duminică, 5 mai 2013

PSIHOLOGIA INVATARII. Teorii si aplicatii educationaleAutor : Dorina Salavastru                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2009
ISBN 978-973-46-1525-4
Nr pagini :232
Format 160 x 235
Pret : 24,95 lei la Editura, 20,21lei la elefant ,20 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
De la celebra conditionare clasica a lui Pavlov pina la constructivismul interactionist al Scolii de la Geneva sau actualizarea sinelui a lui Maslow, volumul analizeaza cele mai importante teorii elaborate de-a lungul timpului in legatura cu procesul de invatare. Sint prezentate de asemenea o serie de aplicatii pe marginea teoriilor enuntate: recompensele si pedepsele in mediul scolar, strategii de invatare, formarea gindirii critice a elevilor etc. Psihologia invatarii se adreseaza in egala masura profesorilor si studentilor de la facultatile de psihologie sau care urmeaza cursurile modulului pedagogic.  

Dorina Salavastru, conferentiar universitar doctor la Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iasi, si prodecan al aceleiasi facultati. Sustine cursuri de psihologia educatiei, psihologia invatarii, didactica psihologiei, tehnici de expresie si dezvoltare personala. Este autoarea volumului Logica naturala si aplicatiile ei in cimpul educational (Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998). La Editura Polirom a mai publicat: Psihologie. Manual pentru clasa a X-a (coautor, editia I, 2000; editia a II-a, 2005), Didactica psihologiei. Perspective teoretice si metodice (editia I, 1999; editia a II-a, 2006), Psihologia educatiei (2004), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice (coautor, editia a II-a, 2008; editia a III-a, 2009).

Cuprins:

Partea I
Teorii ale învăţării

1. Învăţarea umană 11
1.1. Conceptul de învăţare 11
1.2. Forme ale învăţării 13
1.3. Condiţiile învăţării 18
1.4. Rezultate ale învăţării 21
1.5. Direcţii de analiză a învăţării 23
2. Teorii asociaţioniste/behavioriste ale învăţării 26
2.1. Condiţionarea clasică - I.P. Pavlov (1849-1936) 27
2.2. Condiţionarea reacţiilor emoţionale - John B. Watson (1878-1958) 30
2.3. Teoria conexionistă - E.L. Thorndike (1874-1949) 32
2.4. Condiţionarea operantă - B.F. Skinner (1904-1990) 34
2.5. Behaviorismul intenţional - E.C. Tolman (1886-1959) 43
3. Teoria social-cognitivă a învăţării - Albert Bandura 45
3.1. Învăţarea ca interacţiune între comportament, caracteristici personale şi mediu 45
3.2. Învăţarea prin observare şi modelare 47
3.3. Eficienţa personală şi performanţele în activitate 53
4. Teorii constructiviste ale învăţării 55
4.1. Paradigma constructivistă asupra învăţării 55
4.2. Constructivismul cognitiv - Jean Piaget (1896-1980) 57
4.3. Constructivismul social - Lev S. Vîgotski (1896-1934) 72
4.4. Constructivismul sociocultural - J.S. Bruner 79
4.5. Constructivismul interacţionist - Şcoala de la Geneva 82
5. Teorii cognitive ale învăţării 88
5.1. Precursorii orientării cognitive asupra învăţării - teoria gestaltistă 88
5.2. Perspectiva psihologiei cognitive asupra învăţării 91
5.3. Teorii ale învăţării ca procesare a informaţiei 93
5.4. Reprezentarea cunoştinţelor în memorie şi învăţarea 105
5.5. Strategii de integrare a cunoştinţelor noi în memoria de lungă durată 108
6. Teorii umaniste ale învăţării 112
6.1. Teoria libertăţii de a învăţa - Cari R. Rogers (1902-1987) 113
6.2. Teoria motivaţiei şi a actualizării sinelui - Abraham Maslow (1908-1970) 120

Partea a II-a
Dezvoltări şi aplicaţii educaţionale ale teoriilor

1. Recompensele şi pedepsele în mediul şcolar 129
1.1. Pedepsele şi efectele lor asupra elevilor 130
1.2. Recompensele ca factor de întărire pozitivă 134
1.3. Tehnicile de modificare a comportamentului 138
2. Instruirea constructivistă 143
2.1. Constructivismul în educaţie 143
2.2. Principii ale aplicării constructivismului în procesul de instruire 145
2.3. Rolurile profesorului constructivist 148
2.4. Modele de învăţare constructivistă 149
3. Stilul cognitiv şi stilul de învăţare 154
3.1. De la stilul cognitiv la stilul de învăţare 154
3.2. Tipologia stilurilor de învăţare 157
3.3. Cum se identifică stilul de învăţare 162
3.4. Răsfrângeri în practica educaţională 164
4. Strategii de învăţare 167
4.1. Ce sunt strategiile de învăţare? 167
4.2. Tipologia strategiilor de învăţare 169
4.3. Predarea strategiilor de învăţare 175
4.4. Sugestii pentru diferite metode de studiu ce pot fi predate elevilor 177
5. Metacogniţia şi autoreglarea Învăţării 182
5.1. Premise conceptuale ale metacogniţiei: învăţarea autonomă, învăţarea autodirijată, învăţarea autoreglată 182
5.2. Ce este metacogniţia? 185
5.3. Componentele metacogniţiei 186
5.4. Dezvoltări ale problematicii metacogniţiei 189
5.5. Demersuri metacognitive în practica educaţională 194
5.6. Exemple de cunoştinţe şi abilităţi metacognitive 198
6. Formarea gândirii critice a elevilor 203
6.1. Ce este gândirea critică? 203
6.2. Originile mişcării gândirii critice 205
6.3. Direcţii de analiză a gândirii critice 206
6.4. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor 211

Bibliografie 221


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu