joi, 9 ianuarie 2014

MINTEA NOASTRA … cea de toate zilele. Despre gandire, fizica si calculatoareAutor : Roger Penrose                
Editura Tehnica
Colectia Taifas
An aparitie :2001,2006
Editia a II-a      
Editia originala 1989
Traducerea Cornelia Rusu, Mircea Rusu
ISBN  973-31-2288-2
Nr pagini :505
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :  
54,50 lei la Carturaresti,44,60 lei la librarie.net
Download pdf  aici

Descrierea editurii:
Lucrarea de faţã reprezintã o încercare de mare expresivitate şi semnificaţie de a gãsi noi cãi de înţelegere a modului în care gândim, raţionãm şi judecãm, pornind de la cunoştinţele pe care le avem în prezent în matematicã, fizicã, biologie şi ştiinţa calculatoarelor. Autorul se întreabã la fel ca Newton, la fel ca Einstein, la fel ca Bohr, dacã lumea lui Platon (acel topos noetos) nu este chiar lumea noastrã fizicã, guvernatã de legile fizicii şi ale matematicii. Animat de o puternicã credinţã în faptul cã ceea ce ştim astãzi nu ne permite să înţelegem decât parţial facultãţile noastre cognitive, autorul sugereazã noi cãi de abordare. Cartea este destinatã publicului larg necunoscãtor, dar cugetãtor, reuşind sã ne comunice fiorul de a putea contempla „zarea interioarã“ a lumii.

Cuprins: (Editia 2001)


Prefaţă de M. Gardner  7
Către cititor  9
Nota traducătorilor  11
Prolog  12

1 Poate un calculator sa gindeaasca?  13
Introducere  13
Testul lui Turing  15
Inteligenţa artificială  20
"Plăcerea” şi "durerea" in  abordarea IA  23
IA-tare şi camera chinezeasca  a lui Searle  26
Hard şi soft  32

2 Algoritmi şi maşini Turing  39
Fundamentele concepruIui  de algoritm  39
Conceptul lui Turing  44
Codificarea binară a datelor numerice  52
Teza Church-Turing  56
Alte tipuri de numere decat  cele naturale  59
Maşina Turing universală  60
Imposibilitatea rezoIvării problemei  lui Hilbert  67
Cum să intreci un  algoritm  74
Calculul Iambda al lui Church  76

3 Matematică şi realitate  86
Ţara Iui Tor'BIed-Nam  86
Numere reaIe  93
Câte numere reale există?  96
"Realitatea" numerelor reale  99
Numere compIexe  101
Construirea mulţimii Mandelbrot  106
Oare conceptele matematice au o  realitate in sensul Iui Platon?  109

4 Adevăr, demonstraţie şi înţelegere  113
Programul lui Hilben pentru  matematică  113
Sisteme matematice formale  116
Teorema Iui Gödel  120
Gândirea matematică  123
Platonism sau intuiţionism?  127
Teoreme de tip Gödel obţinute din rezultatele lui Turing  131
Mulţimi numărabile recursiv  134
Este oare recursivă mulţimea Mandelbrot?  140
Câteva exemple de matematica nerecursivă  145
Este oare mulţimea Mandelbrot asemănătoare unei matematici nerecursive?  154
Teoria complexităţii  156
Complexitatea şi calculabilitatea fenomenelor fizice  162

5  Lumea clasică  165
Stadiul actual al teoriilor fizicii  165
Geometria euclidiană  172
Dinamica lui Galilei şi Newton  178
Lumea mecanicistă a dinamicii newtoniane  184
Este oare calculabil universul newtonian al bilelor de biliard? 187
Mecanica hamiltoniană  191
Spaţiul fazelor  193
Teoria electromagnetismului a lui Mawell  201
Calculabilitatea şi ecuaţia undelor  205
Ecuaţia de mişcare a lui Lorente; soluţii divergente  206
Relativitatea restrânsă a lui Einstein şi Poicare  209
Relativitatea generală a lui Einstein  220
Cauzalitate relativistă şi determinism  231
Calculabilitate in fizica clasică: care este situaţia actuală?  236
Masă, materie şi realitate  237

6  Magie cuantică şi mister cuantic  245
Le este necesară fizica cuantică filosofilor?  245
Punctele slabe ale fizicii clasice  248
Începuturile fizicii cuantice  250
Experimentul cu două fante  252
Amplitudini de probabilitate  257
Starea cuantică a unei particule  264
Principiul de incertitudine  270
Procedurile U şi R de evolutie  272
Poate fi o particulă in două locuri  diferite in acelaşi timp?  274
Spaţiul Hilbert  280
Măsurători  283
Spinul şi sfera Riemann a stărilor  288
Obiectivitatea şi măsurabiiitatea  stărilor cuantice  292
Copierea unei stari cuantice  293
Spinul fotonului  294
Obiecte cu spin mare  297
Sisteme multiparticulă  299
"Paradoxul" lui Einstein, Podolsky  şi Rosen  304
Experimente cu fotoni: o problemă  pentru relativitate?  311
Ecuaţia lui Schrödinger; ecuaţia  lui Dirac  313
Teoria cuantică a câmpului  315
Pisica lui Schrödinger  315
Diferite puncte de vedere existente  in mecanica cuantică actuală  319
Spre ce ne conduc toate acestea?  322

7 Cosmologie şi săgeata timpului  328
Curgerea timpului  328
Creşterea inexorabilă a entropiei  331
Ce este entropia?  336
Aplicaţii ale legii a doua  341
Originea entropiei scăzute  din univers  345 
Cosmologia şi big bang-ul  350
Sfera de foc primordială  5
Oare big bang-ul explică legea  a doua?  357
Găuri negre  358
Structura singularităţilor  spaţiu-timpului  364
Cât de special a fost big bang-ul?  369

8 În cautarea gravitaţiei cuantice   378
Este necesară gravitaţia cuantică?  378
Pe ce se bazează ipoteza  curburii Weyl?  380
Asimetria temporală la reducerea  vectorului de stare  385
Cutia lui Hawking: o legătură cu  ipoteza curburii Weyl?  390
Când se reduce vectorul de stare?  398
 
9 Creierul şi modele ale lui  405
Cum arată, de fapt, creierul?  405
Care este sediul conştiinţei?  412
Experimente pe creier   416
Vedere in condiţii de orbire  418
Prelucrarea informaţiei in  cortexul vizual  419
Cum se transmit semnalele nervoase?  420
Modele pe calculator  424
Plasticitatea creierului  428
Calculatoare paralele şi "unicitatea"  conştiinţei  430
Are oare mecanica cuantică vreun rol  in activitatea cerebrală?  431
Calculatoare cuantice  433
Dincolo de teoria cuantică?  434
 
10 Unde se află azi fizica mintii?  438
Care este rolul minţii omeneşti?  438
Care este rolul conştiinţei?  442
Selecţia naturală a algoritmilor?  447
Natura nealgoritmică a gândirii matematice  450
Inspiraţie, intuiţie şi originalitate  452
Non- verbalitatea gândirii  457
Au animalele conştiinţă?  459
Legătura cu lumea lui Platon  460
O interpretare a realitlţii fizice  463
Determinism şi determinism tare  465
Principiul antropic  467
Acoperiri şi cuasicristale  469
O posibila legătură cu plasticitatea  creierului  472
Decalajul in timp al percepţiei  conştiente  474
Straniul rol al timpului in percepţia  conştientă  478
Concluzie: punctul de vedere  al unui copil  482
 
Epilog  487
Bibliografie  488 
Postfaţa traducătorilor  495
Index alfabetic  501
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu