vineri, 24 ianuarie 2014

MEDITATIA CREATIVA UNIFICATOARE IN PREGATIREA CONDUCATORULUI AUTOAutor :Emil Răzvan Gâtej                 
Editura Sper
Colectia  Doctoralia
An aparitie :2013
ISBN  978-973-8383-71-5
Nr pagini :192
Format 145 x 205
Pretul la data postarii :  
28 lei la Editura, 26,6 lei la librariepsi, 20 lei la librarie.net
Descrierea editurii:

Prin aplicarea modelului asociat al meditaţiei creativ-unificatoare
MCU) şi al simulării computerizate (SC), capacitatea conducătorului auto de
a anticipa situaţiile şi modalitatea de desfăşurare a acestei activităţi, de a
evalua periculozitatea anumitor situaţii, de a fi conştient şi parţial empatic în
vederea anticipării erorilor cu risc ridicat ale altor participanţi la trafic se vor
îmbunătăţi semnificativ datorită coroborării autocunoaşterii şi autoanalizei
personale cu implementarea în concret (traficul real, cotidian) a unor modalităţi
adaptative. Conducerea preventivă, pe care ne-am propus să o dezvoltăm
în cadrul modulului de antrenament bazat pe MCU şi SC, implică, pe de-o
parte, o componentă senzorială, perceptivă, de detecţie şi observare a semnalelor
din mediul înconjurător şi de discriminare şi atribuire de semnificaţii cu
sens pentru activitatea de conducere şi, pe de altă parte, o pregătire mentală
pentru desfăşurarea acestei activităţi. Contribuţia trainer-ului psiholog se
axează mai cu seamă pe a doua componentă, aceea a pregătirii mentale, a
antrenării capacităţii de folosire eficientă şi responsabilă a propriilor resurse
şi a informaţiilor acumulate în urma pregătirii clasice din cadrul şcolilor de
şoferi.
Emil-Răzvan GÂTEJ – Doctor în psihologie, consilier psihologic autonom şi psihoterapeut, asistent formator în consiliere şi psihoterapie în cadrul Institutului SPER, competenţe în dezvoltare personală unificatoare individuală şi de grup, dramaterapie unificatoare, meditaţie creativă, consiliere psihologică şi psihoterapie experienţială a unificării.
 
Cuprins:


CAPITOLUL I.
Abordări teoretice şi metodologice ale aplicării MCU  9
1.1.  Definire. Caracterizare. Procese şi funcţii psihice implicate 9
1.2.  Studiul experimental al meditaţiei şi implicaţii în plan psiho-somatic  28

CAPITOLUL II.
Caracteristici ale activitătii de conducere a automobilului  64
2.1.  Conţinutul obiectiv al activităţii de conducere; specificul solicitărilor psiho-fiziologice  64
     2.1.1.  Aspectele psihologice ale traficului rutier  65
     2.1.2.  Recoltarea şi prelucrarea informaţiei  65
     2.1.3.  Elaborarea şi adoptarea deciziilor  68
     2.1.4.  Veriga executivă (operaţiile motorii de comandă)  68
     2.1.5.  Autocontrolul  69
     2.1.6.  Stabilirea direcţiilor şi obiectivelor de perfecţionare  69
2.2.  Fluxul activităţii de conducere auto  70
     2.2.1.  Conducerea în condiţii obişnuite  70
          2.2.1.1.  Locul şoferului în habitaclul automobilului  70
          2.2.1.2.  Pornirea motorului  70
          2.2.1.3.  Pornirea de pe loc a automobilului  71
          2.2.1.4.  Oprirea automobilului  71
     2.2.2.  Conducerea automobilului în situaţii dificile  71
          2.2.2.1.  Conducerea automobilului în zone muntoase  71
          2.2.2.2.  Conducerea automobilului în rampe şi pante mari  72
          2.2.2.3.  Conducerea automobilului pe timp de iarnă  72
2.3.  Factorii componenţi ai sistemului circulaţiei rutiere  73
2.4.  Factorii perturbatori ai capacităţii de conducere  74
     2.4.1.  Factorii perturbatori externi  74
     2.4.2.  Factorii perturbatori interni autovehiculului  75
     2.4.3.  Factorii perturbatori umani  76
2.5.  Aspecte psihosociale implicate în performanta conducătorului auto  77
     2.5.1.  Relaţiile interpersonale în contextul circulaţiei rutiere  77
     2.5.2.  Tipuri de comportamente interpersonale şi circulaţia rutieră  80
     2.5.3.  Tipologia şi stilurile comportamentului la volan  84
          2.5.3.1.  Comportamentul la volan clasificat după specificul şi forţa mecanismelor de autocontrol  85
               2.5.3.1.1.  Comportamentul normal controlat  85
               2.5.3.1.2.  Comportamentul slab sau hipocontrolat  86
               2.5.3.1.3.  Comportamentul hipercontrolat  86
          2.5.3.2.  Comportamentul la volan clasificat după gradul de echilibru şi stabilitate  86
               2.5.3.2.1.  Comportamentul echilibrat, uniform  86
               2.5.3.2.2.  Comportamentul fluctuant, oscilant  87
          2.5.3.3.  Comportamentul la volan clasificat după gradul de tensiune, de încordare  88
               2.5.3.3.1.  Comportamentul relaxat, decontractat  88
               2.5.3.3.2.  Comportamentul rigid, contractat  88
          2.5.3.4.  Comportamentul la volan clasificat după relaţia mobilitate - inerţie  89
               2.5.3.4.1.  Comportamentul mobil, alert  89
               2.5.3.4.2.  Comportamentul lent, inert  89
          2.5.3.5.  Comportamentul la volan clasificat după raportarea la risc 89
               2.5.3.5.1.  Comportamentul temerar, fatalist  89
               2.5.3.5.2.  Comportamentul prudent, fricos  90
          2.5.3.6.  Comportamentul la volan clasificat după modul de relaţionare interpersonală în fluxul traficului  90
               2.5.3.6.I.  Comportamentul agresiv, de dominanţă  90
               2.5.3.6.2. Comportamentul defensiv, obedient  91
     2.5.4. Dinamica comportamentului în conducerea auto  91
2.6. Particularităţile spaţiului rutier  92
2.7. Factorii perturbatori ai dinamicii activităţii în conducerea auto  93
2.8. Problematica anxietăţii la volan - o provocare în pregătirea conducătorului auto  98
2.9. Studiul experimental al activităţii de conducere a automobilului  107

CAPITOLUL III.
Metodologia cercetării  122
3.1. Obiective  122
     3.1.1. Obiectivul general  122
     3.1.2. Obiectivele specifice  123
3.2. Ipoteze  124
     3.2.1. Ipoteza generală  124
     3.2.2. Ipotezele specifice  124
3.3. Variabile  125
     3.3.1. Variabila independentă  125
     3.3.2. Variabilele dependente  126
3.4. Participanţi  126
3.5. Teste şi aparate  131
3.6. Procedura  132
     3.6.1. Organizarea modulului de training  133
     3.6.2. Derularea experimentului  137

CAPITOLUL IV.
Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetării  155
4.1. Dinamica parametrului „vigilenţă”  155
4.2. Dinamica parametrului „eficienţa atenţiei”  156
4.3. Dinamica parametrului „timpul de reacţie în discriminare”  157
4.4. Dinamica parametrului „capacitatea de învăţare”  158
4.5.  Dinamica parametrului „rezistenţa la factori perturbatori”  159
4.6.  Dinamica parametrului „rezistenţa la oboseală”  160
4.7.  Dinamica parametrului „agresivitate”  161
     4.7.1.  Dinamica parametrului „agresivitate fizică”  162
     4.7.2.  Dinamica parametrului „agresivitate verbală”  162
     4.7.3.  Dinamica parametrului „furie”  163
     4.7.4.  Dinamica parametrului „ostilitate”  164
4.8.  Dinamica parametrului „anxietate”  166
     4.8.1.  Dinamica parametrului „anxietate” prin prisma probei STAI-stare  166
     4.8.2.  Dinamica parametrului „anxietate” prin prisma probei STAI-trăsătură  167
     4.8.3.  Dinamica parametrului „anxietate” prin prisma alurii ventriculare ca indicator fiziologic  167
     4.8.4.  Dinamica parametrului „anxietate” prin prisma tensiunii arteriale ca indicator fiziologic  167
4.9.  Diferenţe în funcţie de gen  168

CAPITOLUL V. Concluzii  170

Bibliografie  178

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu