marți, 3 martie 2015

PSIHONEUROLOGIE
Autor : Constantin Arseni, dr. M. Golu, dr. L. Dănilă                 
Editura Academiei RSR
An aparitie :1983
ISBN  ?
Nr pagini :508
Format 130 x 200
Anticariat. Pret orientativ pe okazii 50  lei

Cuprins:

Prefaţă  5

Capitolul I. Obiectul psihoneurologiei
1.Necesitatea metodologică a constituirii psihoneurologiei  7
2.Raporturile psihoneurologiei cu celelalte discipline   10
3.Relaţia psihic — creier   13
4.Noţiunea de mecanism al funcţiei psihice   29
5.Metodele psihoneurologiei   31

Capitolul II. Organizarea structural-funcţională a creierului
1.Principiile generale ale organizării structurale şi funcţionale a creierului   61
2. Neuronul şi funcţiile sale  78
3.Principalele segmente şi formaţiuni ale sistemului nervos al omului  96
     3.1. Măduva spinării  99
     3.2. Mielencefalul (bulbul rahidian)    104
     3.3.Metencefalul: protuberanţa (puntea lui Varoli) şi cerebelul 107
          3.3.1. Protuberanţa 107
          3.3.2. Cerebelul  108
     3.4.Mezencefalul      114
     3.5.Diencefalul      116
     3.6.Telencefalul  121
          3 6.1. Sistemul limbic 122
          3.6.2. Corpii striaţi 123
          3.6.3. Substanţa albă 124
          3.6.4. Scoarţa cerebrală 125
     Maturizarea structural-funcţională a creierului uman în ontogeneză      136
5.Activitatea bioelectrică a scoarţei cerebrale; semnificaţia ei psihocomportamentală    143
6.Principiile operaţionale generale ale funcţionării scoarţei cerebrale  147

Capitolul III. Organizarea sistemului psihic uman
1.Coordonatele sistemice ale psihicului uman  157
2.Specificul cunoaşterii psihologice    159
3.Geneza legăturilor informaţionale de tip psihic  163
4.Nivelurile de integrare a informaţiei psihice   164
5.Structura internă a sistemului psihic uman  177
6.Procesele psihice de cunoaştere (cognitive)   179
7.Funcţia sensibilităţii    180
8. Senzaţiile    187
     A.1. Senzatiile vizuale   190
     A.2. Senzaţiile auditive 192
     A.3. Senzaţiile cutanate 193
     A.4. Senzaţiile gustative 196
     A.5. Senzaţiile olfactive 197
     B.1. Senzaţiile proprioceptive şi chinestezice 198
     B2. Senzaţiile vestibulare 200
     C. Senzaţiile organice 201
9.Percepţia   203
     9.1. Percepţia in lumina metodologiei şi cercetărilor ştiinţifice contemporane    204
     9.2.Percepţia determinărilor generale ale realităţii - spaţiului, timpului şt mişcării       213
10.Gîndirea 219
     10.1.Caracterizare generală   219
     10.2.Structura psihologică internă a gindirii   220
     10.3.Procesele gindirii 225
     10.4.Gindirea convergentă şi gîndirea divergentă    229
     10.5.Funcţiile gindirii   230
     10.6.Bazele neurofiziologice ale gindirii  235
11.Inteligenţa  238
     11.1.Consideraţii generale   238
     11.2.Morfofiziologia cerebrală şi inteligenţa  240
     11.3.Leziunile cerebrale şi inteligenţa    242
12.Memoria  244
     12.1.Procesele memoriei    244
     12.2.Formele şi tipurile memoriei   248
     12.3.Formaţiunile cerebrale implicate în procesul memoriei . S . 251
13.Limbajul.      253
     13.1.Consideraţii generale   253
     13.2.Structura şi organizarea limbajului     254
     13.3.Mecanismele neurofiziologice ale limbajului  258
14.Atenţia  261
     14.1.Caracterizare generală   261
     14.2.Raza neurofiziologică a atenţiei    263
     14.3.Tulburări ale atenţiei    266
15.Afectivitatea  267
     15.1.Caracterizare generală   267
     15.2.Teoriile emoţiei  269
16.Motivaţia  278
     16.1.Caracterizare generală  278
     16.2.Structura internă şi formele motivaţiei  282
     16.3.Motivaţie şi frustraţie  284
     16.4.Baza neurofiziologică a motivaţiei 285

Capitolul IV. Tulburări patologice ale funcţiilor psihocomportamentale în afecţiuni organice ale sistemului nervos central
1.Tulburări produse de leziuni ale rădăcinilor nervoase şi ale măduvei spinării   289
     1.1.Aspecte psihosociale şi psihoterapeutice ale bolnavilor medulari    296
2. Tulburări produse de leziuni la nivelul trunchiului cerebral  300
3.Tulburări produse de leziuni ale cerebelului  324
4.Tulburări produse de leziuni ale diencefalului   326
     4.1.Epitalamusul   327
     4.2.Talamusul     327
     4.3.Tulburări produse de leziuni ale hipotalamusului  334
     4.4.Subtalamusul  376
5.Tulburări produse de leziuni ale corpilor striaţi    376
6.Tulburări produse de leziuni ale sistemului limbic   401
     6.1.Nucleii septali     401
     6.2.Formaţiunea hipocampică     417
     6.3.Complexul nuclear amigdaloid  427
     6.4.Girusul cinguli   g 432
     6.5. Ncocortexul limbic    432
7.Tulburări produse de leziuni ale lobilor cerebrali   440
     7.1.Tulburări produse de leziuni ale lobului frontal  446
     7.2.Tulburări produse de leziuni ale lobului parietal   454
     7.3.Tulburări produse de leziuni ale lobului occipital  461
     7.4.Tulburări produse de leziuni ale lobului temporal  468
     7.5.Tulburări produse de dezorganizarea interacţiunii dintre cele două emisfere cerebrale     476
8.Conştienţi şi conştiinţă — stări normale si patologice. Consideraţii critice  478 
     8.1.Tulburări de conştienţi     479
     8.2.Tulburări de conştiinţă  484

Bibliografie selectivă    489
Contents      506

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu