luni, 10 iunie 2013

PROCESUL DECIZIONAL MANAGERIAL IN SFERA EDUCATIONALAAutor :  Ionel Papuc, Monica Albu, Nicolae Jurcău               
Editura ASCR Cluj Napoca
Colectia Psihologul expert
An aparitie :2011
ISBN  978-606-8244-15-0
Nr pagini :238
Format 165 x 240
Pret : 25 lei la Editura, 27 lei la psihoshop
Descrierea editurii:
Lucrarea tratează aspecte legate de teoria deciziei şi de management. Ea încearcă să dea răspuns unor întrebări precum: Ce este decizia? Ce tipuri de decizii există şi ce avantaje şi dezavantaje prezintă acestea? Care sunt etapele actului decizional? Cum poate fi îmbunătăţit procesul decizional în cazul managerilor?
Este prezentat un model de selecţie a managerilor de nivel intermediar din organizaţiile universitare, care ţine cont atât de unele dimensiuni de personalitate, cât şi de modul de luare a deciziilor. Noutatea modelului este dată de faptul că foloseşte instrumente psihologice cu largă aplicabilitate care nu au mai fost utilizate în domeniul educaţional: Fişa de evaluare a calităţilor manageriale, CPI, ACL şi LBDQ-XII.
Cartea se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de problema deciziei, în general, şi a actului decizional la manageri, în particular, precum şi persoanelor preocupate de selecţia profesională a managerilor: psihologi, specialişti în managementul resurselor umane, studenţi.
Cuprins:REZUMAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ 11
INTRODUCERE 17

CAPITOLUL 1 27
MANAGEMENTUL ECONOMIC
      1.1. Termenul de management 29
      1.2. Evoluţia termenului de management 30
      1.3. Procesul de management 34
      1.4. Tipuri de management 38
      1.5. Managerul şi competenţa managerială 51
            1.5.1. Competenţele managerului 54
            1.5.2. Poziţia şi calităţile managerului în organizaţie 56

CAPITOLUL 2 61
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
      2.1. Managementul educaţional, între empirismul educaţional şi revoluţia 62 educaţională
      2.2. Rolul profesorului-manager 67
      2.3. Personalitatea managerului şi actul decizional 84

CAPITOLUL 3 97
PROCESUL DECIZIONAL
      3.1. Istoricul teoriei deciziei 97
      3.2. Structura funcţională a actului voluntar 99
      3.3. Decizia, ca proces 102

CAPITOLUL 4 125
ROLUL DECIZIEI ÎN MANAGEMENT
      4.1. Etapele procesului decizional managerial 126
      4.2. Analiza deciziilor 128
      4.3. Eficienţa actului decizional managerial 135
      4.4. Erori apărute în procesul decizional 137
      4.5. Tehnici de îmbunătăţire a calităţii actului decizional 139

CAPITOLUL 5 147
MODEL DE SELECŢIE A MANAGERILOR DE NIVEL INTERMEDIAR ÎN ORGANIZAŢIILE UNIVERSITARE
      5.1. Obiectivele modelului de selecţie 147
      5.2. Metoda de lucru. Participanţii şi designul cercetării 147
      5.3. Rezultate şi discuţii 160
            5.3.1. Analiza criteriului de eficienţă managerială 160
            5.3.2. Analiza predictorilor 162
                  5.3.2.1. Analiza scalelor din CPI 162
                  5.3.2.2. Analiza itemilor din ACL 166
                  5.3.2.3. Analiza scalelor din LBDQ - XII 169

CAPITOLUL 6 173
METODE UTILIZATE ÎN LUAREA DECIZIILOR
      6.1. Metode monocriteriale de analiză a deciziilor 174
            6.1.1. Metode elementare 176
            6.1.2. Metode bazate pe valoarea medie aşteptată 187
      6.2. Metode multicriteriale de analiză a deciziilor 192
            6.2.1. Teoria multicriterială a utilităţilor 194
            6.2.2. Procesul ierarhiei analitice (AHP) 196
            6.2.3. Metoda ELECTRE 208

CAPITOLUL 7 217
DISCUŢII ASUPRA MODELULUI DE LUCRU

BIBLIOGRAFIE 223

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu