duminică, 11 mai 2014

ETICA IN PSIHOLOGIA EDUCATIEIAutor :  Elena Stanculescu              
Editura Universitatii din Bucuresti
Colectia ?
An aparitie :2013
ISBN 978-606-16-0231-5
Nr pagini :164
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 21 lei la Editura
Disponibilitate BCU : cota II330688

 

Descrierea editurii:
Tematica acestei cărţi este deosebit de importantă, atât în plan teoretic cât şi aplicativ, pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul educaţiei, cu predilecţie pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Un mare filozof consideră că etica este o ştiinţă care a dispărut în toată lumea. Consecinţele atât de grave şi nocive ale acestui fapt impun lumii să reinventeze ştiinţa numită etică. Acest lucru devine cu atât mai necesar în condiţiile în care competenţa în absenţa eticii are un rol cu totul nefast, şi îndeosebi în domeniul educaţiei, unde modelul este decisiv în formarea valorilor şi competenţelor morale. Lucrarea tratează un subiect de maximă însemnătate şi actualitate. Apreciem rigoarea ştiinţifică, stilul deosebit de accesibil şi plăcut în care este scrisă cartea. (Prof. univ. dr. Mihaela Roco, Universitatea din Bucureşti)
Cuprins:Prefaţă    9

PARTEA I - Aspecte etice în psihologia educaţiei din perspectiva  Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberii practică elaborat dc Colegiul Psihologilor din România    13
Capitolul 1. - Elemente introductive     15
Capitolul 2. - Principiile menţionate în Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de
liberă practica     27
Capilolul 3. - Standardele menţionate in Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică     53
Capitolul 4. - Cercetarea ştiinţifici şi valorificarea rezultatelor     64
Capitolul 5. - Sancţiuni aplicate in cazul abaterilor deontologice şi profesionale ale psihologilor cu drept de liberii practica     72

PARTEA a Il-a - Exemple de experimente derulate înainte de apariţia codurilor etice în cercetarea psihologică şi care au avut efecte nedorite asupra participanţilor     77
Capitolul 1. Costul uman al cercetării şi beneficiul potenţial pentru comunitatea ştiinţifică (experimentul Micul Albert" realizai de Watson (1920) pentru a evidenţia învăţarea prin condiţionare a fricii)     79
Capitolul 2. Controversatul studiu al lui Cyril Burt (1963) referitor la influentele eredităţii asupra inteligenţei sau problematica natura versus cultura    85
Capitolul 3. Experimentul lui Johnson Wendell privind cauzele balbismului (bâlbâielii), care a capatat regretabila titulatura de „Studiu monstru”  96
Capitolul 4. Muzafer Sherif si experimentul „Peştera tâlharilor” (1961) cu privire la reducerea conflictului intergrupal — aspecte etice ale modului de inducţie a ostilităţii     112
Capitolul 5. Experimentul lui Stanley Milgram (1963) referitor la obedienţa faţă de autoritate 122

Partea a III-a - Aspecte etice în proiectarea, analiza şi raportarea datelor obţinute In
cercetare  137
Capitolul 1. Prezentarea unui studiu de psihologia educatiei din perspectiva eticii in cercetare - exemplu de bune practici si rigurozitate stiintifica  139
Capitolul 2. - Participarea la un training cu tema „Etica cercetarii in psihologie" influenţează modul in care studenţii abordeaza dilemele etice ?  147

BIBLIOGRAFIE        155

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu