marți, 31 martie 2015

CONSTIINTA

Autor : Henri Ey                
Editura Stiintifica si enciclopedica
An aparitie :1983
(Exista si editia II-a, 1998)     
Editia originala 1963
Traducere din franceza Dinu Grama
Nr pagini :420
Format 130 x 210
Anticariat
Pretul la data postarii :20 lei pret mediu pe okazii,
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd


Cuprins:

ÎN LOC DR INTRODUCERE  5
PREFAŢA la ediţia a doua franceză  20

PARTEA ÎNTÎI  - FIINŢA CONŞTIENTĂ

I  PROBLEMA DEFINIRII CONŞTIINŢEI 33
1.  Negarea conştiinţei  34
2.  Realitatea conştiinţei  35
3.  Modalităţile fiinţei conştiente   38
   A.  De la bioconştiinţă la conştiinţa omului  38
   B.  Aspectele caracteristice ale fiinţei conştiente 41
       Conştiinţa şi viaţa afectivă (sensibilitate, afecte) 42
       Conştiinţa şi experienţa realului   43
       Suprastructurile cîmpului operaţional al conştiinţei  50
       Conştiinţă şi personalitate   53
       Conştiinţa morală  55
4.Definiţia conştiinţei    57
       Fiinţa conştientă în general  58
       Cele două modalităţi ale fiinţei conştiente  60
       Structurarea fiinţei conştiente  61

II  FILOSOFIA ŞI PROBLEMA CONŞTIINŢEI   64
1.  „Datele imediate” şi structura conştiinţei la W. James şi Bergson   66
       William James    66
       Bergson    69
2.  Fenomenologia   72
       Ed. Husserl   72
       Martin Heidegger   83
3.  Gestaltpsychologie  şi structuralism    85

PARTEA A DOUA
CÎMPUL CONŞTIINŢEI SAU ACTUALITATEA TRĂIRII

I DESTRUCTURAREA CÎMPULUI CONSTIINTEI
(încercare a unei psihopatologii fenomenologice a cîmpului conştiinţei)   89
1.  Somnul şi visul   90
2.  Stările confuzo-onirice    94
3.  Stările crepusculare şi oniroide    96
4.  Experienţele delirante ale dedublării halucinatorii   99
5.  Experienţele depersonalizării   104
6.  Stările maniaco-depresive   108

II CÎMPUL CONŞTIINŢEI
(încercare a unei fenomenologii a actualităţii trăite)    116
1.  Noţiunea de „cîmp al conştiinţei”   116
2.  Descrierea fenomenologică a cîmpului conştiinţei  127
       Infrastructura conştiinţei constituite în cîmp   128
       Structura facultativă şi disponibilitatea cîmpului conştiinţei    141
       Articularea Eului cu cîmpul experienţei   145

III  NEUROBIOLOGIA CÎMPULUI CONŞTIINŢEI   151
1.  Cortexul cerebral    156
2.  Centrencefalul   170
   A.  Formaţiunea reticulata (F.R.) a trunchiului cerebral  171
   B. Talamusul şi sistemul de proiecţie difuză talamică  178
   C.  Rhinencefalul   183
3.  Dezorganizările cerebrale periodice. Somnul şi visul    192
       Neurofiziologia stării de veghe. „Arousal cortical”  195
       Neurofiziologia somnului şi a visului   201
       Transecţiunile sau leziunile cerebrale experimentale şi problema localizăm veghei şi a somnului   205
4.  Dezorganizările cerebrale paroxistice patologice (epilepsiile)  211
5.  Organizarea dinamică a creierului — cortexul, centrecefalul şi cîmpul conştiinţei   216
       „Regimurile” şi nivelurile activităţii cerebrale   217
       Actualitatea trăirii cîmpului conştiinţei şi organizarea creierului   220

PARTEA A TREIA
EUL SAU FIINŢA CONŞTIENTĂ DE SINE

I DE LA DETERIORAREA LA ALIENAREA EULUI    235
1.  Eul „caracteropat”   239
2.  Eul nevrotic   244
3.  Eul alienat    250
4.  Eul demenţial    253

II  AUTOCONSTRUCŢIA EULUI   257
1.  Teorii ale personalităţii   259
   A.  Teoriile „elementariste”. Reducerea personalităţii la determinanţi bazali     260
       Reducerea personalităţii la biotip şi la temperament. Biotipologiile    260
       Reducerea personalităţii la trăsăturile de caracter. Caracterologiile    261
       Reducerea personalităţii la cenestezie   262
       Reducerea personalităţii la „baza” sa sociogenă sau culturală   262
   B.  Teoriile dinamice ale ontogenezei şi structurii personalităţii 264
       Teorii genetice   264
       Teoria psihanalitică a genezei şi a funcţiei Eului   271
       Personologia dinamică anglo-saxonă   286
       Teoriile structuraliste germane    288
   C.  Concepţii personaliste şi antropologice ale persoanei  290
2.  Construcţia şi organizarea structurală a Eului (Procesul de construcţie a persoanei)     295
   A.  Ontogeneza Eului    296
       Formarea Eului ca subiect al cunoaşterii    298
       Constituirea „lumii” Eului  302
       Conceperea personajului    304
       Autonomia caracterului    305
   B.  Structura dinamică a  Eului    306
       Axa şi traiectoria axiologică a persoanei (Sistemul de valori al Eului)   307
       Structurile implicite ale persoanei   309
       Istoricitatea Eului  314
3.  Eul şi cîmpul conştiinţei. Raporturile lor de reciprocitate şi de subordonare    316

PARTEA A PATRA
INCONŞTIENTUL

PROBLEMA INCONŞTIENTULUI    319
1.  Fenomenele inconştiente   320
       Inconştientul şi cîmpul conştiinţei    321
       Inconştient şi personalitate    324
       Manifestările psihopatologice ale  Inconştientului   326
       Negarea şi afirmarea teoretică a Inconştientului  327
       Teoria freudiană a Inconştientului  335
       Teoria refulării    336
       Inconştientul şi aparatul psihic  345
       Natura inconştientului  349

PARTEA A CINCEA
DEVENIREA CONŞTIENTA
(Organizarea psihică şi problema valorilor umane)

1.  Inconştientul ca proprietate a fiinţei noastre conştiente 358
2.  Structura dinamică a psihismului şi dialectica negativului cu pozitivul  362
       Structura pozitivă a Inconştientului şi negativitatea structurilor fiinţei noastre conştiente implicate în noţiunea de integrare   363
       Funcţia negativităţii fiinţei conştiente (Integrarea sistemului realităţii)  370
       Pozitivitatea radicală a Inconştientului   379
       Devenirea conştientă (Limbajul ca mediu al vieţii psihice) 389
3.  încadrarea inconştientului de către fiinţa noastră conştientă şi problema morală  404
4.  Cîmpul psihiatriei şi alienarea fiinţei noastre conştiente  408

BIBLIOGRAFIE 413    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu