sâmbătă, 28 martie 2015

MANUAL DE CRIMINOLOGIE

Autor : Valerian Cioclei                
Editura C.H. Beck
Colectia Manuale Beck
Ani aparitie :2003,...,2007,2011
Editia a V-a    
ISBN 978-973-115-861-7
Nr pagini :288
Format ?
Pretul la data postarii : 42,42 lei la Editura, 44,91 lei la hamangiu ,44,90 lei la librarie.netDescrierea editurii:

Absolvenţii care urmează o formă de pregătire post-universitară, în cadrul căreia se studiază şi disciplina Criminologie, pot găsi, la rândul lor, în acest manual, elementele teoretice de bază şi referinţele bibliografice minime, necesare perfecţionării cunoştinţelor în domeniu.
Din anumite puncte de vedere, lucrarea poate prezenta interes şi pentru practicieni, fie pentru cei implicaţi în mod nemijlocit în activitatea de justiţie penală, fie pentru cei angajaţi în diferite activităţi cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant.
Cuprins:

Prefaţă la ediţia a V-a  IX
Abrevieri  XI


Introducere  1
        Destinaţia şi cadrul lucrării  1
        Problematica lucrării  2
        Planul general  3

PARTEA I. CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ  5
        Problematică  7
        Plan  8

Capitolul I. Obiectul cercetării criminologice  9
        Problematică  9
        Plan  10
    Secţiunea 1. Fenomenul criminal - un prim obiect al cercetării criminologice  10
        §1. Crima  12
        §2. Criminalul  23
        §3. Criminalitatea  25
    Secţiunea a 2-a. Practica anticriminală - al doilea obiect al cercetării criminologice  37
        §1. Dublul caracter al cercetării criminologice  38
        §2. Conţinutul practicii anticriminale  39
Capitolul II. Modalităţi de cunoaştere, procedee, finalitate în cercetarea criminologică  42
        Problematică  42
        Plan  42
    Secţiunea 1. Modalităţi de cunoaştere în cercetarea criminologică  42
        §1. Cunoaşterea descriptivă  43
        §2. Cunoaşterea cauzală  45
        §3. Cunoaşterea dinamică  47
        §4. Cunoaşterea axiologică  48
    Secţiunea a 2-a. Procedee în cercetarea criminologică  49
        §1. Metode  49
                1.1.  Metode generale  50
                1.2.  Alte metode; clasificări diverse  53
        §2. Tehnici  54
    Secţiunea a 3-a. Finalitatea cercetării criminologice  60
        §1. Scopul cercetării criminologice  60
        §2. Funcţiile cercetării criminologice  61
Capitolul III. Definirea criminologiei  63
        Problematică  63
        Plan  63
    Secţiunea 1. Domeniul criminologiei  64
        §1. Dreptul penal şi criminologia  65
        §2. Politica anticriminală şi criminologia  67
        §3. Controlul fenomenului criminal  70
    Secţiunea a 2-a. Definiţia criminologiei  72

PARTEA A II-A. CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ. PRINCIPALELE TEORII CAUZALE  75

Definiţia criminologiei etiologice  77
        Problematică  78
        Plan  79
Capitolul I. Primele explicaţii cu privire la fenomenul criminal  80
        Problematică  80
        Plan  80
    Secţiunea 1. Beccaria, precursor al gândirii criminologice  80
        §1. „Despre delicte şi pedepse” - conjunctură  81
        §2. Principalele idei din Tratatul lui Beccaria  84
        §3. Actualitatea ideilor lui Beccaria  90
        §4. Dimensiunea criminologică  92
    Secţiunea a 2-a. Principalele şcoli criminologice  93
        §1. Şcoala  geografică (sau cartografică)  94
        §2. Şcoala  lyoneză  96
        §3. Şcoala  socialistă  98
        §4. Şcoala  interpsihologică  100
        §5. Şcoala  sociologică  103
Capitolul II. Pozitivismul italian  105
        Problematică  105
        Plan  105
    Secţiunea 1. Premisele pozitivismului italian  106
    Secţiunea a 2-a. Cesare Lombroso (1835-1909). Teoria anormalităţii biologice  109
        §1. Teoria anormalităţii biologice  110
        §2. Importanţa operei lombrosiene  113
    Secţiunea a 3-a. Raffaele Garofalo (1851-1934). Teoria anormalităţii morale  115
        §1. Teoria anormalităţii morale  116
        §2. Importanţa operei lui Garofalo  119
    Secţiunea a 4-a. Enrico Ferri (1856-1929). Teoria anormalităţii bio-psiho-sociale  121
        §1. Teoria anormalităţii bio-psiho-sociale  122
        §2. Contribuţia lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice  126
    Secţiunea a 5-a. Caracteristicile şcolii pozitiviste  127
Capitolul III. Teoriile etiologice moderne  129
        Problematică  129
        Plan  130
    Secţiunea 1. Teoriile psiho-biologice  130
        §1. Teoria bio-tipologică  130
        §2. Teoria inadaptării bio-psihice  132
        §3. Teoria constituţiei criminale  135
        §4. Teoria genetică  136
    Secţiunea a 2-a. Teoriile psiho-sociale  140
        §1. Teoria asociaţiilor diferenţiate  141
        §2. Teoria conflictelor de culturi  143
        §3. Teoria anomiei  146
        §4. Teoria angajamentului  149
    Secţiunea a 3-a. Teoriile psiho-morale  151
        §1. Teoriile psiho-morale de orientare psihanalitică  152
                1.1.  Contribuţia lui Freud la dezvoltarea gândirii criminologice  152
                1.2.  Teoria criminalului nevrotic  157
                1.3.  Teoria personalităţii  antisociale  158
        §2. Teoriile psiho-morale „autonome”  159
                2.1.  Teoria instinctelor  159
                2.2.  Teoria personalităţii  criminale  161

PARTEA A III-A. CRIMINOLOGIA DINAMICĂ. PRINCIPALELE TEORII NONCAUZALE  163
Definiţia criminologiei dinamice  165
        Problematică  166
        Plan  166
Capitolul I. Trecerea la act ca prelungire a explicaţiilor etiologice  167
        Problematică  167
        Plan  167
    Secţiunea 1. Modele particulare de trecere la act  167
    Secţiunea a 2-a. Un model general (modelul „arborelui”)  167
Capitolul II. Teoriile dinamice  167
        Problematică  167
        Plan  167
    Secţiunea 1. Teoria „reţinerii”  167
    Secţiunea a 2-a. Teoria strategică  167
Capitolul III. Stadiul actual al cunoştinţelor criminologice  167
        Problematică  167
        Plan  167
    Secţiunea 1. Imposibilitatea unei teorii general valabile  167
    Secţiunea a 2-a. Conjugarea diverselor eforturi explicative  167

PARTEA A IV-A. STUDII CRIMINOLOGICE  167
        Problematică  167
        Plan  167
    Studiul nr. 1. Aspecte criminologice privind noile dimensiuni ale terorismului islamist  167
        Problematică  167
        Plan  167
        I.  Particularităţi ale terorismului islamist actual  167
        II.  Aspecte criminologice privind terorismul islamist actual  167
    Studiul nr. 2. Ucigaşul în serie - repere criminologice  167
        Problematică  167
        Plan  167
        I.  Definirea ucigaşului în serie  167
        II.  Tipologia ucigaşului în serie  167
        III.  Particularităţile trecerii la act  167
        IV.  Prioritatea demersului preventiv  167
    Studiul nr. 3. Consumul ilicit de droguri - probleme de ordin penal şi criminologic  167
        Problematică  167
        Plan  167
        I.  Sancţionarea consumului ilicit de droguri, din perspectiva legislaţiei române în vigoare  167
        II.  Oportunitatea incriminării consumului ilicit de droguri, în contextul social actual, din perspectiva criminologiei juridice  167

Referinţe bibliografice  167

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu