sâmbătă, 7 martie 2015

CHESTIONARELE DE PERSONALITATE IN EVALUAREA PSIHOLOGICA

Autor : Mihaela Minulescu                
Editura Garell Publishing House

An aparitie :1996
Editia a I      
ISBN  973 - 97471 - 2 - 4
Nr pagini :400
Format 130 x 200
Anticariat.
Download pdf aici sau pe slideshare


Descriere:

Secolul XX a reprezentat un triumf al stiintei aplecate spre cunoasterea realului exterior fiintei umane. Secolui XXI va trebui sa compenseze printr-o egala preocupare pentru cunoasterea realitatii interioare, a psihicului uman, a structurilor profunde, a dinamicii, a sensurilor formative. Acest lucru cu atât mai mult cu cât, daca vrem sa stapânim raul din lume, distrugerea si haosul social, pasul va fi spre cunoasterea si înstapânirea distrugerii si haosului propriu - spre responsabilitatea profunda a gesturilor si actiunilor proprii asumate constient.
Daca astazi, omul obisnuit stie din ce în ce mai mult despre felul cum este alcatuit si functioneaza corpul uman, stie însa foarte pufin despre propriul psihic; liberul arbitru, visul emanciparii individului de sub tutela naturii, se dovedeste, examinat îndeaproape, o himera. Nu noi suntem adevaratii stapâni ai comportamentului, deciziilor, reactiilor, chiar gândurilor noastre.
Si nici macar nu este cineva din exteriorul nostru acel pe care sa îl putem învinui sau ruga. Mult din ceea ce facem, suntem, decidem, gândim, visam tine de interiorul profund al fiintei noastre, de fortele uriase ale realitatii psihice, la fel de uriase precum cele care tin laolata structura atomului într-o entitate. (Autoarea)


Mihaela Minulescu (n. 24 aprilie 1951, Romania), doctor in psihologie, profesor universitar si psihoterapeut analist, este fondatoarea si presedinta Asociatiei Romane de Psihologie Analitica. S-a format ca psihoterapeut la Institutul C.G. Jung din Elvetia. Domenii de studiu si interes: psihodiagnoza, psihologia personalitatii, psihoterapia analitica si comunicare interculturala. 

Lucrari:
• Minulescu M., 1996, Evaluarea psihologică în selecţia profesională, Ed. Pan Publ. House,Bucureşti (180 pag.), ISBN 973-96-957-8-7
• Minulescu M., 1996, Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Garell Publ. House, Bucureşti (400 pagini), ISBN 973-97471-2-4
• Minulescu M., 2001, Bazele psihodiagnosticului, Ed. Univ. Titu Maiorescu, Bucureşti, ISBN 973-99098-1-7
• Minulescu M., 2001, Tehnici Proiective, Ed. Titu Maiorescu (300 pg.), ISBN 973-98628-2-9
• Minulescu M., 2001, Introducere în analiza jungiană, Ed. Trei (248 pag), ISBN 973-8291-01-1
• Minulescu M, 2003, Psihologia copilului mic, Editura Psyche, (200 pag.), ISBN 973-86031-3-7
• M. Minulescu, 2003, (reeditare 2004, 2006) Teorie şi practică în psihodiagnoză, Testarea Intelectului, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti (250 pag.), ISBN 973-582-690-9
• M. Minulescu, 2003 (reeditare 2005, 2007) Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, Editura România de Mâine, București, ISBN 973-582-802-2
• M. Minulescu, 2006, Relaţia psihologică cu copilul tău, Editura Psyche, ISBN 973-87429-4-3 (reeditare 2007)
• Minulescu M., 2008, ABCD-M. Manual tehnic şi interpretativ, Cluj Napoca, Sinapsis, 268 pagini, ISBN 978-973-1860-45-9
• Minulescu M., (2012) Complexele in viața psihica. Normalitate și patologie, Psihomedia, Sibiu, ISBN 973-87429-9-4

 
Cuprins:


CUVÂNT INTRODUCTIV:
Actualitatea temei; delimitări: paradigma cunoaştere - înţelegere; între psihometrie şi psihodiagnozâ clinică, între nomofetic şi ideografic 12

I. PROBLEME DE CONSTRUCŢIE A CHESTIONARELOR DE PERSONALITATE 16
1.Dimensiuni ale personalităţii vs. structuri ale personalităţii abordabile prin chestionare 16
1.1. Modelări teoretice actuale privind dimensiunile de personalitate 16
Cei cinci superfactori: "Big Five" 18
Modelul şi teoria "Costa & McCrae" privind evaluarea personalităţii prin cei cinci superfactori 25
1.2. Modelări teoretice contemporane privind tipuri preferenţiale de personalitate 31
1.3. Modelări cognitiviste în definirea personalităţii: constructele personale şi stilurile apreciative 38
2.Cerinte fundamentale in construirea si experimentarea unui chestionar de personalitate 44
Principale limite şi dificultăţi intrinseci măsurării personalităţii prin chestionare 44
Cerinţe generale şi etape generale 47
3.Probleme privind strategiile de construire a chestionarelor de personalitate 51
Metoda raţională 51
Metoda empirică 53
Metoda analizei factoriale 56
4.Probleme privind modalităţile de construire a itemilor chestionarelor de personalitate  58
4.1. Strategii generale de construire a itemilor. Problema limbajului 60
Relaţia item - trăsătură  69
Caracteristici de suprafaţă ale itemilor 72
Caracteristici semantice ale itemilor 76
Cerinţe psihometrice 78
5. Note bibliografice 80

II. CHESTIONARELE DE TIP "BIG FIVE"- CEI CINCI SUPERFACTORI 90
1. Strategia de construire pornind de Ia specificul lingvistic 90
Superfactorii personalităţii şl faţetele acestora 99
Date de cercetare privind legătura dintre Big Five şi superfactorii motivationali 113
4. Date de cercetare privind semnificaţia superfactorilor personalităţii în raport de sindroameie clinice  116
5. Abordări structurale: modelele de tip circumplex 120
6. Prezentarea inventarelor de personalitate Costa & McCrae, NEO Pl-R, NEO FFP şi corelatele ACL  127
Cercetările româneşti 130
Note bibliografice  133

III. INVENTARUL DE PERSONAUTATE CALIFORNIA - H. GOUGH 139
1. Date despre construcţia testului: concepţia lui Gough privind evaluarea personalităţii 140
2. Prezentarea variantei C.P.I. 1972  145
2.1. Cele 18 dimensiuni ale personalităţii "normale": conţinuturi şi atribute 145
Interpretarea datelor: validarea profilului 160
Strategii în interpretarea corelativă a dimensiunilor relevante ale C.P.I. 170
Studii privind predictia pentru consiliere educaţionala şi vocatională 177
Studii privind obţinerea datelor pentru scalele abreviate M.M.P.I. 180
Date despre varianta 1987 si modelul cuboid 182
Note bibliografice 192

IV. INVENTARUL MULTIFAZIC DE PERSONALITATE MINNESOTA 196
1. Istoric: primul chestionar clinic bazat pe sindroame nosologice şi validări clinice 197
Semnificaţia scalelor de validare a profilului 198
Semnificaţia scalelor clinice 202
Limite în interpretarea datelor 208
Date despre modelui M.M.P.I II 209
Note bibliografice 213

V. CHESTIONARE DE PERSONALITATE CONSTRUITE DE R.B. CATTELL 215
1. Concepţia Iui Cattell privind dezvoltarea personalităţii şi dimensiunile acesteia; tipuri de probe psihologice 215
2. Chestionarul "16 Factori Primari" - 16 P.F.  224
2.1. Prezentarea celor 16 factori primari şi a celor 4 factori secundari 226
2.2. Modalitatea de calcul a factorilor secundari 243
2.3. Denumirea factorilor şi interpretarea caracteristicilor trăsăturilor semnificative pentru comportamentul persoanei 244
3. Chestionarul de personalitate pentru adolescenţi - H.S.P.Q 246
3.1. Sinteze ale cercetărilor axate pe dimensiunile personalităţii în adolescentă şi devenirea lor 248
3.2. Prezentarea celor 14 factori primari şi a celor 3 factori secundari ai perioadei adolescentei şi
interpretarea caracteristicilor semnificative pentru comportamentul persoanei 255
4. Chestionarul Cattell privind nivelul anxietăţii - C  262
Anxietate aparentă si anxietate voalată 263
Date privind importanta sexului şi vârstei subiectului în interpretarea nivelului de anxietate 263
4.3. Prezentarea factorului "Anxietate" si a faţetelor abordate de chestionar 264
5. Testul factorului F  267
Definirea factorului F; modalităţi de structurare a probei; tipuri de sarcini 269
Utilitatea testului 270
6. Note bibliografice 272

VI. CHESTIONARE CONSTRUITE DE HJ.EYSENCK & Co  274
1. Concepţia lui Eysenck asupra personalităţii şi a măsurării acesteia 275
2. Cei 3 superfactori ai personalităţii: conţinuturi şi cercetări experimentale 280
3. Date privind Inventarul de Personalitate Eysenck - E.P.I, şi Chestionarul de
Personalitate Eysenc - E.P.Q.   286
4. Note bibliografice 292

VII. INDICATORUL DE TIPOLOGIE MYERS-BRIGGS PRIVIND STILURILE APRECIATIVE -M.B.T.I.; formele G&F 294
Prezentarea celor 16 structuri tipologice 296
Modalităţi de utilizare în consilierea educaţională, vocational şi maritală  315
Alte teste: prezentarea succintă a Inventarului de personalitate Stnger-Loomis - S.L.I.P. (8 moduri cognitive ale personalităţii şi interacţiuni posibile) 323
4. Note bibliografice 331

VIII. ALTE CHESTIONARE - INVENTARE DE PERSONALITATE: PREZENTARE SUCCINTĂ 333
1. Chestionarul de nevrozism şi psihopatie Pichot - P.N.P.: dimensiuni şi specificul interpretării 334
Indexul Corneli - CI: dimensiuni şi interpretare 336
Chestionarul Woodworth-Mathews - WMPDS: dimensiuni şi interpretare 338
Chestionarul de personalitate Guilford-Zimmerman - GZTS: dimensiuni şi interpretare 340
5. Chestionarul de temperament Strelau - STI R; dimensiuni şi interpretare 342
Chestionarul de tendinţe accentuate Schmiescheck: dimensiuni şi interpretare 347
Chestionarul de personalitate Freiburg: dimensiuni şi interpretare 348
Indexul de adaptare şi valori Bills:imaginea de sine, acceptarea de sine, eul ideal si discrepanta dintre ele  351
9. Chestionare şi indexuri clinice pentru adolescenţi 354
Chestionare si indexuri clinice pentru problemele de cuplu 357
Chestionare clinice privind interelationarea în famiiie 359
12. Note bibliografice 361

ANEXE : Extrase din unele probe prezentate 363


CUPRINS GENERAL AL CELOR 4 VOLUME 390
(aici am trecut doar urmatoarele 3 )
PROBLEME GENERALE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂŢII PRIN TESTE CUANTIFICABILE
REPERE SEMNIFICATIVE ÎN EVOLUŢIA PSiHODIAGNOZEI

Repere istorice decisive în evolutia psihodiagnozet
Date semnificative în istoria testarii psihologice
Repere privind evolutia notiunii de test psihologic
Note bibliografice

ANALIZA PSIHOLOGICĂ A INFERENŢEI ÎN PSIHODIAGNOZĂ
Structura activitatii de diagnoza: etape, specific
Nivelele psihodiagnozei
Inferente de tip taxonomic sau prin clasificare euristica

3. Inferente de tip modelare sistemica, sau prin rationament constructiv
4. Diferente între sistemele de psihodiagnoza
5. Un posibil model normativ al psihodiagnozei în trepte ( Structura sistemului de clasificare DSM III R)
6. Note bibligrafice

ANALIZA PSIHOLOGICĂ A NOŢIUNII DE NORMALITATE VS. ANORMALITATE
Ariile semantice acoperite de cele doua notiuni
Comportament anormal: definitie si criterii psihologice
Normalitate psihica: definitie si criterii psihologice
Note bibliografice

PRINCIPII FUNDAMENTALE ÎN MĂSURAREA PERSONALITĂŢII
1. Semnificatia   masurarii   cantitative   pentru   evaluarea personalitatii si nivele de cuantificare
2. Principii de cercetare fundamentale pentru  masurarea în psihologie
Fidelitatea: definitie si forme
Validitatea: definitie si forme
Viziunea contemporana asupra conceptului unificat al validitatii
Probleme esentiale puse de validitate
Strategii de cercetare
Limitele metodelor traditionale
Validitatea ca o progresiva integrare de sensuri
Fatetele validitatii
3. Principiile   interpretarii   statistice   în   analiza   datelor cuantificate
Masuri ale tendintei centrale si variabîlitatea: limite
Scoruri brute si scoruri transformate
3.3.      Modalitati   de  comparare  a   scorurilor   brute   si  a scorurilor transformate
3.4.      Etalonarea
4. Principii practice implicate în interpretarea datelor obtinute prin masurare
Utilitatea
Gradul de acceptabilitate si de adecvare
Sensibilitatea
Gradul de reflectare directa/mediata a caracteristicii de personalitate
Nonreactivitatea
Compatibilitatea instrumentului
5. Note bibliografice

O TAXONOMIE A TIPURILOR DE INSTRUMENTE DE MĂSURARE
Observatii comporatamentale
Scale individuale de rangare
Listele de alegere
Produse ale subiectului
Masuri electromecanice (tipuri de aparate)
Masuri standardizate
Note bibliografice

ALTE TIPURI DE INSTRUMENTE CUANTIFICABILE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂŢII

TEHNICA   GRILEI    DE   CONSTRUCTE   KELLY   sl   STILURILE APRECIATIVE
1. Grila de constructe (variante)
2. Interpretarea  unor  dimensiuni   ale   structurii   cognitiv  - comportamentale
TEHNICA  TESTULUI   SITUATIONAL  $1  ALTE   PROCEDURI   DE TESTARE ÎN GRUP
1. Specificul   si   importanta  acestui   tip  de  tehnici   pentru cunoasterea personalitatii si prognoza comportamentului
Testul situational si posibilitati de standardizare a situatiei de examinare si a Indicilor de interpretare
Discutia de grup fara lider si tehnica "grupului de discutie focalizata" ("focus group"): specificul acestor tehnici si continuturi posibile de cuantificat
Note bibliografice


PROBE EVALUATIVE PRIVIND ATITUDINILE, OPINIILE, VALORILE
Grile si indexuri de evaluare a eficientei în munca
Inventare de interese vocationale
Alte inventare de atitudini si orientari

METODE     DE     OBSERVARE     A     COMPORTAMENTULUI NONVERBAL
Tipuri de indici psihodiadnostici privind mimica si gestica si interpretari posibile
Indici privind miscarile oculare si interpretare
Note bibliografice

TEHNICA INTERVIULUI sl CUANTIFICAREA DATELOR

CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ
Tipuri de avize si caracterizari psihologice
Tipuri de continuturi în caracterizarile psihologice
Note bibliografice

ANEXE: EXTRASE DIN TESTELE PREZENTATE BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

IV

TEHNICILE PROIECTIVE

SPECIFICUL TEHNICILOR PROIECTIVE ÎN INTERPRETAREA PERSONALITĂŢII

ISTORIC: Repere semnificative în dezvoltarea tehnicilor proiective ASPECTE TEORETICE sl DE INTERPRETARE
O taxonomie posibila a tehnicilor proiective
Teoria psihanalitica si psihologia analitica în construirea si
interpretarea probelor proiective
Proiectia si simbolistica proiectiva
Relatia psiholog - subiect în administrarea si interpretarea datelor tehnicii proiective
Probleme de interpretare si utiiizare a datelor
Specificul administrarii si interpretarii testelor proiective Iα copii
Note bibliografice

TEHNICI DE COMPLETARE PROIECTIVĂ
Tehnica asociativ  verbala: varianta Jung
Tehnici de completare fraze si povestiri
Tehnica de completare a desenului: L.Bender
Note bibliografice

TEHNICI DE INTERPRETARE PROIECTIVĂ

1. Nivelul   paradigmatic   si   sintagmatic  în   interpretarea lingvistica
Tehnica Rorschach
Tehnica aperceptiei tematice: testul TAT, testul CAT, testul PAT NOIRE
Note bibliografice

TEHNICI DE CONSTRUCŢIE PROIECTIVĂ
Tehnica desenului tematic: testul Koch; testul om - casa - arbore
Tehnica constructiilor concrete: testul satului
Tehnica constructiilor în nisip
Note bibliografice

TEHNICI DE SELECŢIE PROIECTIVĂ

Tehnici de selectie a culorilor: testul Luscher; testul piramidei culorilor
Tehnica selectiei imaginilor: testul pulsiunilor Szondi
Note bibliografice

ANEXE: ESANTIOANE DE TESTE BIBLIOGRAFIE GENERALĂ CUPRINS GENERAL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu