duminică, 29 martie 2015

DESPRE COPII ANXIOSI, TRISTI SI NELINISTITI

Autor : Henning Kohler                
Editura Univers Enciclopedic Gold
Colectia Parenting
An aparitie :2001, 2013
Traducerea Traian Hrab
ISBN  978–606–8358–82-6
Nr pagini :196
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :24 lei la Editura,20,59 lei la elefant ,14,40 lei la librarie.net
Download pdf (editia 2001) pe scribd


Descrierea editurii:
„Tema cărţii este aşa-numita «maturizare a simţurilor bazale». Această temă este examinată prin prisma psihologiei antroposofice a dezvoltării şi, pornind de aici, este apoi aprofundată în continuare, în aşa fel încât se conturează un fel de tipologie a trăsăturilor comportamentale caracteristice copilului, din care se pot trage anumite concluzii, pot fi relevate anumite consecinţe directe pentru practica educaţiei. Cu toate că în prezenta lucrare se vorbeşte şi despre aceste consecinţe, a fost departe de mine gândul de a scrie o carte de reţete pedagogice. Se va vedea că, dimpotrivă, pentru mine a fost important să îndemn părinţii să depună o muncă de cunoaştere şi de descoperire independentă şi să încurajez încrederea acestora în propria lor capacitate de a acţiona, chiar şi în situaţii mai dificile. Cele mai fericite momente ale meseriei mele de terapeut-pediatru şi de consilier în probleme de educaţie sunt acelea când pot să închei o şedinţă spunând părinţilor următoarele cuvinte: «Acum nu mai aveţi nevoie de mine.» Cea mai importantă misiune a consilierii în probleme de educaţie este aceea de a realiza împreună cu părinţii antropologia pedagogică.”
Henning Köhler
Cuprins:

Cuvânt înainte   9
1. Probleme fundamentale ale unei practici educative spirituale   13
Ajutor venit din noapte   14
Răspunde îngerul?   18
Întrebările paznicului podului   23
Atunci când trupul este prea rece pentru suflet...    26
Cap rece şi inimă caldă   29
Ce este „educaţia morală”?   33
Procesul de percepţie ca proces creator cosmic   36
Imitaţia şi năzuinţa de a asimila binele   39
2. Pe urmele simţului vieţii   43
Observaţii preliminare   43
Despre „starea de tihnă primordială”   44
Observaţii pe marginea dificilei teme a „simţului vieţii”   48
Starea de veghe pozitivă, liniştită şi „principiul cosmic al bunătăţii”   51
Ritmuri de viaţă şi încredere în existenţă   54
Copilul neliniştit-nervos   57
Cultivarea simţului vieţii ca eliberare a respiraţiei   62
Educaţie şi autoeducaţie: toleranţa   65
3. Pe urmele simţului tactil   72
Pielea ca organ de simţ   72
Despre caracteristica percepţiei tactile   74
„A fi pătruns de sentimentul divinului”   77
Simţ tactil şi interes faţă de lume: diferenţă, rezonanţă, evidenţă   80
Antropologie şi practică a educaţiei   82
Ce înseamnă „a înţelege…”?   84
Relaţia iubitoare cu lumea   87
Apropiere şi vulnerabilitate   90
„Sinea trupească limitată în spaţiu”   93
Despre sosirea pe Pământ   95
Educaţie şi autoeducaţie: atenţia plină de grijă   99
Trauma latentă a copilului anxios   103
Simţuri trupeşti şi simţuri sociale – despre anxietăţile dobândite   107
Copilul anxios-timid: observaţii   111
Pregătiri pentru somn şi pentru începutul zilei   116
Educaţie şi autoeducaţie: „privirea pozitivă”   118
Copilul anxios-timid: alte observaţii   121
Sinteză: despre modul în care trebuie să ne purtăm cu copiii neliniştiţi şi cu copiii anxioşi   124
4. Pe urmele simţului mişcării şi simţului echilibrului   128
Observaţii preliminare   128
„Percepere a propriului element sufletesc liber”   130
„Sentimentul autonimităţii”   132
Compozitorul ascuns   135
Despre acordajul sufletesc fin   140
Formă a mişcării – formă sufletească   143
Empatie şi compasiune   144
Concluzii false – despre condiţii mai dificile de dezvoltare   146
Copilul trist-visător: despre caracteristicile tulburărilor latente ale simţului mişcării   150
Substratul: deficienţele imitaţiei în copilăria timpurie   154
Atins de înger: dorurile inconştiente ale copilului   156
Despre modul în care trebuie să ne purtăm cu copiii trişti-visători   158
Limbaj format – gest plin de sens   161
Educaţie şi autoeducaţie: puterea compasiunii   163
Simţul echilibrului   167
Eliberarea braţelor şi a mâinilor   171
Simţ al echilibrului şi putere de a emite judecăţi   174
Echilibru sufletesc şi simţ al dreptăţii   177
„Darul de preţ al mersului”: despre rolul conducător al simţului echilibrului   183
Echilibru sufletesc şi sentiment al propriei valori   186
Sinteză: linii călăuzitoare referitoare la copiii trişti-visători  190
Cuvânt de încheiere: pedagogie şi etică   191
 
Bibliografie   193

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu