sâmbătă, 21 martie 2015

ARTA DE A COMUNICA. Metode, forme si psihologia situatiilor de comunicare

Autor : Alex Mucchielli
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Practic
An aparitie :2005, 2015
Editia a II-a     
Traducerea Giuliano Sfichi, Gina Puica, Marius Roman
ISBN  978-973-46-5208-2
Nr pagini : 264
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 27,90 lei la Editura,  25,16 la elefant ,21 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf (editia 2005) pe uploady sau pe scribd

Descrierea editurii:

Activitate umana fundamentala, comunicarea a fost studiata de-a lungul timpului de specialisti in diverse domenii. Alex Mucchielli sintetizeaza rezultatele obtinute de psihologi in decursul unui secol de cercetari, pentru a oferi o perspectiva coerenta asupra psihologiei comunicarii. Centrindu-si analiza pe comunicarea interpersonala – de la comunicarea amicala sau in familie pina la dialogul psihoterapeutic, interviu si negociere –, cunoscutul profesor prezinta principalele forme ale acesteia, precum si paradigmele care functioneaza in cadrul disciplinei. Mucchielli propune de asemenea noi concepte relative la comunicarea implicita, comunicarea defensiva si comunicarea proiectiva si arata cum comunicarea poate fi folosita pentru a-i influenta pe ceilalti.

Alex Mucchielli, unul dintre cei mai reputati specialisti in stiintele comunicarii, a fost profesor la Universitatea Paul Valery-Montpellier III, unde a fondat departamentul de stiinte ale informarii si comunicarii. Dintre volumele publicate amintim: Theorie systemique des communications (1999), Etudes de communication. Le dialogue avec la technologie (coord., 2006), Communication et influence. Approche situationnelle (2008), Situation et communication (2010). De acelasi autor, la Editura Polirom au mai aparut Dictionar al metodelor calitative in stiintele umane si sociale (coord., 2002), Arta de a comunica. Metode, forme si psihologia situatiilor de comunicare (2005, 2015) si Comunicarea in institutii si organizatii (2008).
 
Cuprins:

Introducere  11

PARTEA I.
Paradigmele de referinţă şi metodele de studiere a comunicării


Capitolul I - Noţiunea de paradigmă  15
Capitolul II - Paradigma structurai-expresivă  17
        1. Paradigma  17
                1. Obiectul studiilor  17
                2.Schema canonică a expresivităţii umane  18
                3.Originile psihanalitice ale paradigmei  20
        2.Analiza de conţinut  21
        3.Analiza comunicării ca expresie a unei organizări interne a psihicului  23
        4.Concluzie  26
Capitolul III - Paradigma formal-tranzacţională  27
        1.Paradigma  27
                1.Obiectul studiilor  27
        2.Metodele analizei tranzacţionale
        3.Analiza comunicării prin intermediul tranzacţiilor
        4.Concluzie
Capitolul IV - Paradigma relaţional-sistemică  40
        1.Paradigma  40
                1.Obiectele studiilor 40
                2.Sistemele de interacţiuni şi proprietăţile lor  43
        2.Metodele de analiză  46
                1.Observarea globală şi reconstituirea sistemului  46
                2.Observarea „hic et nunc” şi încercarea de a afla „cum...”  47
                3.Căutarea regulilor ce guvernează comunicările  48
        3.Analiza relationala şi sistemică a comunicării  48
        4.Concluzie  51
Capitolul V - Paradigma fenomenologică şi praxeologică  53
        1. Paradigma  53
                1.Obiectele de studiu 53
        2.Metodele de analiză  58
                1.Analiza fenomenologică 58
                2.Metoda comprehensivă  61
                3. Analizele etnometodologice  62
        3.Analiza fenomenologică şi praxeologică a comunicării  65
        4.Concluzie  6
Concluzie - psihologie a proceselor intrapsihice sau psihologie a relaţiilor ?   68

PARTEA A II-A
Formele comunicării interpersonale

Capitotul I - Comunicarea globală şi mizele sale existenţiale  75
        1. Comunicarea ca fenomen global  75
        2. Mizele fundamentale ale comunicării  79
                1.Miza informativă 80
                2.Miza de poziţionare  80
                3.Miza de mobilizare  82
                4.Miza relaţională  84
                5.Miza normativă  85
        3. Concluzie  86
Capitolul II - Comunicarea implicită şi crearea normelor relationale  88
        1.Comunicarea implicită a liderului şi efectele sale induse  88
        2.Comunicările implicite în construirea identităţii 92
        3.Comunicarea implicită şi crearea normelor de referinţă 99
        4.Concluzie 104
Capitolul III - Comunicarea paradoxală 105
        1. Definiţie 105
        2.Situaţia de dublă constrmgere şi efectele sale  107
        3.Injoncţiunea paradoxală în terapie  110
        4.Concluzie 112
Capitolul IV - Comunicarea de sugestie şi situaţiile de influenţare 114
        1.Puterea cuvîntului 114
        2.Rolul situaţiei 116
        3.Elementele situationale inductoare si competenta în relaţie cu mediul 118
        4.Concluzie  123
Capitolul V - Comunicarea defensivă 125
        1.Comunicarea de apărare transpersonală  125
                1. Maladia mintală ca o comunicare în scop de manipulare  125
                2.Apărările transpersonale în analiza tranzacţională  127
                3.Comunicările de apărare transpersonală potrivit fenomenologiei sociale a lui Laing  128
        2.Comunicarea de apărare socială  130
                1.Evidenţierea comunicărilor de apărare socială in anchete şi sondaje  130
                2.Evidenţierea comunicărilor de apărare socială în interviuri şi examinări psihologice  133
        3.Marile categorii de comunicări de apărare socială  137
                1.Clasificarea comunicărilor defensive  137
        4.Intervenţiile de neutralizare a comunicărilor defensive în interviuri  139
                1.Minimizarea implicării subiectului 139
                2.Găsirea „bunei distante relaţionale” 140
                3.Diminuarea sentimentului subiectului că riscă să fie judecai  142
        5.Concluzie  144
Capitolul VI - Comunicarea proiectivă  145
        1. Proiecţia în psihologie  145
                1. Proiecţia din punct de vedere psihanalitic  145
                2. Proiecţia din punct de vedere existenţialist  146
        2.Definiţia comunicării proiective  148
        3.Reînnoirea tehnicilor proiective prin utilizarea paradigmei fenomenologice şi praxeologice  150
                1.Istorica descoperire a unui referent situaţional existent într-un desen nonfigurativfolosit ca material proiectiv150
                2.Generalizarea ideii de referent cultural putînd fi conţinut în materialul proiectiv figurativ 152
                3.Lectura analogică a comunicărilor proiective obţinute la o planşă cureferenţialcunoscut  157
        4.Concluzie 158
Concluzie  159

PARTEA A III-A
Psihologia situaţiilor de comunicare


Capitolul I - Comunicarea în timpul întîlnirii  163
        1.Reflexele şi predispoziţiile prealabile întîlnirii  163
                1.Reacţia de alertă faţă de cel care vine  163
                2.Categorizarea celui care vine în cunoscut-necunoscut  164
                3.Categorizarea activităţilor celui care vine în bun-rău pentru mine  165
                4.Predispoziţia generală faţă de semeni  167
        2.Identificarea semenilor  168
                1.Identificarea socială  169
                2.Identificarea relaţională  172
        3. Autoprezentarea  173
                1.Autoprezentarea „conformă” sau „de prestanţa”  173
                2.Manipularea imaginii de sine oferite celuilalt  174
                3.Efectul de întipărire al primelor relaţii  176
        4. Primele schimburi verbale  178
                1.Dinamica de ansamblu a întîlnirii  178
                2.Intîlnirea în situaţii idiomatice standard  179
                3.„Formulele de petrecere a timpului” în conversaţia socială  181
                4.Întîlnirea „autentică” 183
                5.„Contractul de comunicare” 184
        5.Concluzie 186
Capitolul II - Comunicarea in întîlnirea amoroasă şi în viaţa de cuplu 188
        1.Alegerea fiinţei iubite 188
                1.Ideile „apriori” despre iubire şi despre viaţa în cuplu  189
                2.Procesul de alegere amoroasă  191
        2.Elementele psihologice care determină alegerea amoroasă  194
                1.Sistemul de reprezentări ale celuilalt ca „demn de a fi iubit” 194
                2.Sistemul de aşteptări şi respingeri de roluri jucate de viitorii parteneri    197
        3.Comunicarea „autentică" în faza idilică  200
        4.Comunicarea conjugală   204
                1.Evoluţia relaţiei intime  204
                2.Caracteristicile comunicării la cuplurile fericite sau nefericite   205
                3.Comunicarea confîictuală într-un cuplu  207
                4.Reeducarea comunicării de cuplu  210
        5. Concluzie  211
Capitolul III - Comunicarea în convorbiri şi în dialog 213
        1.Convorbirea psihanalitică     213
                1. Concepţia asupra maladiei mintale în psihanaliză  214
                2. Rolul şi tehnicile psihanalistului în cură 217
                3.Fenomenele comunicaţionale induse în situaţia de cură  219
        2. Dialogul de ajutorare şi atitudinea non-directivâ  220
                1.Situaţia de ajutorare psihologică: obiectivele şi contractul de comunicare  221
                2.Atitudinile relaţionale din convorbire şi efectele lor induse  222
        3. Efecte şi întrebuinţări ale atitudinii de comprehensiune  226
                1. Inducerea climatului de încredere  226
                2. întrebuinţările atitudinii de comprehensiune în comunicare   226
        4.Convorbirea în psihoterapia existenţialistă  230
                1.Conceptul de maladie mintală în psihologia existenţialistă  230
                2.Rolul şi tehnicile psihoterapeutului în psihoterapia existenţialistă   231
        5.Tehnicile din convorbirile şi interviurile non-directive 232
                1. Orientările generale ale atitudinii non-directive  232
                2. Tehnicile specifice ale interviului non-directiv (sau comprehensiv)  233
        6.Dialogul  236
                1.Distincţia dintre discuţie şi dialog  236
                2.Dialogul creativ  237
                3.Regulile comunicării dialogice 238
                4.Metacomunicarea ca proces de relansare a dialogului  240
        7.Concluzie  241
        Concluzie  243

Concluzie generală  245

Bibliografie 247
Index tematic  257

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu