miercuri, 1 mai 2013

PEDAGOGIEAutor : Constantin Cucos                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2000/2002
Editia a a II-a, revazuta si adaugita      
Editia originala 2000
ISBN  973-681-063-1
Nr pagini :464
Format 160x235
Pret : 42,95 lei la Editura,34,79  lei la elefant ,34,40 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf (nu e un pdf prea bun!)


Descrierea editurii:
Aparuta intr-o noua editie, datorita numeroaselor solicitari, lucrarea prezinta aspectele cerute la examenele de titularizare in invatamintul preuniversitar, la definitivat, perfectionari si examene de grad.

Constantin Cucos, doctor in stiintele educatiei, profesor universitar si director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi. A efectuat stagii de cercetare si documentare la Biroul International al Educatiei – UNESCO, Geneva (1991), Universitatea „Aristotel” din Salonic (1993), Universitatea Lille I (1995), Universitatea din Bologna (1996), Universitatea din Savoie, Chambery (1997), Universitatea din Geneva (1997, 2000), Universitatea Paris X (1998), Universitatea Paris VIII (1999), Institutul de formare SLO „Specialisten in Leerplanontwikkeling”, Enschede (1999), Universitatea din Warwick, Coventry (1999), Universitatea de Stiinte Sociale din Toulouse (2000), Universitatea Catolica din Louvain (2001), Universita degli Studi din Padova (2004). Este membru al International Association for Intercultural Education, cu sediul in Suedia (1995), al colegiului editorial al Intercultural Education (1996) si al Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), cu sediul la Geneva (2001). Domeniile sale de competenta sint filosofia educatiei, pedagogia culturii, educatia religioasa, pedagogia generala. Este autorul a peste 120 de studii in volume colective si reviste de specialitate. Lucrari publicate: Pedagogie si axiologie (1995), Pedagogie (Polirom, editia I, 1996; editia a II-a revazuta si adaugita, 2002, 2006), Educatia religioasa. Continut si forme de realizare (1996), Minciuna, contrafacere, simulare. O perspectiva psihopedagogica (Polirom, 1996), Psihopedagogia pentru examene de definitivare si grade didactice (coord., Polirom, editia I, 1999; editia a II-a revazuta si adaugita, 2008; editia a III-a revazuta si adaugita, 2009), Educatia religioasa. Repere teoretice si metodice (Polirom, editia I, 1999; editia a II-a revazuta si adaugita, 2009), Educatia. Dimensiuni culturale si interculturale (Polirom, 2000), Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale (Polirom, 2001), Timp si temporalitate in educatie. Elemente pentru un management al timpului scolar (Polirom, 2002), Informatizarea in educatie. Aspecte ale virtualizarii formarii (Polirom, 2006), Teoria si metodologia evaluarii (2008), Educatia. Iubire, edificare, desavirsire (2008).

Cuprins:
Introducere  11
Partea I
INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE

Capitolul 1
Pedagogia - ştiinţă a educaţiei 15
1. Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei 15
2. Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic 17
3. Sistemul ştiinţelor educaţiei 20
4. Cercetarea pedagogică. Relaţia dintre teoria şi practica educaţională 23
5. Dileme şi sfidări ale pedagogiei 28
Note bibliografice. 37

Capitolul 2
Educaţie şi contemporaneitate 39
1. Concepte de bază 39
2. Fundamentele educaţiei .43
3. Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele .45
4. Factorii educaţiei .48
5. Educaţia şi provocările lumii contemporane 50
6. „Noile educaţii" 54
Note bibliografice. 58

Capitolul 3
Componentele educaţiei ca proiecţie a finalităţilor 60
1. Educaţia intelectuală 60
2. Educaţia morală 66
3. Educaţia estetică 70
4. Educaţia religioasă 85
5. Educaţia tehnologică 106
6. Educaţia fizică 108
7. Educaţia sexuală 110
Note bibliografice 113

Capitolul 4
Noi domenii si perspective ale educatiei
1. Educaţia axiologica 116
2. Educaţia interculturala 132
3. Educaţia integrata 147
4. Educaţia copiilor supradotati 155
5. Educaţia permanenta 160
6. permanenta 160deschisa la distanta 168
Note bibliografice 175

Partea a II-a
TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUMULUI


Capitolul 1
Curriculum. Conceptualizare si problematica 181
1.Conceptele de continut si de curriculum 181
2.Derivatii conceptuale 183

Capitolul 2
Ipostaze ale finalitatilor educationale 185
1.Dimensiunea teleologica a educatiei 185
2.Relatia dintre ideal, scopuri, obiective 189
3.Finalitatile pe cicluri curriculare 193
4.Clasificarea si operationalizarea obiectivelor pedagogice 197
5.Noi tipologii de obiective. Legatura acestora cu cadrul traditional 201

Capitolul 3
Continuturile curriculare 206
1.Sursele continutului invatamantului si criterii de selectie 206
2.Transpozitia si transcodarea didactica 217
3.Posibilitati de organizare a continuturilor 220
4.Alternativitatea si flexibilizarea curriculara 223
5. Curriculumul la decizia scolii 226

Capitolul 4
Proiectarea curriculara 231
1.Determinari si niveluri de concepere a curriculumului 231
2.Pozitionarea filosofica si ideologica in proiectarea curriculara 234
3.Reguli privind proiectarea curriculumului 235

Capitolul 5
Produsele curriculare si implementarea acestora 239
1.Planul de invatamant
2.Programa scolara
3.Manualul scolar
4.Alte suporturi curriculare (ghiduri, soft educational, alte auxiliare didactice) 255

Capitolul 6
Reforma curriculumului scolii romanesti. Privire sintetica 257
1.Repere si ipostaze ale reformarii continuturilor 257
2.Niveluri si principii diriguitoare in conceperea curriculumului 259

Capitolul 7
Evaluari privind reforma curriculara la nivelul invatamantului romanesc 262
1.Recorelari si sarcini de perspectiva 262
2.Ideologii si ipostaze ale continuturilor ascunse la nivelul curriculumului 264
3.Sugestii si recomandari privind continuarea reformarii curriculumului 267
Note bibliografice 268

Partea a III-a
TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

Capitolul 1
Teoria generala a procesului de invatamant 273
1.Conceptul de didactica 273
2.Abordarea sistemica a procesului instructiv educativ 279
3.Strategiile didactice 282

Capitolul 2
Metodologia si tehnologia instruirii 285
1.Delimitari conceptuale: tehnologie, metodologie, metoda, procedeu, mod de organizare a invatarii 285
2.Noi tendinte in metodologia didactica 288
3.Sistemul metodelor de invatamant. Clasificare 289
4.Descrierea principalelor metode de invatamant 291
5.Mijloace de invatamant. Continut si importanta 300

Capitolul 3
Forme de organizare a instruirii
1.Organizarea pe clase si lectii 303
2.Lectia – unitate didactica fundamentala 305

Capitolul 4
Proiectarea activitatilor instructive 311
1.Importanta si nivelurile proiectarii didactice 311
2.Etapele proiectarii didactice 315
3.Rolul educatorului in realizarea si desfasurarea activitatii instructiv educative 318
4.Evaluarea eficientei lectiei 321
5. Proiectarea pe unitati de invatare 325

Capitolul 5
Relationare si comunicare didactica 331
1.Specificul relatiei profesor-elev 331
2.Comunicare si informare didactica 333
3. Educaţia ca practică semnificantă 335
4. Discursul didactic - între demonstrare si argumentare. 338
5. Canale ale comunicării didactice. Implicaţii psihopedagogice. 339
6. Statutul tăcerii în comunicarea didactică 342

Capitolul 6
Normativitatea activităţii didactice 347
1. Conceptul de principiu didactic 347
2. Caracterizarea principiilor didactice. 351
Note bibliografice 359

Partea a IV-a
TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

Capitolul 1
Evaluarea randamentului şcolar - componentă a demersului didactic 365
1. Precizări terminologice  365
2. Statutul şi importanţa evaluării 368
3. Niveluri şi ipostaze ale evaluării 371
4. Funcţiile evaluării 372
5. Evaluarea internă şi evaluarea externă 375
6. Ipostaze ale rezultatelor şcolare 376

Capitolul 2
Strategii de evaluare şi notare 378
1. Modele şi forme de realizare a evaluării 378
2. Metode de evaluare 381
3. Metode complementare de evaluare 384
4. Notarea şcolară 391
5. Descriptorii de performanţă 393
6. Proiectarea evaluării 398

Capitolul 3
Factori ai variabilităţii aprecierii şi notării 399
1. Subiectivismul în practica evaluativă 399
2. Efecte perturbatoare în apreciere şi notare 400

Capitolul 4
Testul docimologic - instrument de măsurare a rezultatelor şcolare  403
1. Delimitare conceptuală şi clasificare. 403
2. Etape în elaborare şi aplicare. 404
3. Tipologia itemilor. 405
Note bibliografice 410

Addenda
DESCHIDERI POSIBILE

Capitolul 1
Îndoctrinarea in învăţământ 415
1. Educaţia şi condiţionarea 415
2. Sloganul pedagogic 416
3. Trăsături ale sloganului pedagogic 417
4. Situaţii de îndoctrinare în învăţământ .418
5. Şansele dezideologizării învăţământului 422

Capitolul 2
Pentru o filosofie a educaţiei 425
1. Trepte în constituirea filosofiei educaţiei 425
2. Conţinutul şi problematica filosofiei educaţiei 426

Capitolul 3
Formarea formatorilor. Experienţe prezente şi deschideri posibile 434
1. Formarea institutorilor 435
2. Pregătirea profesorilor 436
3. Schiţă pentru o deontologie a cadrelor didactice 443
Note bibliografice 450

Bibliografie generală 452

Un comentariu: