sâmbătă, 7 martie 2015

TRATAT DE PSIHOLOGIE MEDICALA

Autor : Andrei Athanasiu               
Editura Oscar Print

An aparitie :1998
ISBN  ?
Nr pagini : 495
Format 130 x 200
Anticariat
Pretul la data postarii : 50 lei la okazii.bookblog
Download pdf  pe scribd


Descriere:

     O cercetare - chiar introductiva - a relaţiilor dintre Psihologie şi Medicină ni se pare a fi binevenită. Ea răspunde, mai întâi, unei legi­time curiozităţi: a celor bolnavi în prezent, în trecut sau în viitor, a medicilor (dornici - între altele - să se cunoască, să-şi aprecieze re­sorturile şi valenţele psihologice ale activităţii lor), dar şi a celor inte­resaţi să examineze “fenomenul uman”, aşa cum se relevă el prin experienţele (inevitabile) ale durerii, ale bolii şi ale apropierii de moarte. Ea răspunde însă, mai cu seamă, unor necesităţi subiective şi obiective a căror satisfacere condiţionează în mare măsură eficacitatea actului terapeutic şi progresul asistenţei medicale,
       Astfel, medicul,oricare ar fi specialitatea sa, are nevoie de o concepţie cuprinzătoare şi subtilă asupra omului, sănătăţii, bolii. Extraordinara complexitate, fragilitate, coordonare şi ingeniozitate a vieţii fiziologice a organismului nu dă decât o imagine trunchiată, incompletă, despre ceea ce înseamnă persoana umană. Abia cunoaş­terea vieţii psihologice a persoanei umane (care nu este alcătuită numai din “mecanisme“, ci şi din probleme) ne aşează pe acel nivel de înţelegere care ţine seama de particularităţile esenţiale, carac­teristice, specifice ale sale. (Autorul)

Cuprins:

Introducere  11

Capitolul I Dimensiunile psihologice ale omului bolnav (I)  17
Psihicul şi evoluţia biologică  17
Eficacitatea şi eficienţa psihicului   19
Perspectiva biochimică în psihologie  23
Perspectiva cibernetică în psihologie  25
Perspectiva psihoimunologică  27
Perspectiva cronopsihologică  33
Perspectiva informaţională  40
Perspectiva etologică  41
Valorificări necesare   43

Capitolul II Dimensiunile psihologice ale omului bolnav (II)  46
Obiect şi persoană  46
Inconştientul în structura persoanei  47
Modele ale persoanei umane  52
Autenticitatea  57
Persoana ca sistem deschis   59
Individualitate şi individualizare  61
Terenul individual   62
Personalitatea în perspectivă sistemică  64

Capitolul III Factorii psihici în dinamica sănătăţii şi a bolii (I)  66
Terminologie    66
Viaţa afectivă  68
Concomitenţe endocrine ale stărilor afective   72
Concomitenţe nervoase ale stărilor afective  75
Stări afective complexe    78
“Instinctul”   80
Despre reflexele condiţionate   83

Capitolul IV Factorii psihici în dinamica sănătăţii şi a bolii (II)   87
Consideraţii istorice   87
Aspectul corticovisceral (cerebrovisceral)  90
Aspectul viscerocoitical (viscerocerebral)  96
Medicina psihosomatică  99

Capitolul V Constituţie şi tip  114
Despre tipologie    114
Constituţie şi biotipologie 118
Tipologia lui Kretschmer 120
Tipologia lui Sheldon 122
Caracterologiile  124
Tipuri de activitate nervoasă şi superioară 130
Tipologie şi asimetria emisferelor cerebrale  133
Tipuri spirituale 135
“Analiza destinului" la L. Szondi 137
Constituţie şi tipologie în homeopatie 139
Retrospectivă 141
Caracter şi reacţie la boală  143
“Personalităţile accentuate" şi boala  147

Capitolul VI Durere, suferinţă, anxietate  152
Introducere  152
Durerea  152
Suferinţa 167
Neliniştea şi teama - urzeală a psihologiei cotidianului în medicină 170

Capitolul VII Moartea ca problemă a psihologiei medicale  177
Geneza culturală a fricii de moarte 177
Psihologia clipei de moarte  180
Atitudini faţă de moarte 185
Sinuciderea 191
Aspecte legate de vârstă 197
Personalul medical şi asistenţa muribunzilor 198
Eutanasia 200

Capitolul VIII Expresia ca mijloc de cercetare clinică  206
Introducere  206
Faţa 206
Rasul si plansul  213
Mana  215
Examenul grafologic  218

Capitolul IX Sănătatea şi sănătatea mentală 224
Introducere  224
Boala în cadrul personalităţii morbide 228
Ipohondria. Bolnavul închipuit 234
Bolnavii “dificili"  237
Probleme de igienă psihică în medicina generală  238

Capitolul X Personalitate şi boală  243
Psihologia bolnavului ca reacţie la boală 243
Unitate şi varietate a reacţiilor 246
Boala şi biografia psihică a persoanei  252
Despre semnificaţia detaliilor corporale 255
Tip de personalitate şi răspuns Ia medicamente 260

Capitolul XI Psihologia medicală a vârstelor şi sexelor 261
Consideraţii generale 261
Etape, stadii, crize  261
Concepte sintetice despre desfăşurarea vieţii umane  265
Prima copilărie 271
Copilăria propriu-zisă 274
Pubertatea şi adolescenţa 276
Climacteriul  280
Probleme psihologice ale bărâneţii 283
Date pentru o psihologie medicală a femeii 289
Psihologia gestaţiei şi a parturientei  294

Capitolul XII Corelaţii psihice ale unor boli acute şi cronice 297
Generalităţi 297
Corelaţii psihologice ale bolilor endocrine 306
Afecţiunile sferei genitale 311
Alergiile  312
Psihologia cardiacului  313
Accidentele cerebrale acute 320
Psihologia tuberculosului 322
Psihologia convalescentei  329
Corelatii psihologice in cancer  330
Psihologia infirmului  331
Medicul ca pacient  354

Capitolul XIII De la psihologia diagnosticului la diagnosticul psihologic 357
Simţul clinic  357
Metodologia diagnosticului  358
Erorile de diagnostic  366
Primejdia “mecanizării” şi limitele “automatizării”  369
Despre un diagnostic în etape al persoanei  370
Simptomatologie psihică şi remedii psihotrope în homeopatie 371

Capitolul XIV Psihologia relaţiilor dintre medic şi pacient  374
Introducere  374
Despre dialogul medic-pacient 376
Psihologia “situaţională” a bolnavului  380
Medicul şi pretenţiile pacientului  383
Informarea pacientului de către medic 385
Consimţământul 386
Formarea şi educarea bolnavului 387
Medicul văzut de pacienţi  389
Despre prestigiul medicilor şi al medicinii  391
Autotratamentul 392
Relaţiile medic-pacient privite ca un "contact comunicant”  393
Complianţa pacienţilor  399
Retrospectivă   400

Capitolul XV Aspecte psihologice ale bolii şi ale medicinii 403
Introducere  403
Boala, fenomen social  405
Familia  412
Psihosociologia spitalului 414
Bolnavul spitalizat  416
Birocraţie şi medicină 418
Incidenţele patologice ale psihosociologici vieţii moderne  419
Sociologia istorică a profesiunii medicale  421
Câteva probleme psihologice ale educaţiei sanitare 424

Capitolul XVI Terapia psihologică 431
Introducere  431
Psihoterapii simple 433
Psihoterapii dialectice 436
        Psihanaliza 436
        Psihoterapia uon-directivă a lui Cari R. Rogers  438
        Analiza existenţială (Daseinsanalyse) şi psihoterapia  439
        Logoterapia 439

Psihoterapii directive   442
Terapia comportamentală 446
Terapeutice catartice  448
Psihoterapii colective  452
Culoarea 452
Coeficientul psihoterapeutic al medicamentului. Efectul placebo  454
Privire retrospectivă şi completări 457
Bio-feed-back şi comportament 461
Psikofarmacologia ca psihoterapie indirectă  464
Anexă: “Magnetismul animal” şi fenomenele înrudite  466

Bibliografie 469

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu