introductivă 98

Inconştientul (1915) (trad. de G. Lepădatu) 113
Notă introductivă 114
       I. Justificarea inconştientului  117
       II. Ambiguitatea inconştientulul şi punctul de vedere topic 124
       III. Sentimente inconştiente 129
       IV. Topica şi dinamica refulării  133
       V. Proprietăţile speciale ale sistemului Inc 140
       VI. Relaţia dintre cele două sisteme  144
       VII. Identificarea inconştientului  150
Anexe (trad. de G. Lepădatu) 160
Notă introductivă 160
Anexa A  160
Anexa B  161
Anexa C  164

Completare metapsihologică la teoria viselor (1917 [1915]) (trad. de G. Lepădatu) 173
Notă introductivă 174

Doliu şi melancolie (1917 [1915]) (trad. de G. Lepădatu) 191
Notă introductivă 192

Dincolo de principiul plăcerii (1920) (trad. de G. Purdea şi Vasile Dem. Zamfirescu) 213
Notă introductivă 214
       Capitolul I  215
       Capitolul II  221
       Capitolul III  229
       Capitolul IV  237
       Capitolul V  250
       Capitolul VI  261
       Capitolul VII  283

Eul şi Se-ul (1923) (trad. de G. Purdea şi Vasile Dem. Zamfirescu) 287
Notă introductivă 288
       I. Conştient şi inconştient 291
       II. Eul şi Se-ul  298
       III. Eul şi Supraeul (Idealul Eului)  308
       IV. Cele două categorii de pulsiuni  321
       V. Dependenţele Eului  330
Anexa I (Inconştientul descriptiv şi inconştientul dinamic) 344
Anexa a II-a (Marele rezervor al libidoului) 345

Nevroză şi psihoză (1924 [1923]) (trad. de G. Lepădatu) 351
Notă introductivă  352

Problema economică a masochismului (1924) (trad. de G. Lepădatu) 359
Notă introductivă 360

Pierderea realităţii în nevroză şi psihoză (1924) (trad. de G. Lepădatu) 375
Notă introductivă 376

Notă asupra „bloc-notes"-ului magic (1925 [1924]) (trad. de G. Lepădatu) 383
Notă introductivă 384

Negarea (1925) (trad. de G. Lepădatu) 391
Notă introductivă 392

Fetişismul (1927) (trad. de G. Lepădatu) 399
Notă introductivă 400

Clivajul Eului în procesul de apărare (1940 [1938]) (trad. de G. Lepădatu) 409
Notă introductivă 410

Bibliografie 415
Lista abrevierilor 426
Index 428 

Opere Esenţiale,vol. 4 – CUVÂNTUL DE SPIRIT ŞI RAPORTUL SĂU CU INCONŞTIENTUL
(2010, 344 pag, 978-973-707-328-0,Trad.Vasile Dem. Zamfirescu, 33,25 lei)

Cititorul român interesat de psihanaliză a luat cunoştinţă prin intermediul volumului întâi din seria Opere (Eseuri de psihanaliză aplicată) de interesul deosebit manifestat de Freud pentru problematica esteticii. Însă lucrările de greutate ale esteticii freudiene sunt conţinute în prezentul volum, unde în centrul atenţiei se află relaţia dintre tehnica artistului care conferă valoare estetică şi inconştient, aşa cum se întâmplă în studiul dedicat cuvântului de spirit. Pe aceeaşi linie se impun lecturii studiile "Comicul" şi "Umorul".

CUPRINS

Notâ asupra ediţiei 7

Cuvântul de spirit şi raportul său cu inconştientul 9
Notă introductivă 10
     A. Partea analitică 13
          I.  Introducere 13
          II. Tehnica cuvântului de spirit 22
          III.Tendinţele cuvântului de spirit 109
     B Partea sintetică 142
          IV Mecanismul plăcerii şi psihogeneza cuvântului de spirit 142
          V. Mobilurile cuvântului de spirit 168
     C Partea teoretică 189
          VI. Raportul cuvântului de spirit cu visul şi inconştientul 189
          VII. Cuvântul de spirit şi comicul 213

Romanul de familie al nevroticilor 277
Notă introductivă 278

Despre sensul contrar al cuvintelor străvechi 285
Notă introductivă 286

Despre psihologia gimnazistului 295
Notă introductivă 296

Umorul 303
Notă introductivă 304

Scrisoare către Romain Rolland 313
(Perturbarea unei amintiri pe Acropole) 313
Notă introductivă 314
Perturbarea unei amintiri pe Acropole 316

Bibliografie 326
Lista abrevierilor 332
Index 333 Opere Esenţiale,vol. 5 – STUDII DESPRE SEXUALITATE
(2010, 384 pag, 978-973-707-335-8,Trad.Rodica Matei, 35,15 lei)

Câţi dintre cei care aplică psihanalizei eticheta de pansexualism au citit la sursă ideile lui Freud? Acestora, dar şi celor care nu au prejudecăţi, volumul al VI-lea le pune la dispoziţie textele esenţiale dedicate de întemeietorul psihanalizei sexualităţii şi rolului pe care îl joacă în viaţa psihică sănătoasă şi maladivă. Centrul volumului îl constituie, fără îndoială, "Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii", unde este expusă pe larg şi cu deplină claritate concepţia lui Freud asupra sexualităţii infantile, concepţie corelativă unor termeni psihanalitici fundamentali, cum ar fi inconştient, refulare, complex Oedip, fixaţie, conflict psihic inconştient etc. De asemenea, probleme de interes foarte larg – psihologia vieţii amoroase, sexualitatea feminină, educaţia sexuală a copiilor – îşi găsesc aici tratarea psihanalitică.

CUPRINS:

Notâ asupra ediţiei 9

Sexualitatea în etiologia nevrozelor (1898)  11
Notă introductivă 12

Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii (1905)  39
Notă introductivă 40
Cuvânt înainte la a doua ediţie  43
Cuvânt înainte la a treia ediţie  43
Cuvânt înainte la a patra ediţie  45
    I Deviaţiile sexuale 49
         [1] Deviaţii în privinţa obiectului sexual  50
             (A) Inversiunea  51
             (B) Imaturii din punct de vedere sexual şi animalele ca obiect sexual  64
         [2] Deviaţii în privinţa scopului sexual  66
             (A) Transgresiuni anatomice  67
             (B) Fixarea scopurilor sexuale preliminare  73
         [3] Generalităţi despre toate perversiunile  78
         [4] Pulsiunea sexuală la nevrotici  81
         [5] Pulsiuni parţiale şi zone erogene 86
         [6] Explicarea aparentei predominări a sexualităţii perverse în psihonevroze  88
         [7] Referire la infantilismul sexualităţii  90
    II Sexualitatea infantila 92
         [1] Perioada de latenţă sexuală a copilăriei şi întreruperile ei 96
         [2] Manifestările sexualităţii infantile  100
         [3] Scopul sexual al sexualităţii infantile  104
         [4] Manifestările sexuale masturbatorii  106
         [5] Investigaţia sexuală infantilă  116
         [6] Fazele de dezvoltare ale organizării sexuale  120
         [7] Sursele sexualităţii infantile  124
    III Transformări ale pubertăţii  132
         [1] Primatul zonelor genitale şi plăcerea preliminară 133
         [2] Problema excitaţiei sexuale 139
         [3] Teoria libidoului 143
         [4] Diferenţierea bărbatului şi a femeii  145
         [5] Descoperirea obiectului  149
Rezumat 158

Opiniile mele despre rolul sexualităţii în etiologia nevrozelor (1906 [1905])  173
Notă introductivă  174

Lămurirea sexuală a copiilor (scrisoare deschisă către dr. M. Furst) (1907)  185
Notă introductivă  186

Despre teoriile sexuale infantile (1908)  197
Notă introductivă 198

Contribuţii la psihologia vieţii erotice  217
    I Despre un anumit tip de alegere a obiectului la bărbat (1910)  217
Notă introductivă  218
    II Despre cea mai generala degradare a vieţii erotice (1912) 231
Notă introductivă 232
    III Tabuul virginităţii (1918 [1917])  247
Notă introductivă  248

Două minciuni de copil (1913)  269
Notă introductivă  270

Organizarea genitală infantilă (o incursiune în teoria sexuală) (1923)  277
Notă introductivă  278

Declinul complexului Oedip (1924)  285
Notă introductivă 286

Unele consecinţe psihice ale diferenţei anatomice dintre sexe (1925)  295
Notă introductivă 296

Despre tipurile libidinale (1931)  311
Notă introductivă 312

Despre sexualitatea feminină (1931) 319
Notă introductivă 320

Bibliografie  342
Lista abrevierilor 358
Index 360 

Opere Esenţiale,vol. 6 – INHIBIŢIE, SIMPTOM, ANGOASĂ
(2010, 376 pag, 978-973-707-335-8,Trad.Vasile Dem. Zamfirescu s.a., 35,15 lei)

Cel de-al V-lea volum al seriei Operelor lui Freud oferă cititorilor de specialitate (psihologi, psihoterapeuţi, psihiatri, pedagogi) posibilitatea de a parcurge, în ordine cronologică, majoritatea studiilor dedicate de întemeietorul psihanalizei nevrozei de tip isteric şi etiologiei acesteia. Pentru aceeaşi categorie de cititori prezintă interes şi dezvoltările lui Freud referitoare la neurastenie, nevroză actuală, nevroză de angoasă, psihonevroză. Cititorul nespecializat dar interesat de psihologia adâncurilor va găsi hrană spirituală bogată în studiul de sinteză "Inhibiţie, simptom, angoasă", care dă şi titlul volumului, unde întemeietorul psihanalizei încearcă, printre altele, să dea o soluţie satisfăcătoare problemei surselor şi funcţiilor angoasei.CUPRINS

Notâ asupra ediţiei 9

Despre mecanismul psihic al fenomenelor isterice [trad. Roxana Melnicu] 11
Notă introductivă  12

Despre motivele care îndreptăţesc izolarea unui complex de simptome din neurastenie sub numele de „nevroză de angoasă" (1895) [trad. Roxana Melnicu] 27
Notă introductivă 28
     I Simptomatologia clinică a nevrozei de angoasă 31
     II Incidenţa şi etiologia nevrozei de angoasă  39
     III Primii paşi spre o teorie a nevrozei de angoasă 47
     IV Relaţia cu alte nevroze  54

Despre etiologia isteriei (1896) [trad. Roxana Melnicu] ....59
Notă introductivă 60

Fragment dintr-o analiză de isterie (1905) [trad. Georgeta Mitrea]  95
Notă introductivă  96
          Cuvânt înainte  97
          Adăugire din 1923  104
     I Starea maladivă  105
     II Primul vis 157
     III Al doilea vis  188
          Postfaţă  206

Fantasmele isterice şi relaţia lor cu bisexualitatea (1908) [trad. Roxana Melnicu] 219
Notă introductivă 220

Generalităţi despre criza de isterie (1909) [trad. Roxana Melnicu] 229
Notă introductivă 230

Tulburarea psihogenă de vedere în concepţia psihanalitică (1910) [trad. Roxana Melnicu] 237
Notă introductivă 238

Despre tipurile de îmbolnăviri de nevroză (1912) [trad. Roxana Melnicu] 247
Notă introductivă 248

Inhibiţie, simptom şi angoasă (1926) [trad. Roxana Melnicu] 259
Notă introductivă 260
Inhibiţie, simptom şi angoasă (capitolele I-X)  261
Completări (capitolul XI) 331
     A. Modificarea unor vederi exprimate anterior 331
          a) Rezistenţă şi contrainvestiţie  331
          b) Angoasa din transformarea libidoului  335
          c) Refulare şi apărare  338
     B. Completare la angoasă  340
     C. Angoasă, durere şi doliu  344

Bibliografie 348
Lista abrevierilor 357
Index  358
 
Opere Esenţiale,vol. 7 – NEVROZĂ, PSIHOZĂ, PERVERSIUNE
(2010, 416 pag,  978-973-707-341-9,Trad.Roxana Melnicu , 37,05 lei)

Selecţia de faţă cuprinde lucrări freudiene din perioade diferite, puse toate sub semnul unei evoluţii a ideilor legate de modificările pe care le suferă componenta anală a pulsiunii sexuale. Teoria freudiană în ceea ce priveşte evoluţia patologică masculină în conflictul cu această tentaţie este expusă în modul cel mai plastic de Daniel Paul Schreber, preşedintele de Senat care şi-a scris şi publicat cu lux de amanunte delirul. Lucrarea despre nevroza demoniacă din secolul al XVII-lea înfăţişează un caz asemănător celui al omului cu şobolani: este vorba despre un delir legat de doliul dupa tată, de care subiectul este încă legat prin mişcări pulsionale sexuale refulate.CUPRINS

Notâ asupra ediţiei 9

Acţiuni compulsive şi practici religioase (1907) (trad. Roxana Melnicu) 11
Notă introductivă 12

Caracter şi erotică anală (1908) (trad. Corneliu Irimia) 25
Notă introductivă 26

Remarci asupra unui caz de nevroză obsesională (1909) (trad. Reiner Wilhelm şi Silviu Dragomir) 35
Notă introductivă 36
Introducere 39
     I Din istoricul bolii 43
          A. Începutul tratamentului 44
          B. Sexualitatea infantilă 45
          C. Marea temere obsesivă 50
          D. Introducere în înţelegerea curei 57
          E. Câteva reprezentări obsesive, şi explicarea lor 68
          F. Determinarea ocazională a bolii 76
          G. Complexul patern şi soluţia ideii legate de şobolani 81
     II Consideraţii teoretice 98
          A. Câteva caracteristici generale ale formaţiunilor obsesionale  98
          B. Câteva particularităţi psihologice ale bolnavilor de nevroză obsesională. Atitudinea lor faţă de realitate, superstiţie şi moarte 105
          C. Viaţa pulsională şi originea obsesiei şi a îndoielii 112

Predispoziţia la nevroza obsesională. O contribuţie la problema alegerii nevrozei (1913)(trad. Corneliu Irimia) 123
Notă introductivă 124

Paralelă mitologică la o reprezentare obsesională plastică (1916) (trad. Roxana Melnicu) 135
Notă introductivă 136

Despre transformări pulsionale, mai ales în erotica anală (1917) (trad. Roxana Melnicu) 139
Notă introductivă 140

Observaţii despre un caz de paranoia (Dementia Paranoides) descris autobiografic (trad. Roxana Melnicu) 149
Notă introductivă 150
Introducere 153
     I Istoria bolii
     II Încercări de interpretare 182
     III Despre mecanismul paranoiei 207
Completare (1912) 228

Un caz de paranoia care contrazice teoria psihanalitică (1915) (trad. Roxana Melnicu) 231
Notă introductivă 232

Despre câteva mecanisme nevrotice în gelozie, paranoia şi homosexualitate (1922) (trad. Roxana Melnicu) 245
Notă introductivă 246

„Un copil este bătut" (contribuţie la cunoaşterea originii perversiunilor sexuale) (1919) (trad. Roxana Melnicu) 261
Notă introductivă 262

Despre psihogeneza unui caz de homosexualitate feminină (1920) (trad. Roxana Melnicu) 293
Notă introductivă 294

Un caz de nevroză demoniacă în secolul al XVII- lea (1923 [1922]) (trad. Roxana Melnicu) 327
Notă introductivă 328
Introducere
     I Povestea pictorului Christoph Haitzmann 330
     II Motivul pactului cu diavolul  337
     III Diavolul ca substitut pater 342
     IV Cele două pacte 356
     V Cursul ulterior al nevrozei 364

Bibliografie 371
Lista abrevierilor 382
Index  384
 
Opere Esenţiale,vol. 8 – NEVROZA LA COPIL: MICUL HANS ŞI OMUL CU LUPI
(2010, 296 pag, 978-973-707-343-3,Trad.Rodica Matei, 27,55 lei)

Cititorului i se prezintă în acest volum două din analizele descrise detaliat de Sigmund Freud.
"Micul Hans este ilustrarea terapiei unui caz de "angoasă isterică" a unui băieţel de 5 ani, "excepţional de atractiv şi de inteligent", terapie care a avut un rezultat foarte bun, de vreme ce, după 14 ani de la terminarea ei, "tânărul Hans" s-a prezentat la Freud mărturisindu-i că nu-şi mai aminteşte nimic despre analiză sau tulburările sale din copilărie.
"Omul cu lupi" reflectă aceeaşi viaţă de două ori: în oglinda superficială a pacientului, pe de o parte, şi în oglinda cu ape tulburător de adânci a psihanalizei, mânuită chiar de Freud, pe de altă parte. Este uimitor să constaţi, prin acest dublu joc de oglinzi, cum evenimente din cea mai timpurie copilărie, de obicei neglijată, se dovedesc a fi de o importanţă decisivă pentru întregul destin al omului.
Ambele cazuri de nevroză la copil sunt fundamentate teoretic de concepţia freudiană conform căreia originea oricărei tulburări psihice a unui adult se află în evenimentele traumatice din copilărie, care au perturbat evolutia dezvoltării sale ulterioare.
CUPRINS

Nota asupra ediţiei 7

MICUL HANS. Analiza fobiei unui băieţel de 5 ani     9
Notă introductivă 10
     I Introducere 11
     II Istoricul bolii şi analiza 26
     III Comentarii 98
Epilog la analiza micului Hans 138

OMUL CU LUPI. Din istoria unei nevroze infantile 141
Notă introductivă 142
     I Observaţii preliminare 143
     II Privire de ansamblu asupra mediului social şi asupra istoricului bolii 149
     III Seducţia şi urmările ei imediate 155
     IV Visul şi scena originară 166
     V Discutarea câtorva probleme 187
     VI Nevroza obsesională 201
     VII Erotism anal şi complexul castrării 213
     VIII Completări din perioada timpurie. Deznodământ 231
     IX Rezumat şi probleme diverse 246

Bibliografie 265
Lista abrevierilor 281
Index 282
 
Opere Esenţiale,vol. 9 – STUDII DESPRE SOCIETATE ŞI RELIGIE
(2010, 744 pag,  978-973-707-351-8,Trad.Roxana Melnicu , 56,05 lei)

Sub acest titlu sunt reunite scrierile în care Freud dezbate tensionantele relaţii între societate şi individ, ca urmare a confruntărilor dintre propria viaţă pulsională şi exigenţele realităţii celuilalt.
Volumul cuprinde texte fundamentale precum: "Psihologia mulţimilor şi analiza Eului", "Viitorul unei iluzii" şi "Disconfort în cultură" şi scrieri în care Freud discută două dintre cele mai importante mituri ale sale, mitul hoardei primitive ("Totem şi tabu") şi mitul lui Moise ("Moise şi religia monoteistă").
Consecinţele moralei sexuale asupra formării nevrozelor, ale marilor reflexii provocate de Primul Război Mondial şi reînnoite de cel de-al doilea, asupra fragilităţii amenajărilor sociale în faţa dezlănţuirii pulsionale formează obiectul unor articole de mai mică întindere.
CUPRINS

Nota asupra ediţiei  9

Morala sexuală "culturală" şi nervozitatea modernă (1908) (trad. Roxana Melnicu) 11
Notă introductivă 12

Consideraţii actuale despre război şi moarte (1915) (trad. Roxana Melnicu) 39
Notă introductivă 40
      I. Dezamăgirea războiului  41
      II. Relaţia noastră cu moartea 57

Psihologia maselor şi analiza Eului (1921) (trad. George Purdea şi Vasile Dem. Zamfirescu) 73
Notă introductivă 74
      I. Introducere  75
      II. Sufletul maselor în descrierea lui Gustave Le Bon  77
      III. Alte concepţii asupra vieţii psihice colective 89
      IV. Sugestia şi libidoul  97
      V. Două mase artificiale: biserica şi armata  102
      VI. Alte obiective şi direcţii de cercetare  110
      VII. Identificarea  115
      VIII. Iubirea şi hipnoza  122
      IX. Instinctul gregar  129
      X. Masa şi hoarda primitivă 135
      XI. Despre una dintre treptele de dezvoltare ale Eului  143
      XII. Câteva consideraţii suplimentare 149

Viitorul unei iluzii (1927) (trad. Roxana Melnicu)  163
Notă introductivă 164

Disconfort în cultură (1930 [1929]) (trad. Roxana Melnicu) 223
Notă introductivă 224

De ce război? (1933 [1932]) (Trad. Roxana Melnicu)  317
Notă introductivă 318

Totem şi tabu. Câteva corespondenţe între viaţa psihică a sălbaticilor şi cea a nevroticilor (1912-13) (trad. Raluca Hurduc) 337
Notă introductivă 338
Prefaţă  339
Prefaţă la ediţia ebraică 341
      I. Oroarea de incest  343
      II. Tabuul şi ambivalenţa mişcărilor afective  364
      III. Animism, magie şi omnipotenţa gândurilor 431
      IV. Întoarcerea infantilă a totemismului  460

Despre obţinerea focului (1932 [1931]) (trad. Daniela Ştefănescu)  537
Notă introductivă 538

Moise şi religia monoteistă. Trei eseuri (1939 [1934-1938]) (trad. Daniela Ştefănescu) 547
Notă introductivă  548
      I. Moise, egiptean  549
      II. Dacă Moise a fost egiptean 560
      III. Moise, poporul său şi religia monoteistă  605
Partea întâi  605
Observaţia preliminară I  605
Observaţia preliminară II  608
      A. Premisa istorică  611
      B. Perioada de latenţă şi tradiţia 620
      C. Analogia  627
      D. Aplicarea  636
      E. Dificultăţi  650
Partea a doua  662
Rezumat şi recapitulare  662
      A. Poporul Israel  664
      B. Marele om  666
      C. Progresul în spiritualitate  671
      D. Renunţarea la pulsiuni  676
      E. Conţinutul de adevăr al religiei  684
      F. Întoarcerea refulatului  687
      G. Adevărul istoric  690
      H. Dezvoltarea istorică 695

Bibliografie  703
Lista abrevirilor 725
Index 727
 
Opere Esenţiale,vol. 10 – ESEURI DE PSIHANALIZĂ APLICATĂ
(2010, 416 pag, 978-973-707-344-0,Trad.Vasile Dem. Zamfirescu, 37,05 lei)

Acest volum din seria operelor lui Freud reuneste eseurile dedicate aplicării psihanalizei la literatură şi arta plastică. Posibilitatea hermeneuticii psihanalitice este asigurată de omniprezenţa inconştientului în viaţa omului, inclusiv la nivelul culturii majore. Afirmaţia lui Tudor Vianu că interpretarea freudiană la Regele Lear "dă adâncime şi parcă o frumuseţe nouă tragediei lui Shakespeare" este valabilă şi pentru celelalte încercări ale volumului. Figuri mari ale culturii, cum ar fi Dostoievski, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Goethe şi creaţiile lor apar într-o lumină neaşteptată din perspectivă psihanalitică.CUPRINS

Nota asupra ediţiei 7

Psihopaţi pe scenă 9
Notă introductivă 10

Delir şi vise în Gradiva de Jensen 19
Notă introductivă 20
     Capitolul I 23
     Capitolul II 55
     Capitolul III 77
     Capitolul IV 98
Notă la ediţia a doua 105

Scriitorul şi activitatea fantasmatică 109
Notă introductivă 110

O amintire din copilărie a lui Leonardo da Vinci 125
Notă introductivă 126
     Capitolul 1 129
     Capitolul II 150
     Capitolul III 160
     Capitolul IV 176
     Capitolul V 191
     Capitolul VI 203

Motivul alegerii casetei 213
Notă introductivă 214
     Capitolul 1 217
     Capitolul II 224

Moise al lui Michelangelo 231
Notă introductivă 232
     Capitolul 1 238
     Capitolul II 248
     Capitolul III 261
     Capitolul IV 267
     Anexă  269

Câteva tipuri de caracter din practica psihanalitică 273
Notă introductivă 274
     I Excepţiile 276
     II Cei care eşuează din cauza succesului 281
     III Răufăcătorii din sentiment de vinovăţie 301

O amintire din copilărie în Poezie şi adevăr  303
Notă introductivă 304
     Capitolul 1 314
     Capitolul II 315

Straniul 317
Notă introductivă 318
     Capitolul 1 319
     Capitolul II 327
     Capitolul III 348

Dostoievski şi paricidul 357
Notă introductivă 358

Bibliografie 382
Lista abrevierilor 401
Index 402
 
Opere Esenţiale,vol. 11 – TEHNICA PSIHANALIZEI
(2010, 496 pag,  978-973-707-342-6,Trad.Roxana Melnicu , 46,55 lei)Publicate acum pentru prima dată în limba română, eseurile dedicate de Freud tehnicii psihanalizei oferă o viziune de ansamblu asupra evoluţiei modalităţilor de atingere a inconştientului într-o terapie psihanalitică. Teme inevitabile ale psihanalizei, cum ar fi interpretarea viselor, psihanaliza sălbatică şi dezavantajele ei terapeutice, transferul şi dinamica transferului, iubirea de transfer, cu tentaţiile şi capcanele ei, analiza practicată de nemedici, caracterul terminabil sau interminabil al analizei, sunt abordate de întemeietorul psihanalizei într-o manieră recunoscută pentru profunzime, libertate de spirit şi virtuţi literare.
Cartea se adresează nu numai psihanaliştilor şi psihoterapeuţilor ci şi tuturor acelora care doresc să afle de la sursă cum se desfăşoară o psihanaliză.

CUPRINS

Nota asupra ediţiei 7

Tratamentul psihic (tratamentul sufletului)  9
Notă introductivă 10

Metoda psihanalitică a lui Freud  35
Notă introductivă 36

Despre psihoterapie 45
Notă introductivă 46

Şansele viitoare ale terapiei psihanalitice  61
Notă introductivă 62

Despre psihanaliza „sălbatică"  75
Notă introductivă 76

Scrierile tehnice din perioada 1911-1915  85
Introducere  86

Utilizarea interpretării viselor în psihanaliză  89
Notă introductivă 90

Despre dinamica transferului  99
Notă introductivă 100

Sfaturi pentru medic, în ceea ce priveşte tratamentul psihanalitic (1912) 113
Notă introductivă 114

Începutul tratamentului psihanalitic. Alte recomandări de tehnică a psihanalizei I  127
Notă introductivă  128

Amintire, repetiţie şi elaborare. Alte recomandări de tehnică a psihanalizei II  153
Notă introductivă  154

Remarci despre iubirea de transfer. Alte recomandări de tehnică a psihanalizei III 165
Notă introductivă  166

Despre fausse reconnaissance („deja raconte") în travaliul psihanalitic  183
Notă introductivă  184

Căile terapiei psihanalitice 193
Notă introductivă  194

Despre preistoria tehnicii analitice 207
Notă introductivă  208

Observaţii despre teoria şi practica interpretării visului 213
Notă introductivă  214

Chestiunea analizei practicate de profani. Conversaţie cu un om nepărtinitor  229
Notă introductivă  230
Introducere 231
Postfaţă la „Chestiunea analizei practicate de profani" 308

Analiză cu final şi analiză nesfârşită  317
Notă introductivă  318

Construcţii în analiză  363
Notă introductivă  364

Despre psihoterapia isteriei  379
Notă introductivă  380

Tehnica psihanalitică  441
Notă introductivă  442

Bibliografie  457
Lista abrevierilor 475
Index 476
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu