marți, 29 aprilie 2014

TRATAMENTUL PSIHOZELOR LA COPIL SI ADOLESCENT



Autor : Raluca Grozavescu            
Editura Mica Valahie
An aparitie :2013

ISBN 978-606-8304-83-0
Nr pagini :228
Format 176 x 250
Pretul la data postarii :33,32 lei la librariaeminescu, 42,03 lei la elefant, 46,65 lei la librarie.net






Cuprins:

Cuvânt înainte  7

I. PARTEA GENERALĂ
1.1.  Introducere  11
1.2.  Psihozele cu debut în copilărie sau adolescenţă   13
1.2.1.  Particularităţi nozografice, epidemiologice, etiopatogenice şi clinice    13
1.2.2.  Principii de tratament în psihozele cu debut in copilărie sau adolescenţă    45
1.2.3.  Evoluţia psihozelor cu debut în copilărie sau adolescenţă şi problemele de diagnostic diferenţial    48
1.3.  Medicamentele antipsihotice  51
1.3.1.  Definiţie, terminologie şi scurt istoric   51
1.3.2.  Clasificarea medicamentelor antipsihotice  53
1.3.3.  Profilul acţiunii pe receptori. Efecte terapeutice şi efecte secundare    64
1.3.4.  Alegerea medicaţiei antipsihotice   76
1.3.5.  Complianţa la tratament   79
1.4. Calitatea vieţii pacienţilor cu psihoze   81
1.4.1.  Importanţa şi definiţia conceptului de calitate a vieţii. Calitatea vieţii în medicină    81
1.4.2.  Conceptul de calitate a vieţii la copiii şi adolescenţii cu psihoze    86
1.4.3.  Factorii care influenţează calitatea vieţii copiilor şi adolescenţilor cu psihoze    88
1.4.4.  Metode de evaluare a calităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor cu psihoze  93
1.5. Aspecte ale costurilor economice şi sociale ale psihozelor cu debut în copilărie sau adolescenţă 95 

II. PARTEA SPECIALĂ
11.1.  Ipoteza de lucru  105
11.2.  Obiective   107
11.3.  Material şi metodă  108
11.4.  Rezultate şi discuţii  115
11.5.  Concluzii    191

BIBLIOGRAFIE  197
ANEXE  223


METODE SI TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE IN ABORDAREA AUTISMULUI. Intre cunoastere si recuperare



Autor : Irina-Alexandra Simion                
Editura Mica Valahie
Colectia
An aparitie :2014

ISBN  978-606-8304-82-3
Nr pagini :220
Format 176 x 250
Pretul la data postarii : 29,43 lei la elefant ,32,70 lei la librarie.net




Descriere elefant:
Primirea diagnosticului de autism infantil pentru copilul unei familii reprezinta o lovitura foarte grea. Orice schimbare deranjeaza echilibrul familiei, subminand stabilitatea care a fost prezenta pana atunci. O familie al carui echilibru a fost deranjat reactioneaza uneori in mod rigid fata de relatii. Alegerea rigiditatii sau a flexibilitatii reflecta nivelul de toleranta al sistemului atunci cand este prezenta o stare temporara de echilibru instabil si tulburare, pana cand sistemul isi gaseste un mod de a se echilibra. Aproape sigur ca fiind parintele unui copil cu autism sa citesti despre modul in care copilul cu autism influenteaza familia nu este un lucru tocmai placut; insa acest lucru este real si este absolut necesar, ca pe langa studiile despre autism sa se vorbeasca si despre familiile acestor copii. Atunci cand se vorbeste despre recuperarea copilului cu autism trebuie sa se aiba in vedere faptul ca autismul nu „se vindeca“ pur si simplu. Relatiile din familie devin incordate, fratii si surorile copilului sunt neglijati, familia se afla intr-o situatie de stres. Poate parea greu de acceptat, tinand cont ca terapia copilului ocupa si asa destul de mult timp, insa consilierea familiala poate juca un rol important in viitorul relatiilor familiale. Daca se va pastra echilibrul in relatiile dintre membrii familiei, implicit si copilul va avea de castigat pe termen lung.

Cuprins:

CUVÂNT ÎNAINTE  11
ARGUMENT  16
UN ALTFEL DE ARGUMENT  27
INTRODUCERE  30

PAR TEA I
1.  CADRUL TEORETIC Şl DE CERCETARE A METODELOR ŞI TEHNICILOR
COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN ABORDAREA AUTISMULUI  31
1.1. Introducere în problematica autismului    31
1.2. Caracteristici generale ale autismului  32
2.  EVOLUŢIA CONCEPTULUI ŞI CARACTERISTICILE AUTISMULUI  35
2.1.  Caracteristicile spectrului autist  35
2.2.  Tipuri de autism      44
3.  DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI PREŞCOLAR NORMAL (3-6 ani)  45
3.1.  Caracterizare generală  45
3.2.  Substadiile preşcolaritâţii  56
3.3.  Stadiile de dezvoltare propuse de Piaget  57
4.  PROGNOSTICUL ÎN AUTISM RAPORTAT LA CARACTERISTICILE GENERALE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE  59
5.  PREJUDECĂŢI Şl FALSE IDEI ÎN ABORDAREA AUTISMULUI  61

PARTEA A II-A
METODE Şl TEHNICI DE INTERVENŢIE ŞI RECUPERARE ÎN ABORDAREA Şl TERAPIA AUTISMULUI  65
1.1.  Analiza comportamentală aplicată (ABA)  65
1.2.  Metoda PECS („Picturc Exchange Communication System”)  75
1.3.  Metoda TEACCH (Treatment and Eduaition of Autistic and Communication Handicapped Children)  78
1.4.  Terapia în familie - factor important în recuperarea copiilor cu autism  84
1.5.  Terapia prin joc la copiii cu autism  89
1.6.  Integrarea şcolară a copiilor cu autism  90
1.7.  Reabilitarea bazată pe comunitate  92

PARTEA A III-A
CERCETARE APLICATIVĂ  94
Metodologia cercetării  94
1.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării  94
1.2. Loturile de subiecţi  94
1.3. Prezentarea instrumentelor utilizate  95
1.3.1.  Metoda observaţiei  96
1.3.2.  Metoda anamnezei    98
1.3.3.  Metoda convorbirii  102
1.3.4.  Metoda interviului  105
1.3.5.  Testul DENVER, Denver Developmental Screening Test (DDST)  109
1.3.6.  Scala de evaluare a comportamentului copilului cu autism  111
1.3.7.  Etalonarea scalei de comportament a copilului cu autism  113
1.3.8.  Etalonarea în quartile  115

PARTEA A IV-A
1.  REZULTATELE CERCETĂRII Şl INTERPRETAREA ACESTORA  116
1.1. Prezentarea şi analiza datelor  116
1.2.  Interpretarea calitativă a datelor  130
1.3.  Programul de intervenţie  142
1.4.  Concluzii şi implicaţii pentru practica psihologică  144
2.  STUDII DE CAZ  147
2.1.  Metoda utilizată şi instrumentul de evaluare aplicat în cazul studiilor de caz  148
2.2.  Prezentarea tipurilor de programe  149
2.3.  Criterii pentru tratamentul adecvat  153
2.4.  Interpretarea datelor în cazul studiilor de caz  159

CONCLUZII  178

REZUMAT  182

IN LOC DE ÎNCHEIERE  185

ANEXE    189
Anexa nr. 1 Foaie de răspuns  189
Anexa nr. 2 Tabelarea scorurilor la Scala aria personal-social  190
Anexa nr. 3 Chestionar de analizare a comportamentului copilului cu autism  192
Anexa nr. 4 Fişa de dezvoltare psihometrieă Portage  202

BIBLIOGRAFIE  216