vineri, 16 mai 2014

ANALIZA STATISTICA PAS CU PAS. Ghid introductiv de cercetare în domeniul socio-uman
Autor :  Marius Drugas, Gabriel Roseanu                
Editura Universitatii din Oradea
Colectia
An aparitie :2010
ISBN  ?
Nr pagini :250
Format 170 x 240
Pretul la data postarii : 35 lei la carti-de-psihologie
Descriere:
"Multe dintre problemele pe care le întâmpină studenţii când este vorba despre analiza statistică se datorează anxietăţii şi confuziei create de jargonul ciudat, de teoriile complexe care stau la baza metodelor statistice şi de gama foarte variată a opţiunilor programelor de calcul statistic. Cartea vine în primul rând în sprijinul celor aflaţi la început de drum în analiza statistică, a celor care doresc să iniţieze cercetări în domeniul socio-uman şi de ce nu a celor care doresc să-şi împrospăteze sau să privească puţin cu alţi ochi noţiunile fundamentale ale statisticii. Mai mult decât orice altceva, vă recomandăm să citiţi cartea având computerul în faţă şi SPSS-ul deschis, cel puţin pentru capitolele cu exemple şi exerciţii. Cea mai bună cale de a învăţa statistica este de a o practica, de aceea după ce aţi parcurs noţiunile teoretice încercaţi să aplicaţi pe loc ceea ce aţi învăţat, mai ales pentru că exerciţiile rezolvate vă vor ghida pas cu pas în analiza statistică!"
Prof. univ. dr. Elena Bonchiş, Universitatea din Oradea
Cuprins:Prefaţă 9

1.  Introducere. La ce bun analiza statistică?  11
1.1.  De ce este nevoie de statistică?  13
1.2.  Statistica şi simţul comun  14
1.3.  Analiza statistică şi... gătitul  16
2.  Concepte de bază: cercetare, variabile, design  18
2.1.  Cercetare fundamentală şi cercetare aplicată  18
2.2.  Variabilele: definiţie, tipuri, operaţionalizare  18
2.3.  Designuri experimentale şi cvasiexperimentale  23
3.  Ingredientele analizei statistice. Tipuri de date  27
3.1.  Măsurarea categorială  27
3.2.  Măsurarea numerică  34
3.3.  Operaţii asupra datelor în SPSS  38
4.  Populaţie şi eşantion. Eşantionarea aleatoare  47
4.1.  Populaţie şi eşantion: delimitări conceptuale  47
4.2.  Eşantionarea  48
4.3.  Populaţiile şi eşantioanele ca seturi de date  51
4.4.  Estimarea caracteristicilor populaţiei pe baza datelor obţinute de la eşantioane  51
5.  Statistica descriptivă  54
5.1.  Indicatorii tendinţei centrale  55
5.2.  Indicatorii dispersiei  58
5.3.  Frecvenţele  60
5.4.  Alegerea indicilor descriptivi potriviţi pentru datele noastre  61
5.5.  Calculul indicilor statistici descriptivi şi realizarea reprezentărilor grafice. 61
6.  Testarea ipotezelor  80
6.1.  Generarea ipotezelor ştiinţifice  80
6.2.  Testarea ipotezelor ştiinţifice  81
6.3.  Pragurile de semnificaţie  85
6.4.  Tipuri de erori  86
6.5.  Mărimea efectului  89
7.  Tipuri de distribuţii ale datelor  90
7.1.  Indicatori ai formei distribuţiei  90
7.2.  Proprietăţile distribuţiei normale. Scorurile standardizate z  93
7.3.  Testarea normalităţii distribuţiei  96
7.4.  Transformarea scorurilor pentru a obţine distribuţii gaussiene  102
8.  Inferenţa statistică  106
8.1.  Clarificări conceptuale  106
8.2.  Limite de încredere şi intervale de încredere  107
8.3.  Inferenţa statistică şi pragurile de semnificaţie (alpha)  109
8.4.  Gradele de libertate  109
9.  Compararea a două grupuri  111
9.1.  Care sunt situaţiile în care comparăm două grupuri?  111
9.2.  Teste parametrice şi neparamentrice  111
9.3.  Alegerea testului statistic pentru compararea a două eşantioane  113
9.4.  Testul t pentru eşantioane independente  113
9.5.  Testul t pentru eşantioane perechi  122
9.6.  Testul Mann-Whitney  130
9.7.  Testul Wilcoxon  137
9.8.  Testul McNemar  144
10.  Compararea a trei sau mai multe grupuri  153
10.1.  Care sunt situaţiile în care comparăm trei grupuri?  153
10.2.  Alegerea testului statistic pentru compararea a trei eşantioane  153
10.3.  One-Way ANOVA  154
10.4.  One-Way ANOVA cu măsurări repetate  172
10.5.  Testul Kruskal-Wallis  182
10.6.  Testul Friedman  189
11.  Testele chi pătrat  195
11.1.  Scurt istoric  195
11.2.  Ce sunt testele chi pătrat?  195
11.3.  Testul chi pătrat al gradului de potrivire  196
11.4.  Testul chi pătrat al gradului de omogenitate  204
12.  Asocierea dintre două variabile  216
12.1.  Scurt istoric  216
12.2.  Ce sunt testele corelaţionale?  216
12.3.  Graficele cu „nori de puncte”  217
12.4.  Corelaţie şi cauzalitate  220
12.5.  Coeficientul de corelaţie simplă r  220
12.6.  Coeficientul Spearman (rho)  230

Bibliografie  236

ANEXA 1. Familiarizarea cu mediul SPSS  237
ANEXA 2. Calculul indicilor statistici descriptivi, verificarea formei distribuţiei şi realizarea reprezentărilor grafice separat pentru fiecare eşantion din baza de date  240

Index de termeni  249

CUPRINSUL EXERCIŢIILOR
3.  Ingredientele analizei statistice. Tipuri de date  27
     3.1.3.  Definirea variabilelor categoriale în SPSS  29
     3.2.1.  Definirea variabilelor numerice în SPSS  36
3.3.  Operaţii asupra datelor în SPSS  38
     3.3.1.  Calcularea valorilor unei noi variabile pe baza valorilor unor variabile deja introduse în baza de date  39
     3.3.2.  Recodarea valorilor unei variabile  42
5.  Statistica descriptivă  54
5.5. Calculul indicilor statistici descriptivi şi realizarea reprezentărilor grafice. 61
     5.5.1.  Paşii pentru calculul indicilor statistici descriptivi  62
     5.5.2.  Paşii pentru realizarea reprezentărilor grafice  70
7.  Tipuri de distribuţii ale datelor  90
7.3.  Testarea normalităţii distribuţiei  96
     7.3.1.  Verificarea formei distribuţiei pe baza inspectării histogramei  97
     7.3.2.  Verificarea formei distribuţiei pe baza indicatorilor de oblicitate şi boltire  97
     7.3.3.  Verificarea formei distribuţiei prin testul Kolmogorov-Smirnov  100
7.4.  Transformarea scorurilor pentru a obţine distribuţii gaussiene  102
     7.4.1.  Paşii pentru aplicarea formulelor în SPSS  103
9.  Compararea a două grupuri  111
     9.4.6.  Exerciţiu testul t pentru eşantioane independente  117
     9.5.5.  Exerciţiu testul t pentru eşantioane perechi  124
     9.6.4.  Exerciţiu testul Mann-Whitney U  132
     9.7.4.  Exerciţiu testul Wilcoxon  138
     9.8.4.  Exerciţiu testul McNemar  145
10.  Compararea a trei sau mai multe grupuri  153
     10.3.6.  Exerciţiu ANOVA unifactorială pentru eşantioane independente (One-Way ANOVA sau ANOVA simplă)  160
     10.4.5.  Exerciţiu ANOVA unifactorială pentru eşantioane perechi (One-Way ANOVA cu măsurări repetate)  175
     10.5.4.  Exerciţiu testul Kruskal-Wallis  183
     10.6.4.  Exerciţiu testul Friedman  190
11.  Testele chi pătrat  195
     11.3.4.  Exerciţiu testul chi pătrat al gradului de potrivire  197
     11.4.4.  Exerciţiu testul chi pătrat al gradului de omogenitate  206
12.  Asocierea dintre două variabile  216
     12.5.5.  Exerciţiu testul Bravis-Pearson r  222
     12.6.4.  Exerciţiu testul Spearman rho  231

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu