sâmbătă, 21 martie 2015

OPEN OFFICE SI SPSS CU APLICATII IN SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE


Autor : Cristian Mihai Pomohaci, Cosmin Lungu                
Editura C.H. Beck
Colectia Cariere
An aparitie :2010
ISBN 978-973-115-817-4
Nr pagini :128
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 10,95 lei la Editura, 17,52 lei la librariaonline, 19,70 lei la librarie.netDescrierea editurii:
Această carte dorim să fie utilă pentru utilizatorii computerului indiferent de nivelul lor de cunoaştere a acestuia. De aceea am optat pentru un stil mai accesibil, respectiv un limbaj simplificat.
Această carte îşi propune să ajute cititorul să parcurgă primii paşi în utilizarea a două tipuri de softuri: Open Office şi SPSS. Printre subiecte întâlnim:
• o trecere rapidă în revistă a editorului Word şi a Spreadsheet-ului Excel din Microsoft Office;
• scurtă prezentare a Open Office: 
- descrierea editorului de texte specific,
- aplicaţia OpenOffice Calc, ce se poate folosi pentru analiza primară a datelor (cu acesta putându-se realiza şi diagrame),
- modalitatea de a realiza o pagină de web,
- prezentarea profesională a datelor cu ajutorul OpenOffice Impress.
Ceea ce încearcă lucrarea de faţă să aducă în plus faţă de un manual obişnuit este faptul că autorii nu s-au limitat la prezentarea soft-urilor, ci au folosit de cele mai multe ori un exemplu concret, încercând să prezinte cât mai multe din problemele ce pot apărea în utilizarea unui computer

Cuprins:

Introducere  1

Capitolul 1. Câteva noţiuni despre Microsoft Office  3
        1.1. Editorul de texte Word   3
                1.1.1. Prezentarea mediului de lucru   3
                1.1.2. Lista de fişiere recent utilizate  4
                1.1.3. Inserarea unei note de subsol   5
                1.1.4. Tipărirea unui document   5
        1.2. Utilizarea Excel-ului   7
                1.2.1. Prezentarea ecranului în Excel   7
                1.2.2. Bara de formule  8
                1.2.3. Foi de calcul   8
                1.2.4. Selecţia unor celule  9
                1.2.5. Alinierea în celule  10
                1.2.6. Operaţii matematice elementare   10

Capitolul 2. OpenOffice  11
        2.1. Editorul de texte - Writer   11
                2.1.1. Primii paşi în utilizarea Writer-ului   11
                2.1.2. Iniţializarea paginii  14
                2.1.3. Note de subsol şi numerotarea paginilor  16
                2.1.4. Inserarea unei imagini în text   16
                2.1.5. Crearea şi modificarea unui tabel   18
                2.1.6. Inserarea de formule în text   20
        2.2. OpenOffice.org Calc   21
                2.2.1. Istoric al spreadsheet-urilor  21
                2.2.2. Celule şi Bara de formule    22
                2.2.3. Despre tipurile de date din OpenOffice.org Calc  23
                2.2.4. Selectarea unui bloc de celule    25
                2.2.5. Selectarea, inserarea şi ştergerea unor coloane sau linii    26
                2.2.6. Inserarea unei diagrame    27
                2.2.7. Funcţii statistice  30
                        2.2.7.1. Accesarea funcţiilor în OpenOffice.org Calc cu ajutorul Function Wizard  30
                        2.2.7.2. Funcţia COUNT   32
                        2.2.7.3. Funcţiile MIN, MAX şi MODE  32
                        2.2.7.4. Funcţia MEDIAN   33
                        2.2.7.5. Funcţia AVERAGE şi STDEV   34
                        2.2.7.6. Funcţia COUNTIF   35
                        2.2.7.7. Funcţia CORREL   36
                        2.2.7.8. Funcţiile FORECAST, TREND   37
                2.2.8. Baze de date în OpenOffice.org Calc   39
                        2.2.8.1. Sortarea într-o bază de date  40
                        2.2.8.2. Asocierea unui filtru la o bază de date  42

Capitolul 3. Realizarea unei pagini de web cu ajutorul OpenOffice  45
        3.1. Documente HTML  45
                3.1.1. Ce este HTML?   45
                3.1.2. Ce este Hypertextul?  45
                3.1.3. TAG   46
                3.1.4. Generarea primului document HTML   47
                3.1.5. Semnificaţia TAG-urilor de bază   49
                3.1.6. Instrucţiuni privind aşezarea în pagină  51
                3.1.7. Link-uri   53
        3.2. Realizarea paginilor web cu ajutorul OpenOffice  54
                3.2.1. Link intern  57
                3.2.2. Link-uri locale (în cadrul aceluiaşi site)   60
                3.2.3. Legături globale    63

Capitolul 4. Realizarea de slide-uri cu ajutorul OpenOffice Impress  65
        4.1. Descrierea mediului OpenOffice Impress   65
        4.2. Realizarea unei noi prezentări    67

Capitolul 5. Utilizarea SPSS   71
        5.1. Ferestre şi fişiere în SPSS  71
        5.2. Introducerea datelor  72
        5.3. Crearea unui fişier de date    73
        5.4. Importarea unei baze de date din Excel   77
        5.5. Statistica descriptivă a bazei de date   79
        5.6. Corelaţia   82
        5.7. Comparaţia între mediile a două loturi  84
        5.8. Testul x2 (hi-pătrat)   90
        5.9. Coeficientul alpha   97

În loc de concluzie, nişte precizări  98

Anexe  103
Anexa 1. Descrierea tastaturii   98
Anexa 2. Deschiderea unei aplicaţii cu un alt program decât cel cu care a fost realizată   98
Anexa 3. Gestionarea directoarelor în Windows  98
Anexa 4. Comenzi pentru forma textului   98
Anexa 5. Funcţii statistice în OpenOffice.Org Calc  98

Bibliografie   98Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu