miercuri, 14 mai 2014

BAZELE PSIHODINAMICE ALE TERAPIILOR EXPERIENTIALE DE GRUP SI DE FAMILIEAutor : Denisa Godeanu                
Editura SPER
Colectia ALMA MATER
An aparitie :2013
Editia ?
ISBN  978-606-8429-30-4
Nr pagini :273
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 35 lei la Editura,33,25 lei la librariepsi,28 lei la librarie.netDescrierea editurii:
Istoria psihoterapiilor de grup s-a scris odată cu primele încercări de surprindere a raporturilor dintre indivizi, aşa cum au fost ele explicate încă din secolul al XVI-lea. Experienţele studierii grupurilor s-au îmbogăţit treptat prin intermediul descoperirii mecanismelor psihodinamice de grup.
Lucrarea este concepută ca un suport de curs pentru studenţii masteranzi în Psihologie, dar şi pentru aspiranţii la formarea şi practicarea psihoterapiei de grup.
Scopul acestei lucrări este acela de a oferi o perspectivă psihodinamică asupra funcţionării inconştiente în grupuri. Din acest motiv, principalele axe de referinţă ale temelor abordate în cuprins sunt:

- istoria experienţelor grupale;
- modelele psihoterapeutice ale funcţionării grupurilor;
- factorii determinanţi în constituirea şi funcţionarea grupurilor;
- aspecte psihodinamice ale mecanismelor şi fenomenelor inconştiente ce se produc în grupuri şi intergrupuri;
- bazele psihodinamice ale principalelor abordări în psihoterapie.

Cristina Denisa Godeanu (Stoica) dr. în psihologie, MD, psihoterapeut formator supervizor P.E.U., coautor al analizei transgeneraţionale unificatoare, specialist în terapia toxicodependenţei, terapia cuplului şi a familiei, dezvoltare şi analiză personală individuală şi de grup, stagii de documentare în Franţa, Belgia, lector universitar – Universitatea din Bucureşti, membru fondator SPER.
Cuprins:Argument şi menţiuni privind structura cărţii 9

CAPITOLUL 1. Repere istorice privind constituirea şi dezvoltarea grupurilor 13
Introducere - apariţia termenului „grup” 13
Scurtă istorie privind constituirea experienţelor grupale 14
De la individ la grup 14
Dezvoltarea primelor experienţe grupale 15
Creşterea interesului pentru psihoterapia în grup 16
Repere istorice în evoluţia idelor despre grup 19
Concluzii 48

CAPITOLUL 2. Perspective teoretico-aplicative ale constituirii şi funcţionării grupurilor - modele psihoterapeutice 50
Modelele teoretice psihoterapeutice ale grupurilor 51
Introducere 51
Reprezentări şi forme de constituire ale grupurilor bazate pe modelele teoretice 62
Concluzii 76

CAPITOLUL 3. Factori determinanţi în constituirea şi funcţionarea grupurilor 78
Introducere 79
Factori determinanţi constitutivi ai grupurilor 79
Nivele de funcţionare a grupurilor 84
Când individualul devine grupal 88

CAPITOLUL 4. Elemente de psihodinamică a grupurilor 91
Introducere în dinamica de grup 91
Concluzii 100

CAPITOLUL 5. Bazele psihodinamice grupale în contextul abordării psihanalitice clasice 103
Introducere 103
Rolul teoriilor psihanalitice clasice privind descoperirea fenomenelor grupale 104
Inconştientul grupal 104

CAPITOLUL 6. Contribuţiile psihanalizei post-freudiene privind psihodinamica grupală 115
Introducere 115
Bion şi grupul 116
Fenomene inconştiente manifestate în grup 125

CAPITOLUL 7. Bazele psihodinamice grupale în contextul abordării analitic-jungiane 132
Introducere 133
Inconştientul colectiv - un inconştient grupal 133
Contribuţiile lui Jung la dezvoltarea psihologiei transpersonale 134
Reprezentări inconştiente în cadru grupal 143

CAPITOLUL 8. Bazele psihodinamice grupale în contextul abordării psihogenealogice 152
Introducere 153
Psihogenealogia - domeniul de studiu al grupului familial 153
Rolul mecanismelor şi fenomenelor specifice de transmisie a inconştientului la nivel grupal 168
Fenomene psihodinamice în interiorul grupului 184
Prezenţa dinamicii relaţionale intergeneraţionale la nivel grupal. 204

CAPITOLUL 9. Bazele psihodinamice grupale în contextul abordării transpersonale 211
Introducere 211
Specificul psihologiei transpersonale 212

CAPITOLUL 10. Grupul din perspectiva gestaltistă 223
Introducere 223
Perceperea sinelui şi a realităţii prin contact şi interrelaţionare 224
Ciclul experienţei gestalt şi satisfacerea nevoilor de dezvoltare 227
Concluzii 228

CAPITOLUL 11. Unitate şi diversitate în dinamica experienţială familială şi grupală 231
Introducere 231
Principii generale privind unitatea şi diversitatea practicilor psihoterapeutice familiale şi grupale. 232
Înțelegerea universalului 232
Importanța relaționării sau importanța schimburilor intersubiective – interpersonale 233
Relaționarea prin intermediul schimbului în contextul realității subiectivității 235
Învățarea interpersonală prin dezvoltarea tehnicilor de socializare 238
Rolul factorilor terapeutici 238

Consideraţii finale privind bazele psihodinamice ale psihoterapie experienţiale de grup şi de familie 241
Bibliografie 243

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu