miercuri, 8 ianuarie 2014

ACTIVITATILE DE CONSILIERE. Reuşita şi stima de sine în viața preadolescențilorAutor : Daciana-Angelica Lupu                 
Editura ASCR Cluj Napoca
Colectia Consiliere scolara
An aparitie :2013
ISBN  978-606-8244-72-3
Nr pagini :230
Format 165 x 240
Pretul la data postarii :  
27 lei la Editura, 27 lei la psihoshop,27 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
În cadrul cercetării relaţiei stimă de sine – reuşită şcolară, s-a elaborat și implementat un program ameliorativ adresat preadolescenților (elevi de 12-13 ani - clasa a VI-a) cu stimă de sine redusă și medie.
Scopul principal al cercetării a fost realizarea unui „portret” al elevului cu stimă de sine redusă și medie, elev beneficiar al unui program ameliorativ de consiliere în urma căruia își modifică pozitiv aprecierea de sine, reușita școlară (academică) și își conștientizează potențialul în alte domenii unde ar putea reuși (domeniul sportiv, artistic, atractivitate fizică, interrelaționare).
Scopul programului ameliorativ adresat elevilor cu stimă de sine redusă este crearea unui parteneriat real consilier școlar – elevi – părinți – profesori-diriginți. Obiectivul principal al unui astfel de miniprogram ar fi dezvoltarea stimei de sine a preadolescenților.
Programul ameliorativ dovedește eficacitatea activităţilor de consiliere care favorizează autocunoașterea şi intercunoaşterea, dezvoltând stima de sine a preadolescenţilor şi previne modificările negative la nivelul intensităţii şi al stabilităţii stimei de sine.
Cuprins:Lista tabelelor     7
Lista figurilor   9
Argument   11

Capitolul 1.
Relaţia stimă de sine - reuşită, valorificată prin activităţile de consiliere   15
1.1.  Stima de sine - componentă a personalităţii   17
      1.1.1.  Stima de sine - delimitări conceptuale şi abordare în diverse teorii  17
      1.1.2.  Evoluţia ontogenetică a stimei de sine  21
      1.1.3.  Tipologia stimei de sine   24
      1.1.4.  Factorii care influenţează stima de sine   24
      1.1.5.  Dimensiunile (domeniile) stimei de sine   27
1.2.  Activităţile de Consiliere psihopedagogică   32
      1.2.1.  Aspecte terminologice şi caracteristici generale ale activităţilor de consiliere     32
      1.2.2.  Cadrul teoretic oferit de principalele abordări psihologice     33
      1.2.3.  Consilierea psihopedagogică (şcolară) - activitatea consilierilor şcolari ...  35
      1.2.4.  Cadrul legislativ al ariei curriculare Consiliere şi Orientare  în contextul învăţământului românesc    41
1.3.  Reuşita - atribut al dezvoltării umane    44
      1.3.1.Reuşitele - aspecte acţionale ale activităţilor   44
      1.3.2. Reuşita şcolară   45
      1.3.3. Factorii reuşitei şcolare   47
      1.3.4. Relaţia dintre reuşită/eşec şi stima de sine   52

Capitolul 2.
Repere metodologice în cercetarea relaţiei stimă de sine - reuşită şcolară  57
2.1.  Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării   58
2.2.  Eşantionul cercetării   63
2.3.  Metodele şi instrumentele cercetării   72

Capitolul 3.
Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării   83
3.1.  Prezentarea, interpretarea şi analiza rezultatelor cu raportare la ipotezele cercetării   83
3.2.  Prezentarea programului ameliorativ   159

Epilog   169
Bibliografie   185
Anexe   199

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu