marți, 31 decembrie 2013

PSIHOLOGIA SPORTULUI DE PERFORMANTA. Teorie si practica

Autor :  Mihai Epuran, Irina Holdevici, Florentina Tonita               
Editura  Fest
An aparitie :2001, 2008
ISBN  978-973-87886-2-6
Nr pagini : 467
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 49,05 lei la librarie-online, 29 lei la librarie.net
Download pdf  pe scribd
Descrierea editurii:

Psihologia sportului de performanta este un adevarat ghid in domeniu,scris de specialisti recunoscuti pe plan national si international.Sportivi,antrenori,manageri,studenti,profesori,psihologi,iubitori ai sportului,cu totii vor beneficia de avantajele acestei lucrari:vor descoperi cum sa-si controleze eficient si complex propria activitate,vor elimina cu promptitudine obstacolele psihice datorate stresului si anxietatii specifice si vor sti sa optimizeze obtinerea performantelor sportive.
Cuprins:PREFAŢĂ  1

1.  DOMENIUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE    3
(Mihai Epuran)
       Definiţia şi rolul psihologici sportului    4
       Rolul psihologici sportului    7
       Relaţiile psihologici sportului cu ştiinţa psihologici şi cu psihologia activităţilor corporalc    9
       Psihologia magică, cmpirică şi ştiinţifică        15
       Scurtă prezentare a istorici psihologici sportului    17
       Modernitatea psihologiei sportului    20
       Cele două psihologii ale sportului    22
       Domeniul psihologici sportului    23
       Faţă-n faţă: antrenorul şi psihologia    28
       Teoria şi practica psihologiei sportului    31

2.  PSIHOLOGIA PERFORMANŢEI SPORTIVE    36
(Mihai Epuran)
       Conceptul de performanţă    37
       Factorii performanţei sportive    41
       Cei „4 A” ai performanţei (Factorii psihici ai performanţei sportive)    47
       Capacitatea psihică    69
       Optimizarea performanţei     73

3.  CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A SPORTURILOR. SOLICITĂRILE PSIHICE ÎN SPORT    74
(Mihai Epuran)
       Monografia psihologică a sporturilor    76
       Clasificarea sporturilor din punct dc vedere psihologic   80
       Solicitările psihice ale sporturilor   88
       Reacţiilc sportivului la solicitări: adaptare, efort voluntar, stres, psihopatologia solicitărilor    93
       Refacerea psihică, asistenţa şi deprinderile de autoreglare în solicitări    112

4.  PSIHOLOGIA CONCURSULUI  117
(Mihai Epuran)
       Introducere şi definiţia concursului   118
       Aspectul praxiologic al concursului sportiv   124
       Emulaţie (provocare, concurenţă, colaborare, verificare)   125
       Psihosociologia competiţiei   131
       Motivaţia participării în concurs   136
       Aspectele operaţionale ale concursului: tactica   145
       Reglarea voluntară a comportamentului în concurs   154
       Stările emoţionale ale sportivului în concurs   159
       Anxietatea şi stresul   170
       Agresivitatea   195

5.  PSIHOLOGIA ANTRENAMENTULUI PREGĂTIREA PSIHICĂ A SPORTIVILOR  203
(Mihai Epuran)
       Introducere; Antrenamentul total: componente, caracteristici, principii  204
       Instruirea psihologică; Psihologia instruirii şi a învăţării; Psihologia educaţiei  206
       Psihologia pregătirii prin factorii antrenamentului  215
       Pregătirea psihică: taxonomia strategiilor, treptele, laturile şi conţinutul  220
       Obiectivele pregătirii psihice în diferite formulări   228
       Metodele pregătirii psihice a sportivilor  239
       Planificarea pregătirii psihice  241

6.  PREGĂTIREA PSIHICĂ PENTRU CONCURS  244
(Mihai Epuran)
       Generalităţi; Conţinutul pregătirii psihice pentru concurs  245
       Pregătirea psihică generală pentru concurs şi obiectivele sale   247
       Pregătirea psihică pentru un anumit concurs  248
        „Stările de preparaţie” ca atitudini specifice în vederea concursului  251
       Practica pregătirii psihice pentru un anumit concurs  254
       Căutarea şi exploatarea optimă a informaţiei utile  254
       Organizara maximizată a comportamentului prin reglări adaptative: Dispunerea - Anticiparea -Angrenarea şi Modelarea - Aplicarea şi Adaptarea - Analiza  256

7.  GRUPUL SPORTIV Şl CONDUCEREA LUI  271
(Mihai Epuran)
       Generalităţi; Caracteristicile grupului sportiv  272
       Tipologia grupurilor sportive      274
       Dinamica grupului  275
       Coeziunea grupului  276
       Dependenţa relaţiilor în grup de structura „Eului”  279
       Sociomotricitate şi spaţiul sociomotric  281
       Conducerea grupului; Tipologia şi stilurile de conducere  283
       Căpitanul de echipă - un lider aparte  287
       Eficienţa conducerii; Eficienţa echipei  289
       Spre autoconducerca sportivilor?  290

8.  CONŞTIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVILOR  292
(Mihai Epuran)
       Principiul conştientizării  293
       Conştientizarea ca principiu al antrenamentului  293
       Conştiinţă şi conştientizare  295
       Conştiinţa de sine a sportivului. Conţinut şi niveluri  297
       Luciditatea  301
       Căile conştientizării  302
       Recomandări  310

9.  PRACTICA REGLĂRII Şl AUTOREGLĂRII STĂRILOR PSIHICE  312
(Mihai Epuran, Irina Hotdevici, Florentina Toniţa)
       Stările psihice ale sportivilor  313
       Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice  320
       Deprinderile psihice de autoreglare  327
       Deprinderi atcnţionale; exerciţii pentru atenţie  329
       Conştientizare corporală şi biofeed-back  344
       De la relaxarea simplă la relaxarea sofrologică: relaxarea simplă; relaxarea progresivă; relaxarea autogenă; relaxarea psihotonă; relaxarea sofrologică; relaxarea alfagenică  344
       Exerciţii de imaginare; repetarea mişcărilor în reprezentare  366
       Antrenamenmtul mental  369
       Gândirea pozitivă - sugestia şi autosugestia  373
       Exerciţii de respiraţie      378
       Sistemul Hatha-Yoga  384
       Hipnoza şi marea performanţă  399
       Atitudinea „Zen” şi autoreglarea stărilor psihice  409
       Psihoterapia scurtă şi antrenamentul imaginativ  411

10. ASISTENŢA Şl CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ. PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ     416
(Mihai Epuran, Irina Hotdevici, Florentina Toniţa)
       Asistenţa psihologică; Tipologic; Condiţii; Metodologie  417
       Consilierea-sfătuirea; Interviul psihoterapcutic; Deontologia consilierii  434
       Programarea neuro-lingvistică (P.N.L.); Percepţia şi reprezentările senzoriale   449

BIBLIOGRAFIE  457


SANDPLAY. O abordare psihoterapeutica a sufletului

Autor :  Dora Maria Kalff               
Editura Asociatia Lapis
An aparitie :2012 
Editia originala 2008
Traducerea Cristian Constantinescu
ISBN 978-973-0-12139-1
Nr pagini : 200
Format 148 x 210
Pretul la data postarii :  
30 lei la Editura, 35 lei la psihoshop, 31,07 lei la librariepsi

Descrierea editurii:
De ce anume are nevoie un copil pentru a deveni un adult integrat social care să îşi găsească un loc şi un rost sub soare ? Cum poate el deveni un rege care să ia în stăpânire propriul regat al posibilităţilor cu care a fost înzestrat nativ şi să le manifeste plenar în viaţa sa personală şi socială? Ce putem face pentru a fi siguri că educaţia din familie şi şcoală nu va fi respinsă de copil, că el o va primi, integra şi folosi în propria viaţă?

În interiorul spaţiului liber şi protejat al relaţiei terapeutice, pacientul reface drumul propriei sale dezvoltării sufleteşti: începând de la conţinerea necondiţionată a copilului în interiorul spaţiului psihic al mamei, continuând cu ieşirea din spaţiul matern care are loc după vârsta de 1 an, ieşire însoţită de încurajările şi mângîierile mamei, şi ajungând la manifestarea sinelui propriu în jurul vârstei de 3 ani, ca un principiu interior al ordinii, completitudinii şi integrităţii psihice, ca o imagine a divinităţii prezente în sufletul copilului. Acest din urmă stadiu, care este şi cel mai important se manifestă prin desenarea spontană a formelor geometrice arhetipale (cerc, cruce, pătrat).

Fără acest moment al întemeierii sentimentului de siguranţă, încredere şi satisfacţie, de autoritate şi certitudine interioară, copilul nu poate fi empatic cu alte surse de autoritate exterioară, fie acestea părinţi, profesori sau alte autorităţi.

Dacă însă totul a mers bine până aici şi manifestarea sinelui s-a produs, pacientul va putea să continue pe drumul dezvoltării eului care are trei etape: etapa animal-vegetativă, unde sunt explorate şi integrate instinctele şi nevoile vitale fundamentale, lupta (care începe cu jocul de-a lupta între maşini, eroi şi monştri, soldaţi, animale şi se materializează la pubertate prin lupta pentru identitatea spirituala, sexuala, socială) şi integrarea în societate, prin folosirea constructivă a energiilor psihice. Despre acest ultim pas al unuia dintre pacienţi, Dora Kalff ne spune:

„Băiatul nostru trebuia, şi el, să ajungă în regatul său. Pentru Kim asta însemna să devină un individ complet, în acord cu abilităţile sale şi un membru util al colectivităţii. Nu este fiecare propriul lui stăpân şi rege, dotat cu daruri şi talente pentru a rezolva sarcini care îl reînsufleţesc zilnic şi îl fac fericit? Nu contează care este domeniul. Regele poate lucra ca meşteşugar sau într-o disciplină intelectuală. Ceea ce este important este ca regele să aibă regatul său unic de daruri şi abilităţi. Dincolo de orice, de aici el îşi trage puterea mai-mult-decât-omenească de care are nevoie pentru a îndruma şi conduce regatul său.

Dora Maria Kalff (1904-1990) a combinat principiile psihologiei jungiene, principii ale gândirii orientale şi principiile Tehnicii Lumii a Margaretei Lowenfeld pentru a crea ceea ce ea anumit Sandplay (Jocul cu nisip). Iniţial folosită ca o tehnică de terapie non-verbală dedicată în special copiilor, este în prezent folosită cu succes şi în terapia adulţilor, compensând unilateralitatea orientării mentale predominante în civilizaţia occidentală.

În terapia sandplay, i se pun la dispoziţie pacientului, într-o cutie cu nisip, figurine reprezentând oameni din toate ţările şi de toate vârstele, animale provenind de pe toate continentele, clădiri de toate felurile, copaci, garduri, maşini, vapoare etc, din care el poate alcătui, complet liber, peisaje, situaţii şi imagini. Scenariul care prinde astfel formă are pentru cel care se joacă semnificaţia unei trăiri sufleteşti care îi aduce atât lui, cât şi terapeutului, informaţii despre situaţia lui interioară. Dora Kalff arată cum sunt exprimate în cutia cu nisip senzaţiile şi emoţiile, rezolvarea problemelor, imaginea de sine şi re-descoperirea sinelui, autoarea folosindu-se de exemple din experienţa sa de terapie, pe care le redă cu multă empatie.

Prin publicarea cărţii fondatoarei metodei sandplay deschidem calea unei colecţii de cărţi fundamentale din acest domeniu prin care considerăm că punem bazele unei înţelegeri serioase a terapiei sandplay şi a rădăcinilor acesteia.

Sperăm ca ediţia de faţă să servească atât psihologilor aflaţi în formare cât şi persoanelor care caută suport şi doresc să se orienteze în domeniul vast al psihoterapiei. Este o carte scrisă de un om cu o înzestrare terapeutică desăvârşită a cărei lectură bucură şi eliberează.

În plus faţă de ediţia germană şi engleză, ediţia română mai conţine o prefaţă a analistului jungian şi a terapeutului sandplay, Dr. Eva Pattis Zoja şi un interviu cu Dr. Martin Kalff, fiul Dorei Kalff.
 
 
Cuprins:Practica terapiei sandplay: Recomandarea Dorei M. Kalff  /6
Nota ediţiei  /7
Prefata ediţiei româneşti, de Eva Pattis Zoja  /8
Cuvânt înainte de Dr. Martin Kalff  /13

SANDPLAY: O cale către suflet    /27
CHRISTOPH: Anxietatea unui băiat de 9 ani  /47
KIM: Problemele de învăţare ale unui băiat de 12 ani  /66
DANIELA: Pasivitatea unei fete de 12 ani  /83
CHRISTIAN: Enurezis în cazul unui băiat de 12 ani  /93
JAMES: Trauma timpurie a unui unui băiat de 16 ani  /101
DEDE: Blocajul de vorbire al unui băiat de 5 ani   /125
MARINA: Izolarea unei fete de 9 ani  /140
URSULA: Depresia unei femei de 23 dc ani  /159
ERIC: Exilul în cazul unui bărbat de 25 de ani   /169

Concluzie  /179
Interviu cu Martin Kalff, Einsiedeln, 2011 /183

SANDWORK EXPRESIV. O abordare jungianăAutor : Eva Pattis Zoja                
Editura Herald
Colectia Jungiana
An aparitie :2013
Traducerea Alexandru Pop
ISBN 978-973-111-405-7
Nr pagini :286
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 
28,50 lei la Editura, 25,16 lei la elefant ,32 lei la eusunt

Descrierea editurii:
Sandwork expresiv este o noua metoda terapeutica pentru asistarea persoanelor aflate in situatii de criza, cum ar fi dezastre naturale sau razboi, ca si pentru asistarea pe termen lung a adultilor si copiilor din zone cu probleme sociale, cum sunt zonele foarte sarace, taberele de refugiati si zonele urbane suprapopulate. Metoda a fost dezvoltată de Eva Pattis Zoja pornind de la practica psihanalitica de abordare jungiana. Ea si-a dovedit succesul inca din anii 1990, prin programe aplicate in gradinite si orfelinate din China, cat si in cartiere sarace din Africa de Sud. Sandwork expresiv a fost pentru prima data aplicat cu succes la scara larga in anul 2008, ca terapie dedicata tulburarilor cauzate de stresul posttraumatic.
Cartea vorbeste si despre aspectul social al psihanalizei, importanta jocului si limbajul simbolic al psihicului. Oferind informatii detaliate si practice despre proiectele de sandwork expresiv, este de un real folos nu numai psihoterapeuţilor, dar si celor interesati in aspectele cros-culturale ale psihoterapiei si profesionistilor care lucreaza in situatii de criza sociala.

A se vedea si asociatialapis

Cuprins:

Mulţumiri ... 5
Introducere ... 6

1. ASPECTUL SOCIAL AL PSIHANALIZEI: POLICLINICA LUI FREUD ... 9

2. ASPECTUL TRANSCULTURAL AL PSIHOLOGIEI ANALITICE ... 18

3. TEHNICA LUMII A LUI MARGARET LOWENFELD ŞI SANOPLAY-UL DOREI KALFF ... 28

4. PSIHOTERAPIA ÎN SITUAŢII DIFICILE ... 39

5. TRAUMA ŞI "TIMPUL DIN NOU STĂPÂNIT" ... 60

6. SANDWORK EXPRESIV ... 73
   Importanţa jocului ... 74
   Grupul ... 77
   Exprimarea conţinuturilor psihice înseamnă deja schimbarea lor ... 79
   Simptomele ... 81
   Tăviţa cu nisip ... 83
   Nisipul ... 84
   Miniaturile ... 86
   Spaţiul liber şi protejat ... 90
   Timpul liber şi protejat ... 92
   Atitudinea facilitatorului ... 97
   Discuţia cu părinţii ... 103
   Conţinuturile din jocul copiilor ... 111

7. SANDWORK EXPRESIV ÎN AFRICA DE SUD ... 123
   Departe, foarte departe ... 127
   Fug să chem poliţia ... 129
   Ceea ce nu poate fi rostit ... 133
   Sangoma ... 137
   Camera video ... 140
   în lanţuri ... 144
   Un loc protejat ... 145
   Soul City ... 150
   Bunicul ... 152
   Iniţierea ... 155

8. SANDWORK EXPRESIV ÎN CHINA ... 160
   Psihicul şi scrisul pictografic ... 165
   Sandwork în grădiniţe ... 168
   Fratele ascuns ... 169
   într-un orfelinat din Guangzhou ... 174
   Lunga călătorie prin deşert ... 175
   Păpuşa Bărbie ... 194
   Perturbarea spaţiului liber şi protejat ... 197
   Cutremurul - elevii din Beichuan ... 201
   Depăşirea unei experienţe traumatice ... 209

9. SANDWORK EXPRESIV ÎN AMERICA LATINĂ, COLUMBIA ... 215
   Trăirea violenţei faţă de exprimarea ei în Sandwork ... 221
   Somnul vindecător ... 225
   Ordonare, structurare şi găsirea protecţiei ... 230
   A venit căluţul! ... 233

10. SANDWORK EXPRESIV ÎN BUCUREŞTI, ROMÂNIA ... 247

Note ... 259
Bibliografie ... 271
Index ... 277