luni, 10 iunie 2013

AJUTORUL STRATEGIC PENTRU ELEVII CU DIFICULTATI SCOLARE. Cum sa-i dai elevului cheia reusiteiAutor : Pierre Vianin                
Editura ASCR Cluj Napoca
Colectia Educație
An aparitie :2011 
Editia originala 2009
Traducerea Livia Titieni
ISBN 978-606-8244-17-4 
Nr pagini :407
Format 165 x 240
Pret : 39 lei la Editura,37,05 lei la librariepsi,39 lei la librarie.net


Descrierea editurii:
Demersul cognitiv propus în această carte este unul dintre cele mai fecunde în sprijinirea copiilor cu dificultăţi şcolare. El permite tuturor elevilor să-şi îmbunătăţească performanţele şcolare şi arată cum ar putea elevii să fie mult mai eficienţi în îndeletnicirea lor de elevi, dacă ar utiliza procedurile bune de învăţare.
Prima parte a cărţii, susţinută cu numeroase exemple, prezintă un model funcţional cognitiv. A doua parte abordează demersurile strategice de învăţare în lectură, scriere şi matematică.
Extrem de utilă, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru părinţi, cartea demonstrează cum, dezvoltând strategiile de gândire ale elevilor, prin conţinuturi disciplinare specifice, putem reuşi să remediem o mare parte din deficitele de învăţare, cele mai multe deficienţe rezultând nu din absenţa instrumentelor, ci din proasta lor utilizare. Degeaba ai instrumente, dacă nu le ştii folosi. Degeaba ai capacitate de memorare, de pildă, dacă nu ştii ce este important şi, ca atare, trebuie memorat, şi ce nu; când să memorezi mecanic şi când să memorezi inferenţial; ce limite ai pentru a memora; ce strategie de memorare este cea mai eficientă pentru cutare conţinut curricular. Prin urmare, în deficienţele de învăţare, nu atât instrumentele cognitive sunt problema, cât proasta lor utilizare.
Cartea se impune ca o lectură fundamentală pentru profesori şi părinţi, pentru toţi aceia care sunt cu adevărat interesaţi să optimizeze învăţarea prin metode valide ştiinţific şi verificate practic.
Cuprins:Cuvânt înainte la ediţia în limba română 5
Mulţumiri 15
Cuvânt înainte 19
       Efectul Heracles 19

Capitolul 1 - Introducere 29
1.1. Miza şi ipotezele lucrării 29
1.2. Postulatele lucrării 35
       De la o abordare funcţională la o abordare structurală 36
       De la o abordare specifică la o abordare generală 39
       De la o abordare centrată pe sarcină la o abordare centrată pe elev 41
       De la o abordare explicită la o abordare implicită 44
       De la o abordare funcţională, explicită şi specifică, centrată pe sarcină la o abordare               structurală, implicită şi generală, centrată pe elev 47
1.3. Postulatul de educabilitate şi de modificabilitate cognitivă 49
       Modificabilitate cognitivă şi neurobiologie 52

PRIMA PARTE - FUNDAMENTELE TEORETICE

Capitolul 2 - De ce să propunem o abordare cognitivă a remedierii ? 59
2.1. Eşec şcolar şi ajutor strategic 59
2.2. Motivaţia şcolară, teorie atribuţională şi ajutor strategic 62

Capitolul 3 - Noţiuni teoretice de bază: cogniţie şi metacogniţie pentru începători 69
3.1. Cogniţie şi metacogniţie: câteva definiţii 69
       Cogniţie 70
       Procese cognitive 70
       Metacogniţia 71
       Procesele metacognitive 73
       Proceduri 73
       Strategii 74
3.2. Către o definiţie a inteligenţei 74
3.3. Cunoştinţe declarative, lexicale, procedurale şi condiţionale 77
       Cunoştinţele declarative 77
       Cunoştinţele lexicale 78
       Cunoştinţele procedurale sau strategice 83
       Cunoştinţele condiţionale sau pragmatice 84
       Despre folosirea acestor diferite cunoştinţe 85
3.4. Funcţionare cognitivă şi procese mentale 85
       Schema de bază 86
       Mediul şi stimulările senzoriale 89
       Registrul perceptiv şi luarea de informaţie (input) 90
       Registrul perceptiv şi dificutăţile de învăţare 99
       Procesorul central de prelucrare a informaţiei 99
       Procesele cognitive şi metacognitive 105
       Procesele metacognitive 106
       Procesele cognitive 110
       Memoria de durată medie şi lungă 119
       Exprimarea răspunsului (output) 124
       Schema funcţionării cognitive 127
       În sinteză, exemplul lecturii 130
3.5. Exemplul lui Gregoire 133
       Evaluarea lui Gregoire 133
       Obiectivele fixate cu Gregoire 137
       Remedierea 138
       Prezentarea funcţionării cognitive elevului 141
       Despre interesul obiectivării proceselor de gândire 145
       Despre interesul obiectivării proceselor de gândire: exemplul lui Gregoire 147
       Rezultatele obţinute de Gregoire în timpul evaluării formative de etapă 151
3.6. Modelul propus de Reuven Feuerstein 154
3.7. Modelul propus de Robert J. Sternberg 156

Capitolul 4 - Menţinerea cunoştinţelor învăţate 161
4.1. Memoria de lungă durată şi funcţionarea ei 161
4.2 Strategiile mnezice 170
Concluzie 189

Capitolul 5 - Transferul şi generalizarea cunoştinţelor 195

Capitolul 6 - Evaluarea proceselor cognitive şi metacognitive 215
6.1. Chestionarele 216
6.2. Observaţiile 218
6.3. Conversaţiile 219
6.4. Conversaţia de explicitare 222
6.5. Analiza rezultatelor 229

Capitolul 7 - Învăţarea şi predarea strategiilor 235
7.1. Necesitatea unei învăţări 235
7.2. Importanţa medierii 237
7.3. Cum se predau strategiile? 245
       Explicarea strategiilor 245
       Integrarea metacogniţiei în predare-învăţare 246
       Modelarea 246
       Munca în grup 247
       Sinteza metacognitivă 247
       Utilizarea unei fişe de procedură 248

PARTEA A DOUA - DEMERSURILE REMEDIATIVE

Capitolul 8 - Programele de educaţie cognitivă 259
8.1. Programul de îmbogăţire Instrumentală al lui Reuven Feuerstein (PÎI) ’ 259
8.2. Atelierele de Raţionament Logic (ARL) 262
8.3. Gestiunea Mentală a lui Antoine de la Garanderie (GM) 264

Capitolul 9 - Programul de învăţare cognitivă mediată (PICSM) 271

Capitolul 10 - Ajutorul strategic la lectură 287
10.1. Strategiile de înţelegere 287
10.2. Exerciţiul de studiu de text 296
10.3. Lectura cerinţelor 303

Capitolul 11 - Ajutorul strategic la scriere 311
11.1. Ajutorul strategic la compunerea de text 311
       1. Faza de pregătire si de planificare 312
       2. Faza de redactare 315
       3. Faza de corectare 318
11.2. Ajutorul strategic la ortografie 319

Capitolul 12 - Ajutorul strategic la matematică 329

Capitolul 13 - Concluzie 343
13.1. Limitele ajutorului strategic şi ale psihopedagogiei cognitive 343
13.2. Demersul PPI şi evaluarea atitudinii faţă de sarcină 349
       1. Evaluarea formativă de pornire sau evaluare diagnostică 349
       2. Formularea obiectivelor proiectului 350
       3. Redactarea PPI - ului (proiect pedagogic individual) 351
       4. Asumarea responsabilităţii 353
       5. Bilanţul 353

Bibliografie 357

Anexe 365
Grila proceselor mentale pentru toate sarcinile 373
Procese cognitive şi sarcini şcolare 376
Fişă-ghid - Cele trei faze 377
Fişa-ghid - A învăţa o lecţie 378
Tabel cu temperatura - Rezultatele lui Christian la ortografie 380
Fişă-ghid - Gestul de atenţie 381
Vocabular 2P - Familii de cuvinte 383
Vocabular 2P - Familii de cuvinte: Fişă de analiză a proceselor 384
Matematică 3P - Spaţiu 386
Matematică 3P - Spaţiu şi deplasări 387
Matematica 3P - Castele plasate 389
Grila proceselor mentale pentru activitatea - „Castele plasate"
Mate 3P - Modul 1 B 390
Fişă-ghid - Vocabular 395
Fişă-ghid - Studiu de text 397
Fişa ghid - Lectura cerinţelor 399
Fişă-ghid - Îmi pregătesc dictarea 401
Fişă-ghid - Probleme de matematică 403
Tabelul corespondenţelor dintre clasele de vârstă în sistemele şcolare francofone 405

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu