sâmbătă, 18 ianuarie 2014

INSTRUIRE SI INVATARE. Teorii,modele,strategii


Autor : Ioan Neacsu                 
Editura Stiintifica  
An aparitie :1990 
Editia I    
(A fost reeditata si in 1999 la E.D.P.)
ISBN 973-29-0070-9 
Nr pagini :343 
Anticariat. Se gaseste pe Okazii
pdf pe scribd
Ioan Neacsu (n. 1945), absolvent (1970) al Facultatii de Filosofie, sectia pedagogie­‑romana, Univer­sitatea din Bucuresti. Doctor in pedagogie din 1976. Cariera universitara din 1970 la aceeasi facultate, in prezent fiind Prodecan al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. Preda cursuri de psihologia educatiei, metode si tehnici de invatare, psihopedagogia creativitatii, managementul resurselor umane, managementul resurselor umane si al calitatii, teorii si practici ale invatarii la adulti si managementul proiectelor de cercetare. Membru activ al mai multor comitete si colective editoriale, organisme si asociatii profesionale, expert evaluator si formator in proiecte si programe nationale si internationale. Autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume si peste 150 de studii si articole stiintifice, in reviste de specialitate din tara si din strainatate. Dintre lucrarile publicate, mentionam: Motivatie si invatare (1978); Educatie si actiune (1986); Civilizatie si conduita (1987); Metode si tehnici de invatare eficienta (1990); Instruire si invatare (1999); Prelegeri pedagogice (in colab., Polirom, 2001); Pregatirea psihopedagogica. Manual pentru definitivat si gradul didactic II (coord. impreuna cu Dan Potolea, Romita B. Iucu, Ion‑Ovidiu Panisoara, Polirom, 2008).

Cuprins:

Invitatie la cunoastere  5
                                                                                
Capitolul I.  Orientari contemporane in teoriile invatarii  15
1.Invatare si cunoastere: dincolo de concepte  15
2.Teorie sau teorii ale invatarii?  18
    2.1.Ce reprezinta o teorie a invatarii si ce natura are ea?  19
    2.2.Functiile teoriilor invatarii  20
3.Dialogul teoriilor. Structuri si valente psihopedagogice modelatoare  22
    3.1.Teoria operationala a invatarii  25
    3.2.Teoria psihogenezei cunostintelor si operatiilor intelectuale  30
    3.3.Teoria genetic-cognitiva si structurala  37
    3.4.Teoria invatarii cumulativ-ierarhice  42
    3.5.Teoria organizatorilor cognitivi si anticipativi de progres  47
    3.6.Teoria holodinamica a dezvoltarii  53
4.Dinamica teoriilor: de la sinteza la ipoteze. Tendinte si perspective  57

Capitolul II.  Orizonturi in teoriile instruirii. Modele explicative  70
1.De la autonomia la coevolutia modelelor instruirii  70
2.Conversia teoriilor invatarii in modele de instruire  82
    2.1.Modelul instruirii bazat pe teoriile operationale ale invatarii  86
    2.2.Abordarea modulara a instruirii derivata din teoriile holise si dinamice asupra invatarii  89
    2.3.Modelul insusirii/invatarii depline derivat din teoriile integratiste si diferentiale asupra invararii  96
3.Paradigmele predarii  107
    3.1.Predarea – perspectiva analitica a unui concept deschis  107
        3.1.1.Predarea implica invatarea  107
        3.1.2.Teoria si teoriile predarii – o necesitate?  112
    3.2.Modele ale predarii. De la ipotetic la axiomatic  116
        3.2.1.Modele/teorii comportamentale  119
        3.2.2.Modele rationale, cognitiv operationale  124
        3.2.3.Modele bazate pe programare si simulare  128
        3.2.4.Modele interactionale  135
        3.2.5.Modele formativ-persuasive  162
        3.2.6.Axiomatica predarii sau ... in cautarea enunturilor cheie  165

Capitolul III.  Gramatica instruirii. Conexiuni si experiente deschise  168
1.Pentru o sintaxa generativa a instruirii  168
    1.1.Structura predarii ordonate dupa modelul valorilor de timp  169
    1.2.Structura activitatilor de predare intemeiate pe modelul segmentelor de actiune  170
    1.3.Structurile procesului de predare organizat dupa modele generative  171
2.Tehnologia instruirii. Reevaluare si reconstructie  174
    2.1.Relevanta activitatii de proiectare  175
    2.2.Modele de proiectare. Alternative neconcurente  182
3.Temeiuri analitice in proiectarea instruirii  188
    3.1.Dialectica logicului si psihologicului in stiinta predarii  188
    3.2.Conceptii explicative:  controverse si consecinte  193
    3.3.Modele, strategii, aplicatii in structurarea si organizarea continutului instruirii  198
        3.3.1.Pentru un model procesual multifunctional  199
        3.3.2.Transinformatia didactica – o problema de tehnica, dar si de arta a procesului  instruirii  200
        3.3.3.Redundanta in instruirea scolara. Constientizarea problemei  205
4.Explorari noi in organizarea continuturilor instruirii  208
5.Strategiile instruirii. Operatori si valori constitutive  217
    5.1.Strategia instruirii – succint excurs conceptual  217
    5.2.Relatia scop-continut-metoda-forma de organizare  219
    5.3.Tipologia continuturilor si diagrama conexiunilor cu sfera metodelor  223
    5.4.Repere orientative in proiectarea si realizarea unui model tehnologic al activitatilor de instruire  228
    5.5.Coduri si scheme grafice utilizate in proiectarea instruirii  235
6.Procesualitatea instruirii. Combinatorica valorilor si indicatorilor de competenta  240
7.Determinatiile si puterea conceptului de calitate a instruirii  249
    7.1.Convergenta si difuziunea conceptului de calitate  249
    7.2.Tehnici nonstandard utilizate in studiul calitatii instruirii  251
    7.3.Recurs la argumentul cercetarii concrete  258
8.Pentru un ghid evaluativ integrator al conduitei profesional-didactice  260

Capitolul IV.  Pragmatica instruirii. Principii si strategii  268
1.Experienta deschisa a predarii-invatarii cunostintelor faptice, concrete  270
2.Logica formarii si invatarii conceptelor  273
    2.1.Conceptul: sumara analiza pedagogica. Atribute si caracteristici  273
    2.2.Formarea conceptelor din perspectiva teoriilor invatarii  276
    2.3.Obiective, conditii si principii orientative in invatarea si formarea conceptelor  278
    2.4.Niveluri si operatii in formarea conceptelor  281
    2.5.Strategii globale de abordare didactica a conceptelor  283
    2.6.Aplicatie  285
3.Relevanta epistemologica a invatarii si transferului de principii si metoda  287
4.Limbajul structurilor operatorii si geneza formativitatii  291
    4.1.Caracteristici generale  291
    4.2.Abilitatile  293
    4.3.Capacitatile  295
    4.4.Priceperile  298
    4.5.Schemele operationale  301
    4.6.Formativitate si polivalenta operatorie  302
5.Individualitatea structurilor actionale programabile  304
    5.1.Parametri  si caracteristici  304
    5.2.Posibile tipologii ale structurilor actionale  305
    5.3.Conditii de realizare a structurilor actionale  306
    5.4.Etape si faze in procesul de formare a structurilor actionale  307
    5.5. Principii si strategii orientative de predare si formare dirijata  308
    5.6.Indicatori si elemente de progres rezultate din aplicarea structurilor actionale  312
6.Corolare pedagogice in formarea motivatiilor, atitudinilor si valorilor  313
    6.1.Parametri si caracteristici generale  313
    6.2.Particularitati ale formarii, dezvoltarii sau schimbarii motivatiilor, atitudinilor si valorilor  315
    6.3.Modele si strategii de formare si dezvoltare  317

Consideratii finale  321
Bibliografie  329

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu