miercuri, 18 martie 2015

DICTIONAR ENCICLOPEDIC DE COMUNICARE SI TERMENI ASOCIATI


Autor : Marian Petcu (coord)              
Editura C.H. Beck
Colectia Lexicon juridic
An aparitie :2014
ISBN 978-606-18-0362-0
Nr pagini :576
Format 165 x 235
Pretul la data postarii : 84,15 lei la Editura, 94 lei la emag, 89,10 lei la librarie.netDescrierea editurii:

Despre lucrare

Cititorul se află în faţa primei lucrări de acest tip în România. Abordările pluridisciplinare, inter şi transdisciplinare ale comunicării au un rol important în formarea noilor generaţii de adulţi, care descoperă performanţele şi limitele în domeniul comunicării, limbajele şi mecanismele specifice. Ideea unui dicţionar de termeni din zona comunicării a prins contur în anul 1997 şi se concretizează în 2014, după mulţi ani de cercetare şi perseverenţă.

Dicţionarul în cifre
  • este realizat de 50 specialişti
  • sunt reprezentate 22 de universităţi, 2 institute de cercetare, precum şi instituţii mass media din 8 ţări
  • conţine aproximativ 800 de concepte/termeni
  • au fost utilizate peste 1.500 de surse bibliografice – monografii, publicaţii seriale, rapoarte de cercetare
Din cuprins

Dicţionarul cuprinde termeni din: jurnalism, publicitate, relaţii publice, sociologia comunicării, comunicare politică, psihologia comunicării, marketing, redactare, mass media, noile tehnologii de comunicare, analiză, argumentare, retorică, cercetarea comunicării, modele ale comunicării, audienţă, comunicare interpersonală, discurs, comunicare socială, persuasiune, comunicare publică, influenţă socială, manipulare, propaganda, studii culturale, dreptul comunicării

Puncte forte
  • abordare pluridisciplinare, inter şi transdiciplinare a comunicării
  • colectiv internaţional de specialişti
  • selecţie atentă a termenilor relevanţi cu accent pe zona de cercetare a comunicării
  • definiţii însoţite de explicaţii pertinente şi utile
  • numeroase surse bibliografice
Despre coordonator

Dl. Marian Petcu este licenţiat în Jurnalism, doctor în Sociologie. Conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare. Titular al cursurilor Introducere în Teoriile Comunicării, Metode de Cercetare, Istoria presei române. Membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, L'Union Internationale de la Presse Francophone, al Institutului Cultural Balcanic, Societăţii Presei şi a Ziariştilor Francofoni.

Public ţintă

DEC a fost gândit pentru studenţi, dar se adresează în egală măsură practicienilor şi formatorilor din domeniile jurnalism, publicitate, relaţii publice, sociologie, psihologie, drept, antropologie, filologie, marketing, ştiinţe militare etc

Lista conceptelor/termenilor:

A pag 1
ABDUCŢIE/ ACCES LA INFORMAŢII/ ACROŞĂ/ ACT DE LIMBAJ/ ACTIVE WATCH (Agenţia de monitorizare a presei)/ ACTUALITATE/ ACŢIUNE FILANTROPICĂ (Corporate Philantropy)/ ADEVĂR/ ADITIV/ ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund/ ADVERTORIAL/ AFGANISTANISM/ AFIŞ/ AGENDA/ AGENDA SETTING/ AGENŢIE DE PR/ AGENŢIE DE PRESĂ/ AGENŢIE DE PUBLICITATE/ AGRESIUNE/ ALITERAŢIE/ ALTERITATE/ AMFIBOLIE/ ANALIST/ ANALIZA CALITATIVĂ A DATELOR/ ANALIZA CONVERSAŢIEI/ ANALIZA DISCURSULUI/ ANALIZA DOCUMENTELOR SOCIALE/ ANALIZA REŢELELOR SOCIALE/ ANALIZĂ (jurnalism)/ ANALIZĂ/ ANALIZĂ DE CONŢINUT/ ANALIZĂ DRAMATURGICĂ/ ANALIZĂ FILMICĂ/ ANALIZĂ SECUNDARĂ/ANALIZĂ SWOT (CDOA)/ ANALIZĂ TRANZACŢONALĂ/
ANCHETA JURNALISTICĂ/ ANCHETĂ (metodă)/ ANGAJAMENT/ ANTITEZĂ/ ANTROPOLOGIA COMUNICĂRII (etnografia comunicării)/ ANTROPOLOGIA MASS-MEDIA/ ANTROPOLOGIE/ ANTROPOLOGIE CULTURALĂ/ ANUNŢ PUBLICITAR/ ANUNŢĂTOR/APOLOGIE/ ARGUMENT/ ARGUMENTARE/ ARGUMENTARE (structuri de argumentare)/ ARHEOLOGIA CUNOAŞTERII (“archaeology of knowledge”)/ ARHETIP/ ARIE (difuzare/acoperire)/ ARTEFACT SOCIAL/ ARTICOL/ ARTICOL CRITIC/ ASOCIAŢIA FORMATORILOR DIN JURNALISM ŞI COMUNICARE/ ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE COMUNICARE (International Community Association)/ ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE PUBLICITATE (International Advertising Association)/ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE COMUNICARE (National Communication Association)/ ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE INDOOR ADVERTISING (ARIA)/ ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI (ARIP)/ ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PUBLICITATE EXTERIOARĂ (ARPE)/ ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE RELAŢII PUBLICE (ARRP)/ ASOCIAŢIA ZIARIŞTILOR INDEPENDENŢI DIN ROMÂNIA (AZIR)/ ATACUL TEXTULUI JURNALISTIC/ ATITUDINE/ ATRACTOR BIZAR/ ATRIBUIRE (jurnalism)/ AUDIENŢĂ/ AUDITUL COMUNICĂRII/ AUTOCENZURĂ AUTOR/ AUTOREGLEMENTARE/ AVIZ/ AXIOMELE COMUNICĂRII


B pag 42
BACKGROUND/ BANNER ONLINE (banner web)/ BARTHES, Rolland/ BAUDRILLARD, Jean/ BAZĂ DE DATE/ BERKMAN CENTER, HARWARD/ BERNAYS, Edward Louis/ BIBLIOGRAFIE/ BIBLIOTECA DIGITALĂ/ BIG BROTHER/ BIOGRAFIE/ BIROU DE PRESĂ/ BLOCAJ PERCEPTUAL/ BLOCKBUSTER/ BLOG/ BLUETOOTH/ BOILER PLATE/ BOURDIEU, Pierre/ BRAINSTORMING/ BRAND/ BRAND (istoric)/ BRAND INSTITUŢIONAL/ BRAND MANAGEMENT/BRAND MANAGER/ BRANDING/ BRANDING (istoric)/ BRANDING SENZORIAL/ BRAT (Biroul Român de Audit Transmedia)/ BRAUDEL, Fernand/ BREAKING NEWS/ BRIEFING/ BRIEFING DE PRESĂ/ BROADBAND/ BROADBAND COMMUNICATION/ BROADCAST/ BULETIN/


C pag 64
C.U.R.S/ CADRU/ CALIBRARE/ CALOMNIE/ CAMPANIA DE PR/ CAMPANIA DE PR POLITIC/ CAMPANIA DE PUBLICITATE/ CAMPANII DIGITALE/ CAPITALUL UNUI BRAND/ CAPTAREA BUNĂVOINŢEI/ CASETĂ/ CATARSIS/ CAUSE PROMOTION (promovarea unei cauze)/ CAUSE-RELATED MARKETING (marketing legat de o criză)/ CELULĂ DE CRIZĂ/ CENTRU DE PRESĂ/ CENTRUL PENTRU JURNALISM INDEPENDENT/ CENTRUL ROMÂN PENTRU JURNALISM DE INVESTIGAŢIE (CRJI)/ CENZURĂ/ CERCETARE/ CERCETARE A COMUNICĂRII/ CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ/ CERCETARE CALITATIVĂ (etapele)/ CERCETARE CALITATIVĂ ÎN PUBLICITATE (metode)/ CERCETARE CANTITATIVĂ ÎN PUBLICITATE (metode)/ CERCETARE COMPARATIV-ISTORICĂ/ CERCETARE DE MARKETING/ CERCETARE DE PIAŢĂ/ CERCETARE DESCRIPTIVĂ/ CERCETARE EXPLICATIVĂ/ CERCETARE PUBLICITARĂ/ CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques)/ CHESTIONAR/ CHESTIONAR ONLINE/ CICLU DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI/ CITARE/ CLARITATE/ CLASIFICARE/ CLASIFICAREA BRANDURILOR/ CLAUZĂ DE CONŞTIINŢĂ/ CLIP PUBLICITAR/ CLIŞEU/ CLUBUL ROMÂN DE PRESĂ/ COD/ COD DEONTOLOGIC/ CODARE FACIALĂ (Facial Coding)/ CODARE-DECODARE ; MODELUL STUART HALL/ CODIFICARE/ COERENŢĂ/ COLUMNĂ/ COMENTARIU/ COMMON KNOWLEDGE-MEDIU COGNITIV/ COMPANY PROFILE (profilul companiei)/ COMPETENŢA ÎN COMUMICAREA NONVERBALĂ - COMPETENŢA NONVERBALĂ/ COMPETENŢĂ (corelat cu performanţă)/ COMPETENŢĂ DE COMUNICARE/ COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ/ COMPETENŢĂ PRAGMATICĂ/ COMPETIŢIE/ COMPORTAMENT DE CUMPĂRARE/ COMPORTAMENT MORAL (în cercetare)/ COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI/ COMPREHENSIUNE SOCIOLOGICĂ A SITUAŢIEI COMUNICAŢIONALE/ COMUNICARE/ COMUNICARE - CULTURĂ (relaţia)/ COMUNICARE (analiză etimologică)/ COMUNICARE “BIO INSPIRED”/ COMUNICARE CORPORATIVĂ/ COMUNICARE DE MASĂ/ COMUNICARE EFICIENTĂ (Effective Communication)/ COMUNICARE EXTERNĂ/ COMUNICARE FATICĂ/ COMUNICARE GENERALIZATĂ/ COMUNICARE INTEGRATĂ/ COMUNICARE INTERCULTURALĂ/ COMUNICARE INTERNĂ/ COMUNICARE INTERPERSONALĂ/ COMUNICARE ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ/ COMUNICARE NONVERBALĂ/ COMUNICARE PARADOXALĂ/ COMUNICARE PARAVERBALĂ/ COMUNICARE PERFORMATIVĂ/ COMUNICARE PSIHOTICĂ („nebunia în doi”)/ COMUNICARE SIMBOLICĂ/ COMUNICARE SOCIALĂ/ COMUNICARE VIZUALĂ/ COMUNICAT DE PRESĂ/ COMUNICAŢII MOBILE/ CONCENTRAREA MASS-MEDIA/ CONCEPT/ CONCERTARE/ CONECTOR/ CONFERINŢĂ DE PRESĂ/ CONFLICT/ CONFORMISM/ CONOTAŢIE/ CONSILIER DE PR/ CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI (CNA)/ CONSTRUCTIVISM/ CONSTRUCŢIA OBIECTULUI (construction de l’objet)/ CONSTRUIREA SOCIALĂ A REALITĂŢII/
CONSUMATOR/ CONTAGIUNEA IDEILOR (modelul epidemiologie)/ CONTEXT/ CONTEXTE CONSTITUTIVE ALE COMUNICĂRII/ CONTRACT DE EDITARE/ CONTRACT DE LOBBY/ CONTRAFACTUAL/ COOPERARE/ COPY STRATEGY/ COPYRIGHT (drept de autor)/ COPYWRITTER/ CORESPONDENŢA SPECIALĂ/ CORESPONDENŢĂ/ CORPORATE PHILANTHROPY/ CORPORATE SOCIAL MARKETING (marketing social)/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)/ CORPORAŢIE/ CORPUS/ COTIDIAN/ CREATIVITATE ÎN PUBLICITATE/ CRITIC (curent)/ CRITICA RETORICĂ (Rhetorical Criticism)/ CRIZA DE COMUNICARE/ CRIZĂ DE IMAGINE/ CRONICĂ/ CUANTIFICARE/ CULTURA MEDIA/ CULTURA TECHNO/ CULTURĂ/ CULTURĂ (clasificare)/ CULTURĂ DE MASĂ (istoric)/ CULTURĂ DE MASĂ/ CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ/ CULTURĂ VIZUALĂ/ CURENT EMPIRIC - CURENT CRITIC/ CURRICULUM VITAE/ CUVINTE CAPCANĂ/ CYBERPUNK/


D pag 154
DATA JOURNALISM/ DATE/ DEFĂIMARE/ DELICT DE OPINIE/ DEMOCRAŢIE/ DENOTAŢIE/ DEONTOLOGIE/ DEPARTAMENT DE PR/ DEPEŞĂ DE AGENŢIE. STRUCTURA. I/ DEPEŞĂ DE AGENŢIE. STRUCTURA. II/ DEPOZIT LEGAL (de documente)/ DEREGLEMENTARE PIEŢEI AUDIOVIZUALE/ DESCRIERE/ DESENSIBILIZARE/ DESIGN WEB/ DEZBATERE ACADEMICĂ (Debate)/ DEZBATEREA/ DEZBATEREA (audiovizual)/ DEZINFORMARE/ DEZMINŢIRE/ DEZVOLTARE DURABILĂ/ DIALOG/ DIPLOMAŢIE PUBLICĂ/ DISCURS/ DISCURSUL URII (Hate Speech)/ DISONANŢĂ COGNITIVĂ/ DISTORSIUNE PERCEPTUALĂ/ DISTRESS (Distres)/ DIVIZIUNEA DIGITALĂ/ DOCUDRAMA/ DOCUMENT/
DOCUMENT MULTIMEDIA/ DOCUMENT SOCIAL/ DOCUMENTAR DE TELEVIZIUNE/ DOCUMENTARE/ DOSAR DE PRESĂ/ DOSAR TEMATIC/ DOUBLE BIND (dubla constrângere)/ DRAMATURGIE SOCIALĂ/ DREPT - INFORMATICĂ (raportul dintre)/ DREPT DE AUTOR/ DREPT LA REPLICĂ/RECTIFICARE/ DREPTUL COMUNICĂRII/

E pag 176
E- BOOK (cărţi electronice)/ E PROTEST/ ECHILIBRU (jurnalism)/ ECHIPĂ TV/ ECHIVOCAŢIE/ ECO, Umberto/ ECONOMIA MASS-MEDIA/ ECONOMIA POLITICĂ A MASS-MEDIA/ EDITOR/ EDITOR DE IMAGINE/ EDITORIAL/ EDITORIALIST/ EDUCAŢIE DIGITALĂ (Digital Literacy)/ EFECT AL COMUNICĂRII/ EFECTE ALE MASS-MEDIA ASUPRA COPIILOR/ EFECTE SPECIALE/ EFECTUL “CSI”/ EFECTUL “PYGMALION” (efectul Roshenthal)/ EFECTUL “FLUTURE”/ EFECTUL A TREIA PERSOANĂ/ EFECTUL FALSULUI CONSENS/ EFECTUL MERTON (profeţia autorealizatoare)/ E-LEARNING/ E-MAIL/ EMBARGO/ EMISIUNE RADIO/ EMPATIE/ EMPIRIC (curent)/ ENTIMEMĂ/ ENUNŢARE/ EPISOD/ EPISTEMOLOGIA COMUNICĂRII/ EPISTEMOLOGIE/ ESEU/ EŞANTION/ EŞANTIONARE/ ETHOS - LOGOS - PATHOS/ ETICĂ/ ETICĂ A CERCETĂRII/ ETNOGRAFIA COMUNICĂRII/ ETNOMETODOLOGIE/ ETOLOGIE/ EURISTIC/ EUSTRESS (Eustres)/ EVALUARE DE BRAND/ EVAZIUNE/ EVENIMENT/ EVENIMENT (relaţii publice)/ EVENT PLANNING (planificare de evenimente)/ EXCLUSIVITATE (drept de)/


F pag 203
FACTUALITATE (istoria comunicării)/ FAPT DIVERS/ FEATURE/ FEEDBACK/ FEEDF ORWARD/ FEREASTRA LUI JOHARI/ FILM/ FILMARE/ FILME ULTRA-VIOLENTE/ FILOSOFIA COMUNICĂRII/ FINALUL TEXTULUI JURNALISTIC/ FLASH/ FLASH MOB/ FLUX/ FLUX DE AGENŢIE/ FOCUS GRUP/ FOILETON/ FOLKSONOMIE/ FOLLOW-UP/ FORMAT/ FORMAT DE RECLAMĂ/ FORMAŢIUNE DISCURSIVĂ/ FORME SIMBOLICE/ FOTOGRAFIA DE PRESĂ (roluri)/ FOTOTECĂ/ FRAMING (încadrare/cadraj)/ FUNCŢII ALE COMUNICĂRII/ FUNCŢIILE LIMBAJULUI/ FUNCŢIONALISM/

G pag 221
GÂNDIRE LATERALĂ/ GATEKEEPER/ GAZETĂ/ GEN/ GENOLECT/ GENURI JURNALISTICE (clasificare)/ GENURI JURNALISTICE DE FANTEZIE/ GENURI JURNALISTICE DE UMOR/ GERBNER, George/ GEST/ GESTIONAREA CONFLICTELOR/ GESTIONAREA PARAGRAFULUI/
GLOBALIZARE/ GLOBALIZARE (istoric)/ GNOSEOLOGIE/ GOFFMAN, Erving/ GOOGLE/ GRAFICĂ/ GRAFICĂ DIGITALĂ/ GROSS, PETER/ GROUPTHINK („gândire contaminată” sau „efect de turmă”)/ GRUP DE INTERES/ GUERRILA MARKETING/ GUVERNAMENTALISM (Governamentality)/

H pag 237
HABERMAS, Jürgen/ HABITUARE/ HAPTICA/ HAVAS, Charles Louis/ HEGEMONIE/ HERMENEUTICĂ/ HIPERMEDIA/ HIPERTEXT/ HOLISM/ HORKHEIMER, Max/ HOT STOCK/


I pag 243
I.M.A.S/ I.R.S.O.P/ ICON - ICONIC/ ICONOGRAFIE/ IDENTITATE/ IDENTITATE CORPORATIVĂ/ IDENTITATE VIZUALĂ/ IDENTITATEA VIZUALĂ A BRANDULUI/ IDEOGRAFIE/ IDIOLECT/ IMAGINE A/ IMAGINE B/ IMAGINEA ACTORULUI POLITIC/ IMAGINEA MĂRCII/ IMAGINEA PUBLICITARĂ/ IMAGISTICĂ GENERATĂ PE COMPUTER/ IMPERIALISM CULTURAL/ IMPLICIT/ INDEX - INDICE/INDICE - INDICIALITATE/INDUCŢIE/ INDUSTRIE CULTURALĂ (teoria)/INFLUENŢĂ/ INFLUENŢĂ SOCIALĂ/ INFORMAŢIE/ INJURIE INSULTĂ/INSINUARE/ INSTITUTUL EUROPEAN DE COMUNICARE COMERCIALĂ [European Institute of Commercial Communication (Edcom)]/ INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ/ INTERACŢIONISM SIMBOLIC/INTERACŢIUNE VERBALĂ/ INTERDISCIPLINAR - TRANSDISCIPLINAR/ INTERNET (Reţele Interconectate) A/ INTERNET B/ INTERNET MEME/ INTERPRETARE/ INTERSUBIECTIVITATE JURNALISTICĂ/ INTERTEXT - INTERTEXTUALITATE/ INTERTITLU/ INTERVIU/ INTERVIU “DE TRAGERE LA RĂSPUNDERE” (accountability interview)/ INTERVIU DE ANGAJARE/ INTERVIU DIRECTIV/ INTERVIU NEDIRECTIV/ IPOTEZĂ/ IRONIE/ ISTORIA PRESEI - JURNALISMULUI/ ISTORIE SOCIALĂ/


Î pag 272
ÎN DIRECT (Live)/ ÎNCRUCIŞAREA SURSELOR/ ÎNSEMNARE DE CĂLĂTORIE/

J pag 273
JAKOBSON, Roman/ JOC DE LIMBAJ/ JOCURI VIDEO/ JOURNAL OF MEDIA RESEARCH/ JURNAL DE ŞTIRI/ JURNALISM/ JURNALISM CULTURAL/ JURNALISM DE INVESTIGAŢIE/ JURNALISM DE OPINIE/ JURNALISM DE REVERENŢĂ/ JURNALISM FEMININ/ JURNALISM NARATIV - NARATIVIZAREA INFORMĂRII/ JURNALISM ONLINE/ JURNALISM SPECIALIZAT/ JURNALISMUL AMATORILOR/ JURNALISMUL GROSSROOTS/ JURNALISMUL WEB/ JURNALIST/ JURNALIST DE AGENŢIE/

K
pag 283
KATZ, Elihu/ KINEME/ KINEZICĂ/

L pag 285
LAZARSFELD, Paul Felix/ LEAD/ LEAD AMÂNAT/ LEADERSHIP/ LECTURĂ NONŞALANTĂ/ LEGEA ALTERNANŢEI (jurnalism)/ LEGISLAŢIA AUDIOVIZUALULUI/ LEWIN, Kurt Zadek/ LIBERTATEA DE COMUNICARE (de exprimare)/ LIDER/ LIDER DE OPINIE/ LIMBAJ/ LIMBĂ DE LEMN/ LIPPMANN, Walter/ LOBBY/ LOGO/ LOGOS/ LOGOTIP/ LOISIR/ LURKER/

M pag 297
MALE GAZE/ MANAGEMENTU PERCEPŢIILOR/ MANAGEMENTUL COMUNICĂRII/ MANAGEMENTUL IMPRESIEI/ MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR/ MANIFEST LITERAR/ MAPĂ DE PRESĂ/ MARCĂ - BRAND/ MARCUSE, HERBERT/ MARKET SHARE (cota de piaţă)/
MARKETING/ MARKETING SOCIAL (corporate social marketing)/ MARKETING VIRAL/ MARKTING DIRECT/ MARTOR/ MASĂ/ MASHUP JOURNALISM/ MĂSURARE A AUDIENŢEI PRESEI/ MĂSURAREA AUDIENŢEI/ MĂSURAREA AUDIENŢEI RADIO/ MĂSURAREA AUDIENŢEI TV/ McLUHAN, Herbet Marshall/ MEAD, George Herbert/ MECENAT/ MEDIA 2.0/ MEDIA EVENTS/ MEDIA MALAISE/ MEDIAMESONGES (Minciuni mass media)/ MEDIASIND/ MEDIATIZAREA SOCIETĂŢII/ MEDIERE METAFORICĂ/ MEDII DIGITALE/ MEDIOLOGIE/ MEDIU OFFLINE/ MEDIU ONLINE/ MEMORIE/ MEMORII/ MERTON, K. Robert/ MESAJ PUBLICITAR ONLINE/ MESAJ SUBLIMINAL/ MESAJ VIRAL/ META ANALIZĂ/ METAFORĂ - METONIMIE/ METAISTORIE/ META-MEDIA/ METAMESAJ - METACOMUNICARE/ METODE CALITATIVE/ METODE CANTITATIVE/ METODE PROPAGANDISTE/ METODOLOGIE/ MIJLOACE DE COMUNICARE/ MINUTUL DE AUR (Peak audience)/ MISIUNIEA SERVICIILOR PUBLICE DE RADIO-TELEVIZIUNE/ MIŞCĂRI SOCIALE/ MIT/ MIT ŞI COMPETENŢĂ SOCIALĂ/ MIX DE MARKETING/ MIXUL DE PROMOVARE/ MOBILIZARE (teoriile)/ MOCKUMENTAR/ MODEL DE COMUNICARE/ MODEL TRISTADIAL DE PR POLITIC/ MODELUL GENERAL AL AGRESIUNII/ MODELUL PREOCUPĂRILOR BILATERALE/ MONITORIZARE/ MONITORIZAREA PRESEI/ MONOGRAFIE/ MONTAJ/ MORENO, Jacob Levi/ MOSCOVICI, Serge/ MOUTURE/ MUCCHIELLI, Alex/ MULTIMEDIA/ MULTIMEDIATIZARE/


N pag 333
NECROLOG/ NEGOCIERE/ NEUROIMAGING (neuroimagistică)/ NEUROMARKETING/ NEUTRALITATE/ NEW MEDIA/ NIVELURI ALE INFORMĂRII/ NOMOTETIC/ NOT FOR ATTRIBUTION/ NOTĂ CULTURALĂ/ NOTORIETATE/ NOUL SPAŢIU PUBLIC sau SFERĂ PUBLICĂ MEDIATICĂ/ NOUTHESIE/ NUVELĂ-VESTE-ŞTIRE/

O pag 346
ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor)/ OFF THE RECORD/ OGILVY, David Mackenzie/ ON THE RECORD/ OPERATOR DE IMAGINE (cameraman)/ OPERĂ/ OPINIE/ OPINIE PUBLICĂ/ OPINION (L') PUBLIQUE N' EXISTE PAS/

P
pag 347
PALMER, Michael/ PAMFLET/ PAPARAZZO/ PARADIGMĂ/ PARADOX/ PARADOXUL FICŢIUNII/ PARAGRAF/ PARALIMBAJ/ PARALOGISM/
PARANOMAZĂ - PARONOMASIE/ PAY-PER-CLICK (PPC)/ PEDAGOGIA RECEPTĂRII MEDIA/ PEIRCE, Charles Sanders/ PERIODIC/ PERSONAL BRANDING (imagine personală/brand personal)/ PERSUASIUNE/ PIRAMIDA INVERSATĂ/ PIRAMIDA NEVOILOR/ PLAGIAT/ PLAN DE MARKETING/ PLAN DE MEDIA/ PLAN MEDIA/ PLANIFICARE STRATEGICĂ/ PLANUL TEXTULUI JURNALISTIC/ PLASARE DE PRODUSE (AV)/ POLARIZAREA IMAGINILOR/ POLITEŢE/ POPULAŢIE STATISTICĂ/ POPULISM/ PORTET (agenţie)/ PORTRET/ POST DE TELEVIZIUNE/ POSTMODERNISM/ POSTPRODUCŢIE/ POSTSINCRONIZARE/ POSTURĂ/ POVESTIREA - ISTORIA VIEŢII/ POZITIONARE/ POZIŢIONARE DE PRODUS/ PR AL SĂNĂTĂŢII/ PR COMERCIAL / SERVICII/ PR CULTURAL/ PR POLITIC/ PR SPORTIV/ PRACTICI JURNALISTICE/ PRAGMATICA INTERPRETĂRII/ PRAGMATICĂ/ PREPRODUCŢIE/ PRESA MAGAZIN/ PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE/ PRIMA PAGINĂ/ PRIME TIME/ PRIMING (efectul de)/ PROBA VERITĂŢII/ PROCES VERBAL/ PRODUCT PLACEMENT (plasare de produse)/ PRODUS/ PRODUSE ALE AGENŢIEI DE PRESĂ/ PROFUNZIME DE CÂMP/ PROMOVARE A PRODUSELOR/ PROMOVARE A VÂNZĂRILOR/ PROPAGANDĂ/ PROPAGANDĂ (istoric)/ PROPAGANDĂ-PERSUASIUNE/ PROTECŢIA PORTRETULUI/ PROTOCOL/ PROXEMICĂ/ PROXIMITATE CULTURALĂ/ PSEUDOEVENIMENT/ PUBLIC/ PUBLIC SERVICE BROADCASTING/ PUBLIC VALUE TEST (PVT)/ PUBLIC(URI)/ PUBLICIST - PUBLICISTICĂ/
PUBLICITATE/ PUBLICITATE (termen juridic)/ PUBLICITATE / RECLAMĂ (etimologie)/ PUBLICITATE DE GUERRILLĂ/ PUBLICITATE NECONVENŢIONALĂ/ PUBLICITATE ONLINE/ PUBLICITATE SUBLIMINALĂ/ PUBLICITATE TIP MOMEALĂ/ PULITZER, Joseph/ PULSAŢIE/ PURTĂTOR DE CUVÂNT/

Q pag 390
Q&A LIST (catalog întrebare-răspuns)/


R pag 391
RADIODIFUZOR/ RATING (punct de)/ RĂSPUNDERE/ REACTANŢĂ (Reactance Theory)/ REALITATE AUGMENTATĂ/ REALITY TV/ RECENZIA/ RECLAMĂ/ REDACTARE/ REDACTARE PENTRU WEB/ REDACŢIE/ REDUCERE LA ABSURD/ REDUNDANŢĂ ŞI ENTROPIE/ REFERAT/ REFERENT/ REFERINŢĂ/ REFEUDALIZAREA SFEREI PUBLICE/ REGULA CELOR 30 DE CUVINTE/ RELATARE/ RELAŢII PARA-SOCIALE/ RELAŢII PUBLICE (PR)/ RELAŢII PUBLICE ÎN PUBLICITATE/ RELAŢII PUBLICE ONLINE/ REPORTAJ/ REPORTAJ DE ATMOSFERĂ/ REPORTAJ FEATURE/ REPORTAJ GONZZO/ REPORTER/ REPORTER, A RAPORTA/ REPREZENTARE MEDIATICĂ/ REPREZENTARE MENTALĂ/ REPREZENTĂRI SOCIALE/ REPUTAŢIE ORGANIZAŢIONALĂ/ RESEARCH 2.0/ RETORICĂ/ RETORICĂ CONTEMPORANĂ/ REUTER, Paul Julius/ REVISTA PRESEI/ REVISTA ROMÂNĂ DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE/ REVISTA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI/ REVISTA ROMÂNĂ DE JURNALISM ŞI COMUNICARE/ REVISTA TRANSILVANĂ DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII/ REVISTĂ/ REZUMAT/

S pag 413
SCALĂ (de măsurare)/ SCENA ENUNŢĂRII/ SCENARIU/ SCENĂ/ SCOOP/ SEBEOK, Thomas Albert/ SECRETUL SURSEI DE INFORMARE/
SECVENŢĂ/ SEGMENTAREA CONSUMATORILOR/ SEMIOTICĂ/ SEMN/ SEMNIFICANT/ SEMNIFICAT/ SEMNIFICAŢIE/ SENS/ SERVICII PUBLICE DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE/ SFERA PUBLICĂ EUROPEANĂ/ SFERA PUBLICĂ GLOBALĂ/ SFERA PUBLICĂ POPULARĂ/ SFERĂ PUBLICĂ - SPAŢIU PUBLIC/ SIMBOL/ SINOPSIS/ SINTEZĂ/ SINTEZĂ (agenţie)/ SISTEM DE OPERARE/ SLOGAN/ SMARTPHONE/ SOAP-OPERA/ SOCIAL BOOKMARKING/ SOCIALIZARE/ SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICES (practici de afaceri responsabile social)/ SOCIETATE CIVILĂ/ SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ/ SOCIETATEa INFORMAŢIEI MOBILE/ SOCIETATEA PRESEI ŞI A ZIARIŞTILOR FRANCOFONI DIN ROMÂNIA/ SOCIOGRAMĂ/ SOCIOLOGIA DRAMATURGICĂ ŞI COMMEDIA DELL’ARTE/ SOCIOLOGIA MASS-MEDIA/ SOFISM/ SOFTWARE TIP OPEN SOURCE/ SPAM/ SPAŢIU MEDIA/ SPECULARITATE, OPACITATE COLECTIVĂ, OPEN SECRET/ SPIRALA TĂCERII/ SPONSORIZARE/ STAKEHORDER MANAGEMENT/ STAND-UP/ STAR SYSTEM (teoria)/ STAŢIE DE EDITARE VIDEO/ STEREOTIP/ STIL DE VIAŢĂ/ STIMUL/ STORY ÎN JURNALISM/ STRATEGIE DE CERCETARE/ STRATEGIE EDITORIALĂ/ STRATEGIE MEDIA/ STRATEGIE PUBLICITARĂ/ STRUCTURA DISCURSULUI/ STUDII CRITICE DESPRE MEDIA/ STUDII CULTURALE/ STUDIOU DE RADIO/ STUDIUL DE CAZ/ SUBLEAD/ SUBTITLU/ SUBTITRARE/ SUNET/ SUPORTURI MEDIATICE - PUBLICITARE/ SUPRATITLU/ SUPRAVEGHERE PARTICIPATIVĂ/ SURSĂ/ SURSĂ DE INFORMARE/ SURSĂ OSTILĂ/ SURSĂ PARTIZANĂ/

Ş pag 451
ŞAPOU/ ŞCOALA DE LA BIRMINGHAM/ ŞCOALA DE LA CHICAGO/ ŞCOALA DE LA FRANKFURT/ ŞCOALA DE LA PALO ALTO/ ŞCOALA DE LA TORONTO/ ŞTIINŢA COMUNICĂRII/ ŞTIRE (etimologie)/ ŞTIREA JURNALISTICĂ/

T pag 459
TABLETA DE AUTOR/ TABLOID/ TABLOIDIZARE/ TALK SHOW/ TAUTISM/ TAUTOLOGIE/ TAXONOMIA/ TĂCERE/ TEHNICĂ REDACŢIONALĂ AVANSATĂ/ TEHNICI AVANSATE DE COMUNICARE (TAC)/ TEHNOLOGIA DIGITALĂ TV (tranziţia la)/ TEHNOLOGII ASISTIVE DE COMUNICARE (tehnologii de acces)/ TELENOVELĂ/ TELEVIZIUNE/ TELEVIZIUNE LOCALĂ/ TELEVIZIUNE PRIN SATELIT/ TELEVIZIUNE REGIONALĂ/ TEOREMA LUI THOMAS/ TEORIA ACŢIUNII COMUNICAŢIONALE - J. HABERMAS/ TEORIA CRITICĂ/ TEORIA CULTIVĂRII/ TEORIA DECALAJULUI COGNITIV/ TEORIA ETICHETĂRII/ TEORIA GENERALĂ A SISTEMELOR/ TEORIA INFORMAŢIEI/ TEORIA LUI BANDURA/ TEORIA LUI HUESMANN/ TEORIA LUI ZILLMANN/ TEORIA NOII COMUNICĂRI/ TEORIA PERTINENŢEI COMUNICAŢIONALE/ TEORIA PROCESELOR DE COMUNICARE/ TEORIA SERINGII HIPODERMICE/ TEORIE/ TESTIMONIAL/ TÉTU, Jean François/ TEXT/ TEZĂ DE LICENŢĂ - DIZERTAŢIE - DOCTORAT/ THE MEAN WORLD SYNDROME (Sindromul “lumea e periculoasă”)    / TIMP ŞI COMUNICARE/ TIPOLOGIE/ TIPURI DE PUBLICITATE/ TIRAJ/ TITLU/ TITRARE/ TRADUCERE/ TRADUCERE INTERLINGUALĂ (interlingvistică sau propriu-zisă)/ TRADUCERE INTRALIGUALĂ/ TRADUCTOLOGIE/ TRANSFERUL SEMNIFICAŢIEI/ TRASMUTARE (traducere intersemiotică)/ TRIANGULARE METODOLOGICĂ/

U pag 485
UMOR/ UNDA RADIO/ UNGHI (jurnalism de agenţie)/ UNGHI DE ABORDARE/ UNIQUE SELLING PROPOSITION/ UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA/ URGENT/ USER ENGAGEMENT/ USER PARTICIPATION/ UTILIZĂRI ŞI GRATIFICAŢII (teoria)/

V pag 491
VALOARE/ VALOAREA DE ŞTIRE/ VALORI SOCIALE/ VÂNZĂRI PERSONALE/ VARIABILĂ/ VIAŢĂ PRIVATĂ/ VIDEO ANALOGIC/ VIDEO CV/ VIDEO DIGITAL/ VIDEO MALAISE (efectul de narcotizare)/ VIDEOCLIP/ VIDEOTECĂ/ VIOLENŢĂ/ VIZIONARE/ VOLUNTARIAT ÎN COMUNITATE - COMMUNITY VOLUNTEERING/ VULGARIZARE/

W pag 498
WOLF, Bernhard/ WORD OF MOUTH/

Z pag 499
ZAPPING/ ZAPPING-UL INTERNAUT/ ZGOMOT/ ZIAR/ ZIARIST/ ZIARISTICĂ/ ZVON/

15 MINUTES OF FAME (15 Minute de Faimă)  504Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu