duminică, 29 martie 2015

PSIHOLOGIE SI LITERATURA

Autor : Nicolae Margineanu                
Editura Dacia
An aparitie :1971, 2002
Editia a II-a      
ISBN  973-35-1379-2
Nr pagini :304
Format 140 x 210
Anticariat
Pretul la data postarii : 12 lei la carti de psihologie (editia I)
Disponibilitate BCU
Download pdf aici sau pe slideshare


Descriere:
"Psihologul clujean scoate în evidenţă importanţa unei metode adesea neglijată de cercetarea psihologică: analiza discursului. Modul în care funcţionează mintea noastră se proiectează în multe fenomene: în comportament, în procesări de informaţie, în stări afective etc. Analiza acestor „medii de proiecţie” ne ajută să înţelegem mecanismele psihice subiacente. Un singur mediu a rămas mai puţin valorificat de ştiinţele psihologice: discursul, modul în care construim naraţiunile, personajele tipice, intriga, dialogurile. Din analiza discursului literar, care este luat de către N. Mărgineanu atît ca pretext cît şi ca instanţă de validare a teoriilor psihologice, se pot desprinde dimensiuni esenţiale ale funcţionării mintale. Citind cartea lui Mărgineanu aflăm că, de fapt, multe dintre categoriile literare sînt categorii existenţiale, psihologice. Căci viaţa noastră e cînd dramă, cînd comedie, cînd parodie, tragedie sau sonet. Dar acest lucru nu-l aflăm analizînd şi măsurînd doar comportamentul manifest ci, cum ne învaţă ilustrul nostru profesor, făcînd analiza psihologică a discursului." Mircea Miclea

Cuprins:

Notă biobibliografică  5
Cuvînt înainte  9


Capitolul I

PSIHANALIZA  15
Isteria  19
Sexualitatea infantila  28
Anxietatea  32
Instincte ale vieţii şi instincte ale morţii  35
Conştient şi inconştient  37
Sine, eu şi supra-eu  40
Mecanismul dezvoltării  47
Mecanismul de apărare  49
Complexele Oedip şi Elcctra  51
Paranoia  53
Interpretarea viselor  56
Structura persoanei  57
Bibliografie  61

Capitolul II

PSIHOLOGIA INDIVIDUALĂ  62
Complexul de inferioritate  64
Ordinea naşterii  68
Agresivitate, superioritate, cu creator  71
Stilul de viaţă  77
Natură, rol, mască  81
Sănătate, boală şi crimă  83
Bibliografie  86

Capitolul III

PSIHOLOGIA ANALITICĂ  87
Intioversiune şi extroversiune  91
Inconştientul colectiv  100
Arhetipul  102
Structura persoanei  107
Analiza viselor  110
Bibliografie  121

Capitolul IV

PSIHOLOGIA EXISTENŢIALISTĂ  122
Psihologia funcţională a lui Brentano  122
Fenomenologia lui Husserl  124
Filosofía existenţialistă  128
Psihologia existenţialista  142
Bibliografie  148

Capitolul V

PSIHOLOGIA VITALISTĂ ŞI SPIRITUALISTĂ  149
Dilthey  149
Spranger  153
Bibliografie  156

Capitolul VI

PSIHOLOGIA CONDUITEI   157
Reflexologia  158
Behaviorismul  160
Variabila intermediară  161
Conduita socială  164
Tensiunea psihologică  165
Teoria generală a acţiunii umane  167
Bibliografie  169

Capitolul VII

BIOTIPOLOGIA  170
Hippocrat şi Aristotel  171
Kretschmer  175
Sheldon  179
Bibliografie  187

Capitolul VIII

PSIHOLOGIA SOCIALĂ    188
Zoon politikon  188
Familia   Ţ92
Profesiunea  197
Sat şi oraş  199
Şcoala  200
Naţiunea  201
Bibliografie  201

Capitolul IX

PSIHOLOGIA DIFERENŢIALĂ  203
Gradele de generalitate  204
Gradele de dezvoltare  210
Profilul psihologic  213
Analiza factorială  216
Bibliografie  217

Capitolul X

PSIHOLOGIA EVOLUTIVĂ  218
Curba de creştere  220
Copilăria cea mai lungă  223
Adolescenţa  227
Maturitatea  230
Bătrîneţea   232
Evoluţia culturii  233
Bibliografie  234

Capitolul XI

PSIHOLOGIA ANORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ  236
Maladii extraordinare, fără leziuni şi funcţionale  241
Psihiatrie descriptivă, analitică    şi teoretică  242
Maladie, temperament şi biotip  245
Individ, societate, cultură  246
Psihopatie, nevroze şi psihoze  251
Sociopatologia  256
Patologia culturală  258
Bibliografie  259


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu