luni, 30 septembrie 2013

TRATAT DE PSIHOLOGIE GENERALAAutor : Paul Popescu-Neveanu                

Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2013
Prefata de Mihai Anitei
ISBN  978-973-707-695-3
Nr pagini :888
Format 165 x 235
Pretul la data postarii : 69,30 lei la editura, 60 lei la carti de psihologie, 64,35 lei la elefant
Descriere: 

Numeroase generaţii de psihologi români au avut norocul de a participa la prelegerile profesorului Paul Popescu-Neveanu şi de a-şi forma astfel cunoştinţe temeinice în domeniul psihologiei.
Tratatul de psihologie generală oferă studenţilor contemporani şansa de a se iniţia în fundamentele psihologiei, parcurgând un curs cu o valoare academică şi ştiinţifică remarcabilă, ideile promovate fiind în continuare de actualitate.
Tratatul cuprinde atât o prezentare a sistemului psihic uman, cât şi noţiuni fundamentale referitoare la fiecare proces psihic în parte. Claritatea şi precizia textului, bogăţia informaţiilor, precum şi numeroasele ilustrări folosite de autor fac ca lectura să fie nu doar folositoare, dar şi plăcută. Prezentul volum poate satisface curiozitatea oricărui cititor interesat de mecanismele vieţii psihice.

Paul Popescu-Neveanu
a studiat psihologia la Braşov şi Bucureşti, şi şi-a luat doctoratul în psihologie la Universitatea din Sankt Petersburg. În anul 1953, devine conferenţiar universitar, iar din 1969, profesor de psihologie la Universitatea Bucureşti. Între anii 1990 şi 1993 a fost şeful Catedrei de psihologie de la Universitatea din Bucureşti, iar între anii 1990 şi 1994 a fost Directorul Institutului de Psihologie al Academiei Române.

Cuprins:Notă asupra ediţiei  9
În loc de prefaţă  11
Studiu introductiv  13

Capitolul unu. Sistemul psihic uman  29
1. Anticipări ale tratării sistemice 29
2. Argumente pentru rolul decisiv al învăţării şi socializării  36
3. Demonstraţii şi concluzii ale cercetărilor psihogenetice  38
4. Semnificaţii ale unor cercetări psihofiziologice şi psihopatologice  47
5. Sistemul psihic uman şi problema conştiinţei  66

Capitolul doi. Sensibilitatea. Modalităţile recepţiei senzoriale 103
1. Caracterizarea generală a sensibilităţii  106
2. Sensibilitatea cutanată  117
3. Sensibilitatea termică  132
4. Sensibilitatea vizuală  136
5. Auzul  153
6. Sensibilitatea vibratorie  166
7. Propriocepţia  168
8. Sensibilitatea ortostatică şi de echilibru  189
9. Sensibilitatea gustativă  184
10. Sensibilitatea olfactivă  189
11. Interocepţia 193
12. Sensibilitatea dureroasă  198

Capitolul trei. Psihologia percepţiei  209
1. Procesul perceptiv  213
2. Legi specifice percepţiei 215
3. Percepţia spaţiului 233
4. Efectul setului (montajului) şi al experienţei 237
5. Perceperea spaţiului tridimensional 238
6. Profunzimea în percepţia reproducţiei sau a desenului 242
7. Stimulii pentru percepţia mişcării 243
8. Percepţia şi aprecierea timpului 244
9. Sensibilitatea diferenţială 250

Capitolul patru. Reprezentarea 252
1. Caracterizarea procesului reprezentării 252
2. Imagini consecutive 261
3. Imaginile eidetice 263
4. Dezvoltarea stadială a reprezentărilor 264
5. Reprezentări topografice 271
6. Reprezentările geometrice 272
7. Particularităţi psihologice ale reprezentărilor 273

Capitolul cinci. Procesele de comunicare şi limbajul 280
1. Expresie, limbă şi limbaj 280
2. Funcţiile limbajului 284
3. Modelul psihofiziologic al limbajului 288
4. Limbajul ca sistem şi proces de comunicare 299
5. Context şi limbaj 316
6. Limbajul oral 318
7. Expresivitatea limbajului 323
8. Limbajul scris 332
9. Limbajul intern  341

Capitolul şase. Psihologia gândirii 352
1. Consideraţii introductive şi delimitări 352
2. Orientări metodologice în studiul psihologic al gândirii 362
3. Coordonate neuropsihologice ale gândirii 383
4. Preliminarii la construirea unui model psihofiziologic al gândirii 386
5. Modelarea cibernetică artificială a unor procese intelectuale 401
6. Corelaţia gândire–limbaj 407
7. Operaţiile intelectuale şi dezvoltarea lor 423
8. Funcţia şi procesul înţelegerii 509
9. Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor 518
10. Strategii şi procedee euristice 543
11. Stilul cognitiv 549

Capitolul şapte. Procesele memoriei 556
1. Modelul psihologic al memoriei 556
2. Mecanismele stocării informaţiilor 563
3. Modalităţi de studiu experimental al proceselor de memorie 572
4. Caracteristici, regularităţi şi legi ale proceselor de memorie; întipărirea şi conservarea 575
5. Memorie involuntară şi memorie voluntară        588
6. Recunoaştere şi reproducere 613
7. Reminiscenţă şi uitare 620

Capitolul opt. Procesele imaginative 629
1. Imaginaţia ca modalitate a sistemului psihic uman 629
2. Probleme psihologice privind visele 652
3. Operaţii, procedee, tehnici în procesele imaginative 658
4. Niveluri, strategii şi forme ale imaginaţiei 675
5. Stadiile imaginaţiei creative 688

Capitolul nouă. Psihologia motivaţiei 696
1. Caracterizarea psihologică a trebuinţelor 696
2. Motiv şi motivaţie 705
3. Modalităţi şi niveluri ale motivaţiei 712
4. Motivaţie şi performanţă 724

Capitolul zece. Afectivitatea 732
1. Caracteristici ale proceselor afective 732
2. Orientări şi teorii asupra afectivităţii 739
3. Afectivitatea şi împrejurările de viaţă 749
4. Modalităţi ale afectivităţii 758
5. Expresiile emoţionale 771

Capitolul unsprezece. Atenţia 782
1. Problematica psihologică a atenţiei 782
2. Modelul psihofiziologic al atenţiei 794
3. Stimulii prosexigeni şi atenţia spontană 802
4. Motivaţie şi atenţie 805
5. Vigilenţă şi activităţi informaţionale 808
6. Nivelul superior al atenţiei 813
7. Interacţiunea formelor de atenţie 817
8. Particularităţi ale atenţiei 819

Capitolul doisprezece. Conduita voluntară 823
1. Probleme metodologice ale abordării conduitei voluntare 823
2. Modelul psihoneurocibernetic al actului voluntar 831
3. Structura şi fazele proceselor volitive 838

Capitolul treisprezece. Deprinderile 851
1. Conceptul de deprindere 851
2. Locul şi rolul deprinderilor în SPU 854
3. Modelul psihoneurofiziologic al deprinderilor 860
4. Formarea deprinderilor 866
5. Interacţiunea deprinderilor: transfer şi interferenţă 873

Bibliografie minimală 879

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu