joi, 20 iunie 2013

INTERVENTIA SOCIOEDUCATIONALA CA SPRIJIN PENTRU PARINTI
Autor :Ecaterina Vrasmas                
Editura Aramis
Colectia Educatia XXI
An aparitie :2008
ISBN  978-973-679-531-2
Nr pagini :256
Format 165 x 235
Pret : 12 lei la Editura,18,04 lei la elefant ,18,99 lei la librarie.netCuprins:Cuvant inainte   5            

Capitolul I
FAMILIA, COORDONATELE Şl NEVOILE/CERINTELE CONTEMPORANE
1.1. Familia, coordonate şi elemente de analiză   11
1.2. Contextul schimbărilor în viaţa familiei actuale: relaţii şi tendinţe  14
1.3. Cerinţele/nevoile familiei   24
1.4. Analiza nevoilor familiei în cadrul modelului centrat pe familie  26
1.5. Politicile şi intervenţiile sociale în sprijinul familiei şi al copilului în problematica creşterii, îngrijirii şi educării copiilor  29
1.6 Modelul centrat pe nevoile familiei; împuternicirea şi întărirea familiei  31

Capitolul II
CERCETARI, STUDII SI REZULTATE RECENTE ASUPRA IMPORTANŢEIL IN DEZVOLTAREA COPILULUI
2.1. Studii asupra perioadei copilăriei mici: educaţia timpurie  37
2.2. Studii asupra rolurilor parentale 39
2.3 Mediul familial şi rezultatele şcolare 40
2.4. Pentru o psihologie a educaţiei familiale  41

Capitolul III
DOMENII SI FORME DE SPRIJINIRE A FAMILIEI
3.1. Forme de sprijin a familiei  49
3.2. Definirea sprijinului pentur părinţi 51
3.3. Forme de sprijin a educaţiei în familie  54
3.4. Elemente de bază în sprijinirea familiei: acţiune şi prevenire  55
3.5. Domenii prioritare ale sprijinirii funcţiei educative a familiei  58
3.6. Serviciile necesare familiilor care au copii cu dizabilităţi  59
3.7. Rezultatele vizate de intervenţia socioeducativă  61
3.8. Partenerii cei mai eficienţi în familie    62
3.9. Consideraţii asupra modelului românesc al familiei 62

Capitolul IV
ORIENTARI CONCEPTUALE IN SPRIJINIREA DEZVOLTARII COPILULUI IN FAMILIE
4.1. Situaţia de risc    86
4.2. Contextul sociocultural şi defavorizarea socială   86

Capitolul V
INTERVENŢIA SOCIOEDUCATIONALA ÎN SPRIJINUL FAMILIEI
5.1. Un nou domeniu de cercetare şi acţiune:  sprininirea familiei în îndeplinirea funcţiei sale educative  95
5.2. Intervenţia socioeducaţională ca intervenţie complexă  97
5.3. Tipuri de activităţi în intervenţia socioeducaţională  99
5.4. Modelul centrat pe familie în intervenţia socioeducaţională 101
5.5. Principiile generale şi cele particulare necesare în sprijinirea familiilor   101
5.6. Principiile practicii sau stilul sprijinului efectiv  104
5.7. Caracteristicile inervenţiei ca proces complex de sprijinire a familiei 105
5.8. Principiile generale, particulare şi operaţionale ale sprijinului în intervenţia timpurie 106
5.9. Principiile deontologice în activităţile desfăşurate cu familiile  108
5.10. Frecvenţa şi durata activităţilor  109
5.11. Profesioniştii implicaţi  109
5.12. Momentul intervenţiei socioeducaţionale 110
5.13. Recomandări pentru a implica părinţii şi asigura participarea lor efectivă în programele pentru copiii cu CES 110

Capitolul VI
EDUCAŢIA PĂRINŢILOR
6.1. Definirea formelor de intervenţie asupra părinţilor  119
6.2. Definirea educaţiei părinţilor şi a educaţiei parentale  121
6. 3. Legăturile dintre teorie, acţiune şi cunoaştere în educaţia părinţilor  122
6.4. Justificările educaţiei părinţilor  123
6.5. Variabilele de reper în programele de educaţie a părinţilor  124
6.6. Nevoile copiilor şi nevoile părinţilor - părintele bun  126
6.7 Stilurile educative ale părinţilor  132
6.8. Principiile educaţiei părinţilor 134
6.9. Modelele de programe în educaţia părinţilor 135
6.10. Concluziile educaţiei părinţilor in planul acţionai  147
Evidenţierea importanţei acţiunilor socioeducative sub patronajul şcolii şi comunităţii  148

Capitalul VII
ELABORAREA PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE ŞI CONSILIEREA PĂRINŢILOR - REPERE TEORETICE Şl PRACTICE
7.1. Cadrul teoretic sau modelele explicative care stau la baza unui program de intervenţie socioeducaţională asupra părinţilor 154
7.2. Componentele de bază ale programelor şi structura unei unităţi de intervenţie sau a unei şedinţe de formare  159
7.3. Specificul activităţilor de consiliere a părinţilor  174

Capitalul VIII
INSTITUTII, SERVICII SI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A FAMILIEI BAZATE PE SCOALA SI COMUNITATE
8.1 Forme de organizare şi structuri pentru a sprijini socioeducaţional părinţii 185
8.2 Centrele de informare şi consiliere a familiei sau Centrul de informare şi consiliere pentru părinţi    186
8.3. Centrele de zi 191
8.4. Centrele de resurse pentru părinţi - forme de sprijinire a părinţilor în unităţile generale de învăţământ   203
8.5. Un model de Centru pentru părinţi în şcoală bazat pe comunitate  207

Capitolul IX
PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL - CONDTIE A EFICIENŢEI INTERVENIIILOR SOCIO-EDUCATIVF BAZATE PE ŞCOALA ŞI COMUNITATE
9.1. Conceptul de parteneriat educaţional  217
9.2. Partenerii acţiunilor educative  218
9.3. Dimensiunile parteneriatului educaţional  218
9.4. Instituţiile educaţiei  219
9.5. Colaborare, cooperare şi comunicare între şcoală şi familie  221
9.6. Relaţia pârinţi-profesori  222
9.7. Modele teoretice ale parteneriatului şcoală-familie  225
9.8. Parametrii analizei relaţiei dintre părinţi şi profesori  228
9.9. Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei  229
9.10. Conflictele cu părinţii şi posibilităţi de rezolvare  230
9.11. Tipurile de activităţi pe care le pot organiza cadrele didactice cu părinţii  231
9.12. Sfaturi pentru o comunicare interpersonală eficientă  232
9.13. Parteneriatul educaţional dintre profesionişti şi părinţii copiilor cu CES 233

Referinte bibliografice .....   246

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu