marți, 24 martie 2015

LOGICA SI PSIHOLOGIE. Dimensiuni interdisciplinareAutor : Dumitru Popovici                 
Editura Sitech
An aparitie :2013

ISBN 978-606-11-3215-7 
Nr pagini :160
Format 130 x 200
Pretul la data postarii :  27,25 lei la librariaeminescu, 27,25 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUCuprins:

In faţa textului  9

I. PREZENŢA INSIDUOASĂ A PSIHOLOGIEI ÎN LOGICĂ  14
1.  Obiectul logicii. Diferenţieri faţă de psihologie  14
2.  Multiplicitatea logicii  20
3.  Logica şi psihologia  25
4.  Conţinutul şi forma logică.  32
5.  Principiile gândirii logice  33
6.  Importanţa logicii în cunoaştere şi în proiectarea activităţii practice  38
Bibliografie:  43

II.  TERMENII ŞI INTERPRETAREA LOR ÎN LOGICĂ  44
1.  Cuvinte, termeni, noţiuni  44
2.  Caracterizarea termenilor din perspectiva logicii  46
3.  Operaţii logice cu termeni  51
Bibliografie      56

III.  JUDECATA ŞI INFERENŢE IMEDIATE  57
1.  Propoziţie, judecată, termen  57
2.  Tipologia judecăţii şi caracterizarea tipurilor  64
3.  Judecata şi prejudecata  66
4.  Inferenţe imediate  72
Bibliografie  77

IV.  STRUCTUA LOGICĂ A RAŢIONAMENTULUI  78
1.  Despre inferenţe în logică şi psihologie  78
2.  Tipuri de raţionamente  81
3.  Tipologia silogismului  88
4.  Erori formale în raţionament  93
5.  Raţionamentul modal  94
6.  Raţionamentul anticipativ  96
Bibliografie  99

V.  DEMONSTRAŢIA  100
1.  Fundamentare şi demonstraţie  101
2.  Rolul şi tipurile demonstraţiei  104
3.  Structura şi regulile demonstraţiei  105
4.  Greşeală şi eroare  107
5.  Erori în demonstraţie  111
Bibliografie  112

VI.  ARGUMENTAREA  114
1.  Generalităţi despre argumentare  114
2.  Ingrediente psihologice în structura şi funcţionalitatea argumentării  121
3.  Erori în argumentare  126
Bibliografie:  132

VII.  ELEMENTE DE EROTETICĂ  133
1.  Obiectul şi problematica Eroteticii      133
2.  Psihologia şi Erotetica  139
3.  Dimensiunea logică a întrebării  143
4.  Exigenţe logice ale formulării întrebărilor  149
5.  Dimensiunea logică a răspunsului  150
Bibliografie  155

Bibliografie generală  157


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu