sâmbătă, 21 martie 2015

STIINTA INVATARII. De la teorie la practicaAutor : Ion Negret-Dobridor, Ion-Ovidiu Panisoara                 
Editura Polirom  
Colectia COLLEGIUM 
An aparitie : 2005  
ISBN 978-973-46-1076-1 
Nr pagini :256 
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 26,95 lei la Editura, 24,79 la elefant, 15,07 la librarie.netDescrierea editurii:
Un demers ambitios care ofera cititorului libertatea de a intelege si regindi aria de semnificatie a notiunii de invatare eficienta. Ca manual practic si, in egala masura, tratat stiintific, volumul expune teoriile fundamentale formulate de reprezentantii diferitelor directii de cercetare, dar si o gama larga de metode practice, venind astfel in sprijinul celor interesati (de la studenti si cadre didactice pina la angajati, angajatori, cercetatori si practicieni etc.) in alegerea celor mai adecvate tehnici de invatare.

Ion Negret‑Dobridor este profesor universitar la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti. A fost redactor la Revista de pedagogie (1978‑1979), cercetator stiintific la Institutul de Cercetari Pedagogice si Psihologice (1981‑1982), inspector scolar la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (1986‑1990), sef de sector in Guvernul Romaniei (1990‑1993). A devenit cunoscut prin conceperea si experimentarea in scolile din Bucuresti a unui model instructional original de tip mastery learning, pe care l‑a descris in lucrarea Invatarea eficienta (1994, in colaborare). Este laureat al Premiului „C. Radulescu‑Motru” al Academiei Romane (1996) si al Medaliei Jubiliare „Comenius” (2003). In prezent exploreaza metamorfozele gindirii educationale contemporane, pe care le va expune in lucrarea Pedagogia postmoderna si educatia ultramoderna

Ion-Ovidiu Panisoara este profesor doctor, director al Departamentului de Formare a Profesorilor si conducator de doctorat in Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti. A scris 17 volume, dintre care Comunicarea eficienta, aparut la Editura Polirom in trei editii, a fost distins cu premiul Academiei Romane.

Cuprins:

Prefata  11

Partea I
Teorii semnificative


1.Teoria conexionista a invatarii  15
      1.1.Viata si opera lui E.L. Thorndike 15
      1.2.Aventura sistemului conexionist  17
      1.3.Teoria originii naturale a dorintelor, intereselor si motivelor  18
      1.4.Legea pregatirii  20
      1.5.Legea exercitiului  22
      1.6.Legea efectului 23
      1.7.Legile sbusidiare ale efectului  25
      1.8.Controlul invatarii  27
      1.9.Apartenenta  28
      1.10.Principiul polaritatii  29

2.Teoria invatarii prin contiguitate  31
      2.1.Viata si opera lui Edwin Guthrie  31
      2.2.Teoria invatarii prin contiguitate  33
      2.3.Teoria inhibitiei asociative  35
      2.4.Teoria uitarii  39
      2.5.Teoria motivatiei  40

3.Teoria conditionarii operante si a instruirii programate  43
      3.1.Viata si opera lui B.F.Skinner  43
      3.2.Ideile fundamentale ale "skinnerismului" 44
      3.3.Teoria probabilitatilor de consolidare  46
      3.4.Teoria comportamentului operator  49
      3.5.Teoria celor doua tipuri de conditionare si de stingere  51
      3.6.Legile dinamice ale fortei reflexului  52
      3.7.Teoria intaririi  54
      3.8.Programe de intarire  55
      3.9.Teoria manipulării  58
      3.10.Teoria pedepsei 59
      3.11.Discriminarea operatorie 60
            A.Discriminarea stimulilor 60
            B.Diferenţierea răspunsului 61
      3.12.Instruirea programată şi maşinile de preda 62
      3.13.Eşecurile şi triumfurile skinnerismului 65

4.Teoria modelării şi învăţării sociale 67
      4.1.Viata şi opera lui Albert Bandura 67
      4.2.Teoria modelării : unele tradiţii, curente şi dispute 68
      4.3.Analiza cercetărilor de condiţionare operantă 70
      4.4.Analiza invăţării sociale 72
            4.4.1.Procesele de atenţie 72
            4.4.2.Procesele de retenţie 73
            4.4.3.Procesele de reproducere motorie 75
            4.4.4.Procesele motivationale şi de întărire 76
      4.5.Teoria procesului de modelare socială 78

5.Teoria consolidată a învăţării sociale 81
      5.1.Viaţa şi opera „gemenilor M&D" 81
      5.2.Cele patru principii fundamentale ale învăţării  83
            5.2.1.Un experiment simplu 83
            5.2.2.Patru feciori ai învăţării 85
      5.3.Procesul învăţării  86
            5.3.1.Anihilarea (extinction)  86
            5.3.2.Recuperarea spontană (spontaneous recovery) 86
            5.3.3.Descreşterea generalizării. Generalizarea stimulului intrinsec 87
            5.3.4.Discriminarea (discrimination) 87
            5.3.5.Descreşterea efectelor recompensei (gradient in the effects of renard) 88
            5.3.6.Răspunsul anticipativ (anticipatory response) 88
            5.3.7.Răspunsurile achiziţionate şi recompensele achiziţionate (acquired drives and acquired rewards) 89
            5.3.8.Anxietatea ca impuls care se poate dobândi (anxiety as an ocquirable drive) 89
            5.3.9.Mânia ca un impuls care poate fi dobândit (anger as an acquirable drive) 90
      5.4.Procese mentale superioare 90
            5.4.1.Limba  90
            5.4.2.Raţionamentul/judecata 90
      5.5.învăţarea socială şi imitaţia 91
            5.5.1.Învăţarea prin imitaţie (leaming by imitation) 91
            5.5.2.Modele de prestigiu 91
            5.5.3.Stimulul-impuls, stimulul de grup şi puterea răspunsului 91
            5.5.4.Copiere şi difuziune 92
            5.5.5.Postulatele comportamentului conflictual (conflict behavior) 92
      5.6.Teoria comportamentului cibernetic flexibil 93
            5.6.1.Analiza cibernetică a orientării răspunsului prin legături feedback 93
            5.6.2.Rolul feedbackului proprioceptiv 95
            5.6.3.Învăţarea corectării distorsiunilor - capacitatea omului de a acţiona ca un computer 95
            5.6.4.Indiciu multiplu (multiple cue) si potenţialităţi ale răspunsului (response potentialities) 96
            5.6.5.Maturizarea conceptelor - seturi ale învăţări 97

6.Teoriile gestaltiste ale invătării 99
      6.1.Ce este gestaltismul ? 99
      6.2.Viaţa fi opera lui Wolfgang Köhler 101
      6.3.Teoria învăţării prin iluminare 102
      6.4.Teoria „iluminării" 103

7.Teoria disonantei cognitive 109
      7.1.Viaţa fi opera lui Leon Festinger 109
      7.2.Definiţia si esenţa teoriei 110
      7.3.Situaţii implicand disonanta cognitivă 111
      7.4.Legile magnitudinii disonanţei si consonanţe 112
      7.5.Teoria octadică a învăţării cognitive 113
      7.6.Teoria minimizării disonanţei cognitive 114

8.Teoriile umaniste ale învăţării 117
      8.1.Viaţa fi opera lui Cari Rogers 117
      8.2.Teoria libertăţii de a învăţa 118
            A.Transmiterea corpusului de cunostinţe stocate 120
            B.îmbogăţirea procesului de descoperire 120
      8.3.Critica educaţiei clasice 121
      8.4.Principiile educaţiei umaniste 122
      8.5.Teoria facilitării învăţării 126
      8.6.Teoria finalităţii educaţionale absolute 128
      8.7.Implicaţii practice 128
      8.8.Viaţa fi opera lui A.H. Maslow 133
      8.9.Teoria umanistă a învăţării intrinsece 133
      8.10.Teoria psihologică a valorilor 135
      8.11.Imperativul paidetic maslowian: a invăţa să fii o persoană 139
      8.12.Învăţarea intrinsecă versus invăţarea extrinsecă 139
      8.13.Experienţele culminante 141
      8.14. Cunoasterea fiinţei şi experienţele culminante 142

Bibliografie 145

PARTEA A II-A
Metode eficiente

1.Teoriile condiţionării şi metodologia învăţării 153
      1.1.Învăţarea - de la animale la fiinţa umană 153
      1.2.Teorii ale condiţionării - un suport pentru metodologia didactică 154
      1.3.John B Watson şi „Give me the baby” 156
      1.4.Autodirecţionarea invăţării (self-directed larning) 157
      1.5.Învăţarea folosind principiul lui Premack 157
      1.6.Instruirea programată 159
      1.7.Grupul de aprofundare profesională (GAP) 159
      1.8.Tehnici de prospectivă 160
      1.9.Tehnica „Harta obstacolelor” 161
      1.10.Fişa personală 162
      1.11.Cercul „complimentelor" 162
      1.12.Învăţarea pe baza inteligenţei emoţionale. Dezvoltarea de sentimente în mediul de învăţare 162

2.Teoriile învăţării sociale şi învăţarea prin cooperare 165
      2.1.De la condiţionare la învăţarea socială 165
      2.2.Învăţarea cu ajutorul celuilalt 167
      2.3.Învăţarea prin cooperare 168
      2.4.Metoda învăţării cooperative 120
      2.5.Baza de date 120
      2.6.Seminarul socratic 122
      2.8.Tehnica plusurilor şi minusurilor 124
      2.9.Microgrupurile de memorat 124
      2.10.Metoda mozaicului 125
      2.11.Predarea reflexivă 126
      2.12.Tehnica ziarului 122
      2.13.Metoda interacţiunii observate (fishbowl) 127
      2.14.Alte tehnici de tip fishbowl 178
      2.15.Grupurile de discuţie tutoriale 129
      2.16.Reuniunea Phillips 66  179
      2.17.Tehnica grupului nominal 180
      2.18.Tehnica: Oferta de 100 de lire 181

3.Utilizarea conflictului in învăţare 183
      3.1.Controversa creativă 183
      3.2.Tehnica controversei decizionale  184
      3.3.Tehnica „dezbaterilor" 185
      3.4.Tehnica focus-group 186

4.Metode bazate pe rezolvarea problemelor (problem-solving) 191
      4.1.Metode de analiză 191
            4.1.1.Tehnici de prioritizare 191
            4.1.2.Analiza SWOT 192
            4.1.3.Tehnica fishboning 193
            4.1.4.Analiza cauzelor şi consecinţelor 194
            4.1.5.Metoda copacului cu erori 195
            4.1.6.Analizele segmentelor de decizie interactivă (AIDA) 195
            4.1.7.Cardurile cu sarcini (task cards) 196
            4.1.8.Analiza câmpurilor de forţă 197
            4.1.9.Diagrama Venn 197
            4.1.10.Harta kinestezică 198
            4.1.11.Matricea obţinerii de date 199
            4.1.12.Metoda imunizării 199
            4.1.13.Tehnica lecturii şi a scrisului 200
            4.1.14.Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii) 202
      4.2.Metode de rezolvare de probleme 203
            4.2.1.Reflecţia personală 203
            4.2.2.Problematizarea 203
            4.2.3.învăţarea prin categorisire 205
            4.2.4.Metoda concasării 206
            4.2.5.Cubul 207
            4.2.6.Tehnica bisocierii 207
            4.2.7.Metoda rezolvării creative de probleme 207
            4.2.8.Recensământul problemelor 209
            4.2.9.Discuţia-panel 210
            4.2.10.Brainstorming-ul 211
            4.2.11.Tehnica galaxiilor 214
            4.2.12.Brainwriting-ul 215
            4.2.13.Metoda divizării 216
            4.2.14.Tehnica votării anonime 217

5.Metode de dezvoltare a abilităţilor de comunicare 219
      5.1.Tehnica „sus şi jos" 219
      5.2.Tehnica teatrului 219
      5.3.Jocul de rol 220
      5.4.Metoda jocului de rol 221
      5.5.Jocul strategiilor de gândire 223
      5.6.De la jocul de rol la dramatizarea creativă 224
      5.7.Exerciţiile/Jocurile de spargere a gheţii (ice-breaking) 224
      5.8.Definirea personală 226
      5.9.Tehnica „Obiecte găsite" 226
      5.10.Turul galeriei 226
      5.11.Tehnica „Adevărat şi fals" 227

6.Metode bazate pe experienţă (reali şi simulaţi 229
      6.1.Dezvoltarea competenţei de învăţare 229
      6.2.Jurnalul cu dublă intrare 230
      6.3.Observarea sistematică şi independentă 230
      6.4.Metoda anchetei 232
      6.5.Tehnica IIO (Intervievator - Intervievat - Observator) 233
      6.6.Tehnica Delphi 233
      6.7.Experimentul 233
      6.8.Tehnica HEI (Ipoteză - Experiment -  Instruire) 235
      6.9.Metoda studiului de caz 235
      6.10.Tehnica minicazurilor 238
      6.11.Incidentul critic 239
      6.12.Simulările 239

Bibliografie 245
Index  251


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu