miercuri, 1 mai 2013

SOCIOANTROPOLOGIA FENOMENELOR DIVINATORII

Autor :Cristina Gavriluta
Editura Institutul European
Colectia Academica
An aparitie :2009
ISBN   978-973-611-578-3
Nr pagini :288
Format 165 x 235
Pret : 45 lei la Editura,41,40 lei la elefant , 43 lei la extracarti
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Lucrarea contine trei elemente de baza: o viziune istorica a dezvoltarii divinatiei, discutii metodologice si, partea cea mai voluminoasa, descrierea cazurilor de divinatie din judetele Moldovei. Cristina Gavriluta utilizeaza perspective de analiza a religiilor, incepand cu Max Weber, Emile Durkheim, Marcel Mauss, pana la Mircea Eliade si la metoda lui Ioan Petru Culianu ce se ocupa cu combinatiile invariantilor. Autoarea demonstreaza o cunoastere larga si intima a discursurilor de baza din domeniul istoriei religiilor. Din punctul meu de vedere este extrem de interesanta combinarea unei viziuni a divinatiei, inteleasa ca un act religios primordial, cu o viziune moderna, globalizanta. Supravietuirea tehnicilor de divinatie pana in prezent in mediul rural, ca si in cel urban, constituie o demonstratie a tezei lui Eliade conform careia Romania este o regiune unde fapte religioase arhaice sunt inca pastrate intr-un teritoriu european. Cercetarile Cristinei Gavriluta contribuie nu numai la o mai buna intelegere a reziduurilor traditionale din zonele rurale pana in prezent, dar si la o intelegere mai adecvata a interactiunilor legate de divinatie care au loc in Romania actuala, in orasele mari si pe Internet. Cartea este scrisa intr-un stil academic impecabil, evitand orice evaluare pozitiva sau negativa a materialului investigat. În mod clar, Cristina Gavriluta este un spirit critic si original. 
Cuprins:


Prefaţă / 13
Cuvânt înainte / 15

Capitolul 1. Divinaţia. Definiţii şi delimitări conceptuale / 21
1.1. Definirea divinaţiei / 21
1.2. Clarificări şi delimitări conceptuale / 25
      1.2.1. Profeţia/25
      1.2.2. Clarviziunea / 27
      1.2.3. Ghicitul/28
      1.3.4. Auguratul / 30
      1.3.5. Astrologia / 30

Capitolul 2. Divinaţia în societate. Practici, caracteristici şi reprezentări sociale / 35
2.1. Divinaţia în şamanism / 37
2.2. Divinaţia în Antichitate / 38
2.3. Divinaţia în Evul Mediu / 42
2.4. Divinaţia în modernitate / 46

Capitolul 3. Tipuri divinatorii. Modelul propus de A. Bouche-Leclercq / 55
3.1. Divinaţia inductivă sau experimentală / 57
      3.1.1. Divinaţia prin interpretarea actelor instinctive / 58
            3.1.1.1. Ornitomanţia / 58
            3.1.1.2. Divinaţia cu ajutorul patrupedelor, reptilelor, peştilor şi al insectelor / 60
            3.1.1.3. Divinaţia prin interpretarea actelor instinctive ale omului i / 61
            3.1.1.4. Divinaţia palmică sau după semnele fiziologice / 63
            3.1.1.5. Extispicina sau hieroscopia / 64
            3.1.1.6. Morfoscopia / 64
      3.1.2. Divinaţia prin mijlocirea obiectelor neînsufleţite / 65
            3.1.2.1. Divinaţia cu ajutorul vegetalelor / 65
            3.1.2.2. Empiromanţia saupiromanţia / 67
            3.1.2.3. Divinaţia cu ajutorul obiectelor fermecate / 69
            3.1.2.4. Hidromanţia / 70
            3.1.2.5. Divinaţia cu ajutorul pietrelor sau lithomanţia / 71
            3.1.2.6. Divinaţia prin intermediul statuilor / 72
      3.1.3. Divinaţia cleromantică / 72
      3.1.4. Divinaţia meteorologică / 73
      3.1.5. Divinaţia siderală sau astrologia/ 73
      3.1.6. Divinaţia matematică/ 75
3.2. Divinaţia intuitivă / 78
      3.2.1. Oniromanţia / 79
      3.2.2. Divinaţia necromantică / 81
      3.2.3. Divinaţia entuziastă sau profeţia / 82

Capitolul 4. Scurtă critică a modelului propus de A. Bouche-Leclercq. Noi criterii de clasificare a divinaţiei / 85
4.1. Clasificarea divinaţiei după modul în care survin semnele divine / 86
4.2. Clasificarea divinaţiei după semnele întâlnite / 86
4.3. Clasificarea divinaţiei după gradul de implicare a prezicătorului / 87
4.4. Clasificarea divinaţiei după claritatea mesajului / 87
4.5. Clasificarea divinaţiei în funcţie de beneficiarul rezultatului / 88

Capitolul 5. Cercetarea socioantropologică a divinaţiei. Demers şi perspective epistemologice / 89
5.1. Scopul şi obiectivele cercetării / 89
5.2. Subiectivism şi ştiinţificitate în cercetarea socioantropologică a practicilor divinatorii / 91
5.3. Metodologia cercetării socioantropologice a divinaţiei / 96
      5.3.1. Interviul / 96
      5.3.2. Chestionarul / 99
      5.3.3. Analiza de conţinut / 100
      5.3.4. Observaţia /100
      5.3.5. Filmul antropologic /102
            5.3.5.1. Tehnici materiale / 102
            5.3.5.2. Tehnici rituale I 103
            5.3.5.3. Tehnici corporale / 104

Capitolul 6. Divinaţie şi magie. Percepţii şi reprezentări sociale / 109
6.1. Percepţia comună asupra divinaţiei şi magiei / 110
6.2. Raportul dintre divinaţie şi magie analizat din perspectivă socioantropologică / 112

Capitolul 7. Divinaţia şi magia: discipline spirituale, ştiinţe, paraştiinţe, protoştiinţc sau pseudoştiinţe? / 119
7.1. Spiritul ştiinţific în Modernitate şi Renaştere / 119
7.2. Divinaţia, magia şi ştiinţa. Asemănări şi diferenţe / 121
      7.2.1. Criterii de evaluare ştiinţifică a divinaţiei /122
      7.2.2. Ştiinţele moderne şi astrologia. Cazul Teissier/ 124
7.3. Ştiinţele modeme şi divinaţia: respingere, justificare reciprocă sau neutralitate? / 126
      7.3.1. Respingere şi refuz / 126
      7.3.2. Justificare reciprocă / 128
      7.3.3. Neutralitate / 129

Capitolul 8. Forme gnoseologice în practicile divinatorii / 133
8.1. Despre cunoaşterea şi fascinaţia ocultului / 133
8.2. Cunoaştere magică şi cunoaştere ştiinţifică în practicile divinatorii /134

Capitolul 9. Specialiştii actului divinatoriu şi reprezentările lor sociale / 139
9.1. Specialiştii practicilor divinatorii / 140
      9.1.1. Păstorul /140
      9.1.2. Fierarul / 141
      9.1.3. Croitorul / 142
      9.1.4. Categoriile sociale marginale / 142
      9.1.5. Purtătorii stigmatului / 143
      9.1.6. Ţiganul /143
      9.1.7. Preotul / 144
9.2. Reprezentări sociale duale ale bărbatului şi femeii ca specialişti ai practicilor divinatorii /145

Capitolul 10. Actorii sociali ai practicilor divinatorii / 151
10.1. Prezicătorii / 151
10.2. Clienţii / 155
10.3. Spectatorii / 154

Capitolul 11. Spaţiul actului divinatoriu şi simbolistica sa / 163
11.1. Spaţii întâmplătoare şi nesemnificative / 163
11.2. Spaţii alese şi semnificative / 164
      11.2.1. Spaţiile religioase / 164
      11.2.2. Spaţiul privat / 165
      11.2.3. Spaţiul public semnificativ / 166

Capitolul 12. Instrumentarul şi obiectele folosite în practica divinaţiei / 169
12.1. Obiecte naturale / 170
      12.1.1. Elementele primordiale / 170
      12.1.2. Vegetaţia / 175
12.2. Fiinţele/176
12.3. Obiecte divinatorii artificiale, confecţionate sau prelucrate / 179
12.4. Obiecte divinatorii abstracte: imagini şi fantasme / 180

Capitolul 13. Practică şi discurs divinatoriu / 183
13.1. Etapele practicilor divinatorii / 183
      13.1.1. Preliminariile actului divinatoriu / 183
      13.1.2. Invocarea divinităţii prin mijlocirea rugăciunilor / 184
      13.1.3. Observarea şi interpretarea semnelor divinatorii / 185
      13.1.4. Sfaturi şi îndrumări / 185
13.2. Gestică, limbaj şi retorică în actul divinator/185
      13.2.1. Gestica şi expresiile sale în actul predictiv / 186
      13.2.2. Terminologie şi limbaj divinatoriu / 188
            13.2.2.1. Termeni operatori / 188
            13.2.2.2. Termeni psihologici / 189
            13.2.2.3. Termeni de comunicare / 190
            13.2.2.4. Termeni imperativi / 190
      13.2.3. Retorică, expresivitate şi sugestionabilitate / 190
            13.2.3.1. Familiaritatea /191
            13.2.3.2. Stereotipia 1192
            13.2.3.3. Polisemia / 192
            13.2.3.4. Prezenţa unor imagini arhetipale / 193

Capitolul 14. Simbol şi simbolism social în demersul divinatoriu / 195
14.1. Practică, semn şi semnificaţie /195
14.2. De la hermeneutica negativului la hermeneutica cotidianului / 199
14.3. Divinaţia - o hermeneutică populară? / 204

Capitolul 15. Divinaţia, clerul şi Biserica / 207
15.1. Divinaţia, religiozitatea populară şi savantă / 207
15.2. Cartea şi bibliomanţia / 210
15.3. Forme de divinaţie cu ajutorul cărţilor / 213
      15.3.1. Practica deschiderii cărţii / 213
      15.3.2. Practica divinării cu ajutorul cărţii bisericeşti şi al cheii / 214
      15.3.3. Citirea cărţii / 216
15.4. Preoţii, actori ai practicilor divinatorii / 216

Capitolul 16. Reclamă şi publicitate. Despre kitsch şi şarlatanieîn practicile divinatorii contemporane / 219
16.1. Divinaţia azi: aculturare sau kitsch? / 219
16.2. Publicitatea şi comerţul cu preziceri / 223

Capitolul 17. In loc de concluzii: imaginarul colectiv, fantasmele şi arta divinatorie / 227

Anexa 1. Practici hermeneutice tradiţionale / 237
Anexa 2. Analiza transversală a filmului / 254

Bibliografie / 259
Abstract / 269
Resume / 275

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu