marți, 24 martie 2015

COMPETENTA. Participarea de calitate la indemana oricuiAutor : Ioan Vlasin                 
Editura Unirea, Alba Iulia
Colectia
An aparitie :2013
Editia a       
Editia originala
ISBN  978-606-8298-24-5
Nr pagini :389
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 12 lei la elefant (ebook-ul)
Disponibilitate BCU


Cuprins:

Cuvânt înainte  15
Argument  17
Introducere  19
Partea I - Semnificaţii competenţă  25
   Capitolul 1. Competenţa - participare de calitate  27
Nevoia de competenţă  27
Scurt istoric al noţiunii de competenţă  30
îrfţelegerea competenţei  31
Participarea de calitate  33
Competenţa - concept integrator  35
Perspectiva integratoare  35
Perspectiva individuală  37
Perspectiva interacţiunilor  38
Aportul la ameliorarea interacţiunilor  39
Competenţă sau expertiză?  40

   Capitolul 2. Competenţă şi prezenţă  43
Puterea calmului  44
Importanţa prezenţei  46
Pierderea prezenţei  48
Cele trei cercuri ale energiei  49
Participarea şi cele trei cercuri ale energiei  52

   Capitolul 3. Competenţa - coerenţă, integrare, sens  53
Legătura coerenţă - integrare în realizarea a ceva nou  54
Importanţa coerenţei şi a integrării  .;56
Competenţă şi transdisciplinaritate  57

   Capitolul 4. Educaţia şi competenţa  63
îndepărtarea de pericolul învăţării greşite  64
Introducerea competenţei în educaţie  67
Obiecţii la abordarea centrată pe competenţă  69
Câteva răspunsuri la obiecţii  72
Exemplificări şi explicaţii la competenţe  76
Exemplul I. Conducerea automobilului  76
Exemplul II - Comunicare  77
O posibilitate de generalizare  79
Directorul şi răspunderea pentru rezultate  82

   Capitolul 5. Competenţă şi valori  85
Există competenţă fără libertate?  85
întâlnirea cu valorile  86
Binele  86
Adevărul  86
Frumosul  88
Valori complexe  89
între valorile proclamate şi cele asumate  90

   Capitolul 6. Competenţa şi relaţia stat-privat  93
Competenţa şi conducerea politică  94
Evoluţia statului spre creşterea participării  96

Capitolul 7. Competenţa în viaţa cotidiană  99
Factorul Fred - acţiunea omului competent şi împlinit  99
Alte exemple de iniţiative de tip Fred  101

   Capitolul 8. Apropierea de competenţă  103
Integrarea nevoilor şi motivaţia  103
Realizarea autonomiei şi responsabilitatea  105
Dezvoltarea măiestriei - învăţarea  107
Importanţa prietenilor  109
Iubirea şi formele ei  111
Iubirea ca ataşament  111
Iubirea ca sentiment  112
Iubirea ca dar  113
Iubire, abilităţi şi competenţă  113
Integrarea - Călătoria spre împărăţia Cerurilor  116
învăţătura mireanului despre călătorie  116
Egalitatea cu sine  117
Trei prieteni buni  117
Unitatea naturii umane  118
Prietenii nevăzuţi  119
Demers ştiinţific în organizarea propriei vieţi  119

Partea a Il-a Ameliorarea participării personale  121

   Capitolul 9. Fiziologie şi psihologie  123
I.  Specializarea emisferelor cerebrale  123
Domnul Stânga, Doamna Dreapta  126
Armonizarea utilizării creierului  127
II.  Procese primare, învăţare, sensul vieţii  128
Implicare perceptivă sau reflexivă  128
Stereotipiile şi eliminarea specificului  131
îngheţarea lumii şi învăţarea reproductivă despre obiecte....134
Alterarea gândirii şi favorizarea memelor  136
Mema - virusul minţii  137
Control de la distanţă sau responsabilitate?  139
Propriul lider  140
Suferinţa - sub transformare  145
Competenţa - calea cea mai bună spre împlinire  146
£ensul activităţii şi memoria viitorului  146

   Capitolul 10. Un alt tip de învăţare  151
Gândirea holist - dinamică  152
Educaţia şi gândirea conformistă  154
Conştient şi inconştient  155
Intuiţia  160
Un instrument necesar, la dispoziţia oricui  162
Liberul arbitru  165
Eul şi şinele  166
Dincolo de starea de flux - în preajma limitelor  168

   Capitolul 11. Jocul interior şi performanţa  171
încărcarea bateriilor  171
Eurile 1 şi 2  172
Educaţia naturală a Eului 2. Calea variabilelor  176
Justificarea demersului bazat pe urmărirea variabilelor  178
Importanţa conştientizării  178
Importanţa scopului  178
Analogie-Aglomerare sau îmbunătăţire de programe?  179
Identificarea cu Eul 1 şi dificultăţile „antrenamentului"  181
Rezistenţa la schimbare  183

Partea a IlI-a Ameliorarea interacţiunii, jocul cu ceilalţi  185

   Capitolul 12. Analiza interacţiunilor interpersonale  187
Identităţi inconştiente  187
Influenţa nebănuită a celorlalţi  189
Analiza structurală  191
Copilul  193
Adultul  194
Părintele  194
Legătura cu specializarea emisferelor cerebrale  195
Analiza tranzacţională  196

   Capitolul 13. Relaţia specială Eu -Tu  205
Iluzia asociată imaginii de sine  205
Eu - Tu - întâlnirea cu fiinţa şi cu atemporalul  206
Revelaţia prin Tu  212

   Capitolul 14. Comunicarea nonviolentă - limbajul vieţii  215
Componentele comunicării nonviolente  217
Limbaje des întâlnite  219
Limbajul de şacal  219
"Limbajul de girafă  220
Jocurile sociale şi comunicarea nonviolentă  221
Importanţa responsabilităţii  221
Schimbare de paradigmă în comunicare  222

Partea a IV-a Participarea la grupuri, jocuri colective  223

   Capitolul 15. Cultura de grup  225

   Capitolul 16. Puterea culturii  229
Repere culturale  232

   Capitolul 17. Ştiinţa despre dubla participare  235
Lumina - un fenomen de neexplicat  235
Mecanica cuantică - echilibru prin participare „discretă"  237
Abandonarea căutării de explicaţii teoretice  238
Comportament dual al particulelor  240
Rafinarea rezultatelor mecanicii cuantice  243
O înţelegere pornind de la mecanica cuantică  244
De la fizica cuantică la competenţă  245
Ecuaţia fiinţării  245
Omniprezentul dualism  247

   Capitolul 18. Filosofia  249
I.  Puterea sufletească  249
Demers ştiinţific şi persoană  249
Căderea în obiectivism  252
Energie şi putere  254
Detaşarea de instituţii, analiza culturii instituţionale  256
Ordine înăuntru sau afară?  257
Bătălia ce trebuie dusă - dualismul dinăuntru  258
Formarea caracterului, educaţia şi guvernarea corectă  262
II.  Heidegger, Eul 1, Eul 2 şi transformarea timpului în Fiinţă ...264
întâlnirea cu timpul şi cu lumea  265
Competenţa - participarea cu grijă  267
Raportare la experienţa altora  271
Imposibilul autentic laolaltă în lume  272
Despre fiinţă după Heidegger  275

   Capitolul 19. Iubirea - invitaţia la participare  279
îndrăgostirea  280
Calea relaţiei, îmblânzirea  284
Lujpta sufletelor, ajutorul unui Tu  285
Iubirea necondiţionată  290

   Capitolul 20. Religia  295
Rostul religiei  295
Păcatul, căderi în lume  297
Căderi din perspectiva Eurilor  299
Separarea de semeni datorită comparaţiilor  299
Imagine contaminată, întemeierea pe realizări  301
Căderi în grup  302
Darul iubirii  302

   Capitolul 21. Calea creştină  305
Calea prieteniei  306
Un Dumnezeu paradoxal şi smerit  308
Virtuţile iertării  312
Nobleţea  312
Beneficiile iertării  313
Compasiune şi iertare  315
A cere iertare - abandonarea Eului 1, deschiderea spre Tu....317
Un Tu desăvârşit  317
Importanţa asumării morţii, comuniune, competenţe  320
Competenţa - calitatea slujirii  322
Participare şi împărtăşire  324
Lucrarea diavolului  325

   Capitolul 22. Sinteze, analize  327
Academismul şi educaţia  328
Academism şi cultură  331
Pace între ştiinţă, filosofie, religie  335

   Capitolul 23. Literatura  337
Cartea bate filmul  338
Slujirea, competenţa ascunsă în literatură  339

Partea a V-a - Exemplificare dezvoltare competenţă  343

   Capitolul 24. Principiile lui Fred  345
Curajul de a fi tu însuţi, puterea umană manifestată  345
Principiile unui Fred - trăirea în prezent  345
Competenţa nu poate fi impusă sau învăţată ca o tehnică  349
   Capitolul 25. Implicarea reală în echipă  351
Importanţa muncii în echipă  354
   Capitolul 26. Exemplu demers concret de dezvoltare  357
Comunicarea interpersonală  357
Conversaţia culturală de fundal  358
Demersul  360
Limitele abordării dinafara sistemului  364

   Capitolul 27. Următorul nivel  367
Organizaţii generoase, regăsirea respectului autentic  367
înapoi la şcoală?  369
Umanizarea competenţei  371
O şansă pentru educaţie  376

Concluzii  379
Mulţumiri  383
Bibliografie selectivă  385


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu