duminică, 11 mai 2014

SUBLUMI SOCIALE RELATIONALE IN SPATIUL PUBLIC ROMANESCAutor :Cosmin-Dumitru Tineghe                
Editura Universitatii din Bucuresti
Colectia?
An aparitie :2013
ISBN 978-606-16-0276-6
Nr pagini :256
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :  indisponibil la Editura
Disponibilitate BCU : cota II330652


Descrierea editurii:
În lumina conceptelor teoretice, consacrate în sociologie, de lumi sociale, spaţiu social, teorii ale capitalurilor şi mobilitate socială, lucrarea analizează preocupări pe care societatea, prin diversele sale forme de exprimare (acte normative sau materiale media) le acordă anumitor tipuri de relaţii sociale care ar putea fi reprezentate sub forma unor sublumi sociale relaţionale. Între intenţiile volumului se înscrie propunerea metodologică pentru identificarea de lumi sociale relaţionale în diverse domenii sociale, în condiţiile focalizării pe respectivele declaraţii publice ca sursă primară de date. Cartea este o formă sintetizată a tezei de doctorat cu acelaşi nume, susţinută în anul 2012 la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. ,,Cercetarea este deosebit de relevantă pentru acele lumi sociale ale României de azi care funcţionează în bună măsură parazitar în relaţia cu sistemul public” (prof. univ. dr. Dumitru Sandu, Universitatea din Bucureşti) ,,[…] lucrarea satisface atât exigenţele universitar-academice, cât şi firescul apetit al unui cititor interesat de problematica sociologică la zi […]” (conf. univ. dr. Mihai Milca, SNSPA) ,,După ştiinţa mea, este prima cercetare de acest tip în ştiinţele sociale de la noi.” (conf. univ. dr. Petronel Dobrică, Universitatea din Bucureşti) ,,[…] lucrarea are o certă valoare aplicativă în zona politicilor de restrângere a efectelor negative cu care se asociază anumite lumi sociale […]” (prof. univ. dr. Mihai Pascaru, Universitatea ,,1 Decembrie”, Alba-Iulia)

Recenzie, aici

Cuprins:CUVÂNT INTRODUCTIV      9

1.   LUMI/SUBLUMI SOCIALE ŞI TEORII ALE CAPITALURILOR       13
1.1   Lumi şi sublumi sociale      13
1.2   Spaţiul social      21
1.3   Reţelele sociale      24
1.4   încrederea şi normele sociale      28
1.5   Capitalul social      30
1.6   Capitalul relaţional      35
1.7   Alte tipuri de capital      40
     1.7.1   Capitalul uman      40
     1.7.2   Capitalul material      43
     1.7.3   Capitalul simbolic      44
1.8   Concluziile capitolului      46

2.   STRATIFICARE ŞI MOBILITATE SOCIALĂ       49
2.1   Teorii ale stratificării sociale      49
2.2   Instituţii şi organizaţii sociale       52
2.3   Axa public-privat-independent      56
2.4   Organizări formale şi informale      58
2.5   Birocraţia în organizaţii      59
     2.5.1   Cultura organizaţională      60
     2.5.2   Conducerea organizaţiilor      61
2.6   Mobilitatea socială       63
2.7   Cariera profesională       66
2.8   Concluziile capitolului       70

3.   ANALIZA DOCUMENTELOR SOCIALE PRIVIND SUBLUMILE SOCIALE RELAŢIONALE       73
3.1   Cadrul conceptual de cercetare      73
3.2   Tehnica documentară      77
3.3   Consideraţii privind mass-media şi presa scrisă      81
3.4   Consideraţii privind sistemul administrativ românesc       83
3.5   Cercetare: Sublumi sociale relaţionale abordate de către presa scrisă centrală din România      86
3.6   Cercetare: Sublumi sociale relaţionale în sistemul administrativ      170
3.7   Cercetare: Sublumi sociale relaţionale în sistemul de justiţie   197

CONCLUZII      216
BIBLIOGRAFIE      225
ANEXE      233 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu