miercuri, 1 mai 2013

SISTEME DE INSTRUIRE ALTERNATIVE SI COMPLEMENTARE. Structuri, stiluri si strategii

Autor :Ioan Cerghit
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2008
Editia a II-a revizuita
Editia originala 2002
ISBN  978-973-46-1016-7
Nr pagini :400
Format 160x235
Pret : 39,95 lei la Editura, 30,74 lei la elefant , 32 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:
Deja un reper in bibliografiile de specialitate, lucrarea se subsumeaza unui domeniu major al pedagogiei, clasificind si discutind noile metode si tehnici utilizate in procesul de invatamint. Concepute pentru a stimula un activism cognitiv autentic la elevi, noile metode sint, in viziunea autorului, complementare cu cele traditionale, alcatuind impreuna cu acestea un continuum didactic, in masura sa confere invatamintului modern avantajul unei sinteze a tuturor bunelor solutii, incercate si validate practic. Volumul se adreseaza studentilor la facultatile de stiintele educatiei sau care urmeaza cursurile unui modul pedagogic, precum si cadrelor didactice.

Ioan Cerghit, profesor universitar doctor, in prezent profesor consultant la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti. In perioada 1973‑1977 a detinut functia de prodecan al Facultatii de Filosofie de la aceasta universitate, iar din 1979 si pina in 1990, pe cea de sef al Catedrei de Pedagogie si Psihologie. A fost sef al Laboratorului de Didactica Universitara intre 1984 si 1989, director al Seminarului Pedagogic intre 1994 si 1996 si director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic intre 1994 si 1999. A publicat numeroase articole in reviste sau in volume colective. Este autorul si coordonatorul mai multor lucrari consacrate teoriei educatiei si invatamintului, dintre care amintim: Filmul in procesul de invatamint (1970), Mass‑media si educatia tineretului scolar (1972), Curs de pedagogie (1988), Metode de invatamint (ed. I, 1976; ed. a II‑a, 1980; ed. a III‑a, 1997; ed. a IV‑a revazuta si adaugita, Polirom, 2006), Prelegeri pedagogice (coautor, Polirom, 2001).
Cuprins:


Cuvânt înainte 11

Capitolul I. Impactul cunoaşterii culturale asupra procesualităţii învăţământului  13
1. Temeiurile culturale ale construcţiei cunoaşterii individuale 13
      A. Societatea cunoaşterii - o societate a învăţării 17
      B. O altă filosofie a cunoaşterii - un alt sistem de predare 20
2. Educaţia cognitivă - un posibil răspuns la nevoile de cunoaştere 23
      A. Structura triarhică a cunoaşterii individuale si orientarea tridirecţionalâ a instruirii 26
      B. Redefinirea modelului cultural şi regândirea continua a modelului de învăţământ 28
Referinţe bibliografice 30

Capitolul II. Procesul de învăţământ in perspectiva unor reprezentări multiple 33
1. Procesualitatea - o cale de acces la cunoaştere 33
2. Oferta actuală de soluţii procesuale sau didactice 35
3. Spectrul tranziţiilor paradigmatice 37
      A. La inceput a fost cuvântul, transmiterea de cunoştinţe 39
      B. De la limbaj la acţiune, de la sistemul unic la diversificarea sistemelor 40
      C. Orientarea spre sisteme (modele) tehnocentrice  41
      D. Orientarea spre sisteme (modele) procesuale, constructiviste 42
      E. De la sisteme acţionale la sisteme interacţionale 43
      F. O noua perspectiva - modelul centrat pe procesarea informaţiei 45
Referinţe bibliografice  48

Capitolul III. Sistemele comunicationale 51
1. Învăţământul - transmitere de cunoştinţe (sistemul comunicaţional tradiţional) 51
      A. Fundamentele filosofice, epistemologice 52
      B. Primatul conţinutului 52
      C. Fundamentele psihologice 54
      D. Limbajul - principalul mijloc de achiziţie a cunoştinţelor. 55
      E. Predominanta metodelor verbaliste si livreşti. Lipsa de interactivitate 56
      F. Evaluarea centrata pe cunoştinţe 57
      G. Profesorul reprezintă totul 58
      H. Elevul - un recipient  59
2. Sistemul comunicaţional interactiv, modern 61
      A. Definirea comunicării  62
      B. Scoala - o zona de comunicare intensă 65
      C. Comunicarea didactică - particularităţi structurale şi funcţionale 61
      D. Condiţiile unei comunicări eficiente 14
3. Învăţământul deschis la distanţă (IDD) 91
4. Comunicarea tehnologizată. învăţământul multi-media  93
5. Comunicarea in sistemul învăţării electronice (e-iearning) 93
Referinte bibliografice 98

Capitolul IV. Sistemele orientate spre acţiune (modele acţionale) 101
1. Sistemul procesual-euristic (empiriocentric) 101
      A. Alta filosofie - alte finalităţi 102
      B. Precedente 104
      C. Elevul in centrul procesului. Aspecte metodologice 105
      D. Profesorul - modificări de roluri 108
      E. Avantajele şi incovenientele  110
      F. Greşeala in viziune euristică 111
2. Sistemul procesuat-operaţional 112
      A. Procesul de învăţământ - construcţie a cunoasterii 112
      B. Cunoaşterea - o reprezentare a lumii 113
      C. Primatul acţiunii in construirea cunoaşterii 114
      D. Paradigma operaţiilor mentala 115
      E. Schema operatorie - un instrument al cunoaşterii 116
      F. Mecanismele asimilării şi acomodării 117
      G. Incidenţele metodologice 119
3. Sistemul „învăţării depline” (mastery learning) 120
      A. Paradigma „corelaţiei proces-produs” 120
      B. Despre caracteristicile elevilor. 122
      C. Despre calitatea instruirii 125
      D. Logica strategiei învăţării depline  126
4. Sistemul tehnocentric 129
      A. Raţionalizarea şi tehnologizarea 130
      B. Programarea şi programul 132
      C. Învăţământul algoritmizat 134
      D. Învăţământul programat 137
      E. Instruirea asistată de calculator (IAC) 138
Referinţe bibliografice 145

Capitolul V. Sistemele interacjionale : contextuale şi situaţionale 149
1. Sistemul contextual (situaţia ecologică) 150
      A. Interacţiunea învăţare-mediu. 150
      B. Problema instruirii - o problemă de organizare a condiţiilor învăţării  153
      C. Caracteristicile situaţiei contextuale. 159
2. Sistemul situaţional (poziţional) 162
      A. Construcţia unei situaţii din perspectiva elevului 162
      B. Tipologia situaţiilor şi tipuri de analiză 164
      C. Didactica situaţionala 166
Referinţe bibliografice 168

Capitolul VI. Sistemul sociocentric axat pe interacţiunea socială 171
1. Determinarea dimensiunii sociale a învăţării 171
2. Repere istorice 175
3. Provocarea conflictelor sociocognitive. 179
4. Organizarea socială a învăţării - aspecte metodologice 180
Referinţe bibliografice 184

Capitolul VII. Sistemul informaţionai (bazat pe procesarea informaţiei)  187
1. Sistemul informaţional - reflecţie a mediului informaţional 187
2. Informaţia si sursele informaţiei 188
3. învăţarea - forma superioară de procesare a informajiei 191
4. Procesele şi mecanismele procesării informaţiei 193
      A. Procesul receptării: obiectivitate, veridicitate, selectivitate, exactitate, corectitudine etc 194
      B. Procesele producerii informaţiei semantice 196
      C. Procesele memorizării informaţiei 199
      D. Procesele utilizării informaţiei 200
Referinţe bibliografice 205

Capitolul VIII. Procesul de învăţământ – interpretări şi analize structurale şi funcţionale 207
1. Organizarea sistemica a procesului de instruire (modelul sistemic) 208
      A. Elementele componente 209
      B. Interrelaţiile şi evoluţiile 212
      C. Deschiderea sistemului la influenţele mediului 213
      D. Delimitarea sistemelor pe nivele 213
2. Funcţionalitatea sistemului procesual (perspectiva cibernetică)  214
      A. Feedbackul - element constructiv 214
      B. Reglarea şi autoreglarea  218
      C. Tipologia feedbackului 224
3. Procesualitate - parteneriat – mediatie 230
      A. Procesul instructiv - o situaţie de parteneriat 231
      B. Procesul instructiv din perspectiva teoriei mediaţiei 233
4. Procesualitatea - un flux continuu de evenimente 236
5. Procesul de învgtământ ca interacţiune predare-învăţare-evaluare 237
Referinţe bibliografice 241

Capitolul IX. Metacogniţia şi stilurile de învăţare 245
1. Metacogniţia - cunoaştere a cunoaşterii 245
      A. Elevul de succes - elevul cu abilităţi metacognitive 245
      B. Definirea conceptului de „metacogniţie” 247
      C. Posibilităţile metacognitive ale elevului 250
      D. Semnificaţiile pedagogice 252
      E. În loc de concluzii: instruirea metacogniţiei 253
2. Stilurile cognitive - stilurile de învăţare  255
      A. Stilurile cognitive 255
      B. Stilurile de învăţare 256
      C. Semnificaţiile pedagogice 257
      D. Originea stilurilor 259
      E. Tipologia stilurilor cognitive (de învăţare) 263
Referinţe bibliografice 266

Capitolul X. Predarea - componentă socială a procesului de învăţământ 269
1. Poziţii - semnificaţii - definiţii 269
      A. Predarea - „nucleul dur” al profesiunii didactice  269
      B. Evoluţiile conceptuale 269
      C. Predarea - artă şi ştiinţă 272
      D. Actul predarii si cultura predării 274
2. Abordari actuale si definiţii 275
      A. Problematica predării: cele doua axe fundamentale 275
      B. Predarea - o structură generativă de acţiuni de învăţare. Abordare funcţională 277
      C. Predarea ca gestiune a învăţării 280
      D. Predarea ca act de comunicare 282
      E. Predarea ca oferta de experienţe educative  289
      F. Predarea ca interacţiune comportamentală 291
      G. Predarea ca dirijare a învăţării  295
      H. Predarea ca instanta decizională 297
3. Formele predării 297
      A. Predarea frontală 298
      B. Predarea colectivă (la clasa de elevi)  298
      C. Predarea în microgrupuri (echipe) 299
      D. Predarea ca lucru in doi (perechi) 301
      E. Formele individuale 301
      F. Formele mixte 303
4. Factorii influenţi ai predării eficiente 304
      A. Personalitatea profesorului 304
      B. Calitatea procesului de instruire 306
      C. Cultura proprie asupra procesului predării 307
      D. Influenţa variabilelor de context 307
Referinţe bibliografice 308

Capitolul XI. Stilurile didactice 311
1. Stilurile didactice : semnificaţii şi tipologii 311
      A. Stilul - o componentă esenţială a predarii 311
      B. Precizări conceptuale şi origini 314
      C. Despre tipologia stilurilor didactice 318
      D. Stilul ca sinteza a deciziilor. O alta tipologie  319
      E. Semnificaţii/concluzii 322
Referinţe bibliografice 323

Capitolul XII- Strategiile didactice (de instruire) 325
1 Strategia - enunţ şi reflectare a unei ipoteze 325
2. Definirea conceptului de strategie  326
3. Un mod operativ de elaborare a strategiei 332
4. Diversitatea strategiilor didactice. Tipuri de strategii 333
Referinţe bibliografice 342

Capitolul Xlll. Activitatea de evaluare in învăţământ  345
1. Definirea conceptului de evaluare. 345
2. Evaluarea in învăţământ 346
3. Cum s-a ajuns la creşterea cererii sociale de evaluare in învăţământ? 347
4. Evaluarea din perspectiva sociologică şi pedagogică 348
      A. Evaluarea externă sau de sistem 348
      B. Evaluarea interna de proces sau pedagogică (şcolară) 351
5. Componentele definitorii ale evaluSrii şcolare. 355
      A. Obiectul evaluarii 355
      B. Obiectivele evaluarii 359
      C. Operaţiile evaluării: masurare, apreciere şi decizie 360
      D. Extensiunea ariei evaluării 364
      E. Funcţiile evaluării 365
6. Evaluarea unui proces continuu. Strategiile evaluării 367
      A. Evaluarea iniţială 368
      B. Evaluarea diagnostica 368
      C. Evaluarea curentă (imediată). 369
      D. Evaluarea predictiva (prognostică). 369
      E. Evaluarea formaţi vă 369
      F. Evaluarea sumativă (periodică sau cumulativă) 311
      G. Evaluarea de progres 373
      H. Autoevaluarea 373
      I. Evaluarea interactivă (de grup) 375
      J. Evaluarea informală 375
7. De la referinţele normative la referinţele criteriale 375
      A. Evaluarea prin referinţă la norma de conţinut 376
      B.Evaluarea prin raportare la norma statistică 376
      C.Evaluarea prin raportare la standarde de performanţă 377
      D.Evaluarea prin raportare la norma individuals (raportare la sine) 311
      E.Evaluarea prin raportare la obiective (evaluare criterială) 378
      F. Evaluarea prin raportare la competenţe 379
      G. Evaluarea gradului de eficacitate si eficienţă 380
8.Metodele şi tehnicile de evaluare (problemele de tehnică a evaluarii) 381
9.Atitudinile, conduitele si stilurile de evaluare   384
Referinte bibliografice 388

Bibliografie generală  391

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu