marți, 29 aprilie 2014

METODE SI TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE IN ABORDAREA AUTISMULUI. Intre cunoastere si recuperareAutor : Irina-Alexandra Simion                
Editura Mica Valahie
Colectia
An aparitie :2014

ISBN  978-606-8304-82-3
Nr pagini :220
Format 176 x 250
Pretul la data postarii : 29,43 lei la elefant ,32,70 lei la librarie.net
Descriere elefant:
Primirea diagnosticului de autism infantil pentru copilul unei familii reprezinta o lovitura foarte grea. Orice schimbare deranjeaza echilibrul familiei, subminand stabilitatea care a fost prezenta pana atunci. O familie al carui echilibru a fost deranjat reactioneaza uneori in mod rigid fata de relatii. Alegerea rigiditatii sau a flexibilitatii reflecta nivelul de toleranta al sistemului atunci cand este prezenta o stare temporara de echilibru instabil si tulburare, pana cand sistemul isi gaseste un mod de a se echilibra. Aproape sigur ca fiind parintele unui copil cu autism sa citesti despre modul in care copilul cu autism influenteaza familia nu este un lucru tocmai placut; insa acest lucru este real si este absolut necesar, ca pe langa studiile despre autism sa se vorbeasca si despre familiile acestor copii. Atunci cand se vorbeste despre recuperarea copilului cu autism trebuie sa se aiba in vedere faptul ca autismul nu „se vindeca“ pur si simplu. Relatiile din familie devin incordate, fratii si surorile copilului sunt neglijati, familia se afla intr-o situatie de stres. Poate parea greu de acceptat, tinand cont ca terapia copilului ocupa si asa destul de mult timp, insa consilierea familiala poate juca un rol important in viitorul relatiilor familiale. Daca se va pastra echilibrul in relatiile dintre membrii familiei, implicit si copilul va avea de castigat pe termen lung.

Cuprins:

CUVÂNT ÎNAINTE  11
ARGUMENT  16
UN ALTFEL DE ARGUMENT  27
INTRODUCERE  30

PAR TEA I
1.  CADRUL TEORETIC Şl DE CERCETARE A METODELOR ŞI TEHNICILOR
COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN ABORDAREA AUTISMULUI  31
1.1. Introducere în problematica autismului    31
1.2. Caracteristici generale ale autismului  32
2.  EVOLUŢIA CONCEPTULUI ŞI CARACTERISTICILE AUTISMULUI  35
2.1.  Caracteristicile spectrului autist  35
2.2.  Tipuri de autism      44
3.  DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI PREŞCOLAR NORMAL (3-6 ani)  45
3.1.  Caracterizare generală  45
3.2.  Substadiile preşcolaritâţii  56
3.3.  Stadiile de dezvoltare propuse de Piaget  57
4.  PROGNOSTICUL ÎN AUTISM RAPORTAT LA CARACTERISTICILE GENERALE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE  59
5.  PREJUDECĂŢI Şl FALSE IDEI ÎN ABORDAREA AUTISMULUI  61

PARTEA A II-A
METODE Şl TEHNICI DE INTERVENŢIE ŞI RECUPERARE ÎN ABORDAREA Şl TERAPIA AUTISMULUI  65
1.1.  Analiza comportamentală aplicată (ABA)  65
1.2.  Metoda PECS („Picturc Exchange Communication System”)  75
1.3.  Metoda TEACCH (Treatment and Eduaition of Autistic and Communication Handicapped Children)  78
1.4.  Terapia în familie - factor important în recuperarea copiilor cu autism  84
1.5.  Terapia prin joc la copiii cu autism  89
1.6.  Integrarea şcolară a copiilor cu autism  90
1.7.  Reabilitarea bazată pe comunitate  92

PARTEA A III-A
CERCETARE APLICATIVĂ  94
Metodologia cercetării  94
1.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării  94
1.2. Loturile de subiecţi  94
1.3. Prezentarea instrumentelor utilizate  95
1.3.1.  Metoda observaţiei  96
1.3.2.  Metoda anamnezei    98
1.3.3.  Metoda convorbirii  102
1.3.4.  Metoda interviului  105
1.3.5.  Testul DENVER, Denver Developmental Screening Test (DDST)  109
1.3.6.  Scala de evaluare a comportamentului copilului cu autism  111
1.3.7.  Etalonarea scalei de comportament a copilului cu autism  113
1.3.8.  Etalonarea în quartile  115

PARTEA A IV-A
1.  REZULTATELE CERCETĂRII Şl INTERPRETAREA ACESTORA  116
1.1. Prezentarea şi analiza datelor  116
1.2.  Interpretarea calitativă a datelor  130
1.3.  Programul de intervenţie  142
1.4.  Concluzii şi implicaţii pentru practica psihologică  144
2.  STUDII DE CAZ  147
2.1.  Metoda utilizată şi instrumentul de evaluare aplicat în cazul studiilor de caz  148
2.2.  Prezentarea tipurilor de programe  149
2.3.  Criterii pentru tratamentul adecvat  153
2.4.  Interpretarea datelor în cazul studiilor de caz  159

CONCLUZII  178

REZUMAT  182

IN LOC DE ÎNCHEIERE  185

ANEXE    189
Anexa nr. 1 Foaie de răspuns  189
Anexa nr. 2 Tabelarea scorurilor la Scala aria personal-social  190
Anexa nr. 3 Chestionar de analizare a comportamentului copilului cu autism  192
Anexa nr. 4 Fişa de dezvoltare psihometrieă Portage  202

BIBLIOGRAFIE  216


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu