joi, 23 ianuarie 2014

TRATAT DE REZILIENTA ASISTATAAutor : Serban Ionescu (coord)                
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2013
Traducerea Sofia Manuela Nicolae
ISBN  978-973-707-737-0
Nr pagini :518
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :
56,05  lei la Editura,42,40 lei la elefant , 35,40 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
După traume psihice, după ce au fost confruntate în manieră cronică cu adversitatea, unele persoane sunt puţin afectate sau nu dezvoltă tulburări psihice. Acesta este rezultatul unui proces natural de rezilienţă care se desfăşoară fără ajutorul profesioniştilor în domeniul sănătăţii mentale. Datorită cercetărilor întreprinse timp de jumătate de secol, în prezent este posibilă utilizarea unor strategii de intervenţie care facilitează dezvoltarea rezilienţei şi la persoanele supuse riscului de a prezenta tulburări psihice din cauza situaţiilor de viaţă pe care le traversează. În acest caz, vorbim de o rezilienţă asistată, care se construieşte cu ajutorul specialiştilor. Tratatul de rezilienţă asistată este consacrat acestei noi abordări clinice şi propune tehnici şi programe ce pot fi utilizate în paisprezece situaţii, printre care abuzurile asupra copiilor, şomajul, marile catastrofe sau genocidul.

***
Tratatul este opera a 23 de specialişti din Belgia, Canada, Franţa, România şi Rwanda şi a fost elaborat sub coordonarea lui Serban Ionescu, psihiatru şi psiholog, profesor emerit al Universităţii Paris 8 şi al Universităţii din Québec à Trois-Rivières, membru corespondent al Academiei de Medicină din Franţa.

Cuprins:Prezentarea autorilor  15
Prefaţă  17
Cuvânt înainte  21

PARTEA ÎNTÂI.  PROBLEME GENERALE 25

I. Domeniul rezilienţei asistate  27
Şerban Ionescu
      Cercetarea în domeniul rezilienţei: începuturi şi evoluţie  27
      Intervenţia focalizată pe rezilienţă: primele programe de rezilienţă asistată  32
      Practicarea rezilienţei asistate: caracteristicile unei noi modalităţi de intervenţie şi măsuri de precauţie necesare  34
      Bibliografie   38

II. Rezilienţă şi psihoterapie  41
Serban Ionescu
      Psihoterapia bazată pe punctele forte ale persoanei  43
      Terapie familială şi rezilienţă  50
      Bibliografie  56

III. Rezistenţă şi rezilienţă asistate: o contribuţie la susţinerea educativă şi psihosocială  58
 Jean-Pierre Pourtois, Bruno Humbeeck şi Huguette Desmet
      O paradigmă interpretativă  60
            Axa rezistenţă-irezistenţă  61
                  Rezistenţa  61
                  Irezistenţa  61
            Axa rezilienţă-irezilienţă  62
            Rezilienţa  62
            Irezilienţa  63
            Rolul celuilalt  63
      Sprijinul educativ şi psihosocial  64
            Păstrarea identităţii: rezistenţa asistată  65
            Construirea unei noi identităţi: rezilienţa asistată  67
                  ltinerarul rezilienţei  67
                  ltinerarul irezilienţei  69
      Fundamentul instituţional  70
            Rezistenţa asistată versus ajutorul impus  70
                  Model expresiv versus model directiv  71
                  Temporalitatea subiectului versus temporalitatea instituţiei  71
                  Instituţie autoreflexivă versus instituţie rutinieră  72
                  Evaluări formative organizate versus evaluări sumative implicite sau spontane  72
            Instituţia de rezilienţă asistată  73
                  Producerea acţiunii sociale versus distribuirea ajutorului social  74
                  Subiect în proces de dezvoltare versus obiect al îngrijirii  75
                  Conştiinţă identitară versus resemnare identitară  75
                  Agent al istoricităţii versus obiect al propriei poveşti de viaţă  76
      Concluzie  77
            Rezistenţă sau rezilienţă asistată?  77
            Metamorfoză? Nu neapărat  77
      Bibliografie   79

IV. Evaluarea rezilienţei  80
Serban Ionescu şi Colette Jourdan-Ionescu
      Începuturile: evaluarea rezilienţei Eului  81
      Lucrările lui Wagnild şi Young: o scală construită pornind de la interviuri cu persoane considerate reziliente  83
      Cercetările întreprinse de Cynthia Jew: pornind de la o teorie a rezilienţei  91
      Scale construite pe baza unor publicaţii referitoare la trăsăturile persoanelor reziliente  95
            Scala Connor-Davidson  95
            Profilul atitudinilor şi abilităţilor asociate rezilienţei, realizat de Hurtes şi Allen  100
            Scala de rezilienţă a adolescentului, elaborată de echipa lui Oshio  103
            Scala factorilor de rezilienţă la adolescenţi, elaborată de Takviriyanun  104
      Instrumente elaborate pornind de la cercetările asupra factorilor de protecţie: lucrările realizate în Norvegia  105
      Un instrument proiectiv de evaluare a rezilienţei  108
      O perspectivă ecologică: lucrările echipei lui Harvey  110
      Evaluarea formelor specifice de rezilienţă  115
            Rezilienţa familială  115
            Rezilienţa şcolară  116
            Rezilienţa în raport cu derulare a carierei  117
            Rezilienţa în faţa suicidului  118
      Evaluarea conceptelor înrudite  119
            O întoarcere la origini: evaluarea capacităţii de recuperare  119
            Dezvoltarea posttraumatică  120
            Robusteţea  122
            Adaptarea rezilientă  125
             „Forţa psihică”  127
      Evaluarea riscului şi protecţiei  129
      Specificitate culturală şi evaluarea rezilienţei  134
      În chip de scurtă concluzie  136
      Bibliografie  138

V. Scrisul şi rezilienţa 148
 Corinne Benestroff
      De la scrierea despre sine la scrierea-tratament  148
            Scrierea despre sine  148
            Scrierea-tratament  150
                  Scrierea-tratament şi maladiile somatice  150
                  Scrierea-tratament şi maladiile sufletului  151
      Practicile narative  152
            Biblioterapia  153
      Scriere şi traume  154
            Scriere şi nucleu melancolic  154
            Scrierea traumei  155
                  În timpul şocului: scrierea protectoare  156
                  După şoc: scrierea eliberatoare  157
                  Perioade de latenţă şi scriere reparatorie  157
      Concluzie: scrierea, o enigmă?  158
      Bibliografie 160

PARTEA A DOUA. ADVERSITĂŢI IN PLAN INDIVIDUAL ŞI FAMILIAL 163

VI. Rezilienţă asistată şi evenimente survenite pe parcursul copilăriei: maltratare, boală, divorţ, decesul părinţilor şi tulburări psihiatrice ale părinţilor  165
Colette Jourdan-Ionescu, Serban Ionescu, Eveline Bouteyre, Maria Roth, Lynda Methot, Diana Vasile
      Maltratarea  165
            Definiţia maltratării  165
            Date epidemiologice  167
            Factori de risc la copiii maltrataţi  168
            Consecinţe ale maltratării  170
            Cazuri de rezilienţă naturală la copiii maltrataţi  174
            Factori de protecţie care permit construirea rezilienţei  178
            Intervenţii vizând rezilienţa asistată a copiilor maltrataţi  180
      Boala copilului  187
           Ce trăieşte copilul bolnav  188
            Ce trăieşte familia  191
            Strategii de rezilienţă asistată  197
                  Factori de protecţie pentru copilul bolnav  197
                  Factori de protecţie pentru părinţi  200
                  Factori de protecţie pentru fratrie  203
                  Factori de protecţie pentru familia lărgită  205
                  Factori de protecţie pentru intervenienţi  206
                  Factori de protecţie pentru populaţia generală  207
      Divorţul  208
            Divorţul părinţilor şi rezilienţa copiilor  209
            Factori de protecţie  211
            Program de intervenţie asupra copiilor proveniţi din familii cu părinţi divorţaţi  213
      Decesul părinţilor  218
            Rezilienţa copiilor îndoliaţi  218
            Modalităţi de intervenţie axate pe rezilienţă  220
      Părinţii cu tulburări psihice  225
            Factori de protecţie şi rezilienţă ai copiilor care au un părinte diagnosticat cu tulburări psihice  228
            Programe de intervenţie orientate către rezilienţă  232
      Concluzie  238
      Bibliografie 239

VII. Rezilienţa persoanelor care prezintă tulburări psihice: perspective de intervenţie  252
 Serban Ionescu, MarIi Stieffatre-Nascimento şi Veronique Cousse
      Schizofrenia  253
            Un punct de pornire: eterogenitatea evoluţiei schizofreniei  253
            Rezilienţa în familiile în care unul dintre membri este diagnosticat cu schizofrenie  257
            Drumul spre restabilire al persoanelor diagnosticate cu schizofrenie: locul rezilienţei  259
            Implicaţii în sfera practică  263
      Autismul şi celelalte tulburări pervazive ale dezvoltării  265
            Diversitatea tipurilor de evoluţie  265
            Cum se aplică noţiune a de rezilienţă tulburărilor din spectrul autist?  269
            Stres şi rezilienţă în familiile în care trăieşte un copil autist  269
            Programe de intervenţie orientate către rezilienţă  276
      Bibliografie 279

VIII. Chei ale rezilienţei în deficienţa intelectual  284
Colette Jourdan-Ionescu şi Francine Julien-Gauthier
      Cadrul rezilienţei asistate în deficienţa intelectuală  284
            Deficienţa intelectuală  284
            Rezilienţă şi deficienţă intelectuală  288
      Chei de rezilienţă pentru fiecare dintre etapele de viaţă ale persoanei care prezintă o deficienţă intelectuală  294
            Chei de rezilienţă în cazul copilului mic, începând cu anunţarea diagnosticului  294
            Chei de rezilienţă pe parcursul perioadei şcolare  301
            Chei de rezilienţă pe parcursul tranziţiei către vârsta adultă  307
            Chei de rezilienţă pentru persoana vârstnică  312
      Concluzie  312
      Bibliografie 315

IX. Prevenirea conduitelor suicidare: cum să venim în sprijinul rezilienţei  324
Monique Seguin şi Jacques Brandibas
      Epidemiologie  325
      Modele etiologice  325
            Modelul stres-predispoziţie  325
            Modelul traseelor de viaţă  327
            Modelul crizei  329
      Rezilienţa în faţa sinuciderii: mit sau realitate?  329
      Cum să întrerupem ciclul tentativelor suicidare repetate?  331
      Identificarea riscului suicidar, a riscului de repetiţie şi a factorilor de protecţie  333
      Persoanele apropiate şi riscul suicidar  335
            Rolul protector al specialiştilor în cazul pacienţilor suicidari  337
            Programele de intervenţie: a învăţa să te protejezi  339
            Căi de rezilienţă asistată în societăţile tradiţionale  343
            Rezilienţă şi sentiment colectiv  343 
            Conduita suicidară şi rezilienţa asistată  344
            Exemplu de rezilienţă asistată  345
      Concluzie  349
      Bibliografie 350

X. Adicţii la substanţele psihoactive şi rezilienţă  354
Isabelle Varescon
      Factori de vulnerabilitate şi de protecţie  356
            Factori de vulnerabilitate  356
                  Factorii de risc asociaţi produselor consumate  356
                  Factorii individuali de vulnerabilitate  357
                  Factorii legaţi de mediu  358
            Factori de protecţie  359
                  Factorii asociaţi persoanei  360
                  Factorii legaţi de mediu  360
      Cunoştinţe actuale despre rezilienţa în cazul adicţiilor  361
      Renunţarea fără tratament la dependenţa de substanţe psihoactive  364
      Rezilienţa asistată în domeniul adicţiilor  366
      În loc de concluzie...  368
      Bibliografie  369

XI. Rezilienţa asistată în serviciul unei senectuţi frumoase  373
Colette Aguerre
      Senectutea umană: mituri şi realitate  373
      Rolul tot mai important jucat de resurse pe parcursul dezvoltării  374
      Fundamentele teoretice ale rezilienţei asistate la persoanele vârstnice  379
      Particularităţi ale intervenţiilor clinice destinate vârstnicilor, care decurg din aceste consideraţii teoretice  384
      Câteva exemple de programe care promovează rezilienţa asistată la persoanele vârstnice  390
      Alte mijloace complementare de promovare a rezilienţei asistate la persoanele vârstnice  395
            A trage învăţăminte preţioase din propriul trecut  395
                  A face o retrospectivă a vieţii pentru a trage învăţăminte preţioase din trecut  395
                  A ierta  396
            Anticiparea pozitivă a viitorului, astfel încât să fie aşteptat cu mai multă seninătate  397
            A te ancora în prezent pentru a-l aprecia mai bine  398
                  A accepta  398
                  A medita  399
                  A trăi experienţe optime  399
      Concluzie  400
      Bibliografie  402

XII. Tulburări psihice, creativitate şi rezilienţă asistată 408
Silke Schauder
      Creativitate şi traumă individuală  408
            Art-terapie şi traumă individuală  409
                  Un atelier de art-terapie pentru femeile bătute  409
                  Un atelier de art-terapie pentru fraţii copiilor cu handicap 410
      Creativitate şi traumă colectivă (război, lagăre de exterminare, catastrofe)  412
            Art-terapie şi traumă colectivă  415
                  Intervenţia realizată de Rebekah Chilkote în Sri Lanka  415
                  Proiectul din Rwanda al lui Valerie Chu  417
      Concluzie 417
      Bibliografie  419

PARTEA A TREIA. TRAUME COLECTIVE  421

XIII. Rezilienţă în urma marilor catastrofe: joncţiuni între individual şi colectiv  423
 Michele Vitry şi Clara Duchet
      Caracteristicile şi unicitatea marilor catastrofe  424
            Particularităţi psihopatologice şi societale  424
            Trauma individuală şi colectivă  425
            Moartea colectivă, o catastrofă specifică: pornind de la exemplul din Haiti  426
      Consecinţe psihopatologice previzibile ale factorilor de risc  428
            Date epidemiologice  428
            Date nosografice  429
            Factori de risc  430
      De la factorii de protecţie individuali şi colectivi la rezilienţă  431
            Factori de protecţie  431
            Rezistenţă versus rezilienţă  432
      Rezilienţa acompaniată în cazul unei catastrofe: diferite sisteme practicate în lume  435
            Concepţia Franţei  435
            O enumerare a modelelor europene stabilite graţie cercetării  437
            Programul original al Naţiunilor Unite  438
      Concluzie  440
      Bibliografie 440

XIV. Şomaj şi rezilienţă asistată  444
 Serban Ionescu şi Evelyne Bouteyre
      Şomaj şi sănătate mentală  445
            Efectele şomajului asupra sănătăţii mentale  445
            Modele explicative  447
      Şomaj şi rezilienţă  449
      Intervenţii ce favorizează rezilienţa  451
            Programe cu un dublu obiectiv, sănătatea mentală şi reangajarea  452
            Utilizarea scrisului  458
      Bibliografie 462

XV. Rezilienţa în situaţii de genocid  465
Serban Ionescu, Eugene Rutembesa şi Yvonne Kayiteshonga
      Impactul genocidelor asupra sănătăţii mentale  466
            Studii referitoare la genocidul cambodgian  466
                  Studii întreprinse asupra diferitelor populaţii  466
                  Studiu epidemiologic realizat asupra unui eşantion naţional  467
            Studii asociate genocidului rwandez  471
                  Studii pe diferite populaţii  471
                  Studiu epidemiologic pe un eşantion naţional  475
      Genocid şi rezilienţă  477
      Factori de protecţie în situaţia de genocid: rezultatele unui interviu  478
      Un caz de rezilienţă naturală  483
      Reconstruirea legăturilor distruse: metodele implementate  484
      Eficienţa unei metode unice  486
      Câteva propuneri pentru vindecarea unei societăţi şi transformarea ei în una rezilienţă  488
      Bibliografie 491

XVI. Rezilienţa în situaţie de dictatură 495
Serban Ionescu şi Ana Muntean
      Mişcarea meditaţiei transcendentale  496
       „Fenomenul Piteşti”  498
      Adversitatea cotidiană  501
      Strategii pentru a face faţă detenţiei în închisoare sau în gulag  504
      Strategii de supravieţuire „în libertate”  506
      Umorul colectiv  509
      Intervenţia după dictatură  512
      Bibliografie  514

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu