sâmbătă, 4 mai 2013

PERSONALITATEA ! O explorare multidimensionala si interdisciplinaraAutor :  Sorin Negruti               
Editura Bucuresti
An aparitie :2011

ISBN  973-0-0-09437-4
Nr pagini :454
Format ?
Pret : 49 lei la cartifrumoase,49 lei la librariaeminescu,49 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descriere:

Atentie, conform blogului personal, autorul Sorin Negruti nu are studii de psihologie !!!

Pentru ca omul să poată evolua de la statutul de simplă vieţuitoare la fiinţă superioară este necesar să-şi cunoască personalitatea, iar apoi să o integreze armonios în colectivitate atât în scopul satisfacerii nevoilor personale cât şi a celor sociale. Numai prin autocunoaştere obiectivă, relaţionare eficientă şi valorificarea potenţialului individual fiecare persoană poate deveni o personalitate.
LucrareaPersonalitatea – o explorare multidimensională şi interdisciplinară” îşi propune să vină în întâmpinarea celor care doresc să facă primul pas în devenirea lor ca personalitate, punându-le la dispoziţie ştiinţific şi totodată accesibil elementele necesare autocunoaşterii.
Sorin Negruţi


Recenzie din Pentru Patrie
Suntem în faţa unui exerciţiu major de cutezanţǎ şi sinceritate, un exemplu de „reflex la nou", de atitudine admirativǎ faţǎ de un domeniu ştiinţific ce exceleazǎ în concepte mereu perfectibile, despre un sistem hipercomplex aflat într-o continuǎ evoluţie.

Asemenea vectori au încărcătură psiho-istorică, prin efectul edificǎrii ştiinţelor şi tehnologiilor.
Autorul Sorin Negruţi s-a apropiat de ştiinţă ca de un bun comun, cu acces şi uzanţă fǎrǎ privilegii; ştiinţa personalităţii este dedicată oricǎrui om, iar mǎreţia ei are drept mǎsurǎ tocmai gradul de utilizare. Când un savant sau un inventator rǎspunde la omagii prin enunţul: „Am făcut ceea ce mi-a plǎcut mai mult!", dovedeşte cǎ self-managerul de succes este un fapt real în derularea raportului cu lumea cunoştinţelor şi cu sine.
Cartea de faţǎ este o provocare ca oglindă personală, ca modelare a unei ştiinţe tumultoase, frământată de cutremurele sociale şi aberaţiile produse de emergenţe imprevizibile, ce „se ia de brâu" cu arta imagistică şi literatura beletristică – Personologia.
Pas cu pas, un tânăr economist, probabil sătul de pressing-ul comportamentului economic, vibrează, asimilează, procesează personalistic şi expune o ştiinţă a personalităţii, în fond, un miraj inconfundabil, generator de prezumţii şi destine.
Studiind sfera de interes şi relatare a autorului, pe o largă arie de concepte, se înţelege pǎcatul ermetismului unor elaborǎri cognitive; dedicate omului, rămân totuşi greu accesibile înţelegerii şi folosirii.
Câmpul conceptualizǎrii ce a conferit identitate Psihologiei moderne a fost fertilizat şi cultivat de filozofi (Platon, Aristotel, Descartes), teologi (Augustinus, Thomas d' Aquino), medici (H. Pieron, P. Janet, Al. Luria, P. I. Galperin), biologi (J. Piaget, S.A. Barnett, Ed. O. Wilson, R. A. Hinde, K. von Frish) şi chiar matematicieni şi muzicieni (Max Wertheimer).
Un caz analog iniţiativei economistului Negruţi, onorabil pentru români, este opera lui J. M. Juran, inginer, profesor de inginerie industrială; a obţinut peste 40 de medalii şi titluri onorifice în SUA şi România. Este considerat unanim drept „Guru mondial al calităţii". Originalitatea gândirii sale rezidă în argumentarea (şi operaţionalizarea) delimitării atributelor „calitate a produsului" şi „lux al vieţii"!
„Rezonanţele", „consonanţele", „protopaticul" şi „epicriticul" sunt efecte ale vivisecţiilor în realitatea crudă, perceptibilă şi mobilizatoare.
Parcurgem cu dl. Negruţi ariile de competenţă ale Personologiei actuale: elementele „arhitecturale", „combustia" acestui edificiu ridicat din relaţia ludică infantilă cu lumea, la prestigiul intelectiv al descoperitorului de legi ale universului; viziuni, clasificări, criterii de evaluare, factori de progres şi evoluţie, le vom găsi în această carte studiate, gândite, apreciate, propuse cititorului spre înţelegere şi utilizare confortabilă.
Cartea de faţă este un experiment vizând efecte de emergenţă la întâlnirea omului cu o ştiinţǎ despre om.
Prof. Univ. Dr. Grigore Nicola


Cuprins:
Prefaţa11

Introducere13
Importanţa cunoaşterii multidimensionale şi interdisciplinare a personalităţii umane  15

PARTEA I. ELEMENTELE DE BAZA ALE PERSONALITĂŢII

CAPITOLUL 1. PSIHICUL UMAN
1.1. Procese psihice 26
(senzaţiile, percepţiile, reprezentările, gândirea, limbajul, imaginaţia şi creativitatea, memoria, afectivitatea, motivaţia, voinţa, atenţia)
1.2. Structura psihică în viziunea lui Cari Gustav Jung 45
(conştientul şi inconştientul personal, inconştientul colectiv, persona, sexul şi genul, anima şi animus)
1.3. Structura psihicului uman în viziunea psihanalitică a lui Sigmund Freud  54
(inconştientul, preconştientul, conştientul, cele trei instanţe psihice: şinele, eul şi supraeul)
1.4. Complexele de bază după Sigmund Freud 57
(complexul de inferioritate, complexul de abandon, complexul de culpabilitate, complexul lui Oedip)
1.5. Gradul de maturitate psihică 64
(caracteristicile psihice ale personalităţii mature, caracteristicile psihice ale personalităţii imature)
1.6. Diferenţe psihice de gen 67
(caracteristici psihice specific feminine, caracteristici psihice specific masculine)
1.7. Tulburări psihice  71
(tulburări psihice organice, tulburări psihice determinate de consumul substanţelor psihoactive, schizofrenia şi tulburările delirante, tulburări psihice afective, tulburări psihice nevrotice legate de stres, tulburări psihice de comportament asociate cu probleme fizice, dificultăţi de învăţare/retardare, tulburări psihice de dezvoltare psihologică, tulburări psihice specifice copilăriei şi adolescenţei)

CAPITOLUL 2. COMPONENTELE PERSONALITĂŢII
2.1. Temperamentul 86
(temperamentul coleric, temperamentul sangvinic, temperamentul flegmatic, temperamentul melancolic)
2.2. Caracterul 93
(atitudinile şi rolul lor în formarea caracterului, trasaturile de caracter, devieri caracteriale, caracterul individului în mulţime)
2.3. Aptitudinile 102
(tipuri de aptitudini, aptitudinea generală-inteligenţa)
2.4. Atitudinea108
(tipul extravertit, tipul introvertit)

CAPITOLUL 3. EVOLUŢIA PERSONALITĂŢII
3.1. Varsta şi personalitatea 113
(primul an de viaţă, perioada antepreşcolară, perioada preşcolară, perioada şcolară, perioada pubertăţii, perioada adolescenţei, perioadele tinereţii, vârstele adulte, vârstele de regresie, stadiile terminale)
3.2. Stadiile de dezvoltare a personalităţii identificate de Sigmund Freud 142
(stadiul oral-pasiv, stadiul oral-activ, stadiul anal, stadiul falie, stadiul genital)

CAPITOLUL 4. TIPURI DE PERSONALITĂŢI
4.1. Personalitatea grupelor sanguine 150
(Personalitatea grupei sanguine 0, Personalitatea grupei sanguine A, Personalitatea grupei sanguine B, Personalitatea grupei sanguine AB)
4.2. Personalităţi dificile155
(personalitatea anxioasă, personalitatea paranoică, personalitatea histrionică, personalitatea obsesională, personalitatea narcisică, personalitatea schizoidă, comportament de tip A, personalitatea depresivă, personalitatea dependentă, personalitatea pasiv-agresivă, personalitatea evitantă, altele)
4.3. Personalitatea bolnavului 163
(personalitate nepăsătoare, personalitate nerăbdătoare, personalitate hiperconştiincioasă, personalitate hipocondră, personalitate echilibrată)

PARTEA II. MANIFESTAREA PERSONALITĂŢII

CAPITOLUL 5. PERSONALITATEA ÎN ASPECTUL FIZIC
5.1. Fizionomia  175
(reguli în analiza fizionomică, etaj ele faciale, aspectul facial în funcţie de temperament, faţa, fruntea, ochii, nasul, gura şi buzele, bărbia, ridurile, aluniţele, tipuri caracteriale raportate la astral)
5.2. Alte aspecte fizice 204
(tipuri somatice, sprâncenele, dinţii, forma degetelor)

CAPITOLUL 6. PERSONALITATEA ÎN COMPORTAMENTUL VERBAL ŞI NONVERBAL
6.1. Conduita generală 216
(poziţia stând în picioare, viteza mişcărilor, direcţia privirii, poziţia capului, poziţia de dormit, modul de deplasare)
6.2. Relaţionarea 220
(vocea, salutul, raportări inter-personale, zâmbetul, râsul, postura în conversaţie, minciuna)
6.3. Atitudini specifice  233
(autoritatea, submisivitatea, anxietatea)
6.4. Vestimentaţia 241
(stilul vestimentar, podoabele ca obiecte vestimentare, preferinţe cromatice în ţinuta vestimentară)

CAPITOLUL 7. PERSONALITATEA IN GÂNDIRE
7.1. Tipuri de gândire 249
(tipul vizual, tipul auditiv, tipul tactil, tipul kinestezic)
7.2. Judecata (Cari Gustav Jung) 254
(judecata de tip gândire extravertită, judecata de tip gândire introvertită, judecata de tip sentiment extravertit, judecata de tip sentiment introvertit, judecata de tip intuiţie extravertită, judecata de tip intuiţie introvertită, judecata de tip senzaţie extravertită, judecata de tip senzaţie introvertită)

CAPITOLUL 8. PERSONALITATEA IN SCRIS
8.1. Analiza grafologică 263
(reguli în analiza grafologică, zonele şi elementele grafice, plan de lucru)
8.2. Caracteristicile grafice ale scrierii 268
(forma, dimensiunea, direcţia, presiunea, viteza, continuitatea, orânduirea)
8.3. Semnătura 284
(identitatea între text şi semnătură, reducerea semnăturii în raport cu textul, accentuarea semnăturii în raport cu textul, opoziţie între semnătură şi text, discordanţă între text şi semnătură, aşezarea semnăturii în pagină, plasamentul semnăturii în raport cu textul, dimensiunea şi spaţialitatea prenumelui şi a numelui, parafele)
8.4. Caracteristicile psiho-fiziologice în scris 293
(vârsta în scris, genul în scris, temperamentul în scris, nivelul de cultură în scris, suferinţa în scris.)

PARTEA III. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ PERSONALITATEA

CAPITOLUL 9. FACTORII INTERNI
9.1. Ereditatea 304
(ereditatea personalităţii, gena şi temperamentul, gena şi comportamentul, gena şi caracterul)
9.2. Evoluţia hormonală 308
(sindromul premenstrual, tulburarea premenstruală disforică, comportamentul femeii în timpul sarcinii, depresia postnatală, menopauza, andropauza, îndrăgostirea, suferinţa, sexualitatea)
9.3. Alţi factori interni 328
(stresul, bioritmul, factorul etnic)

CAPITOLUL 10. FACTORII EXTERNI
10.1. Factorii educaţionali  340
(familia, şcoala, societatea, mass-media/intemet, religia, cultura, multiculturalitatea, sportul)
10.2. Factorii de mediu  361
(mediul de locuire, factorii climatici, factorii geografici, factorii istorici, factorii politici, factorii economici, statul, anturajul, cromatica ambientală, sunetul/muzica)
10.3. Alti factori externi 382
(perioada intrauterină, influenţa astrelor, influenţa valorii numerologice a datei de naştere şi a numelui, tehnologia, profesia, partenerul de viaţă, experienţa de viaţă, dependenţele/viciile)

Studiu de caz - Nicolae Ceauşescu 405

Rezumat  445

Încheiere   447

Bibliografie selectivă 449


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu