joi, 5 martie 2015

NIVELURI ALE INTELEGERII

Autor : Merima Carmen Petrovici                
Editura Didactica si Pedagogica
Colectia Idei pedagogice contemporane
An aparitie :2010
Editia I      
ISBN 978-973-30-2706-5
Nr pagini :176
Format 147 x 205
Pretul la data postarii :20 lei la Editura, 20 lei la elefant (stoc limitat), 13,65 lei la librarie.net


Descrierea editurii:

Structura însăşi a lucrării evidenţiază nivelurile gândirii şi acţiunii autoarei în elaborarea demersului său spre identificarea concluziilor utile cititorilor-profesori, cercetători sau decidenţi ai procesului de învăţământ. Însăşi alegerea temei demonstrează ipoteza asumată de autoare, în accepţiunea căreia comunicarea didactică se învaţă, se ameliorează continuu, se eficientizează, se restructurează – dintr-o perspectivă constructivistă, pe baza căreia îşi va întemeia multiple argumente. Scopul lucrării este funda¬mentarea ştiinţifică a construcţiei mesajului, analiza de conţinut şi interpretarea discursului didactic, precum şi modul în care este influenţat procesul înţelegerii de construcţia mesajului didactic, bazat pe o cercetare efectuată la nivel preuniversitar.

Cuprins:

PREFAŢĂ   5
INTRODUCERE   9


I. SINTAXA SEMNULUI  12
    I.1. Comunicare şi semiotică, precizări terminologice 12
    I.2. Semn şi comunicare  16
        I.2.1. Modele teoretice ale semnului 20
        I.2.2. Modelul diadic  24
        I.2.3. Modelul triadic  27
            I.2.3.1. Modelul Ogden şi Richards 27
            I.2.3.2. Triunghiul semiotic al lui Peirce 28
        I.2.4. Structura şi funcţionalitatea semnului 34
        I.2.5. Clasificări ale semnelor 35
        I.2.6. Organizarea semnelor  42
    I.3. Înţeles, sens, semnificaţie, semnificare 44
    I.4. Funcţiile limbajului  48
    I.5. Contextul, factor al succesului/eşecului comunicării 52

II. COMUNICAREA DIDACTICĂ  54
    II.1 Mesajul, element esenţial al comunicării  54
    II.2. Axiomele comunicării  55
    II.3. Comunicare didactică versus comunicare educaţională  59
    II.4. Nivelurile comunicării  61
    II.5. Profesorul şi clasa - cadru general pentru interacţiune şi interpretare  70

III. DISCURSUL DIDACTIC. ANALIZA DE CONŢINUT 76
    III.1. Discursul. Tipuri structurale discursive  76
    III.2. Analiza discursului didactic  81
    III.3. Acţiunea comunicativă şi discursul - două forme ale comunicării didactice  83
    III.4. Empirismul în ştiinţele comunicării  86
    III.5. Analiza de conţinut - delimitări conceptuale şi finalităţi  89
    III.6. Analiza de conţinut. Domenii de aplicaţie 92
        III.6.1. Analiza elementelor textuale 92
        III.6.2. Evaluarea emiţătorului 93
        III.6.3. Determinarea efectelor 94
    III.7. Analiza discursului domeniu multi- şi interdisciplinar 95
    III.8. Analiza de conţinut 100
    III.9. Analiza situaţională 105
        III.9.1. Analiza structurală 106
        III.9.2. Analiza funcţională 107
        III.9.3. Etapa optimizării situaţiei de comunicare 107

IV. INTERPRETARE ŞI ÎNŢELEGERE 109
    IV.1. Conceptul de hermeneutică 109
    IV.2. Conceptul hermeneutic de text 112
    IV.3. Înţelegere versus interpretare, comprehensiune versus explicaţie 119
    IV.4. Explicaţie şi înţelegere 123
        IV.4.1.Tipologia explicaţiilor 126
            IV.4.1.1. Explicaţii neştiinţifice în contexte individuale (psihologice) 126
            IV.4.1.2. Explicaţii în contexte preştiinţifice 130
            IV.4.1.3. Explicaţii ştiinţifice 135

V. ARGUMENTAREA - TEMEIUL ÎNŢELEGERII 137
    V.1. Argumentarea, proces de expunere, susţinere şi evaluare a concluziilor 137
    V.2. Discursul didactic argumentativ 140
    V.3. Modele argumentative 145

VI. INFLUENŢA CONSTRUCŢIEI MESAJULUI DIDACTIC ASUPRA ÎNŢELEGERII 150

VII. CONCLUZII 155

BIBLIOGRAFIE 167

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu