miercuri, 14 mai 2014

COMUNICAREA RITUALA IN MEDIUL ACADEMICAutor : Elena Maftei Golopentia                
Editura Ars Docendi
An aparitie :2012

ISBN 978-973-558-621-8  
Nr pagini :349
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :  lei la Editura, lei la elefant (lei ebook-ul), lei la librarie.net
Disponibilitate BCU: BU16 A.73975  ; III493952


Descrierea editurii:
 Razumatul tezei de doctorat aici

Cuprins:
 

Consideraţii introductive  11

Capitolul l. Spre o sociologie a mediului academic  17
1.1.  Universitatea şi rolurile ei în lumea modernă  17
1.2.  Tendinţe şi provocări contemporane  21
1.3.  Despre profesia academică  32
1.4.  „Când“ şi „Unde“ sau intersecţia dintre spaţiu şi timp în mediul universitar  50
1.5.  Profilul studentului român  59
1.6.  Cadrele didactice universitare cu funcţii de conducere  63
1.7.  Câmpuri de putere în spaţiul universitar  72
1.8.  Abateri în câmpul universitar: corupţia, plagiatul şi copiatul la examene  78

Capitolul 2. Antropologia şi ştiinţele comunicării: terenul unor eterne pendulări  83
2.1.  Antropologia, ştiinţele comunicării, comunicare: delimitări conceptuale  83
2.2.  La graniţa dintre comunicare şi antropologie  93

Capitolul 3. Despre ritual şi comunicare  101
3.1.  Ritualul: definiţii, caracteristici, tipologii, funcţii  102
    3.1.1.  Rit - ritual - ceremonie sau povestea unei ambiguităţi  108
3.2.  Ritualul în contemporaneitate  110
3.3.  Ritualul şi forţa sa comunicaţională  114

Capitolul 4. Ritualurile universitare  121
4.1.  Ritualurile universitare sau despre plasarea într-o taxonomie dificil de realizat  121
4.2.  La început a fost... Despre originea ritualurilor acordării titlului de doctor şi Doctor Honoris Causa  135

Capitolul 5. Metodă de lucru  141
5.1.  Consideraţii introductive cu privire la demersul de cercetare  141
5.2.  Definirea universului cercetării  144
5.3.  Interviurile cu cadrele didactice şi studenţii  151
    5.3.1.  Interviurile seniisiructurate (cu cadrele didactice)  152
    5.3.2.  Interv iurile structurate (cu studenţii)  156
    5.3.3.  Analiza datelor culese din interviuri - metodă de lucru  161
    5.3.4.  Dificultăţi întâmpinate    164

Capitolul 6. Analiza corpusului  167
6.1. Interviurile cu cadrele didactice şi studenţii  167
    6.1.1.  Tema 1A. Intrarea în mediul academic a respondcntului  170
    6.1.2.  Tema 1B. Familiarizarea cu respondenţii studenţi  175
    6.1.3.  Tema 2. Mediul universitar românesc  176
        6.1.3.1.  Aa. Caracterizarea mediului academic românesc în general şi a mediului academic instituţional din care facc parte rcspondcntul în special  176
        6.1.3.2.  Ab. Politicul şi mediul academic  190
        6.1.3.3.  Ac. Comunicarea între membrii comunităţii academice din care facc parte rcspondcntul  195
        6.1.3.4.  Bc. Comunicarea între membrii comunităţii academice din care face parte rcspondcntul  199
    6.1.4.  Tema 3. Ritualurile universitare  203
        6.1.4.1.  Aa. Importanţa ritualurilor  203
        6.1.4.2.  Ba. Importanţa ritualurilor  213
        6.1.4.3.  Ab. Rolurile atribuite de rcspondenţi ritualurilor  223
        6.1.4.4.  Bb. Rolurile atribuite de rcspondenţi ritualurilor  230
        6.1.4.5.  Ac. Descrierea diferitelor ritualuri din mediul universitar  234
        6.1.4.6.  Bc. Descrierea diferitelor ritualuri din mediul universitar  _262
        6.1.4.7.  ABd. Identificarea altor momente rituale  266
        6.1.4.8.  Ae. Modificările suferite în timp de ritualurile universitare  275
        6.1.4.9.  Af. Comparaţie între ritualurile din mediul academic românesc şi mediul academic din străinătate  280
        6.1.4.10.  Bf. Comparaţie între ritualurile din mediul academic românesc şi mediul academic din străinătate/ din alte instituţii de învăţământ superior  283
        6.1.4.11.  Ag. Caracterizarea ritualurilor universitare, din punctul de vedere al numărului, intensităţii emoţionale  285
        6.1.4.12.  Bg. Caracterizarea ritualurilor universitare, din punctul de vedere al numărului, intensităţii emoţionale  288
        6.1.4.13.  Ah. Posibile schimbări pe care nespondentul ic-ar aduce ritualurilor universitare (sau inventarea unora noi)  290
        6.1.4.14.  Bh. Posibile schimbări pc care respondentul le-ar aduce ritualurilor universitare (sau inventarea unora noi)  295
        6.1.4.15.  Ai. Ritualuri „ratate"  300
        6.1.4.16.  Bi. Ritualuri „ratate"  302
        6.1.4.17.  Aj. Implicarea diferitelor categorii în ritualurile universitare (studenţi, persoane publice, părinţi. ONG-uri)  304
        6.1.4.18.  Bj. Implicarea diferitelor categorii în ritualurile universitare (studenţi, persoane publice, părinţi. ONG-uri)  311

Concluzii  313
Bibliografie  334

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu