luni, 30 septembrie 2013

TRATAT DE PSIHOLOGIE GENERALAAutor : Paul Popescu-Neveanu                

Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2013
Prefata de Mihai Anitei
ISBN  978-973-707-695-3
Nr pagini :888
Format 165 x 235
Pretul la data postarii : 69,30 lei la editura, 60 lei la carti de psihologie, 64,35 lei la elefant
Descriere: 

Numeroase generaţii de psihologi români au avut norocul de a participa la prelegerile profesorului Paul Popescu-Neveanu şi de a-şi forma astfel cunoştinţe temeinice în domeniul psihologiei.
Tratatul de psihologie generală oferă studenţilor contemporani şansa de a se iniţia în fundamentele psihologiei, parcurgând un curs cu o valoare academică şi ştiinţifică remarcabilă, ideile promovate fiind în continuare de actualitate.
Tratatul cuprinde atât o prezentare a sistemului psihic uman, cât şi noţiuni fundamentale referitoare la fiecare proces psihic în parte. Claritatea şi precizia textului, bogăţia informaţiilor, precum şi numeroasele ilustrări folosite de autor fac ca lectura să fie nu doar folositoare, dar şi plăcută. Prezentul volum poate satisface curiozitatea oricărui cititor interesat de mecanismele vieţii psihice.

Paul Popescu-Neveanu
a studiat psihologia la Braşov şi Bucureşti, şi şi-a luat doctoratul în psihologie la Universitatea din Sankt Petersburg. În anul 1953, devine conferenţiar universitar, iar din 1969, profesor de psihologie la Universitatea Bucureşti. Între anii 1990 şi 1993 a fost şeful Catedrei de psihologie de la Universitatea din Bucureşti, iar între anii 1990 şi 1994 a fost Directorul Institutului de Psihologie al Academiei Române.

Cuprins:Notă asupra ediţiei  9
În loc de prefaţă  11
Studiu introductiv  13

Capitolul unu. Sistemul psihic uman  29
1. Anticipări ale tratării sistemice 29
2. Argumente pentru rolul decisiv al învăţării şi socializării  36
3. Demonstraţii şi concluzii ale cercetărilor psihogenetice  38
4. Semnificaţii ale unor cercetări psihofiziologice şi psihopatologice  47
5. Sistemul psihic uman şi problema conştiinţei  66

Capitolul doi. Sensibilitatea. Modalităţile recepţiei senzoriale 103
1. Caracterizarea generală a sensibilităţii  106
2. Sensibilitatea cutanată  117
3. Sensibilitatea termică  132
4. Sensibilitatea vizuală  136
5. Auzul  153
6. Sensibilitatea vibratorie  166
7. Propriocepţia  168
8. Sensibilitatea ortostatică şi de echilibru  189
9. Sensibilitatea gustativă  184
10. Sensibilitatea olfactivă  189
11. Interocepţia 193
12. Sensibilitatea dureroasă  198

Capitolul trei. Psihologia percepţiei  209
1. Procesul perceptiv  213
2. Legi specifice percepţiei 215
3. Percepţia spaţiului 233
4. Efectul setului (montajului) şi al experienţei 237
5. Perceperea spaţiului tridimensional 238
6. Profunzimea în percepţia reproducţiei sau a desenului 242
7. Stimulii pentru percepţia mişcării 243
8. Percepţia şi aprecierea timpului 244
9. Sensibilitatea diferenţială 250

Capitolul patru. Reprezentarea 252
1. Caracterizarea procesului reprezentării 252
2. Imagini consecutive 261
3. Imaginile eidetice 263
4. Dezvoltarea stadială a reprezentărilor 264
5. Reprezentări topografice 271
6. Reprezentările geometrice 272
7. Particularităţi psihologice ale reprezentărilor 273

Capitolul cinci. Procesele de comunicare şi limbajul 280
1. Expresie, limbă şi limbaj 280
2. Funcţiile limbajului 284
3. Modelul psihofiziologic al limbajului 288
4. Limbajul ca sistem şi proces de comunicare 299
5. Context şi limbaj 316
6. Limbajul oral 318
7. Expresivitatea limbajului 323
8. Limbajul scris 332
9. Limbajul intern  341

Capitolul şase. Psihologia gândirii 352
1. Consideraţii introductive şi delimitări 352
2. Orientări metodologice în studiul psihologic al gândirii 362
3. Coordonate neuropsihologice ale gândirii 383
4. Preliminarii la construirea unui model psihofiziologic al gândirii 386
5. Modelarea cibernetică artificială a unor procese intelectuale 401
6. Corelaţia gândire–limbaj 407
7. Operaţiile intelectuale şi dezvoltarea lor 423
8. Funcţia şi procesul înţelegerii 509
9. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor 518
10. Strategii şi procedee euristice 543
11. Stilul cognitiv 549

Capitolul şapte. Procesele memoriei 556
1. Modelul psihologic al memoriei 556
2. Mecanismele stocării informaţiilor 563
3. Modalităţi de studiu experimental al proceselor de memorie 572
4. Caracteristici, regularităţi şi legi ale proceselor de memorie; întipărirea şi conservarea 575
5. Memorie involuntară şi memorie voluntară        588
6. Recunoaştere şi reproducere 613
7. Reminiscenţă şi uitare 620

Capitolul opt. Procesele imaginative 629
1. Imaginaţia ca modalitate a sistemului psihic uman 629
2. Probleme psihologice privind visele 652
3. Operaţii, procedee, tehnici în procesele imaginative 658
4. Niveluri, strategii şi forme ale imaginaţiei 675
5. Stadiile imaginaţiei creative 688

Capitolul nouă. Psihologia motivaţiei 696
1. Caracterizarea psihologică a trebuinţelor 696
2. Motiv şi motivaţie 705
3. Modalităţi şi niveluri ale motivaţiei 712
4. Motivaţie şi performanţă 724

Capitolul zece. Afectivitatea 732
1. Caracteristici ale proceselor afective 732
2. Orientări şi teorii asupra afectivităţii 739
3. Afectivitatea şi împrejurările de viaţă 749
4. Modalităţi ale afectivităţii 758
5. Expresiile emoţionale 771

Capitolul unsprezece. Atenţia 782
1. Problematica psihologică a atenţiei 782
2. Modelul psihofiziologic al atenţiei 794
3. Stimulii prosexigeni şi atenţia spontană 802
4. Motivaţie şi atenţie 805
5. Vigilenţă şi activităţi informaţionale 808
6. Nivelul superior al atenţiei 813
7. Interacţiunea formelor de atenţie 817
8. Particularităţi ale atenţiei 819

Capitolul doisprezece. Conduita voluntară 823
1. Probleme metodologice ale abordării conduitei voluntare 823
2. Modelul psihoneurocibernetic al actului voluntar 831
3. Structura şi fazele proceselor volitive 838

Capitolul treisprezece. Deprinderile 851
1. Conceptul de deprindere 851
2. Locul şi rolul deprinderilor în SPU 854
3. Modelul psihoneurofiziologic al deprinderilor 860
4. Formarea deprinderilor 866
5. Interacţiunea deprinderilor: transfer şi interferenţă 873

Bibliografie minimală 879

 


duminică, 8 septembrie 2013

O SINGURA SCOALA PENTRU TOATA LUMEA. Sa regandim educatiaAutor : Salman Khan                
Editura Publica

An aparitie :2013
Traducerea Irina Henegar
ISBN 978-606-8360-30-0
Nr pagini :248
Format 145 x 205
Pret : 46,55 lei la Editura, 48 lei la eusunt ,46,60 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
În O singură școală pentru toată lumea, Khan își descrie viziunea revoluționară asupra viitorului educației și, pentru prima oară, ne invită să citim uimitoarea istorie a Khan Academy. În paginile cărții, veți afla, printre altele:
  • De ce elevii și profesorii sunt victimele unui sistem viciat, inventat în Prusia cu două secole în urmă;
  • De ce tehnologia va umaniza sala de clasă și va accentua rolul profesorilor;
  • Cum și de ce ne vom permite să plătim profesorii la fel de bine ca pe alți profesioniști;
  • Cum putem readuce creativitatea și interacțiunea umană în procesul învățării;
  • De ce ar trebui să fim optimiști în legătură cu viitorul educației.
Aducând o perspectivă obiectivă asupra istoriei educației, Khan explică originile crizei și ne arată de ce o întoarcere la învățarea prin asimilare succesivă, abandonată în secolul trecut și recuperată cu ingeniozitate prin instrumente de tipul Khan Academy, poate fi cea mai bună șansă de a oferi, acum, fiecărui copil, o educație de clasă mondială. O singură școală pentru toată lumea este mai mult decât o soluție, ea reprezintă un îndemn pentru o educație gratuită, universală, globală și o explicație a modului în care o idee simplă, dar revoluționară, ne poate ajuta să atingem acest țel.

Recenzie de Erika Ciuică:
Educaţie gratuită, de clasă mondială, pentru oricine, oriunde.
Sună cel puţin utopică la început afirmaţia lui Salman Khan, mai ales dacă nu ştii nimic despre el sau Khan Academy, dar pe măsură ce parcurgi paginile cărţii şi afli despre cum a apărut sistemul educaţional formal, de ce încă mai este folosit şi ce ne propune diferit Salman Khan, realizezi că acestea sunt lucruri posibile şi chiar simplu de implementat prin comparaţie cu ce ne-am fi putut imagina că ar putea schimba educaţia generaţiilor viitoare într-un mod atât de radical.
Educaţia a fost şi este un subiect mereu prezent în presă şi pe orice agendă politică din ultimii ani, cu toate astea, nu s-au schimbat prea multe de acum aproximativ 100 de ani, când aceasta a fost formalizată, sub forma unui sistem de învăţământ obligatoriu, finanţat de către stat.
“Prin natura sistemului, disciplina inhibă curiozitatea, înregimentarea striveşte iniţiativa.” Salman Khan
Totul a pornit de la Nadia, verişoara lui Sal Khan, pe care acesta a început să o mediteze la matematică prin telefon şi Skype. Treptat, a ajuns să mediteze mai mulţi copii printr-un sistem online în care el le preda lecţiile şi fiecare copil învăţa în propriul ritm, trecând la următorul nivel numai când îşi însuşea cunoştinţele lecţiei precedente pe deplin.
Au trecut 6 ani de când Sal a început să o mediteze pe Nadia până când Bill Gates l-a menţionat pe Sal Khan la Aspen Ideas Festival în 2010 şi până la întâlnirea lor ulterioară care, prin Fundaţia Bill Gates, a dus la ceea ce este acum Khan Academy. Între timp, video-urile lui Sal Khan ajunseseră pe Youtube, software-ul pe care l-a dezvoltat putea urmări, evalua şi scoate rapoarte despre evoluţia fiecărui elev în parte. Au urmat câteva experimente direct în şcoli, iar rezultatele au fost uimitoare.
În cartea sa, Salman Khan ne propune să uităm de clasicele teste standardizate şi să urmărim un sistem de testare a cunoştinţelor pornind de la prezumţia că fiecare elev este deosebit şi învaţă diferit faţă de ceilalţi; să încurajăm elevii care asimilează mai repede lecţiile să-i ajute pe cei care au rămas în urmă; să conştientizăm că şcoala sau învăţarea nu mai ţine cont de vârstă şi că este o activitate ce trebuie desfăşurată pe tot parcursul vieţii.
Ideea revoluţionară a lui Salman Khan este să inversăm felul în care se produce învăţarea şi să lăsăm învăţarea pentru acasă, prin intermediul internetului şi al video-urilor educaţionale, iar parcurgerea lecţiilor să o facă fiecare elev în ritmul lui şi rolul profesorului la şcoală să fie acela de îndrumător şi mentor. Profesorii au ajuns să fie atât de preocupaţi să predea lecţia încât nu mai au timp să îi înveţe pe elevi nimic.
“Pentru ca un copil să-şi exploateze la maxim potenţialul, are nevoie de libertatea de a-şi urma calea sinuoasă şi neconvenţională.” Salman Khan
Sal Khan oferă o alternativă la educaţia tradiţională, formală, pe care a testat-o, a îmbunătăţit-o constant în urma feedback-ului primit atât de la profesori, cât şi de la elevi, şi care ne-a demonstrat că funcţionează. Să fie oare ăsta viitorul educaţiei? Nici Sal Khan nu ne poate spune cu certitudine, dar este o opţiune reală, un pas important în folosirea tehnologiei pentru a inova chiar şi un domeniu atât de bine înregimentat precum educaţia.
Mulţi dintre noi nu am avut ocazia să beneficiem nici măcar de jumătate din oportunităţile de învăţare, comunicare sau joacă prin intermediul tehnologiei pe care le au acum tinerii de şcoală generală sau liceu, mulţi dintre noi nu am ştiut ce este un PC şi nu am avut acces la internet decât târziu în viaţă, majoritatea dintre noi a pictat cu degetele pe colile blocului de desen şi a făcut din albastru şi galben verde pentru că nu aveam altă alternativă, acum bebeluşii pot desena cu mii de culori, fără să se murdărească sau să înghită vopsea dăunătoare pentru ei, direct pe un iPad. Unii ar spune că nu e aceeaşi experienţă, dar când vorbim despre educaţie şi descoperim că avem posibilitatea de a învăţa oriunde, oricum şi oricât timp vrem şi că singura condiţie este să vrem să învăţăm, se schimbă, cred eu, perspectiva.
“O singură şcoală pentru toată lumea” de Salman Khan este probabil cea mai influentă carte despre educaţie din ultimii ani. Programa dezvoltată de Khan Academy a ajutat mii de copii şi tineri să îşi dezvolte cunoştinţele de matematică şi ştiinţe într-un mod holistic, nefragmentat, dar, în ciuda acestor dovezi clare că metoda funcţionează, ea este încă considerată a fi o alternativă.
Cuprins:
Cuvânt înainte ... 9
Introducere: Educaţie gratuită, de clasă mondială, pentru oricine, oriunde ...     13

   PARTEA I - SĂ ÎNVĂŢAM SĂ PREDAM

învăţând-o pe Nadia ... 27
Lecţii video scurte şi la obiect ... 37
Importanţa conţinutului ... 41
învăţarea prin asimilare succesivă ... 45
Cum se produce educaţia ... 53
Completarea spaţiilor goale ... 61

   PARTEA a II-a - MODELUL VICIAT

Chestionarea tradiţiilor ... 69
Modelul prusac ... 81
învăţarea de tip fagure ... 89
Testele si testarea ... 95
Evaluarea creativităţii ... 101
Temele pentru acasă ... 105
Ore răsturnate ... 117
Economia educaţiei ... 121

   PARTEA a III-a - ÎN LUMEA REALĂ

Teorie versus practică ... 129
Software-ul Khan Academy ... 135
Saltul înspre o clasă adevărată ... 141
Distracţie si jocuri ... 149
Marele pas ... 153
Experimentul de la Los Artos ... 161
Educaţie pentru toate vârstele ... 171

   PARTEA a IV-a - O ŞCOALĂ PENTRU LUMEA ÎNTREAGĂ

Acceptarea incertitudinii ... 179
Experienţa mea de student ... 183
Spiritul scolii cu o singură clasă ... 189
Predarea ca sport de echipă ... 193
Haosul organizat este un lucru bun ... 197
Redefirrirea verii ... 201
Viitorul toilor matricole ... 205
Ajutor pentru cei neajutoraţi ... 211
Viitorul certificărilor ... 219
Cum ar putea fi facultatea ... 223

Concluzie: timp pentru creativitate ... 235

Mulţumiri ... 243
Note ... 245

MOTIVE PENTRU A ZAMBI. Incurajari si inspiratie pentru calatoria pe valurile vietiiAutor : Zig Ziglar                
Editura Curtea Veche
Colectia Cărţi-Cheie
An aparitie :2013
Editia a III-a     
Traducerea Andreea Rosemarie Lutic
ISBN 978-606-588-487-8 
Nr pagini :232
Format 130 x 200
Pret : 24 lei la Editura, 16,80 lei la elefant ,14,40 lei la librarie.net
Download pdf  editia 2002 pe scribd


Descrierea editurii:


    Fiecare dintre noi are nevoie de un cuvânt bun, de susţinere, pentru a putea trece peste dificultăţile cotidiene. Cartea lui Zig Ziglar îţi oferă sfaturile de care ai nevoie, istorisiri care îţi fac ziua mai bună, precum şi citate pline de tâlc ale unor personalităţi din diverse domenii. Toate acestea te vor ajuta să ai o viziune optimistă asupra vieţii şi a relaţiilor dintre oameni, necesară pentru  împlinirea personală şi atingerea scopurilor propuse.
    Cartea de faţă reprezintă ajutorul spiritual de care ai nevoie pentru a te confrunta plin de seninătate cu propria existenţă, deoarece transformă înţelepciunea, răbdarea şi umorul în aliaţi de nădejde pentru învingerea adversităţilor.
    Zig Ziglar îţi împărtăşeşte atât propriile experienţe, cât şi pe cele ale altora, oferindu-ţi exemple menite să te motiveze şi să te inspire în toate aspectele vieţii. Poveştile emoţionante despre oameni care au depăşit handicapuri şi dezavantaje sau care au întrecut orice aşteptări în domenii din care fuseseră iniţial excluşi ne învaţă adevărate lecţii de viaţă, determinându-ne să revenim la ele iar şi iar, pentru ca mai apoi să le transmitem şi altora, care să le descopere, la rândul lor. Nu contează nici de unde începi şi nici măcar evenimentele prin care treci în drumul tău. Important este să perseverezi şi să nu încetezi niciodată să ai încredere în tine.
    Zig Ziglar (1926-2012) a fost un celebru orator şi autor de cărţi motivaţionale. S-a născut în Alabama, a avut 11 fraţi şi surori şi a rămas orfan de tată la vârsta de 6 ani. În tinereţe s-a înscris la colegiu, însă a renunţat ulterior la cursuri şi a început să lucreze ca agent de vânzări. Din 1970, Ziglar s-a dedicat carierei de orator motivaţional, începând să ţină discursuri pe tot cuprinsul Statelor Unite. În 1975, i-a fost publicată prima carte – primul bestseller.
    A fondat compania Ziglar Inc., pe care a condus-o în calitate de preşedinte. Încă de la început, menirea companiei a fost aceea de a-i ajuta pe cei care au dorit să-şi pună în valoare toate resursele fizice, intelectuale şi spirituale. Sute de organizaţii din lumea întreagă îi studiază cărţile, programele video şi casetele audio sau participă la cursurile companiei sale de formare a angajaţilor. Ziglar a scris aproape 30 de cărţi – despre dezvoltare personală, vânzări, leadership, etică, performanţă, persuasiune, succes profesional şi personal, dar şi despre relaţii de cuplu.

Cuprins:
Cuvânt înainte ... 9
Introducere ... 12

1. Urmează liderul ... 14
2. Ambiţia - bună sau rea? ... 16
3. De la fiică de dijmaş la rector universitar ... 18
4. Puterea cuvântului ... 21
5. Aspectul contează ... 23
6. De ce să ne facem griji? ... 25
7. Să-ţi legi şireturile ... 27
8. Liderii acceptă responsabilitatea ... 29
9. Prevenirea - cel mai bun "remediu" pentru dependenţă ... 31
10. ...Cade, dar se ridică ... 33
11. Puterea atitudinii ... 35
12. Conducătorii sunt manageri ... 37
13. Faptele sunt întotdeauna mai tari decât vorbele ... 39
14. Are 85 de ani, dar cine stă să ţină socoteala? ... 41
15. Vreau sau trebuie? ... 43
16. De ce n-am folosi metoda care funcţionează? ... 45
17. Mingea poate sări aşa cum vreţi ... 48
18. Conducerea care conduce ... 50
19. Alegerea îţi aparţine ... 52
20. Implicare totală ... 54
21. Cheia este convingerea ... 56
22. Motivaţie, manipulare şi conducere ... 58
23. Vine din suflet ... 60
24. Domnişoara Amy Whittington este cea care schimbă vieţi ... 62
25. Demnitatea simplităţii ... 64
26. Orăşelul care a reuşit ... 66
27. Răspundeţi - nu reacţionaţi ... 69
28. Adevărul este mai ciudat şi mai incitant decât ficţiunea ... 71
29. Egoismul inteligent ... 73
30. "...pentru a-mi păstra..." ... 75
31. Niciodată nu e prea târziu! ... 77
32. Renăscut din cenuşă ... 79
33. O slujbă mai bună ... 81
34. Munca: Cine are nevoie de ea? ... 83
35. Întreprinzătorul e bine sănătos ... 85
36. Liderii ştiu să comunice ... 87
37. Progresul în viaţă ... 89
38. Cum să termini cu bine ... 91
39. Ajută-i pe ceilalţi - ajută-te pe tine ... 93
40. Prieteni ... 95
41. Ea a tras linia ... 97
42. Dragostea spune "nu" clipei ... 99
43. Să fim chit ... 101
44. Este o filozofie, nu o tactică ... 103
45. "Sunt ceea ce fac" ... 105
46. Întreprinzătorul de 10 ani ... 107
47. Manierele contează ... 109
48. Pe aici către fericire ... 111
49. Viaţa e ca o piatră de moară ... 113
50. Se caută: încă un prieten ... 115
51. Un personaj de neuitat ... 117
52. Nu contează de unde vii, ci încotro mergi ... 119
53. O întâmplare ne poate schimba pentru totdeauna ... 121
54. Improbabil, imposibil şi nu se poate întâmpla ... 123
55. Orele suplimentare înseamnă productivitate şi profit suplimentar ... 125
56. Vaca ultradotată ... 127
57. Oferă-ţi recompense ... 129
58. Fii bun şi ascultă ... 131
59. Profesorii inspiraţi au elevi inspiraţi ... 133
60. Cititul, scrisul şi aritmetica nu sunt de ajuns ... 135
61. A dat tot ce avea ... 137
62. Coş cu coş ... 139
63. De la jumătate de normă la succes total ... 141
64. Este mai bine să dăruiţi ... 143
65. Nu e vina mea ... 145
66. Despre Brenda Reyes şi marina militară ... 147
67. Lucrurile mărunte produc schimbări importante ... 149
68. Sunt singurul care face ceva aici! ... 151
69. O echipă de vedete sau o echipă vedetă? ... 153
70. Revitalizarea celor în vârstă ... 155
71. De la bogăţie la faliment şi iar la bogăţie ... 158
72. Acele succese "neaşteptate" ... 160
73. Iubirea e ca punctajul la tenis ... 162
74. "Era întruchiparea vitezei şi a mişcării" ... 164
75. Toţi suntem datori ... 166
76. Sam Walton a fost un om pentru oameni ... 168
77. Există mai multe căi? ... 170
78. Perseverenţa este răsplătită ... 172
79. Se poate întâmpla orice - şi adeseori chiar se întâmplă ... 174
80. Evenimentele importante nu primesc întotdeauna o atenţie pe măsură ... 176
81. Negocieri câştig-câştig ... 178
82. "...A-i ajuta pe alţii..." ... 180
83. A răspunde sau a reacţiona ... 182
84. St John's - un colegiu care funcţionează ... 184
85. Fii recunoscător pentru problemele tale ... 187
86. Câţi ani ai? ... 189
87. Veşti bune în ziar ... 191
88. "Nici nu te gândi" ... 193
89. Găseşte ceea ce e bun ... 195
90. Stresul - bun sau rău? ... 198
91. S-a pregătit pentru succes, nu pentru eşec ... 200
92. P.S.V. ... 202
93. Succesul este un parteneriat ... 204
94. Automobilul Edsel a fost un succes ieşit din comun ... 206
95. A transforma tragedia în triumf ... 208
96. Imposibilul de ieri ... 210
97. Cum mâncăm un elefant ... 212
98. E nevoie de curaj ... 214
99. Dacă ai luat o decizie greşită, schimb-o ... 216
100. Nu e vorba de ceea ce n-ai ... 218
101. Învaţă să spui "da" ... 220
102. E o problemă sau o ocazie? ... 222