joi, 2 ianuarie 2014

CONSILIERE SI PSIHOTERAPIE PASTORALA
Autor :  Sorin Sandulache               
Editura Casa Cartii
Colectia Referinte
An aparitie :2009
ISBN 978-973-8998-55-1
Nr pagini :876
Format 170 x 250
Pretul la data postarii : 95 lei la Editura, 95 lei la kerigma
Descrierea editurii:
Lucrarea, prima de acest nivel şi amploare în limba română, însumează problematica domeniului abordat, fiind structurată după modelul unui manual sau tratat de specialitate. Ea se doreşte a fi un instrument valoros, teoretic şi practic, pentru orice slujitor profesionist din segmentul helper, social şi religios: pastori, consilieri, psihologi, psihoterapeuţi, medici, asistenţi sociali şi medicali, profesori, studenţi şi rezidenţi, slujitori laici.
Realizând o sinteză a celor mai importante contribuţii în domeniul consilierii şi al psihoterapiei creştine, lucrarea nu însumează doar cele mai valoroase concepţii, idei, teorii, metodologii şi proceduri, ci şi înţelepciunea, experienţa, ştiinţa şi, mai ales, devoţiunea, consacrarea celor mai iluştri terapeuţi creştini, atât faţă de meşteşugul alinării semenului aflat în dificultate şi suferinţă, cât şi faţă de Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Vindecătorul rănit.
Să ai inspiraţia de a te lăsa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să ai şansa de a pătrunde – cu invitaţie – în profunzimile şi cutele sufletului şi vieţii semenului tău, să te bucuri de graţia de a descoperi şi înţelege câte ceva din structurile şi funcţiile psihicului omenesc, să începi să te înţelegi pe tine însuţi, să vibrezi prin rezonanţă şi empatie cu semenul tău, să constaţi că oamenii îşi redobândesc liniştea, pacea lăuntrică, seninătatea şi încrederea, echilibrul psihic şi spiritual, că sunt aplanate conflictele, că suferinţa este alinată şi numele lui Dumnezeu este proslăvit – acestea sunt câteva dintre roadele consilierii creştine.
Consilierea este un proces necesar al cercetării şi descoperirii de sine prin care ne aşezăm în raporturi scripturare şi ştiinţifice cu noi înşine, cu Dumnezeu, cu semenii şi cu mediul natural şi social. Ea ne fortifică, ne conferă supleţea adaptării, ne capacitează să ne bucurăm de pace, fericire şi echilibru, ne face stăpânii şi slujitorii înţelepciunii profunde, a spiritualităţii autentice, care vine de sus…

Lucrarea aceasta este împărţită în două părţi: generală, cuprinzând datele teoretice ale consilierii şi psihoterapiei de orientare creştină; aplicativă, tratând domeniile specifice, în care această terapie poate fi utilă.
Prima parte cuprinde două secţiuni. Prima secţiune reprezintă cadrul conceptual şi al raporturilor culturale dintre orientarea psihoterapeutică creştină şi celelalte orientări seculare, nu în ultimul rând, esenţa şi caracterul unic al consilierii şi psihoterapiei creştine. A doua secţiune cuprinde teoria generală a consilierii şi psihoterapiei, făcând referire la structura procesului terapeutic, la metodologie şi tehnici, la procesualitatea dinamică de profunzime a psihoterapiei pastorale, know how-ul profesiei. Sunt tratate apoi aspecte legate de ţinuta profesională, personalitatea şi supervizarea terapeutului, cele de etică şi deontologie, după care sunt prezentate cele mai importante şcoli şi orientări terapeutice.
Partea a doua, aplicativă, prezintă aproape treizeci de situaţii specifice care constituie domeniile de aplicare ale consilierii şi psihoterapiei, grupate în secţiunile de psihoterapie personală (dezvoltare, criză, pierderi, nozologică, psihotraumatologie), de relaţie (propriu-zisă, maritală, familială), sexualitate, adicţii, vocaţională etc.
Dr. Sorin Săndulache


Acest volum impresionant este pus la dispoziţia celor care doresc să-şi ajute semenii şi se simt datori să o facă într-un mod avizat, disciplinat şi responsabil. Autorul este cu totul îndreptăţit să ne fie ghid datorită experienţei sale creştine şi clinice, în virtutea competenţelor sale teologice, filosofice şi medicale. Consilierii cu experienţă pot să consulte capitolele care îi interesează, iar mulţi creştini vor citi cartea pentru a se înţelege mai bine pe ei înşişi în raporturile cu Dumnezeu şi cu semenii. Dar pentru cei ce sunt la început de drum într-o profesie de suport - pastori, psihologi, medici, asistenţi sociali, educatori - volumul în întregime reprezintă o lectură obligatorie. Fie ca dorinţa de a-şi ajuta semenii să le asigure energia pentru parcurgerea lui atentă, iar la sfârşit să fie mai motivaţi, mai iubitori, mai umili, aşa încât Marele iubitor de oameni să Se manifeste prin ei.
Pastor Adrian Bocaneanu

Cuprins:

Cuvântul autorului ............................................................................................ 7
Referinţe ........................................................................................................... 8
Conţinut ........................................................................................................... 10
A. CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE GENERALĂ ...................................... 19
Introducere ....................................................................................................... 19
1. CADRUL CONCEPTUAL ŞI CULTURAL ......................................... 25
1.1. Cadrul conceptual .............................................................................. 25
1.2. Raporturi culturale – dintre biserică şi cultură, teologie şi
psihologie, consilierea pastorală şi psihoterapia seculară ...................... 30
1.3. Caracterul unic al Consilierii creştine .................................................. 46
2. TEORIA GENERALĂ A CONSILIERII ŞI PSIHOTERAPIEI ........... 104
2.1. Structura procesului terapeutic ............................................................. 104
2.1.1. Fazele consilierii .................................................................................... 104
2.1.2. Modelul SIPEIS .................................................................................... 105
2.1.3. Anamneză, evaluare, diagnostic ............................................................ 107
2.1.4. Obiectivele consilierii şi psihoterapiei ................................................ 132
2.1.5. Categorii diagnostice psihopatologice – entităţi nosologice ................. 135
2.1.6. Rolul şi funcţiile terapeutului ................................................................. 140
2.1.7. Relaţia terapeutică ................................................................................. 142
2.1.8. Consilierea de susţinere şi suport ......................................................... 152
2.1.9. Tehnici şi metode în consiliere şi psihoterapie ...................................... 156
2.1.10. Tehnici de bază în consiliere ................................................................. 157
2.1.11. Evitarea întreruperii premature a consilierii ......................................... 161
2.1.12. Publicitatea disponibilităţii pentru consiliere ...................................... 162
2.1.13. Utilizarea mijloacelor adjuvante ......................................................... 163
2.1.14. Consultul interdisciplinar şi deferirea către alte competenţe .............. 165
2.1.15. Evaluarea eficienţei în consiliere şi psihoterapie .................................... 168
2.1.16. Scrutarea viitorului ............................................................................... 171
2.2. Procesualitatea terapiei psihodinamice ............................................... 173
2.2.1. Sistematizarea datelor anamnestice ...................................................... 174
2.2.2. Testarea realităţii ................................................................................... 174
2.2.3. Relaţiile obiectuale ................................................................................ 178
2.2.4. Catharsisul emoţional ........................................................................ 181
2.2.5. Rezistenţa ............................................................................................. 184
2.2.6. Interpretarea ........................................................................................ 189
2.2.7. Clarificarea şi confruntarea .................................................................. 193
2.2.8. Regresia ............................................................................................... 194
2.2.9. Dezvoltarea şi schimbarea .................................................................. 196
2.2.10. Etiopatogeneză moral-spirituală .......................................................... 198
2.2.11. Defense: negare şi reprimare ............................................................... 202
2.2.12. Procesul schimbării ............................................................................ 203
2.3. Modele psihoterapeutice ...................................................................... 209
2.3.1. Modelul cognitiv-spiritual al lui Crabb ............................................... 210
2.3.2. Modele confruntaţionale: noutetic ......................................................... 210
2.3.3. Procesul psihoterapiei creştine în relaţie cu celelalte orientări ........... 220
2.3.4. Obiectivele psihoterapiei creştine ......................................................... 222
2.3.5. Alte şcoli psihoterapeutice utile ............................................................ 225
2.4. Psihoterapeutul ..................................................................................... 228
2.4.1. Caracteristicile terapeutice personale ale consilierului ....................... 228
2.4.2. Supervizarea ........................................................................................ 230
2.4.3. Sistemul de valori al terapeutului ......................................................... 232
2.4.4. Procesul devenirii şi maturizării terapeutice ......................................... 236
2.4.5. Autenticitate şi autodezvăluire ............................................................ 237
2.4.6. Evitarea autoamăgirii ............................................................................ 241
2.4.7. Evitarea supraimplicării ..................................................................... 241
2.4.8. Contratransfer ..................................................................................... 241
2.4.9. Riscul epuizării profesionale ............................................................... 246
2.4.10. Optimizarea competenţei în domeniul sănătăţii ................................... 249
2.5. Consilierul ........................................................................................... 251
2.5.1. Motivaţia consilierului ........................................................................ 251
2.5.2. Eficienţa consilierului ........................................................................ 253
2.5.3. Vulnerabilitatea consilierului ............................................................... 255
2.5.4. Sexualitatea consilierului ..................................................................... 257
2.5.5. Etica terapeutului creştin ..................................................................... 261
2.5.6. Epuizarea consilierului ........................................................................ 261
2.5.7. Capelanul sau consilierul consilierilor (Superviser-ul) ......................... 263
2.5.8. Calităţile necesare consilierului ............................................................ 263
2.5.9. Spiritualitatea consilierului – Epuizare ............................................... 266
2.5.10. Stilul de viaţă al consilierului creştin ................................................... 269
2.5.11. Tipologia consilierilor (Porter) ............................................................ 270
2.5.12. Calităţile fundamentale ale unui terapeut eficient ................................ 270
2.5.13. Supervizare: Consilierea consilierului .................................................. 271
2.5.14. Perfecţionarea terapeutului .................................................................. 271
2.5.15. Grupurile pentru dezvoltare .................................................................. 276
2.5.16. Pastorul psihoterapeut ........................................................................ 280
2.6. Consilierea de grup ............................................................................... 284
2.7. Etică şi deontologie profesională ......................................................... 289
2.7.1. Principiile fundamentale ale codurilor de etică ................................... 289
2.7.2. Şapte paşi în luarea unei decizii etice corecte ...................................... 290
2.7.3. Drepturi fundamentale ale pacienţilor ................................................... 291
2.7.4. Relaţiile duale în practica terapeutică ................................................... 291
2.7.5. Atingerea, ca parte a relaţiei terapeutice dintre client şi terapeut ........... 292
2.7.6. Relaţia erotică şi sexuală cu clienţii ...................................................... 292
2.7.7. Recomandări pentru o practică deontologică ...................................... 293
2.7.8. Sanders, fundamentele etice şi deontologice ale consilierii creştine ..... 294
2.8. Şcoli şi orientări psihoterapeutice ......................................................... 296
2.8.1. Psihanaliza ........................................................................................... 296
2.8.2. Psihoterapia Adleriană ........................................................................ 299
2.8.3. Terapia existenţială ............................................................................... 304
12 Consiliere şi psihoterapie pastorală
2.8.4. Terapia rogeriană sau centrată asupra persoanei ................................... 309
2.8.5. Gestaltterapia ..................................................................................... 314
2.8.6. Terapia prin realism sau Realitytherapy ............................................... 319
2.8.7. Behavior Therapy sau comportamentalismul ...................................... 322
2.8.8. Terapia cognitiv-comportamentală, REBT –
Rational Emotive Behavior Therapy. Elis ............................................ 328
2.8.9. Terapia familială sistemică ................................................................... 339
2.8.10. Orientarea integrativă în psihoterapie .................................................. 353
2.8.11. Tendinţa către psihoterapia integrativă ................................................ 353
2.8.12. Tendinţele de viitor ale psihoterapiei şi consilierii ................................. 354
2.8.13. Preocupări spirituale în psihoterapie .................................................. 355
2.8.14. Provocarea dezvoltării unei perspective a integrării ........................... 357
B. CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE APLICATĂ ......................................... 358
1. CONSILIEREA PERSONALĂ ............................................................ 358
1.1. Anxietatea ........................................................................................... 358
1.1.1. Clasificare ........................................................................................... 359
1.1.2. Sfânta Scriptură şi anxietatea ............................................................... 361
1.1.3. Cauzele anxietăţii ............................................................................... 362
1.1.4. Teologia .............................................................................................. 367
1.1.5. Efectele anxietăţii .............................................................................. 367
1.1.6. Consilierea în tulburările anxioase ...................................................... 368
1.1.7. Prevenirea anxietăţii ............................................................................ 372
1.1.8. Concluzii legate de anxietate ............................................................... 373
1.2. Depresia .............................................................................................. 374
1.2.1. Semnele depresiei ............................................................................... 374
1.2.2. Depresia în Sfânta Scriptură ............................................................... 375
1.2.3. Cauzele depresiei ............................................................................... 375
1.2.4. Efectele depresiei ............................................................................... 378
1.2.5. Consilierea în depresie ........................................................................ 379
1.2.6. Consilierea în tentativa de suicid ......................................................... 383
1.2.7. Prevenirea depresiei ........................................................................... 384
1.2.8. Concluzie ........................................................................................... 386
1.3. Consilierea în situaţii de criză ............................................................ 387
1.3.1. Natura şi dinamica crizelor .................................................................. 388
1.3.2. Biblia şi tipurile de criză ..................................................................... 390
1.3.3. Intervenţiile în situaţii de criză ............................................................ 391
1.3.4. Obiective în consilierea anticriză ......................................................... 392
1.3.5. Consilierea informală în situaţie de criză ............................................ 396
1.3.6. Modelul ABCD .................................................................................. 400
1.3.7. Consilierea în crizele tranzitorii ale dezvoltării ................................... 402
1.3.8. Consultul în situaţii de criză ............................................................... 402
1.4. Mânia ................................................................................................. 403
1.4.1. Sfânta Scriptură şi mânia ..................................................................... 403
1.4.2. Cauzele mâniei ..................................................................................... 406
1.4.3. Efectele mâniei .................................................................................. 408
1.4.4. Strategii de consiliere ........................................................................ 410
1.4.5. Prevenirea mâniei ............................................................................... 413
1.4.6. Concluzii privind mânia ..................................................................... 414
1.5. Vinovăţia ........................................................................................... 415
1.5.1. Vinovăţia obiectivă .............................................................................. 415
1.5.2. Vinovăţia subiectivă ........................................................................... 416
1.5.3. Sfânta Scriptură şi vinovăţia ............................................................... 416
1.5.4. Cauzele vinovăţiei ............................................................................... 418
1.5.5. Efectele vinovăţiei ............................................................................... 420
1.5.6. Consilierea în vinovăţie ..................................................................... 421
1.5.7. Prevenirea vinovăţiei ........................................................................... 427
1.5.8. Concluzii privind vinovăţia .................................................................. 425
1.6. Singurătatea ........................................................................................ 426
1.6.1. Singurătatea cronică ............................................................................ 427
1.6.2. Biblia şi singurătatea ............................................................................ 427
1.6.3. Cauzele singurătăţii ............................................................................ 428
1.6.4. Efectele singurătăţii ............................................................................ 431
1.6.5. Consilierea pentru singuratici ............................................................... 431
1.6.6. Prevenirea singurătăţii ........................................................................ 434
1.6.7. Concluzii legate de singurătate ............................................................ 434
1.7. Complexul de inferioritate .................................................................. 435
1.7.1. Biblia şi imaginea de sine .................................................................. 436
1.7.2. Cauzele complexului de inferioritate şi a imaginii de sine scăzute ..... 438
1.7.3. Consilierea ............................................................................................ 442
1.7.4. Prevenirea complexului de inferioritate ............................................... 445
1.7.5. Concluzii privind complexul de inferioritate ...................................... 446
1.8. Tulburări psihice .................................................................................. 447
1.8.1. Biblia şi tulburările psihice .................................................................. 447
1.8.2. Cauzele tulburărilor psihice ............................................................... 448
1.8.3. Sinuciderea ........................................................................................ 451
1.8.4. Efectele tulburărilor mentale ............................................................... 452
1.8.5. Perspectiva psihodinamică asupra psihopatologiei ............................... 455
1.8.6. Consilierea în tulburări psihice ............................................................ 475
1.8.7. Procesul de consiliere ........................................................................ 476
1.8.8. Consilierea în situaţii de sinucidere ...................................................... 476
1.8.9. Prevenirea tulburărilor psihice, a afecţiunilor psihiatrice .................... 478
1.8.10. Concluzii legate de tulburările psihice ............................................... 479
1.9. Suferinţa fizică ..................................................................................... 480
1.9.1. Biblia şi suferinţa fizică ..................................................................... 480
1.9.2. Cauzele bolii şi problemele conexe ...................................................... 482
1.9.3. Efectele suferinţelor fizice .................................................................. 483
1.9.4. Consilierea în suferinţa fizică ............................................................... 485
1.9.5. Consilierea simulanţilor şi hipocondriacilor ......................................... 509
1.9.6. Prevenirea suferinţelor fizice şi a simptomatologiei
psihologice însoţitoare ........................................................................ 490
1.9.7. Concluzii legate de suferinţa organică, biologică ................................. 491
14 Consiliere şi psihoterapie pastorală
1.10. Doliu şi pierderi ................................................................................. 492
1.10.1. Biblia şi doliul, separarea, despărţirea, pierderea ................................. 493
1.10.2. Cauzele doliului, bocirii ..................................................................... 494
1.10.3. Anticiparea ........................................................................................ 495
1.10.4. Tipul de pierdere .................................................................................. 495
1.10.5. Convingerile, credinţele ..................................................................... 496
1.10.6. Background-ul şi personalitatea ............................................................ 496
1.10.7. Mediul social ..................................................................................... 497
1.10.8. Circumstanţele care însoţesc decesul .................................................. 497
1.10.9. Barton, cauze care pot complica doliul ............................................... 497
1.10.10. Efectele bocirii sau ale doliului ............................................................ 498
1.10.11. Consilierea în doliu şi pierderi ............................................................ 500
1.10.12. Prevenirea doliului patologic ............................................................... 504
1.10.13. Înainte de deces .................................................................................. 505
1.10.14. Prevenţia în cazul decesului sau după moartea cuiva drag .................. 506
1.10.15. Consilierea în situaţii de suferinţă fizică ............................................ 508
1.10.16. Consilierea în stări terminale ............................................................... 509
1.11. Consilierea în suferinţa morală – aspecte etice,
axiologice şi de semnificaţie ............................................................... 511
1.11.1. Şase tipuri de probleme de conştiinţă ................................................... 512
1.11.2. Terapia vinovăţiei obiective ............................................................... 513
1.11.3. Consideraţii privind metoda confruntaţională în consiliere .................. 516
1.11.4. Neomoralismul, pericol în confruntare ............................................... 516
1.11.5. Teoria lui L. Kohlberg asupra dezvoltării morale ................................. 518
1.11.6. Terapia de consolidare a unei conştiinţe sănătoase ............................ 519
1.12. Consilierea în aspecte spirituale ......................................................... 520
1.12.1. Sfânta Scriptură şi frământările spirituale ............................................ 522
1.12.2. Cauzele problemelor spirituale ............................................................ 524
1.12.3. Diagnosticul şi tratamentul problemelor spirituale .............................. 529
1.12.4. Criterii şi strategii în diagnosticul şi terapia patologiei spirituale ........ 530
1.12.5. Efectele problemelor spirituale ............................................................ 531
1.12.6. Consilierea în probleme spirituale ...................................................... 532
1.12.7. Obiectivele consilierii în aspecte religioase ......................................... 532
1.12.8. Utilizarea resurselor spirituale şi religioase ......................................... 539
1.12.9. Resursele spirituale ale consilierului .................................................. 544
1.12.10. Prevenirea problemelor spirituale ......................................................... 545
1.12.11. Măsurile profilactice ........................................................................... 546
1.12.12. Concluzii privind problemele spirituale ............................................... 546
1.13. Consilierea în aspectele psihodezvoltării ............................................ 547
1.13.1. Adolescenţa ........................................................................................ 547
1.13.2. Adultul tânăr ........................................................................................ 558
1.13.3. Maturitatea ........................................................................................... 562
1.13.4. Senectutea ........................................................................................... 564
2. CONSILIERE RELAŢIONALĂ ......................................................... 568
2.1. Relaţii interpersonale şi conflict ......................................................... 568
2.1.1. Biblia şi relaţiile personale .................................................................. 568
2.1.2. Cauzele problemelor în relaţiile interpersonale ................................... 569
2.1.3. Efectele tulburărilor în relaţiile interpersonale ...................................... 572
2.1.4. Consilierea în domeniul relaţiilor interpersonale ................................. 573
2.1.5. Recomandări privind o comunicare eficientă ...................................... 577
2.1.6. Glosar al tehnicilor de comunicare eronată ......................................... 578
2.1.7. Schimbarea mediului ........................................................................... 584
2.1.8. Prevenirea relaţiilor interpersonale deficitare ...................................... 584
2.1.9. Concluzii legate de relaţiile interpersonale ......................................... 584
2.2. Alegerea partenerului de viaţă ............................................................ 585
2.2.1. Biblia şi alegerea partenerului de viaţă ............................................... 586
2.2.2. Mecanismul alegerii ........................................................................... 586
2.2.3. Consecinţele alegerii partenerului ......................................................... 592
2.2.4. Consilierea în alegerea partenerului ...................................................... 592
2.2.5. Concluzii ........................................................................................... 595
2.3. Consilierea premaritală ........................................................................ 597
2.3.1. Sfânta Scriptură şi consilierea premaritală ......................................... 598
2.3.2. Argumente în favoarea consilierii premaritale ...................................... 598
2.3.3. Efectele consilierii premaritale ............................................................ 603
2.3.4. Procesul consilierii premaritale ............................................................ 604
2.3.5. Formatul consilierii premaritale ......................................................... 606
2.3.6. Prevenirea ........................................................................................... 609
2.3.7. Concluzii legate de consilierea premaritală ......................................... 610
2.4. Consilierea maritală ........................................................................... 611
2.4.1. Sănătatea femeii .................................................................................. 612
2.4.2. Sfânta Scriptură şi problemele maritale ............................................... 613
2.4.3. Modelul cognitiv creştin Worthington al relaţiei şi terapiei maritale ... 614
2.4.4. Cauzele problemelor maritale ............................................................... 631
2.4.5. Tipuri ale interacţiunilor maritale ......................................................... 636
2.4.6. Efectele problemelor maritale ............................................................ 637
2.4.7. Consilierea în probleme maritale ......................................................... 639
2.4.8. Prevenirea problemelor şi conflictelor maritale ................................... 648
2.4.9. Modalităţi de îmbogăţire a relaţiei maritale ......................................... 649
2.4.10. Concluzii legate de problemele maritale ............................................ 650
2.5. Consilierea familială ........................................................................... 651
2.5.1. Sfânta Scriptură şi problemele familiale ............................................... 652
2.5.2. Cauzele problemelor familiale ............................................................ 652
2.5.3. Efectele problemelor familiale ............................................................ 655
2.5.4. Psihoterapia şi consilierea în probleme familiale ............................... 656
2.5.5. Abordări în terapia maritală şi familială ............................................... 656
2.5.6. Prevenirea problemelor familiale ......................................................... 661
2.5.7. Concluzii legate de problemele familiale ............................................ 661
2.6. Consilierea parentală ........................................................................... 662
2.6.1. Biblia şi creşterea copiilor .................................................................. 662
2.6.2. Cauzele problemelor de creştere a copilului ......................................... 664
2.6.3. Efectele problemelor apărute în creşterea copiilor ............................. 666
2.6.4. Consilierea în probleme de creştere a copilului ................................... 667
16 Consiliere şi psihoterapie pastorală
2.6.5. Prevenirea problemelor de creştere a copilului ................................... 671
2.6.6. Concluzii privind creşterea copilului ................................................... 672
2.7. Violenţă şi abuz .................................................................................. 673
2.7.1. Biblia şi abuzul .................................................................................. 674
2.7.2. Cauzele abuzului .................................................................................. 675
2.7.3. Efectele abuzului .................................................................................. 677
2.7.4. Consilierea în situaţii de abuz ............................................................... 678
2.7.5. Asistarea victimelor adulte ale incestului sau abuzului ....................... 680
2.7.6. Asistarea victimelor violului ............................................................... 681
2.7.7. Asistarea victimelor abuzului conjugal ............................................... 682
2.7.8. Asistarea victimelor abuzului împotriva bătrânilor .............................. 683
2.7.9. Asistarea abuzatorilor ........................................................................ 684
2.7.10. Aspecte etice ........................................................................................ 685
2.7.11. Prevenirea abuzului ........................................................................... 686
2.7.12. Concluzii legate de abuz ..................................................................... 687
3. CONSILIEREA ÎN ASPECTE SEXUALE ......................................... 688
3.1. Sexualitate maritală ............................................................................ 688
3.1.1. Aspecte generale .................................................................................. 688
3.1.2. Introducere ........................................................................................... 688
3.1.3. Sfânta Scriptură şi sexualitatea maritală ............................................... 691
3.1.4. Scurt istoric ........................................................................................ 692
3.1.5. Cauzele problemelor în sexualitatea maritală ...................................... 693
3.1.6. Efectele dificultăţilor din sexualitatea maritală ................................... 697
3.1.7. Consilierea în probleme sexuale maritale ............................................ 698
3.1.8. Sexualitatea maritală, principii ............................................................ 701
3.1.9. Prevenirea problemelor sexuale maritale ............................................ 704
3.1.10. Concluzii legate de sexualitatea maritală ............................................ 706
3.2. Sexualitate pre- şi extramaritală ......................................................... 709
3.2.1. Biblia şi sexualitatea extramaritală ...................................................... 710
3.2.2. Cauzele sexualităţii extramaritale ......................................................... 714
3.2.3. Efectele sexualităţii extramaritale ......................................................... 716
3.2.4. Principii ale sexualităţii premaritale ...................................................... 718
3.2.5. Consilierea în situaţii de activitate sexuală extramaritală .................... 720
3.2.6. Prevenirea sexualităţii extramaritale .................................................. 723
3.2.7. Concluzii legate de sexualitatea non-maritală ...................................... 727
3.3. Planning familial .................................................................................. 731
3.3.1. Biblia şi problemele sarcinii ............................................................... 731
3.3.2. Cauzele problemelor legate de sarcină ................................................ 732
3.3.3. Efectul problemelor legate de sarcină .................................................. 732
3.3.4. Consilierea în probleme de sarcină şi planning familial ....................... 736
3.3.5. Prevenirea problemelor legate de sarcină ............................................ 739
3.3.6. Concluzii privind aspecte legate de sarcină şi planning ....................... 740
3.4. Homosexualitate .................................................................................. 742
3.4.1. Sfânta Scriptură şi homosexualitatea ................................................... 743
3.4.2. Cauzele homosexualităţii ...................................................................... 744
3.4.3. Efectele homosexualităţii ..................................................................... 748
3.4.4. Consilierea homosexualilor .................................................................. 750
3.4.5. Prevenirea homosexualităţii ............................................................... 753
3.4.6. Concluzii legate de homosexualitate .................................................. 754
4. CONSILIEREA ÎN ADICŢII ............................................................... 756
4.1. Adicţii ................................................................................................. 756
4.1.1. Sfânta Scriptură şi adicţiile .................................................................. 757
4.1.2. Cauzele adicţiei .................................................................................. 758
4.1.3. Cauzele comportamentelor adictive ...................................................... 764
4.1.4. Efectele adicţiei .................................................................................. 765
4.1.5. Consilierea şi psihoterapia adicţiei ...................................................... 765
4.1.6. Prevenirea adicţiei ............................................................................... 772
4.1.7. Concluzii privind dependenţele ............................................................ 773
4.2. Alcoolism ........................................................................................... 774
4.2.1. Sfânta Scriptură şi alcoolismul ............................................................ 775
4.2.2. Cauzele alcoolismului ......................................................................... 777
4.2.3. Efectele alcoolismului ........................................................................ 781
4.2.4. Consilierea alcoolicului ...................................................................... 783
4.2.5. Prevenirea alcoolismului ..................................................................... 788
4.2.6. Măsuri practice pentru recuperare ...................................................... 790
4.2.7. Cele douăsprezece principii ale Alcoolicilor Anonimi .......................... 791
4.2.8. Concluzii privind alcoolismul ............................................................ 792
5. VARIA .................................................................................................. 793
5.1. Consilierea vocaţională ........................................................................ 793
5.1.1. Sfânta Scriptură şi alegerile vocaţionale, profesionale ......................... 794
5.1.2. Cauzele care pot determina o alegere profesională bună sau proastă .. 797
5.1.3. Efectele unei orientări profesionale bune şi respectiv, proaste ........... 801
5.1.4. Consilierea în domeniul orientării profesionale ................................... 802
5.1.5. Procesul de luare a deciziei de orientare vocaţională ........................... 806
5.1.6. Cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu. Conducerea divină ....................... 807
5.1.7. Prevenirea alegerilor profesionale eronate ............................................ 808
5.1.8. Concluzii privind consilierea vocaţională ............................................. 809
5.2. Consilierea în probleme financiare ...................................................... 810
5.2.1. Sfânta Scriptură şi finanţele ............................................................... 810
5.2.2. Cauzele problemelor financiare ............................................................ 812
5.2.3. Efectele problemelor financiare ............................................................ 816
5.2.4. Consilierea în aspecte financiare ......................................................... 816
5.2.5. Prevenirea problemelor financiare ...................................................... 818
5.2.6. Concluzii privind problemele financiare ............................................ 819
NOTE .............................................................................................................. 820
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .......................................................................... 853


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu