sâmbătă, 4 mai 2013

PRAGMATICA IRONIEI. Studiu asupra ironiei in presa scrisa romaneascaAutor :  Elena Negrea               
Editura Tritonic
Colectia Comunicare/Media
An aparitie :2010
ISBN 978-606-8139-33-3
Nr pagini :264
Format 130 x 200
Pret : 24 lei la Editura,27  lei la elefant , 28,50 lei la emag
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Cartea Pragmatica ironiei. Studiu asupra ironiei in presa scrisa romaneasca cuprinde o analiza riguroasa si complexa a uneia dintre cele mai discutate figuri de limbaj si gandire – ironia.
Autoarea analizeaza ironia verbala din perpectiva teoriei actelor e limbaj si a notiunii griceene de simulare. Ironia este un mod neserios de folosire a limbajului prin care locutorul « se face » ca spune, ca intreaba, ca multumeste si invita interlocutorul sa descifreze comportamentul sau lingvistic.

Cuprins:

Cuvânt înainte  7
Introducere 13

Capitolul 1. Studiul ironiei verbale: stadiul actual  27
1. Note preliminarii 27
2. Grice (1975, 1978) 30
     2.1 Grice despre semnificaţie 30
          2.1.1 Semnificaţia non-naturaiâ 31
          2.1.2 Semantica bazată pe intenţii 34
     2.2 Ironia ca substituţie  35
     2.3 Ironia ca impiicatură 36
     2.4 „A se face" că spune  38
     2.5 Ironia ca simulare: 40
     2.6 Preluarea ideilor iui Grice în studiul ironiei    41
3. Clark & Gerrig (1984) 42
4. Giora (1995, 1997) 44
     4.1 Ironia ca negaţie indirectă  45
     4.2 Critica lui Curco  47
     4.3 Ipoteza proeminentei cognitive în interpretarea ironiei 48
5. Kuman-Nakamura, Glucksberg 6 Brown (1995) 51
6. Attardo (2001) 55
7. Sperber & Wilson (1981, 1992)  57
     7.1 Prima formulare a teoriei: ironia ca menţiune în ecou (1978/1981) 57
     7.2 Pertinenţă, intenţie comunicativă şi intenţie informativă, interpretare în ecou  59
     7.3 A doua formulare a teoriei: ironia ca interpretare în ecou (1992)  63
8. Ironia din perspectivă psiholingvistică   65
     8.1 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a semnificaţiei ironice  67
     8.2 Funcţiile ironiei 70

Capitolul 2. Ironia verbală: act ilocutoriu simulat  72
1. Note preliminarii 73
2. Despre natura ironiei verbale  75
3. Despre ironie ca simulare  83
     3.1 A simula că faci  88
     3.2 A simula că eşti  90
4. Ironia: act ilocutoriu simulat 92
     4.1 Ironia si universul de discurs 94
     4.2 Ironia şi lumile posibile 96
     4.3 Ironia şi spaţiul aşteptărilor reciproc împărtăşite 100
     4.4 Ironia şi „clivajul în evaluare"  102
     4.5 Acte de limbaj simulate    105
     4.6 Ironia ca afirmaţie neserioasă 112

Capitolul 3. Ironia în discursul jurnalistic 118
1. Note preliminarii 118
2. Ironia în presă  122
     2.1. Sursele ironiei  126
     2.2 Jumalistui-ironist  127
     2.3. Cititorul ager 129
     2.4. „Managementul ironiei" în presă 130
     2.5. Atitudinea critică 134
3. Transformări ironice ale principalelor genuri jurnalistice  136
4. Cu ochii în 3,14  46

Capitolul 4. Afirmaţii şi negaţii ironice. Enunţurile declarative 155
1. Note preliminarii 155
2. Enunţurile ironice afirmative 157
     2.1 Aserţiunea  157
     2.2 O dilemă taxonomică 164
     2.3 O primă serie de exemple 168
     2.4. O a doua serie de exemple 179
3. Enunţurile ironice negative 202
     3.1 Negaţia  203
     3.2 Negaţia ironică 204
     3.3 Exemple 205

Capitolul 5. întrebări, sfaturi, mulţumiri ironice. Enunţurile non-dedarative  214
1. Note preliminarii 214
2. Tipuri de fraze şi tipuri de folosire a acestora 217
3. Actele directive simulate 219
     3.1 întrebările ironice  220
          3.1.1 întrebările retorice 221
          3.1.2 întrebări speculativ-meditative 231
     3.2 Sfaturi (îndemnuri) 236
     3.3 Rugăminţi/Cerinţe 241
4. Acte de recunoaştere simulate 244

Concluzii 248

Bibliografie 254


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu